Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 102.18 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір102.18 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра автоніка та управління на транспорті


Затверджую


Ректор __________О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
«Організація перевезень і управління на транспорті»

(автомобільний транспорт)
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за напрямком «Транспортні технології» за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»


^

Організація вантажних автомобільних перевезень

Вибір рухомого складу. Формування і раціональне використання автопарку. Організація рухові автомобілів і маршрутизація перевезень. Методи доставки вантажів й організація рухові автомобілів при міжміських перевезеннях. Узгодження роботи транспортних і навантажувально - розвантажувальних засобів. Проектування й оптимізація функціонування транспортно - технологічних систем. Системи транспортного обслуговування й організація управління перевезеннями. Основні напрямки підвищення рівня транспортного обслуговування.^ Основи організації пасажирських перевезень на автотранспорті

Види перевезень автомобільним транспортом, переваги й недоліки автомобільних пасажирських перевезень. Класифікація пасажирських перевезень. Особливості міських, приміських, міжміських і міжнародних перевезень. Основи маршрутної технології. Автомобільні транспортні мережі міських пасажирських перевезень. Картограми пасажиропотоків. Пропускна здатність транспортних мереж. Порядок відкриття маршрутів. Класифікація маршрутів й їхні характеристики, техніко-експлуатаційні показники використання автотранспорту. Вибір типу автобусів і розрахунок їхньої кількості на маршрутах. Форми організації праці автобусних бригад. Графіки й розклад руху автобусів Нормування швидкостей руху й розробка розкладів руху автобусів.

^ Основи експлуатації транспортних засобі

Роль технічної експлуатації в забезпеченні працездатності автомобілів. Характеристика умов експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту. Зміна технічного стану автомобілів. Теоретичні основи керування технічним станом автомобілів. Системи технічного обслуговування й ремонту автомобілів. Діагностика технічного стану автомобіля. Основні поняття й положення. Технологія технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів. Організація технологічного процесу, технічного обслуговування й ремонту автомобілів.


^ Технічне обслуговування транспортних засобі

Якість і надійність ТС. Технологія ТО й ТР автомобілів.. Форми й методи організації виробництва ТЕ й ремонту автомобілів Технічна діагностика автомобілів.. Основні положення керування виробництвом ТО та ТР автомобілів. Вплив умов експлуатації на довговічність ТС Основи технологічного розрахунку АТП. Забезпечення надійності транспортних засобів в умовах експлуатації. Типи підприємств. Контроль якості ТО й ТР автомобілів.


^ Комерційна й транспортно – експедиційна робот

Матеріальний потік. Інформаційний потік. Фінансовий потік. Місце експедитора на ринку транспортних послуг. Класифікація транспортно - експедиційного обслуговування. Структура й функції спеціалізованого експедиційного підприємства (фірми). Сучасний стан транспортно-експедиційного обслуговування на Україні. Правові основи транспортної експедиції. Ефективність, якість і надійність процесу доставки вантажів. Критерії ефективності. Інформаційне забезпечення експедиторської діяльності.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен


знати:

- передові методи і технологічні особливості організації вантажних автомобільних перевезень і транспортно – експедиційного обслуговування власник і вантажів, види рухомого складу і його техніко - експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно – технологічними системами;

- основні положення за технологією й організації перевезень пасажирів з використанням різних видів автотранспорту, форми організації праці обслуговуючого персоналу, графіки руху транспортних засобів, закони формування пасажиропотоків;

- систему інженерно-технічних заходів, що гарантують ефективне використання автотранспортної техніки, закономірності зміни технічного стану автомобіля, основні положення й керівні документи по організації технічного обслуговування й ремонту автомобілів, планово-попереджувальну систему ТО й ремонту рухливого состава; технологічні процеси ТО й поточного ремонту автомобілів;

 • способи оптимізації маршрутів вантажних перевезень;

 • способи оптимізації маршрутів пасажирських перевезень;

 • порядок внутрішнього регулювання транспортної діяльності;


уміти:

- установлювати порядок регулювання транспортної діяльності на транспорті;

- становити міжнародні й внутрішні договори, а також вести облік виконання договорів на транспорті;

- встановити вид взаємозв'язку обсягу перевезень із характеристикою клієнтів;

- складати графіки руху автотранспортних засобів, робити розрахунки і побудову маршрутної мережі;

- аналізувати поточні зміни елементів з метою оперативного прийняття раціональних управлінських рішень;

- визначати й аналізувати значення оціночних показників елементів транспортного процесу;

- застосовувати сучасні інформаційні технології керування транспортним процесом.

- розбиратися в організації й керуванні технології виконання ТО й ТР автомобілів.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Афанасьев Л.Л., Островский Н.В., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 336 с.

2. Воркут А.И. Вантажні автомобільні перевезення. - Київ: Вища школа. 1986. - 447 с.

3. Правила перевозок автомобильным транспортом. - М.: Транспорт, 1979. - 152 с.

4. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. Учебник. - М.: Транспорт, 1981. – 222 с.

5. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов. - М.: Гарячая линия - Телеком, 2006. - 448 с.

6. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. - Харків: Вища школа, 1984.- 312с.

7. Положення про технічне обслуговування й ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. - К.: 1998.

8. Кравченко О.П. Технічна експлуатація автомобілів: теоретичні основи / Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2005. - С. 128.

9. Гогайзель А.В., Кравченко О.П. Оперативне керування працездатністю автосранспортных засобів. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2000. - 116 с.

10. Кравченко О.П., Дьяченко Г.В. Технологія технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів / Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля,2008. - 144 с.

11. Кравченко О.П. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Навчальний посібник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – 84 с.

12. Воркут А.І, Коцюк О.Я, Лебідь Й.Г., Мельніченко О.І. Транспортно - експедиторська діяльність: Навчальний посібник. - К.6 1988. - 264 с.

13. Курганов В.М. Логістика: Учбово - практичний посібник. М.: Книжковий мир, 2005. - 432 с.

14. Международная перевозка грузов. - М.: «Приор», 1996.-112 с.

15. Лукин В.С, и др. Логистика автомобильного транспорта: концепции, методы, модели. - М.: Финанси и статистика, 2000. -280 с.

16. Організація перевезень пасажирів автомобільним транспортом / Під

общ. ред. С.Л. Голованенко. - К.: Техніка, 1981. – 167 с.

17. Канарчук В.Е. й ін. Технічне обслуговування, ремонт і зберігання автотранспортних засобів: Підручник: В 3 кн. - К.: Вища шк., 1991 - Кн. 1. Теоретичні основи. Технологія, - 359 с. Кн. 2. Організація, планування й керування, - 406 с.

18. Лудченко О.А. Основи технічного обслуговування автомобілів. - К.: Вищя шк. 1987. - 399 с.

19. Лудченко О.А. Технічне обслуговування й ремонт автомобілів. - К.: Знання-Прес, 2004. - 478 с.

20. Одегов Ю.Г., Журавльов П.В. Управління персоналом: Підручник для вузів.-М., Финстатинформа, 1997.-873 с.

21. Управление персоналом организации: Учебник под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М., 1997.-512 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри автоніка та управління на транспорті.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Кравченко О.П.


Завідувач кафедри

автоніка і управління на транспорті ______________ проф. Кравченко О.П.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи