Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов icon

Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов
НазваКафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов
Дата01.10.2012
Розмір88.6 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАІНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА: ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ.


ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

за 2007 рік


п/п


Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано,

Видавництво

Вид
роботи


Рік

ви-дан-ня

У др.

арк.

1

Доц.Клименко О.С.

Лынгвокультурна концепцыя мовного внормування

^ Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

Луганськ, ст.14-21

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,2
^ Доц.Рудницька Н.М.

Передача смичловоъ эмкосты ысторично выддаленого художнього твору у переклады

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.33-36

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,2^ Викл.Усков Д.Ю.

Способи перекладу конотативноъ лексики

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.43-47

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,3^ Доц.Хомяк Н.В.

Functional perspective of the text

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.53-55

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,1^ Ст. викл. Барилко С.М.

Діагностика рівней сфор-мованності духовності як професійної якості май-бутніх перекладачів

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.62-65

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,2^ Ст.викл.Вознюк М.Ю.

Занятия с использованием спутникового телевидения при подготовке устных перевожчиков.

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.70-72

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,1^ Викл.Курдюкова В.В.

НЛП и иностранные языки

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.86-91-

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,3^ Ст.викл.Твердохле-бова І.П.

Структура и содержание подготовки преподавателей перевода в вузе

Матеріали другої республіканської науково-практичної конференції "Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації."-

7-8 червня 2007г.,

^ Луганськ, ст.106-112-

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,4^ Доц. Хомяк Н.В.

Language Functional Reality

Міжвузовський збірник наук.статей, випуск №1: Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика, літературознавство

м.Ніжин.2007р.

м.Ніжин

Стаття

2007

0,3Ст.викл.Вознюк М.Ю.

Використання спутнікового телебачення при підготовці усних перекладачів

^ Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

м.Луганськ, 21-23 березня 2007р.,

ст.56-58Наукове видання "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи". Збірник.

Видавництво

Луганського державного інституту культури і мистецтва,

м.Луганськ

Тези

2007

0,2^ Ст.викладач Барилко С.М.

Шляхи формування духовно-творчої особистості студентів філологічного напряму засобами сучасної літератури Англії і США

^ Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти". – м. Луганськ, 2007р., с.74-78

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,3^ Ст.викл.Твердохле-бова І.П.

Использование Internet при обучении ино-странным языкам

Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти". – м. Луганськ, 2007р.

Видавництво СНУ ім.В.Даля, м.Луганськ

Тези

2007

0,2^ Ст.викладач Барилко С.М.

Педагогічна технологія формування духовно-творчої особистості студентів філологічного напряму.

^ Збірник наукових праць "Гуманізація навчально-виховного процесу". Випуск XXXVIII. Слов'янськ, 2007, с.7-14

Видавництво СДПУ м.Слов'янськ

Стаття

2007

0,6Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ Business Jargon as an Intercultural Phenomenon

Збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової студентської конференціі

«Іноземна мова як складова професійної підготовки».

С 198-199,

Видавництво Полтавського університету споживчої кооперації

м. Полтава

Тези

2007

0,1Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ Business Jargon as a Lexical Phenomenon

In Modern English

Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес»

С. 301-302

^ Видавництво Черновецького національного університету ім. Ю. Федьковича

м. Чернівці

Тези

2007

0,1Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ Przekład poezji jako zjawisko międzykulturowe

Збірник тез докладів Дніпропетровського університету економіки та права, 2007, С. 227-228

Видавництво

Дніпропетровського університету економіки та права,

м. Дніпропетровськ


Тези

2007

0,1Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ Poetic Translation as an Intercultural Phenomenon

(R. Frost’s poetry)

Сборник материалов Международной научной конференции «Наука о переводе сегодня»,

с. 276-280

Видавництво

Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова

м. Москва

Стаття

2007

0,3Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ Major criteria for classification of dictionaries

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Мова в контексті культури та міжкультурної комунікації», с 36-39


Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м. ЛуганськСтаття

2007

0,2Спінєєва О.

студ. гр. ФФ-351

^ The Integral Concept of Poetic Translation in the Context of Modern World Outlook

Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференціі

«Научный прогресс на рубеже тысячелетий»

Том 8 – філологічні науки с. 57-59

Видавництво

«Руснаучкнига» совместно с Publishing House “Education and Science” (Чехія, Прага) «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), «Научный вестник» (Гомель, Белорусь), “Nauka I studia”(Przemysl, Poland).

м. ДніпропетровськТези2007

0,1Завідувач кафедри ТППГРМ доцент Клименко О.С.


Виконувач викл. Позднякова Т.М.

Схожі:

Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconКафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов
Застосування стилістичних позначок у французьких словниках до рівня вишуканої мови
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconПерелікпублікаці й кафедри теорії І практики перекладу германських І романських мов за 2008 р
Матеріали четвертої науково- практичної конференції «Мова в контексті культури І міжкультурної комунікації»
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconПерелікпублікаці й кафедри теорії І практики перекладу германських І романських мов за 2008 р
Матеріали четвертої науково- практичної конференції «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації»
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» Кафедра германських та романських мов
«Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи», яка відбудеться 24 квітня 2013 р
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Кафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов iconРобоча програма «Переддипломний семінар» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є сучасні проблеми теорії І практики перекладу, закономірності перекладу текстів різноманітних жанрів, особливості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи