Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р icon

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р
Скачати 94.24 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р
Дата01.10.2012
Розмір94.24 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ГРАФІКИ ЗА 2007 р.


ппАвтори


Заголовок


Точна назва видання


Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)


Рік видання

Умов. друк. арк..

1

Лехцієр Л.Р.,

Макаренко М.Б.,

Потапов В.І.

Комбинированный метод оценки мотивации к обучению при самостоятельной работе студента в интерактивной среде

ПРАЦІ Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації.

Науковий журнал. №2 (15) 2007, частина ІІ. с. 85-89.

ВАТ „Першотравневий електромеханічний завод” та тов.

”ЛуганськКанцОпт”

стаття

2007

0.10

2

Лехцієр Л.Р.,

Макаренко М.Б.,

Потапов В.І.

Контроль и учет мотивации в интерактивном режиме с помощью системы «КУМИР»

Збірник наукових праць студентів механічного факультету СНУ ім. Володимира Даля, 2007.-С.103-106.


Луганськ

Стаття

2007

0.05

3

Бочарова И.А.


Интерактивное управление геометрией зубьев зубчатых колес

Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – випуск 2 (43). 2006. - С.41-47.

Дніпропетровськ

стаття

2006

0.1

4

Воронцов Б.С., Бочарова И.А.


Использование CAD, CAM, CAE пакетов в учебном процессе кафедры «Технология машиностроения» ВНУ им. В. Даля

Машинознавство, Матеріали 8-ої регіональної науково-методичної конференції. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – С.12-15.

Донецьк

стаття

2006

0.05

5

СкиданІ.А., Бочарова І.А.


Зведена кривина - важливий показник у керованому синтезі зубчастих зачеплень

Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці. / Таврійська держ. агротех. академії. - Вип. 4, т. 33. - Мелітополь: ТДАТА. - 2006. - С. 65 - 71.

Мелітополь

стаття

2006

0.1

6

Бочарова И.А.


Анализ и улучшение геометро-кинематических показателей цилиндрических зубчатых передач

Вісник Національного Технічного університету «ХПІ». // Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Проблеми механічного приводу». – Харків: «ХПІ». – 2006, №22. – С. 60-65.

Харків

стаття

2006

0.1

7

Бочарова И.А.


Алгоритм и программа для интерактивного синтеза цилиндрических зубчатых передач

Геометричне та комп’ютерне моделювання. - Харків: ХДУХТ, 2007. – Вип.16. – С. 133-140.

Харків

стаття

2007

0.1

8

Бочаров І.А.

Повышение эффективности процесса синтеза сопряженных поверхностей зубчатых колес

Геометричне та комп’ютерне моделювання. - Харків: ХДУХТ, 2007. – Вип.17. – С. 182-189.

Харків

стаття

2007

0.1

9

A.Balitskii,

L.Ivaskevich,

I.Kostyuk,

P.Kochmanski, V.Kolesnikow, V.Ostaf

Hydrogen embrittlement of welded joints of Cr-Mn austenitic steels

Physyco-chemical mechanics of materials

Special issue. - N 5, vol.1 р. 233-235


Фіз-мех. ін.-т ім. Карпенка

НАН України

Друкарня ТзОВ «Простір-М», 79000 Львів

стаття
0.05

10

Колесников В.А.

Влияние микроструктуры чугунов и сталей на интенсивность разрушения в условиях трения скольжения. Часть 1. построение обобщенной схемы поверхностных и подповерхностных слоев трения детали, изготовленной из графитизированной стали или чугунка


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2007. – № 7 (133)Частина 1 – С.155-163.

Вид-во СНУ ім. В.Даля, м.Луганськ

стаття

2007

0.1

11

Колесников В.А.

Влияние микроструктуры сталей и чугунов на интенсивность разрушения в условиях трения скольжения. Часть 2. обобщенная схема “поведения” чугунов и сталей в условиях трения скольжения

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2007. – № 7 (133)Частина 1 – С.163-169.

Вид-во СНУ ім. В.Даля, м.Луганськ

стаття

2007

0,1

12

A.Balitskii,

J.Chmiel

P.Kawiak

I. Ripey

V.Kolesnikov

Odpornośc na zużycie ścierne i niszczenie wodorowe austenitycznych stopów Fe-Mn-Cr

Problemy eksploatacji.-2 (64)/ 2007.-s.27-31.

Вид-во Instytut Technologii Eksploatacji (Польща)

Стаття

2007

0,1

13

Колесніков В.О., Вус О. Б.,

Фігурка


Високо азотні аустенітні марганцеві сталі – перспективні триботехнічні матеріали

Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи (ХХ відкрита науково-технічна конф. Молодих науковців і спеціалістів) С.17-21

Вид-во Фізико-механічного інституту ім.. Г.В. Карпенка

НАН України

м. Львів

Стаття

2007

0,1

14

A.Balitskii,

V.Kolesnikov

Influence of the cast-iron, steels microstructure and hydrogen containing environments on the destruction intensity during sliding friction.

Part 1. construction of the generalized scheme of superficial and near layers friction of the details made from graphitizated steel or cast-iron

Problemy eksploatacji.-6 (68)/ 2007.-s.37-47.

Вид-во Instytut Technologii Eksploatacji (Польща)

стаття

2007

0,15

15

Ткаченко В.П.,

Корнєєва А.М.

Просторова уява та образне моделювання в курсі нарисної геометрії


Освіта Донбасу: Наук. метод. видання. – Вип. № 7-8 (120-1210. – С. 78-84.


Луганськ: ЛНПУ ім. Т.Шевченка

Стаття

2007

0,1

16

Ткаченко В.П.,

Корнєєва А.М.

Експеременталшьне дослідження ефективності методики формування просторовох уяви студентів у процессі навчання нарисної геометрії


Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. – Вип. №17. С. 152-168.

Харків: УІПА

Стаття

2007

0,2

17

Воронько А.Н.

Ткаченко В.П.,

Чаплинская Т.Н.

Решение геометрической задачи контактирования колеса железнодорожного экипажа с рельсом в бреде Maple


Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2007-

С.161-167

Харків

Стаття

2007

0,1

18

Чаплинская Т.Н.,

Ткаченко В.П.

Компьютерная программа расчета геометрических параметров контактирования колеса и рельса.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. 2007. – № 9 (115), – С.238-241.

Луганськ

Стаття

2007

0.05

19

Майстренко А.С.,

Шаповалові Г.Я.,

Чаплинская Т.Н.


К вопрому о касательных плоскостях к поверхностям.

Збірник наукових праць студентів механічного факультету СНУ ім. Володимира Даля, 2007.-С.91-95.

Луганськ

Стаття

2007

0.05

20

Шаповалова Г.Я.,

Самусь Ю.А.

Геометрическое моделирование кривых поверхностей

Збірник наукових праць студентів механічного факультету СНУ ім. Володимира Даля, 2007.-С.88-91.

Луганськ

Стаття

2007

0.05

21

Самусь Ю.А.,

Шаповалова Г.Я.


Формообразование полверхностей и их применение в архитектуре.

Тези докладів Х Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Графіка ХХІ віка” , м. Севастополь, 2007, С. 2000-2003.

Севастополь

Тези

2007

0.05

22

Сечин А.В.,

Шаповалова Г.Я.,

Ковалева Е.О.

Применение начертательной геометрии для решения иннженерных задач

Тези докладів Х Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Графіка ХХІ віка” , м. Севастополь, 2007, С. 2005-2009.

Севастополь

Тези

2007

0.05

23

Боголюбов В. С., Сиротин О. С., Малков И. В.

Технология производство изделий из композиционных материалов, пластмасс, стекла и керамики

Энциклопедия. – 576 с.

Москва, Машиностроение.

Монография

2007

36

24

Малков И. В., Лосев А. В.

Термоимпульсное формование полимерных композиционных материалов

Материалы 6-й Международной теплофиз. школы, с. 127-131

Тамбов

Стаття

2007

7,93Завідувач кафедри Малков І.В.


30.11.2007р.

Схожі:

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconЛекція 1 Предмет І метод нарисної геометрії та інженерної графіки
Метою курсу інженерної графіки являється одержання знань, необхідних інженеру для втілення технічних думок з допомогою креслення,...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconТема: Основні положення
Предмет нарисної геометрії та комп'ютерної графіки. Зображення як геометрична модель простору
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconМетодичні вказівки з нарисної геометрії
Методичні вказівки з нарисної геометрії для виконання практичних завдань та розрахунково-графічних робіт” (для студентів 1 курсу...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства практикум з нарисної геометрії
Практикум з нарисної геометрії: навчально-методичний посібник (для студентів 1 курсу всіх спеціальностей академії). Авт.: Лусь В.І.,...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconПросторова уява та образне моделювання в курсі нарисної геометрії постановка проблеми
Необхідність удосконалення графічної освіти в цілому диктується не тільки сучасними вимогами виробництва, але й місцем графіки в...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconТезисы 2007
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р iconПерелік публікацій кафедри "Нарисна геометрія та графіка"
Роль образного моделювання в курсі інженерної графіки для формування професійних якостей майбутніх машинобудівників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи