О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 155.03 Kb.
НазваО. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір155.03 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л. Голубенко

«___» ______________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій,

спеціальності: 8.18010011 «Інтелектуальна власність»,

8.18010013 «Управління проектами»,

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Затверджено на засіданні кафедри

управління проектами та прикладної статистики

Протокол від 13.02.2012 № 15


Луганськ, 2012

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Магістратури «Управління проектами», «Інтелектуальна власність», «Управління інноваційною діяльністю» належать до напряму специфічних категорій. Вступати до неї мають право абітурієнти, яки мають базову вищу (диплом бакалавра), повну вищу (дипломи спеціаліста або магістра) освіту за будь-яким напрямом. Це зумовлює особливості проведення фахових випробувань.

Програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за всіма напрямами підготовки не передбачено вивчення в достатньому для контролю знань, навичок та вмінь обсязі дисциплін, які пов’язані з інтелектуальною власністю, управлінням проектами, управління інноваційною діяльністю. Тому проводити контроль знань, навичок та вмінь з зазначених спеціальностей, використовуючи такий підхід, неможливо.

В наслідок цього, в основу проведення фахових випробувань покладено процедуру оцінки у вступника сформованості базових поведінкових компетенцій, які відносяться до діяльності в сфері управління проектами, управління інноваційною діяльністю або інтелектуальної власності.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Необхідний рівень сформованості у вступників базових компетенцій визначено в Освітньо-квалійікаційній характеристиці магістрів зі спеціальностей «Управління проектами», «Інтелектуальна власність» та «Управління інноваційною діяльністю».

З цих позицій на вступних випробуваннях будуть виявлятися у вступників рівень сформованості базових поведінкових компетенцій, які відносяться до діяльності в сфері управління проектами, інтелектуальної власності або управління інноваційною діяльністю. Вони визначають особистісну психологічно-світоглядну придатність вступника до набуття компетентності керівника або менеджера проекту, спеціаліста в сфері інтелектуальної власності, професіонала з інноваційної діяльності. Натомість, технічні та контекстуальні компетенції будуть формуватись пізніше, в ході подальшого навчання за фахом.

Базові поведінкові компетенції діяльності в сфері управління проектами, інтелектуальної власності та управління інноваційною діяльністю наведено в табл. 1.


Таблиця 1

Базові поведінкові компетенції діяльності в сфері управління проектами, інтелектуальної власності та управління інноваційною діяльністю

№ з/п

Базові поведінкові компетенції

І.Загальні для управління проектами та інтелектуальної власностіНестандартний підхід до бачення проблемВіра в успіхСтратегічне мисленняСистемне мисленняКреативністьВільність (розкріплення) мислення та поведінкиКомунікативна компетентність із привалюванням здатності слухатиРозвиток та підтримка міжособистісних зв`язківСамоконтроль

ІІ. Специфічні для сфери управління проектамиПріоритетність потреб замовникаПріоритетність етичних норм перед комерційнимиВідкритість сприйняття та коректної передачі позитивної та негативної інформаціїВідсутність наслідування минулого досвіду (робота з білого аркуша)Робота в умовах жорстких обмеженьЗдатність оперативно реагувати на динамічні зміниЕмоційна компетентністьОптимізмРобота в команді

ІІІ. Специфічні для сфери інтелектуальної власностіЕрудованість у питаннях сучасного рівня технікиПравова компетентністьСпроможність оброблювати мегамасиви інформаціїСкептицизм та песимізмЗдатність до чергування творчої та функціональної діяльностіКомерційна спрямованість спілкуванняОраторське мистецтвоПедантизмПосидючість

ІV. Специфічні для сфери управління інноваційною діяльністюПріоритетність потреб замовникаРобота в командіКомерційна спрямованість спілкуванняОптимізмВідсутність наслідування минулого досвіду (робота з білого аркуша)Ерудованість у питаннях сучасного рівня технікиРобота в умовах жорстких обмеженьЗдатність до чергування творчої та функціональної діяльностіПравова компетентність

Враховуючи, що на фахових випробуваннях визначається рівень сформованості базових поведінкових компетенцій, притаманних особистості від природи, а не певних знань, навичок, умінь в сфері управління проектами, інтелектуальної власності або управління інноваційною діяльністю чітко виділити елементи знань для підготовки неможливо. Тому доцільно виділити базові терміни, які абітурієнти повинні впізнавати та розуміти (табл. 2).

Таблиця 2

Базові терміни в сфері управління проектами, інтелектуальної власності та управління інноваційною діяльністю

№ з/п

Базові терміни

І.Загальні для управління проектами та інтелектуальної власностіДинамічні зміниКомунікативна компетентністьСистема, системністьСтратегіяТворча діяльністьФункціональна діяльність

ІІ. Специфічні для сфери управління проектамиПроектЖиттєвий цикл проектуУправління проектамиКомандаРизик

ІІІ. Специфічні для сфери інтелектуальної власностіІнтелектуальна власністьОб’єкти інтелектуальної власностіЖиттєвий цикл об’єкту інтелектуальної власностіСучасний рівень технікиМегамасиви інформації

ІV. Специфічні для сфери управління інноваційною діяльністюІнноваціяТрансфер технологійІнноваційна діяльністьКомерціалізаціяЕкономіка знань^ ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ


Враховуючи, що на фахових випробуваннях визначається рівень сформованості базових поведінкових компетенцій, притаманних особистості від природи, а не певних знань, навичок, умінь в сфері управління проектами або інтелектуальної власності, спеціальної літератури для підготовки не передбачається. Для формування загального уявлення про сферу управління проектами, інтелектуальної власності або управління інноваційною діяльністю бажано ознайомитись зі змістом майбутньої спеціальності, викладеної у одному з наведених джерел переліку рекомендованої фахової літератури.


Перелік рекомендованої фахової літератури

з управління проектами

 1. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – [5-е изд., перераб.]. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 960 с.

 2. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. –276 с. (у відкритому доступі на сайті www.rgd.org.ua/project_publications/publications_list/).

 3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство PMBOK). – Project Management Institute, Inc., 2004, - 402 с.

 4. Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектами. – К.: Вид. Дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.

Корисні Інтернет-ресурси:


Перелік рекомендованої фахової літератури

з інтелектуальної власності

 1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. І права, 2005. – 108 с.

 2. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність. – К.: Міжнародний науковий комітет, 2003. – 56 с.

 3. Право інтелектуальної власності / За ред. Підопригора О.А., Бутнік-сіверський О.Б. – К.: ІнЮре, 2004. – 672 с.

 4. Дахно І.І. право інтелектуальної власності. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

 5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: у 4-х т. /За заг. ред. О.Д. Святоцького. –

Т. 1. Право інтелектуальної власності. – К.: ІнЮре, 1999. – 500 с.

Т.2. Авторське право і суміжні права. - К.: ІнЮре, 1999. – 460 с.

Т.3. Промислова власність. - К.: ІнЮре, 1999. – 656 с.

Т.4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. - К.: ІнЮре, 1999. – 384 с.

 1. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 216 с.


Перелік рекомендованої фахової літератури

з управління інноваційною діяльністю

 1. Инноватика / Б.В. Гринев, В.А. Гусев. – Харьков: «Інститут монокристал лов», 2004. – 452 с.

 2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.

 3. Деминг У. Эдвард. Новая экономика / У. Эдвард Деминг; [пер. с англ. Т. Гуреш]. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

 4. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации: Пер. с англ. – М.: ООО « И.Д. Вильямс», 2007. – 432 с.

 5. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Сьогодні найбільш ефективним засобом виявлення компетенцій вступника вважається тестування. Тому фахове випробування проводиться у формі письмового тестування. Це також мінімізує суб’єктивність оцінювання результатів випробування з боку викладачів-екзаменаторів.

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до тесту ухвалюється рішенням приймальної комісії.

Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

На тестування вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

Завдання до вступного випробування складається з двох рівнозначних взаємодоповнюючих тестових завдань.

Кожне з двох завдань оцінюється за 12-більною шкалою.

Підсумкова оцінка за результатами вступного випробування розраховується як середнє арифметичне значення з оцінок, отриманих за результатами двох тестів.

Підсумкова оцінка округлюється до цілого значення на користь абітурієнта (наприклад, середня підсумкова оцінка 7,5 балів округлюється до 8,0 балів).

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься у відомість і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.


Структура «Тестового завдання» та методика його перевірки


Перший тест передбачає ранжування компонентів діяльності, що пропонуються у таблиці, за ступенем їх важливості та впливу на результат діяльності у відповідній галузі. Найвищим рангом вважається значення 1, найменшим – 27.

В процесі перевірки необхідно:

1) визначити модуль абсолютного відхилення визначеного абітурієнтом рангу (пріоритету) () від вірного значення рангу () (додаток А, Б) для відповідного компоненту діяльності ();

2) порівняти модуль абсолютного відхилення () із нормативним значенням відхилення (), що дорівнює 9 ();

3) якщо модуль абсолютного відхилення більше або дорівнює нормативному значенню відхилення (), то прийняти до підсумовування більше із значень рангів: нормативного () та визначеного абітурієнтом ().

4) визначити загальну суму (), підсумувавши значення за усіма виявленими відхиленнями у відповідності до п. 3);

5) за розрахованою загальною сумою () по шкалі оцінювання першого тесту (табл. 3) визначити оцінку за 12-бальною шкалою.


Таблиця 3

Шкала оцінювання тесту 1


Загальна сума ()

Оцінка у відповідності до шкали

12-бальної

4-бальної

ECTS

0-50

12

відмінно

А

51-100

11

101-150

10

В

151-200

9

добре

201-250

8

С

251-300

7

301-350

6

задовільно

D

351-400

5

401-450

4

E

451-500

3

незадовільно

501-550

2

F

551 і більше

1

FX


Другий тест містить 23 питання та передбачає по кожному питанню вибір один з двох варіантів відповідей (а або б).

За другим тестом підсумувати кількість вірних відповідей та по шкалі оцінювання другого тесту (табл. 4) визначити оцінку за 12-бальною шкалою.


Таблиця 4

Шкала оцінювання тесту 2


Кількість вірних відповідей

Оцінка у відповідності до шкали

12-бальної

4-бальної

ECTS

22-23

12

відмінно

А

20-21

11

18-19

10

В

16-17

9

добре

14-15

8

С

12-13

7

10-11

6

задовільно

D

8-9

5

6-7

4

E

4-5

3

незадовільно

2-3

2

F

0-1

1

FX


Голова предметної комісії з управління

проектами, інтелектуальної власності,

управління інноваційною діяльністю доц. Медведєва О.М.

Схожі:

О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161337
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161294
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161341
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161295
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161238
О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161325
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи