Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики icon

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики
Скачати 176.96 Kb.
НазваПерелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики
Дата01.10.2012
Розмір176.96 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ

ЗА 2007 РІК

п/п

Автори

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавнивництво

Вид роботи

Рік видання

Умов. друк. арк.

1

Рач В.А., Борзенко-Мірошниченко А.Ю.

Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №3 (19). – С.5-15

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,62

2

Рач В.А., Запорожченко В.А., Бірюков О.В.

Компетентнісне управління проектом на основі системно-динамічної моделі методу освоєного обсягу

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №3 (19). – С.54-63

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,62

3

Рач В.А., Шарова О.С.

Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №3 (19). – С.114-123

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,62

4

Рач В.А., Запорожченко В.А.

Разработка инструментальных методов определения важности элементов знаний при управлении проектами

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №4 (20). – С.102-116

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,9

5

Рач В.А.

Проблемы управления знаниями в проектах

Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі» С.127-129

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,12

6

Рач В.А., Запорожченко В.А.

Модели определения степени важности связей между элементами знаний по управлению проектами в конкретной проектной ситуации

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №1 (21). – С.21-29

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2007

0,5

7

Рач В.А.,

Бірюков О.В.

Идентификация компетентности в сфере управления проектами

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №1 (21). – С.143-159

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2007

1

8

Рач В.А.

Системные модели деятельностного подхода

Матеріали науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку», Луганськ – Алушта, с. 128-129

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2007

0,12

9

Литвинченко Г.А.

Поток ценности в управлении проектом

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №4 (20). – С.5-9

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,31
10

Литвинченко Г.А.

Устойчивость в управлении ценностью проекта

Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С. 83-84

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,1

11

Литвинченко Г.А.

Диссеминация ценности в управлении проектами

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи». С.162-165

К.: НУК

Тези

2007

0,3

12

Садовников О.О., Рач О.М.

Анализ влияния амортизационных отчислений на финансовый результат в условиях международных стандартов

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №1 (21). – С. 114-120

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2007

0,4

13

Садовников О.О., Рач О.М.

Особливості економічного аналізу й ефективності використання основних засобів за МСА і П(С)БО

Офіційне видання АПУ та САУ “Аудитор України”. - №4(110) . – С.23-27

К.: ТОВ “Парітет-Інформ”

Стаття

2007

0,3

14

Садовников О.О., Ману хіна М.Ю., Безсмертна В.В.

Методологічні і методичні аспекти аудиту бухгалтерського обліку в умовах міжнародних і національних стандартів

Офіційне видання АПУ та САУ “Аудитор України”. - №11(117) . – С.26-29

К.: ТОВ “Парітет-Інформ”

Стаття

2007

0,22

15

Садовников О.О., Мельник М.А., Таций І.В.

Формирование и текущий анализ денежных потоков холдинга на основе международных и национальных стандартов учета

Научно-технический журнал “Машиностроитель”, №8. – С.2-6

М.: ООО НТП “Вираж-Центр”

Стаття

2007

0,3

16

Садовников О.О., Тищенко А.Ю., Сировий Г.В.

Економічний аналіз резервів зниження собівартості промислової продукції на підприємстві

Науковий журнал “Вісник” СНУ ім. В.Даля. - 1(107) . – С.393-399

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,4

17

Садовников О.О., Житна І.П.

Особенности экономического анализа основных средств на крупных предприятиях

Теорія і практика. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №13. – С.88-96

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,5

18

Садовников О.О., Сопко В.В.,

Житна І.П.

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз як наука (система знань) і уніфікація та стандартизація термінології до потреб міжнародної стандартизації

Теорія і практика. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №13. – С.216-230

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,83

19

Садовников О.О., Чиж В.І., Рач. О.М.

Неопределенность и риск в разработке стратегии аудита при проверках финансовой отчетности предприятия

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу» . – С.198-201

м. Луганськ,

Луганський інститут праці і соціальних технологій

Стаття

2007

0,22

20

Садовников О.О.

Аналіз і ефективне використання оборотних активів підприємства в умовах міжнародних і національних стандартів

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу» . – С.386-389

м. Луганськ,

Луганський інститут праці і соціальних технологій

Стаття

2007

0,22

21

Калюжний В.В

О критериях оценки привлекательности источников информации при разработке продукта инновационного проекта

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №3 (19). – С.27-37

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,56

22

Калюжний В.В

Повышение надежности результатов анализа уровня развития технических систем при разработке продукта инновационного проекта

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №4 (20). – С.39-45

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2006

0,43

23

Калюжний В.В

Проблемы достоверности классического подхода к проектному анализу в эпоху экономики знаний

Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі» . – С.60-63

К: КНУБА

Тези

2007

0,25

24

Калюжний В.В

Про візуалізацію і видання навчально-методичної літератури

Матеріали VII Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності» . – С.84-86

К: Ін-т інтелектуальної власності і права

Тези

2007

0,18

25

Калюжний В.В., Ігнатьєва В.Б.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Інтелектуальна власність» - вимоги часу

Матеріали VII Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності» . – С.87-88

К: Ін-т інтелектуальної власності і права

Тези

2007

0,12

26

Калюжний В.В.

Использование новых прагматических знаний в инновационных проектах развития малого и среднего бизнеса

Тезисы докладов VI международной научно-практической конференции «Менеджмент малого и среднего бизнеса: управление знаниями» . – С.42-43

Севастополь: Изд-во СевНТУ

Тези

2007

0,12

27

Калюжний В.В.

Виявлення причин провалів інноваційних проектів, визначення та діагностування проблеми

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи» . – С.112-117

К.: НУК

Тези

2007

0,37

28

Калюжний В.В.

Виявлення причин провалів інноваційних проектів, визначення та діагностування проблеми

Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - №1 (21) . – С.130-138

Луганськ: ВАТ “Поліпринт”

Стаття

2007

0,56

29

Ігнатьєва В.Б., Калюжний В.В.

Методологические аспекты проблемы подготовки профессионалов в магистратурах специфических категорий

Тезисы докладов VI международной научно-практической конференции «Менеджмент малого и среднего бизнеса: управление знаниями» . – С.38-39

Севастополь: Изд-во СевНТУ

Тези

2007

0,12

30

Борзенко-Мірошніченко А.Ю.

Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – 20 с.

К.: Науковий світ

Автореферат дисертації

2007

0,9
31

Борзенко-Мірошніченко А.Ю.

Роль і функції менеджера з якості в освітніх проектах

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С. 24-25

^ К.: КНУБА

Тези

20070,08

32

Борзенко-Мірошніченко А.Ю.

Моніторинг якості конфігурації продукту – «абітурієнт» в освітніх проектах

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи». С. 43-45

К.: НУК

Тези

2007

0,15

33

Медведєва О.М.

Моделювання комунікації в проектах на основі теорії нечітких множин

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С. 87-89

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,07

34

Медведєва О.М.

Механізм ефективної комунікації як інструмент формування довіри в проектах

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи». – С.176-181

К.: НУК

Тези

2007

0,21

35

Черепаха Г.С.

Динамика развития системы управления команды проекта

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи». – С.274-279

К.: НУК

Тези

2007

0,31

36

Осік О.О., Россошанська О.В.

Процессная модель определения стоимости образовательных проектов в условиях реализации стратегии учебного заведения

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С.129-130

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,12

37

Запорожченко В.А.

Моделирование знаний в управлении проектами

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С. 53-54

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,1

38

Бірюков О.В.

Метод ранжирования как инструмент для определения компетентности проектных менеджеров

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». С. 21-22

^ К.: КНУБА

Тези

2007

0,12

39

Демидова І.А.

Фактори, що впливають на стійкий розвиток машинобудівного підприємства (подано до друку)

Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів


К.: КНЕУ

Стаття

2007

0,5

40

Демидова І.А., Хорошевська Л.Ю.

Анализ и оценка предпринимательских рисков. –

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 10 С.56-65

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,3
41

Демидова І.А., Хлапоніна І.С.

Статистический метод оценки уровня конкурентоспособности предприятия и выбора правильной стратегии конкурентной борьбы. – С.66-74

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, № 10

м. Луганськ,

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,5

42

Демидова І.А., Войткевич В.С.

Влияние фактора сезонности на расчет показателя рентабельности капитала предприятия

Сборник научных трудов Луганского института труда и социальных технологий.. – С. 295-300

Изд-во Луганского института труда и социальных технологий

Стаття

2007

0,4

43

Демидова І.А., Мурашкина О.М.

Обеспечение и оценка качества данных статистического обследования деятельности предприятия

Сборник научных трудов Луганского института труда и социальных технологий.. – С. 100-105

Изд-во Луганского института труда и социальных технологий

Стаття

2007

0,4

44

Демидова І.А., Приходько О.В.

Сравнительная характеристика подходов к построению системы национальных счетов в разных странах

Сборник научных трудов Луганского института труда и социальных технологий.. – С. 218-225

Изд-во Луганского института труда и социальных технологий

Стаття

2007

0,5

45

Демидова І.А.,

Кіча Л.Н., Колесников М.Ю.

Статистическое исследование динамики развития бирж в Украине

Сборник научных трудов Луганского института труда и социальных технологий.. – С.

Изд-во Луганького института труда и социальных технологий

Стаття

2007

0,4

46

Під ред. В.А. Рача

Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку

160 с.

Луганськ: Тов. «Віртуальна реальність»

Навч. посібник

2007

10

47

Під ред. В.А. Рача

Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку в схемах і рисунках

205 с.

Луганськ: Тов. «Віртуальна реальність»

Навч. посібник

2007

12,8Зав. кафедрою_______________проф. Рач В.А. 03.12.2007 р.


Виконавець _______________доц. Медведєва О.М.

Тел. 47-22-34


Схожі:

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconРозклад навчальних занять для викладачів кафедри Управління проектами та прикладної статистики 47

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій викладачів кафедри
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри прикладної фізики за2007 рік

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри прикладної фізики за2007 рік

Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри прикладної філософії та теології за 2009 рік
«Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні»
Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри прикладної філософії та теології за 2009 рік
«Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні»
Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconВ. М. Бабаєв управління проектами
В. М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». – Харків: хнамг, 2006....
Перелік публікацій викладачів кафедри управління проектами та прикладної статистики iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління проектами (управління it – проектами)»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості. Комп’ютерні мережі. Типи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи