Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 303.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата02.08.2012
Розмір303.71 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту України


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Факультет транспортних систем і логістики


КАФЕДРА ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор _________________ О.Л. Голубенко

« » 2012 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
05050308 - «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання»


на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або
спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ - 2012

Програма фахових вступних випробувань


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Машинобудування» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ 1 Вантажопідйомні машини


1.1 Класифікація вантажопідйомних машин. Класи машин і їх характеристика в залежності від призначення: загального і спеціального користування.

1.2 Загальні положення розрахунку вантажопідйомних машин.

1.2.1 Розрахункові конструктивні параметри. Класифікація розрахункових параметрів. Вантажопідйомність. Швидкості і прискорення. Проліт мостової конструкції, виліт стріли. Висота підйому. Групи класифікації (режимів роботи) вантажопідйомних машин та кранових механізмів за нормами Держгірпромнагляду України.

1.2.2 Розрахункові техніко-економічні параметри. Продуктивність, питома металомісткість, питома потужність електродвигунів, питома вартість. Шляхи оптимізації цих показників.

1.2.3 Розрахункові навантаження вантажопідйомних машин. Класифікація. Навантаження від власної ваги, корисної ваги вантажу, від снігу, льоду, вітру. Сейсмічні, транспортні, монтажні, технологічні, аварійні, від сил інерції та ін. навантаження. Розрахункові випадки навантажень.

1.2.4 Основні положення розрахунку деталей вантажопідйомних машин. Конструктивні матеріали. Характеристика основних сталей і інших конструктивних матеріалів. Розрахунки на міцність і тривалість за методами допустимих напружень і граничного стану. Визначення еквівалентних навантажень. Розрахунок елементів конструкцій на довговічність.

1.3 Елементи вантажопідйомних машин.

1.3.1 Гнучкі вантажні і тягові елементи. Сталеві канати. Класифікація. Конструкція. Виготовлення. Використання. Експлуатація. Розрахунки.

1.3.2 Поліспасти (конструкція і розрахунок). Конструкція. Класифікація. Використання. Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД). Передатне число поліспастів.

1.3.3 Конструкція і розрахунок блоків, зірочок, барабанів. Розрахунок стінок барабана на міцність і стійкість. Вплив конструкції опірних елементів. Розрахунок болтів (шпильок) для кріплення канатів. Розрахунок клинового кріплення.

1.3.4 Вантажозахватні пристрої. Класифікація, конструкція, використання, виготовлення і експлуатація. Розрахунок на міцність однорогих, дворогих і пластинчатих гаків. Розрахунок кліщових і ексцентрикових захватів. Конструкція і робота грейферних захватів. Електромагніти та пневмозахвати.

1.3.5 Металеві ходові колеса, рейки. Класифікація. Конструкція. Виготовлення. Використання. Установка. Експлуатація. Розрахунок ходових коліс на контактну міцність і довговічність. Розрахунок рейок.

1.3.6 Гальмові пристрої. Призначення і класифікація. Конструкція, принципи роботи та розрахунки фрикційних колодкових і стрічкових гальм. Теплові розрахунки фрикційних гальм.

1.4 Механізми кранів.

1.4.1 Механізми підіймання вантажу. Класифікація. Вимоги правил Держгірпромнагляду України до механізмів підіймання вантажів. Розрахунок потужності двигуна. Перевірка електродвигуна на пусковий режим і нагрів. Розрахунок гальмового моменту і вибір гальма.

1.4.2 Механізми переміщення. Класифікація. Конструкція рейкових механізмів переміщення кранів і кранових візків. Визначення опору переміщення кранів і кранових візків на рейках. Визначення статичної потужності електродвигуна. Перевірка двигуна на пусковий момент і нагрів. Розрахунок гальмового моменту і вибір гальма. Рекомендовані величини пришвидшень і сповільнень. Перевірка запасу зчеплення приводних ходових коліс з рейками при розгоні і гальмуванні крана. Розрахунок механізму переміщення кранового візка з канатною тягою. Особливості розрахунку трансмісійних валів.

1.4.3 Механізми повороту кранів. Конструкція і класифікація. Розрахунок потужності електродвигуна. Перевірка електродвигуна на пусковий момент. Визначення розрахункового моменту муфти граничного моменту. Визначення величини гальмового моменту і вибір гальма.

1.4.4 Механізми зміни вильоту стріли. Класифікація механізмів. Визначення потужності електродвигуна і його перевірка на пусковий режим, розрахунок гальмового моменту і вибір гальма. Гідравлічні механізми зміни вильоту стрілових кранів.

1.5 Крани.

1.5.1 Стрілові крани. Загальна характеристика і конструкція кранів. Особливості розрахунку фундаментів і елементів кріплення кранів з двома зовнішніми опорами. Конструкція опорних елементів. Визначення величини моменту опору повороту крана. Визначення запасу стійкості крана з опорною колоною при перекиданні. Перевірка ґрунту під фундаментом на допустимий тиск. Пересувні стрілові поворотні крани. Загальні відомості. Класифікація. Настінні консольні і велосипедні крани. Визначення сили опору переміщенню. Універсальні стрілові пересувні поворотні крани: залізнодорожні, пневмоколісні, автомобільні, тракторні. Загальна характеристика і основні технічні показники. Автомобільні та пневмоколісні крани з гідроприводами. Сфери використання. Особливості розрахунку механізмів пересування. Визначення коефіцієнтів вантажної і власної стійкості кранів при можливому перекиданні. Навантаження на опірні ходові колеса стрілових поворотних кранів. Навантаження на гусениці гусеничних і тракторних кранів.

1.5.2 Крани мостової конструкції загального призначення. Класифікація, характеристики, використання. Однобалочні мостові крани. Особливості розрахунку. Двобалочні мостові крани. Розрахунок навантажень при перекісному руху мостів. Козлові крани. Крани - штабелери. Визначення динамічних навантажень при упорі вилочних захватів.

1.6 Устаткування безпечної експлуатації вантажопідйомних машин.

Функції контрольно-захисного устаткування. Устаткування для обмеження лінійних і кутових переміщень крана і його елементів (обмежувачі висоти підіймання вантажу: переміщення крана та візка, упори, буфери, кінцеві вимикачі, лінійки, датчики кутів повороту стріли і т. і.). Розрахунок пружинних і гідравлічних буферів. Устаткування для обмеження величини вантажу і вантажного моменту. Розрахунок обмежувачів вантажопідйомності та вантажного моменту. Протиугінне устаткування і його розрахунок. Указники вітрового тиску, сигналізатори приближення до ліній електропередач, взаємного приближення кранів, вильоту стріли і нахилу крана. Обмежувачі перекосу кранових мостів.


^ 2 Ліфти та підйомники


2.1 Загальні вiдомостi про підйомники. Характеристики пiдйомникiв. Призначення, класифiкацiя i кiнематичнi схеми основних типів пiдйомникiв. Роль пiдйомникiв в механiзацiї трудомістких i важких процесів, покращення умов праці i підвищення ії продуктивності.

2.2 Схеми та обладнання лiфтiв. Класифiкацiя i кiнематичнi схеми лiфтiв. Конструкції i загальна будова лiфтiв. Розміщення головних конструктивних елементів. Технічні характеристики лiфтiв. Правила будови i безпечної експлуатації лiфтiв (ПББЕЛ).

2.3 Пiдйомнi механізми лiфтiв. Конструкція i установка приводів. Мiкроприводи, їх улаштування i установка. Конструкція i розрахунок вантажних канатів. Ліфти з канатоведучими шківами. Тяговий розрахунок. Визначення розрахункової величини коефіцієнтів: тяги підйомника, зчеплення, тертя канавок канатоведучих шківів. Розрахунок напруги між канатом i шківом. Визначення необхідної потужності електричного двигуна. Характеристики електроприводу лiфтiв. Вибір двигуна. Час розгону i гальмування кабіни ліфта. Точність зупинки. Основні типи підйомних механізмів. Конструкція i розрахунок канатоведучих блоків i барабанів. Типи передач i гальмового обладнання. Противаги i схеми їх пiдвiски. Розрахунок противаг.

2.4 Обладнання, що забезпечує безпечну експлуатацію лiфтiв. Ловителі: кiнематичнi i конструктивні схеми. Розрахунок клинових ловителiв. Конструкцiя, робота i розрахунок ловителiв повільного гальмування. Правила Держгірпромнагляду по вибору гальмових шляхів кабін пасажирських i вантажних лiфтiв при роботі ловителiв. Призначення, кiнематичнi i конструктивні схеми регуляторів швидкості. Розрахунок регуляторів швидкості. Конструкція, засоби установки i особливості розрахунку пружинних i гiдравлiчних буферів кабін i противаг.

2.5 Рудничні пiдiймальнi установки. Загальні вiдомостi, огляд типових схем. Пiдiймальне обладнання. Пiдiймальнi установки Ново-Краматорського машинобудівельного заводу. Конструкція пiдвiсного обладнання. Конструкція i робота парашутів (ловителiв). Роль рудничних пiдiймальних установок для розвитку гiрничнорудноi та угольної промисловості. Пiдiймальнi машини та їх елементи. Конструкція та розрахунок вантажних канатів. Випробування канатів, нагляд за ними, строк служби. Органи навивки. Типи i конструкція барабанів i шкивiв тертя. Конструкція шахтних пiдiймальних машин: барабанних, бiцилiндроконічних, конічних, зі шківом тертя.

2.6 Системи шахтного підйому. Системи з постійним радіусом навивки. Визначення статичного опору при пiдiйманнi клітей та скiпiв. Тахограми (діаграми швидкості): трьохперiоднi, п'ятиперiоднi. Особливості розрахунку потужності підйомного двигуна. Системи підйому зі змінним радіусом навивки. Статичний опір в системах підйому з бiцилiндроконiчними барабанами для кліткових пiдйомiв. Розрахунок діаметрів малого та великого цилiндрiв.

2.7 Скiповi підйомники доменних печей. Призначення. Головні вимоги. Конструкція скіпової лебідки. Особливості розрахунку скіпових пiдйомникiв. Визначення статичних зусиль в канатах. Графіки статичних зусиль на колі скiповоi лебідки. Розрахунок вантажних канатів.


^ 3 Привод і управління ПТДММ


3.1 Особливості функціонування та основні вимоги до приводів механізмів підйомно-транспортних, дорожніх і меліоративних машин (ПТДММ). Рівняння руху привода. Перехідні та усталенні режими роботи привода. Визначення приведеного до швидкості обертання вала двигуна моменту статичного опору руху.

3.2 Електромеханічні властивості двигунів постійного струму: з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Природні та штучні швидкісні і механічні характеристики двигунів. Пуск двигунів постійного струму. Регулювання швидкості обертання. Потенціометричний спосіб вмикання двигунів. Робота двигунів в генераторному режимі з віддачею енергії в мережу. Гальмові режими роботи двигунів - гальмування противмиканням, реверсування струму, динамічне гальмування.

3.3 Електромеханічні властивості асинхронних двигунів (АД). Природні та штучні механічні характеристики АД. Пуск АД з короткозамкнутим ротором. Регулювання швидкості обертання валу АД з фазним ротором. Регулювання швидкості обертання валу АД з короткозамкнутим ротором: шляхом перемикання числа полюсів, зміною частоти струму, вмикання резисторів, дроселів насичення. Регулювання швидкості обертання валу АД за допомогою тиристорних перетворювачів. Електричне гальмування: генераторне, гальмування противмиканням, динамічне.

3.4 Складні системи електроприводів. Система генератор-двигун. Тиристорний привод постійного струму. Тиристорний привод змінного струму. Багатодвигунові електроприводи.

3.5 Апаратура управління. Вимоги до апаратури. Особливості процесів комутації в мережах постійного та змінного струму. Режими роботи апаратури. Основні параметри електричних апаратів. Конструкції, принцип дії та вибір апаратів: рубильників, пакетних вимикачів, пускачів, силових кулачкових контролерів, командоконтролерів, пультів керування, контакторів, реле (напруги, струму, проміжних, електромагнітних та пневматичних реле часу, напівпровідникових).

3.6 Апаратура захисту. Основні рекомендації щодо експлуатації електроустаткування. Живлення електроприводів та забезпечення електробезпеки. Загальні правила захисту електроустаткування від аварійних ситуацій. Плавкі запобіжники, реле захисту від перевантаження. Автомати захисту. Захисні панелі. Максимальні реле. Кінцеві вимикачі. Блокувальні ланцюги.

3.7 Управління електроприводами. Принципи управління запуском двигунів постійного струму. Принципи управління гальмування двигунів постійного струму. Принцип управління запуском асинхронних двигунів. Принцип гальмування АД. Управління двигунами в системі генератор-двигун, в системах тиристорних приводів.

3.8 Електрообладнання кранів. Системи електроприводів кранів та способи управління ними. Розміщення електрообладнання. Розрахунок потужності двигунів кранових механізмів. Управління електроприводами механізмів кранів за допомогою контакторів, контролерів. Електромагнітні приводи гальмових устроїв. Вибір гальм.

3.9 Електрообладнання ліфтів. Особливості функціонування приводів ліфтів. Вплив швидкості, прискорення на вибір системи електропривода ліфта. Системи приводів пасажирських тихохідних та швидкісних ліфтів. Системи приводів вантажних ліфтів.

3.10 Електроприводи машин безперервної дії та поточно-транспортних систем. Основні вимоги, що пред’являються до електроприводів машин безперервної дії. Системи електроприводів конвеєрів, елеваторів, канатних доріг. Особливості розрахунку та вибір систем електроприводів машин безперервної дії.


^ 4 Будівельно - дорожні машини


4.1 Загальні відомості. Особливості основних технологічних процесів у промисловому, громадському, сільськогосподарському, гідротехнічному та транспортному будівництві. Класифікація та техніко-експлуатаційні показники БДМ. Характеристика основних підсистем, які входять у склад БДМ: двигуни, ходові частини, робочі органи, передатні механізми, металоконструкції, управління. Алгоритм розрахунків та проектування БДМ.

4.2 Машини для вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт. Вантажно-розвантажувальні машини: класифікація, конструктивні особливості одноковшових навантажувальників (фронтальних, напівповоротних, вилочних навантажувальників та навантажувальників безперервної дії). Види змінного обладнання навантажувальників. Розрахунок основних параметрів.

4.3 Машини безрейкового транспорту. Вантажні автомобілі загального призначення: будова, призначення головних частин. Параметри автомобіля. Тягово-динамічні розрахунки. Динамічний паспорт автомобіля. Трактори: класифікація, будова, призначення основних частин. Параметри трактора. Тяговий розрахунок. Тягачі, причепи, спеціальні автомобілі (самоскиди, автопоїзди, панелевози, трубовози, контейнеровози): побудова, рекомендації до вибору основних параметрів.

4.4 Машини для земляних робіт.

4.4.1 Основи теорії різання та копання ґрунтів. Основні властивості ґрунтів. Класифікація ґрунтів. Робочі органи машин для земляних робіт та процеси їх взаємодії з розробляємим середовищем: схеми взаємодії, основні фактори, що впливають на процес взаємодії робочих органів з ґрунтом: параметри та кінематика робочого органу, динамічні процеси. Основні характеристики процесу взаємодії.

4.4.2 .Машини для підготовчих робіт. Класифікація. Розрахункові системи. Визначення основних параметрів робочого, ходового, силового обладнання викорчовувача, кущоріза, деревозвалювача, розпущувача, бурових машин.

4.4.3 Землеройно-транспортні машини. Бульдозери: призначення, будова. Класифікація. Визначення основних параметрів: робочого органа, тягового зусилля робочих та транспортних швидкостей, потужності, продуктивності. Визначення навантаження робочого обладнання. Стійкість бульдозера. Основи розрахунку і проектування бульдозерів. Скрепери: призначення, улаштування. Класифікація скреперів. Визначення основних параметрів. Тяговий розрахунок скрепера. Основи розрахунку та проектування скреперів. Автогрейдери: призначення, улаштування. Класифікація автогрейдерів. Визначення основних параметрів автогрейдера і отвалу. Тяговий розрахунок грейдера. Продуктивність автогрейдера. Основи розрахунку автогрейдера, механізмів управління, ходового обладнання. Особливості конструкції та розрахунків грейдер-елеваторів.

4.4.4 Екскаватори. Одноковшеві екскаватори: призначення, улаштування, система індексації, робочі органи і обладнання. Класифікація. Визначення основних параметрів робочого обладнання. Ходове обладнання: класифікація, розрахунки. Силове обладнання: класифікація. Розрахунок екскаватора: вибір конструктивної схеми, визначення основних параметрів (габаритних розмірів, маси, зусиль, швидкостей, потужності) , розрахунок механізмів підіймання, напору, повороту, розрахунок стійкості при роботі та переміщенні з різними видами робочого обладнання. Продуктивність при різних видах змінного обладнання. Екскаватори безперервної дії: призначення, устаткування. Класифікація: по типу і характеру руху робочого обладнання. Розрахунок багатоковшових екскаваторів. Робочі органи та прийомопостачальні пристрої багатоковшових екскаваторів.

4.4.5 Машини для розробки мерзлих ґрунтів. Особливості розробки мерзлих ґрунтів. Характеристика методів руйнування мерзлих ґрунтів (відколу та копання). Класифікація та визначення параметрів робочих процесів машин для розробки мерзлих ґрунтів.

4.5 Машини для гідромеханізації земляних робіт. Загальні відомості про гідромеханізацію. Ґрунтові насоси: типи, конструкції. Основи вибору параметрів. Гідромонітори: призначення, устаткування, вибір параметрів. Земснаряди: призначення, устаткування, класифікація. Вибір параметрів земснарядів. Визначення продуктивності машин для гідромеханізації.

4.6 Машини для ущільнення ґрунтів. Фізичні основи процесу ущільнення ґрунтів машинами. Призначення та класифікація машин для ущільнення ґрунтів. Особливості конструкцій, основи розрахунку та проектування катків, трамбуючих та вібротрамбуючих машин. Визначення продуктивності.

4.7 Машини для бурових робіт. Призначення та класифікація машин для бурових робіт. Будова, принцип роботи та основні параметри пневматичних перфораторів, машин та устаткування ударно-обертового буріння, станків для буріння скважин. Перспективні засоби проходки скважин.

4.8 Машини та обладнання для вибухових робіт. Загальні відомості про основи вибуху та технологію вибухових робіт. Машини для закладання вибухівки. Обладнання для заглиблення свердел (труб, шпурів). Особливості експлуатації обладнання для вибухових робіт.

4.9 Машини та обладнання для подрібнювання та сортування кам’яних матеріалів. Загальні відомості про процеси подрібнювання: процеси та продукти подрібнювання; фізико-механічні особливості порід; класифікація машин для подрібнювання матеріалів. Машини для дробіння будівельних матеріалів: дробарки руйнуючи матеріал тиском; розрахунок параметрів щокових, конусних, валкових дробарок та бігунів; розрахунок навантаження, діючого на елементи дробарок; дробарки ударної дії; розрахунок дробарок ударної дії.

4.10 Машини та обладнання для приготування та транспортування бетонних сумішей, будівельних розчинів та бітумів. Загальні відомості про процеси приготування та транспортування бетонних сумішей, будівельних розчинів та бітуму. Машини для змішування: класифікація, пристрій, розрахунок головних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів та змішувачів примусової дії. Дозувальне обладнання бетоно- та розчино-змішувальних вузлів та їх устаткування: засоби дозування, класифікація. Особливості конструкції та визначення основних параметрів дозаторів. Машини та обладнання для роботи з бітумом.

4.11 Машини та обладнання для вироблення залізобетонних виробів. Загальні відомості про процеси виробництва залізобетонних виробів; перелік обладнання підприємств для виробництва залізобетонних виробів. Машини та обладнання для виробництва арматури: види арматурних виробів та їх механічна обробка; станки для обробки арматури; обладнання для зварювання арматури; обладнання для попереднього натягу арматури. Обладнання для подавання та укладки бетонної суміші при виготовленні залізобетонних виробів, бетонноукладальники. Обладнання для ущільнення бетонних сумішей; основні засоби та механіка ущільнення бетонних сумішей. Обладнання для обробки поверхні залізобетонних виробів.

4.12 Баштові крани. Загальні відомості. Класифікація. Конструктивні особливості. Розрахунок та вибір основних параметрів механізмів крана. Стійкість баштових кранів.

4.13 Машини для будівництва поверхні з асфальтобетону. Класифікація та конструктивні схеми асфальтобетонних змішувачів. Асфальтобетонні заводи. Теорія асфальтобетонних змішувальних установок та їх розрахунок на міцність. Основи теплових розрахунків машин та обладнання для будівництва доріг з застосуванням органічних в’яжучих матеріалів. Укладачи асфальтобетонних сумішей.

4.14 Машини для ремонту та утримання доріг. Машини для літнього утримання автомобільних доріг та покриття летовищ (аеродромів). Машини для зимового утримання автомобільних доріг та покриття летовищ.

4.15 Машини для оздоблювальних робіт. Обладнання для приготування оздоблювальних матеріалів. Машини та обладнання для штукатурних та лицювальних робіт. Машини та обладнання для малярних робіт. Машини для улаштування підлоги та м’якої покрівлі.

4.16 Механізований інструмент. Механізований інструмент з електричним приводом. Механізований інструмент з пневматичним та гідравлічним приводом.


5 Будівельна механіка і металеві конструкції
підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин5.1. Характеристика сучасного рівня проектування, розрахунків, виготовлення і експлуатації металоконструкцій. Застосування автоматизованих систем розрахунків і проектування. Роль наукових досліджень в підвищенні надійності і вдосконаленні конструктивних форм металоконструкцій.

^ БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ і ДОРОЖНІХ МАШИН

5.2. Принципи побудови і аналіз розрахункових схем.

5.2.1. Поняття про розрахункові схеми. Утворення розрахункових схем для фермових, рамних і пластинчастих конструкцій.

5.2.2. Кінематичний аналіз розрахункових схем. Геометрично незмінні і миттєво змінні системи. Ступінь геометричної змінності і статичної невизначеності.

5.3. Статично визначувані системи.

5.3.1. Визначення зусиль в елементах конструкцій при нерухомих навантаженнях. Використання методу перетинів для розрахунку плоских і просторових фермових систем. Визначення зусиль в стрижнях сітчастих конструкцій методами перетинів, вирізання вузлів і розкладання на плоскі системи. Наближений метод визначення зусиль в стрижнях просторових гратчастих систем при дії моменту, що крутить.

5.3.2. Визначення зусиль в елементах конструкцій при рухомих навантаженнях.

Поняття про лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Побудова ліній впливу в гратчастих конструкціях (фермах). Визначення зусиль, реакцій, переміщень по лініях впливу дії нерухомих і рухомих навантажень.

5.3.3. Визначення переміщень елементів конструкцій.

Дійсна і можлива робота зовнішніх і внутрішніх сил. Теореми про взаємність робіт і взаємність переміщень. Формула Мора для визначення переміщень. Визначення переміщень в балках, рамах і фермах.

5.4. Статично невизначні системи.

5.4.1. Загальний принцип розрахунку методом сил. Вибір основної системи. Канонічні рівняння. Перевірка правильності рішень. Розрахунок систем рамного, гратчастого і змішаного типів. Розрахунок при змінах температур і зсуві вузлів. Особливості розрахунку плоско-просторових рам.

5.5. Основи динаміки металевих конструкцій.

5.5.1. Металоконструкції як складова частина динамічної системи підйомно-транспортної, будівельної, дорожньої і меліоративної машини.

5.5.2. Динамічні системи металевих конструкцій. Міра свободи динамічної системи. Головні форми коливань.

5.5.3. Приведення мас, коефіцієнтів жорсткості в динамічних системах металоконструкцій. Наближені способи визначення частот власних коливань. Визначення динамічних навантажень в металевих конструкціях (на прикладах конкретних машин).

^ МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ,
ДОРОЖНІХ і МЕЛІОРАТИВНИХ МАШИН

5.6. Загальні принципи проектування конструкцій.

5.6.1. Загальна схема забезпечення надійності конструкції на стадіях проектування, виготовлення і експлуатації. Види пошкоджень металевих конструкцій.

5.6.2. Поняття про імовірний процес навантаження конструкції. Розрахунок на статичну міцність по граничних станах і напрузі, що допускається. Розрахункові навантаження як основа визначення параметрів перетину елементів конструкції.

5.6.3. Поняття про оцінку надійності конструкцій при дії максимального статичного навантаження з критеріїв розповсюдження макротріщин.

5.7. Матеріали металевих конструкцій.

5.7.1. Перспективні марки сталей. Сортамент прокату, гнуті профілі.

5.7.2. Вимоги до механічних і технологічних властивостей вживаних сталей.

5.7.3. Вибір марки сталі залежно від умов експлуатації конструкцій.

5.8. Втомна довговічність і живучість.

5.8.1. Механізм втомного руйнування. Визначення параметрів кривої втоми. Вплив конструктивно-технологічних факторів, перевантажень і умов експлуатації на зміни параметрів кривої втоми.

5.8.2. Схематизація процесів завантаженості від експлуатаційних навантажень. Типова щільність розподілу приведених амплітуд напруги. Загальний метод визначення втомної довговічності.

5.8.3. Розвиток втомних макротріщин. Швидкість розвитку макротріщин. Порогові характеристики тріщиностійкості. Оцінка довговічності на стадії розвитку тріщин (живучість).

5.9. Зварні з'єднання.

5.9.1. Види зварних з'єднань в конструкціях. Механічні характеристики зварних з'єднань. Утворення залишкової зварювальної напруги. Вплив залишкової напруги на міцність при статичному навантаженні.

5.9.2. Розрахунок зварних з'єднань. Силові і деформаційні критерії при оцінці опірності зварного з'єднання руйнуванню. Вплив температурних умов експлуатації на міцність зварних з'єднань.

5.9.3. Урахування залишкової напруги при розрахунку на втомну довговічність. Застосування зміцнюючих технологічних способів обробки для підвищення втомної довговічності.

5.10. Болтові і шарнірні з'єднання.

5.10.1. Застосування болтових з'єднань в металоконструкціях підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин. Розміщення болтів у вузлах металоконструкцій. Розрахунки і конструювання болтових з'єднань на чистих і високоміцних болтах.

5.10.2. Шарнірні з'єднання, конструктивне оформлення і розрахунок.

5.11. Балки.

5.11.1. Типові конструкції. Вибір перетинів і визначення основних розмірів складених балок. Кручення балок відкритого і замкнутого перетинів. Поняття про обмежене кручення балок. Загальна стійкість балок. Місцева стійкість елементів балок.

5.11.2. Особливості розрахунку балок в зонах місцевого впливу зосереджених навантажень. Розрахунок їздових балок кранів з візками. Розрахунок секцій телескопічних стріл в місцях передачі навантаження від роликів і ковзунів.

5.12. Гратчасті конструкції (ферми).

5.12.1. Приклади конструкцій. Вибір перетинів стержнів за умовами міцності і стійкості.

5.12.2. Проектування вузлів ферм.

5.12.3. Вплив залишкової зварювальної напруження на деформації і навантаженість панелей і розкосів. Конструктивно-технологічні прийоми зниження деформацій від залишкової напруження.

5.13. Рами.

5.13.1. Типові конструкції поворотних і ходових рам екскаваторів, кранів, автогрейдерів і ін.

5.13.2. Загальний принцип розрахунку і проектування рам. Використання модульних елементів великої жорсткості під опорно-поворотними пристроями кранів і екскаваторів. Конструктивне оформлення вузлів.


^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ РІЗНИХ МАШИН.

5.14. Крани мостового типу.

5.14.1. Типи мостів і діалектика їх розвитку.

5.14.2. Розрахункові комбінації навантажень.

5.14.3. Будівельний підйом.

5.14.4. Особливості розрахунку конструкцій козлових кранів, вплив розпору і перекосів.

5.15. Стріловидні крани.

5.15.1. Типи стріл і області їх раціонального застосування.

5.15.2. Конструкції башт. Розрахунок прямих стріл і башт по деформованому стану.

5.15.3. Розрахунок стріл з гусаком.

5.16. Однокошові екскаватори.

5.16.1. Типи стріл і рукоятей. Конструктивне оформлення зварних вузлів шарнірних з'єднань.

5.16.2. Особливості розрахунку з'єднань з несучими конструкціями за наявності проміжних накладок і при врізаних вушках.

5.17. Землерийні-транспортні машини.

5.17.1. Типи рам, відвалів і штовхаючих брусів (у автогрейдерах, бульдозерах, скреперах). Конструктивне оформлення вузлів.

5.17.2. Розрахункові схеми при визначенні і переміщенні в елементах конструкції.


6 Машини безперервного транспорту


6.1 Роль і значення машин безперервного транспорту в сучасному промисловому виробництві. Тенденції та перспективи розвитку. Класифікація машин безперервного транспорту.

6.1.1 Складові частини конвеєрів із гнучкими тяговими елементами. Загальна компоновка й основні складові частини. Тягові ланцюги: конструкція, основні параметри, розрахунки. Конвеєрні стрічки: призначення, конструкція, розрахунки. Опорні й підтримуючі пристрої. Приводи. Натяжні пристрої. Завантажувальні, розвантажувальні, очисні та запобіжні пристрої.

6.1.2 Загальна теорія транспортуючих машин. Основні розрахунки конвеєрів: завдання, вихідні дані. Умови й режими роботи.

6.2 Розрахунки продуктивності та параметрів. Тяговий розрахунок. Опір на ділянках. Потужність привода. Динаміка усталеного руху та пуску ланцюгових конвеєрів. Динаміка стрічкових конвеєрів.

6.3 Конвеєри із гнучкими тяговими елементами.

6.3.1 Стрічкові конвеєри. Принцип дії, область застосування, пристрій. Конструкція основних вузлів. Теорія передачі тягового зусилля тертям. Розрахунки конвеєрів.

6.3.2 Пластинчасті конвеєри. Принцип дії, область застосування. Основні вузли і їх конструкція. Спеціальні види: конвеєри, що звиваються, пасажирські ескалатори, розливочні машини. Розрахунки вказаних конвеєрів.

6.3.3 Скребкові конвеєри. Принцип дії, область застосування, класифікація. Конвеєри з високими шкребками. Конвеєри з низькими шкребками. Конвеєри для підземного транспортування вугілля. Конвеєри з контурними шкребками. Трубчасті конвеєри. Розрахунки вказаних конвеєрів.

6.3.4 Підвісні конвеєри. Область застосування. Класифікація. Підвісні вантажонесучі конвеєри. Підвісні конвеєри, що штовхають. Розрахунки вказаних конвеєрів.

6.3.5 Ковшові елеватори. Область застосування, будова, розрахунки основних параметрів. Теорія розвантаження ковшів.

6.3.6 Візкові конвеєри. Класифікація, область застосування. Вертикально замкнені конвеєри. Горизонтально замкнені конвеєри.

6.3.7 Підвісні канатні дороги. Загальна будова, основні вузли, порядок розрахунків.

6.4 Конвеєри без гнучких тягових елементів.

6.4.1 Гвинтові конвеєри. Будова. Область застосування. Розрахунки.

6.4.2 Роликові конвеєри. Неприводні роликові конвеєри. Приводні конвеєри.

6.4.4 Хитні конвеєри. Класифікація, область застосування. Инерціоні конвеєри з постійним і змінним тиском вантажу на дно ринви. Вібраційні конвеєри.

6.4.5 Пневматичний транспорт. Основні схеми. Порядок розрахунків.

6.4.6 Гідравлічний транспорт. Основні схеми. Порядок розрахунків.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні типи і конструктивні особливості підйомно-транспортних, дорожніх і меліоративних машин (ПТДММ);

 • методи розрахунку і раціонального конструювання вузлів та деталей ПТДММ;

 • призначення, конструкції та принципи дії приводів ПТДММ;

 • принципи проектування металоконструкцій мінімальної металоємності при забезпеченні їхньої міцності, стійкості, деформативності та надійності;

 • методи прогнозування та забезпечення необхідної довговічності металоконструкцій на стадії проектування;

 • основи організації, планування та управління експлуатацією машин;

 • основи технічного обслуговування та ремонтних технологій деталей і вузлів ПТДММ;

 • основи теорії надійності деталей машин і підвищення їхньої зносостійкості;

 • сучасні методи діагностики машин і оцінки ефективності їхньої експлуатації;

 • можливості використання ПТДММ в різних галузях виробництва і в системах комплексної механізації;

 • сучасні тенденції розвитку вітчизняного та зарубіжного підйомно-транспортного машинобудування;


уміти:

 • виконати вибір, розрахунок і креслення основних механізмів, металоконструкцій, приводу та елементів (ПТДММ);

 • здійснювати вибір і оцінку систем приводів ПТДММ з оптимальними параметрами;

 • формувати розрахункові схеми для визначення зусиль в елементах конструкцій, визначати переміщення характерних ланок конструкції;

 • проектувати металоконструкції із забезпеченням їхньої несучої здатності, монтажу й транспортування; виконувати розрахунки металоконструкцій на міцність, стійкість, деформативність та довговічність;

 • оптимізувати організацію експлуатації ПТДММ, планувати заходи щодо обслуговування та ремонту ПТДММ;

 • визначати норми витрат паливно-мастильних матеріалів; застосовувати технології антикорозійних покриттів; організувати госпрозрахунок на основі застосування науково обґрунтованих режимів експлуатації й обслуговування;

 • користуватися спеціальною літературою, стандартами та нормами;

 • аналізувати різні конструктивні рішення при створенні (ПТДММ), їх експлуатації, ремонту та обслуговуванні.

Перелік рекомендованої літератури


 1. Александров М.П. Грузоподъемные машины. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана – Высшая школа, 2000. - 552 с.

 2. Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины. – К.: Вища школа, 1989. - 328 с.

 3. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъёмно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988.- 424 с.

 4. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъёмных и транспортирующих машин. – К.: Вища школа, 1978. – 576 с.

 5. Румянцев Б.П. Грузоподъемные машины. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. - 289 с.

 6. Федорова З.М. та iн. Пiдйомники: - К: Вища школа. Головне видавництво, 1976. – 256 с.

 7. Ушаков П.Н., Бродський М.Г. Крани i лiфти промислових пiдприємств. - М.: Металургiя, 1974. – 352 c.

 8. Iонов А.А. та iн. Атлас конструкцій лiфтiв. - М.: Машинобудування, 1984. – 60 c.

 9. Правила будови i безпечної експлуатації лiфтiв. - К: Держгiртехнагляд Украiни, 1993. – 180 c.

 10. Богуславский А.П., Певзнер Е.М. и др. Электрооборудование кранов. М.: Машиностроение 1983 - 310 с.

 11. Борисов Ю.М., Соколов М.М. Электрооборудование подъемно-транспортных машин. - М.: Машиностроение 1971 - 375 с.

 12. Дранников В.Г., Звягин И.Е. Автоматизированный электропривод подъемно-транспортных машин. М.: Высшая школа 1973 - 278 с.

 13. Рапутов Б.М. Электрооборудование кранов металлургических предприятий. - М.: Металлургия, 1989. – 212 с.

 14. Справочник по крановому электрооборудованию. /Ю.В. Алексеев, А.П. Богословский и др., под ред. А.А. Рабиновича. - М.: Энергия, 1979 – 290 с.

 15. Меклер А.Г. Электрооборудование машин непрерывного транспорта. – М.: Машиностроение, 1973 – 296 с.

 16. Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. - М.: Машиностроение, 1991.-400с.

 17. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справ. Изд. / К.М. Бадыштова и др./ - М.: Химия, 1989. - 432с.

 18. Цуркан И.Г., Кузнецов В.П., Гвирцман А.А. Смазочные и защитные материалы. - М.: Транспорт,1981. - 160с.

 19. Борисов Ю.С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудования. – М.: Машиностроение, 1978. – 233 с.

 20. Вершинский А.В., Гохберг М.М., Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции: Учебник.- Л.: Машиностроение, 1984. - 167 с.

 21. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика: Учебник, 8-е изд.,- М.: Высшая школа, 1986. - 607 с.

 22. Живейнов Н.И., Карасев Г.Н., Цвей И.Ю. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин: Учебник.- М: Машиностроение, 1988. - 129 с.

 23. Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин, 3-е изд.- Л.: Машиностроение, 1976. - 454 с.

 24. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции.- М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.

 25. Расчет и проектирование строительных и дорожных машин на ЭВМ /Е.Ю. Малиновский, Л.Б. Зарецкий, Ю.Г. Беренгард и др. Под ред. Е.Ю. Малиновского.- М.: Машиностроение, 1980. - 216 с.

 26. Ряхин В.А., Мошкарев Г.Н. Долговечность и устойчивость сварных конструкций строительных и дорожных машин.- М.: Машиностроение, 1984. - 232 с.

 27. Справочник по кранам (в 2-х томах). Под ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, 1988.

 28. Васильев Б.А. и др. Мелиоративные машины. Под ред. И.И. Мера – М.: Колос, 1980-351 с.

 29. Курсовое и дипломное проектирование по мелиоративным машинам. Под ред. Суслова Г.В.- М.: Колос, 1997 - 143 с.

 30. Мелиоративные машины: Справочник. Под ред. Баладинского В.Л. - К.: Урожай, 1991-232 с.

 31. Мелиоративные машины (теория и расчет): Учебн. пособие/ В.С.Зинь. – К.: УМК ВО, 1992. – 120 с.

 32. Бабич Я.А. и др. Мелиоративные машины (конструкция): Учебн. пособие. – К.: ИСИО, 1994. – 328 с

 33. Машини для земляних робіт / під ред. Ю.А.Ветрова. - Київ, 1981.

 34. Домбровський М.Г., Гальперин М.І. Будівельні машини. - Вища школа, 1976, 1985.

 35. Мартынов В.Д. Строительные машины и монтажное оборудование. - М.: Машиностроение, 1990.

 36. Гоберман Л.А. и др. Теория, конструкция и расчет строительных и дорожных машин. - М.: Высшая школа, 1977.

 37. Фіделев А.С., Чубок С.Ф. Будівельні машини. - Київ, Вища школа, 1979.

 38. Косилова А.Г., Сухов М.Ф. Технология производства подъемно-транспортных машин. -М.: Машиностроение, 1982. - 301 с.

 39. Колесник Н.П. Технология подъемно-транспортного машиностроения. - М.: Машиностроение, 1988. - 280 с.

 40. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин. - Киев. Вища школа, 1977. - 351 с.

 41. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. – Транспортирующие машины - 3 изд. - М.: Машиностроение, 1983. - 487 с.

 42. Конвейеры: Справочник. / Под общ. редакцией Ю.А. Пертона. - Л.: Машиностроение, 1984. 367 с.

 43. Ленточные конвейеры в горной промышленности. Под редакцией А.О. Спиваковского. - М.: Недра, 1982. - 349 с.

 44. Дьячков В.К. Подвесные конвейеры. Изд. 3-е. - М.: "Машиностроение", 1976, 320 с.

 45. Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение, 1987. – 432 с.

Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахуванням вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень
підготовки


Вимоги рівня підготовки згідно критеріям
оцінювання


Відповідність знань та умінь вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти
бальною системою


Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактуванні понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактуванні понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯФахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить три теоретичні питання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 2 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 годин.Завідувач кафедри підйомно-транспортної техніки, д.т.н., професор


_______________ Будіков Л.Я.Голова фахової атестаційної

комісії, д.т.н., професор


_________________ Нечаєв Г.І.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи