Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік
Скачати 168.74 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір168.74 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік


№п/п


Автор


Заголовок


Точна

назва видання


Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(учбов. посібник, монографія, стаття, брошура, тези)


Рік

видання

Умов

друк,арк.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Житний П.Є., к.е.н., доц.

Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація


Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація.

352 с.

м. Луганськ

вид-во СНУ ім. В.Даля

Монографія

2007

22

2.

Житний П.Є., к.е.н., доц.

Банківська установа як центральна ланка організації облікової політики в умовах фінансово-промислових систем.

Маркетинг: теорія і практика.

Збірник наукових праць

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Випуск 14

С. 78—83

м. Луганськ

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2008

0,38

3.

Житний П.Є, . к.е.н., доц. Кулікова О.С.,. асистент

Роль інвестиційної банківської діяльності в розвитку реального сектору економіки України


Вісник ХНУ Економічні науки, №2.

Т. 2 (107) 

С. 51-53


м. Хмельницьк

Хмельницький національний університет

Стаття

2008

0,19

4.

Житний П.Є. к.е.н., доц.,

Роль облікової політики в системі інформаційного забезпечення управління фінансовими та промисловими структурами

Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні і проблеми розвитку та регулювання»

15-16 травня

С. 53-56

м. Київ

МІБО КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Тези

2008

0,25

5.

Житний П.Є., к.е.н., доц.

Роль облікової політики в розкритті фінансово-економічної інформації фондового ринку.

Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи»

20-21 листопада

С. 53-56

м. Київ,

МІБО КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Тези

2008

0,25

6.

Житний П.Є., к.е.н., доц., Шаповалова С.М., асистент

Про вдосконалення принципів планування затрат машинобудівних підприємств

Теория и практика экономики и предпринимательства. Материалы IV Международной научно-практической конференции. г. Алушта

10-12 мая

С. 100-101

г. Симферополь,

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского

Тези

2007

0,13

7.

Житный П.Е., к.е.н., доц.

Куприн И.О., студент гр.

ЕК-453


Преимущества использования дистанционного обслуживания клиентов банка

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 6-9

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

8.

Білуха М.Т., д.е.н., проф., Кріуля О.В., ст. гр. ЕК-451

Дослідження досвіду провідних банківських установ щодо проведення депозитних операцій

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 3-6

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

9.

Тітова Т.І., к.е.н., доц., каф. «Банківська справа»,

Чиж В.І., д.е.н., доц., каф. «Контроль і аудит»

Проблеми підготовки фахівців в українських вузах

Збірник наукових праць СНУ ім. В.Даля / на підставі матеріалів IV науково-практичної конференції «Університет і регіони: проблеми сучасної освіти»

29-30 жовтня

С. 54-56

м. Луганськ,

СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,19

10.

Тітова Т.І., к.е.н., доц.,

Кеба В.В., студентка гр. ЕК-441


Керування персоналом у комерційному банку

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 43-46

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

11.

Тітова Т.І., к.е.н., доц.,

Босак К.В., студентка гр. ЕК-452


Проблеми системи управління кредитним портфелем комерційного банку

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С.47-50

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

12.

Заэць О.В,, к.е.н., доц.,

Коврижкіна Д.В.. студентка гр. ЕК-452

Проблеми планування стратегічного маркетингу в банківській установі

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 9-12

м. Луганськ,

СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

13.

Харьковский М.Б., к.е.н., доц.,

Совершенствование источников информации о затратах на охрану окружающей среды

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №1Е

Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського


Стаття

2008

0,19

14.

Харківський Т.О., к.т.н., проф., Харківський М.Б., к.е.н., доц.,

Інформаційне забезпечення формування моделі управління витратами на охорону навколишнього природного середовища

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 3 [121]

С. 181-183

Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,19

15.

Харьковский М.Б., к.э.н., доц

Халимон В.В., ст. гр. ЕК-441

Потребительское кредитование и перспективы его развития

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 54-57

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

16.

Тищенко В.В., ст. викладач

Формирование стратегии управления финансовой устойчивостью предприятия

Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні і проблеми розвитку та регулювання»

15-16 травня

С. 135-138

м. Київ,

МІБО КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Тези

2008

0,25

17.

Тищенко В.В., ст. викладач

Типи фінансової стійкості підприємств машинобудування

Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи»

20-21 листопада

С. 155-158

м. Київ,

МІБО КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Тези

2008

0,25

18.

Тищенко В.В., ст. викладач.

Тараско Е.А., ст. гр. ЕКз-441

Проблемы развития сектора банковских услуг в Луганском регионе

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С.50-54

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,31

19.

Тищенко О.І.. ст. викладач.

Особливості вибору методів управління затратами в системі оперативного контролінгу

Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні і проблеми розвитку та регулювання»

15-16 травня

С. 158-160

м. Київ,

МІБО КНЕУ

ім. В. Гетьмана

Тези

2008

0,19

20.

Малкова О.І., асистент.

Кузьміна О.М., ст. гр. ЕК-453

Становлення іпотеки в Україні

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 27-30

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

21.

Збаражская С.А., ст. преп.,

Сура Е.С., студ. гр.. ЕК-453

Электронная система платежей – перспективы на будущее

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 12-15

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

22.

Ковшарь А.І., ст. викладач., Ходак О.М., студ. гр. ЕК-441

Проблеми підвищення фінансового результату банку

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 15-18

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

23.

Панфилова Л.П., ст. преп., Закорчевный Д.А., студ. гр. ЕК-452

Проблемы внедрения электронных систем расчетов в банках

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 31-33

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,19

24.

Сабліна А.Ю., ст. викладач. Сідельнікова К.А,, студ. гр. ЕК-451

Впровадження міжнародних стандартів управління ризиками в банках України

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 40-43

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

25.

Политюк Л.Г., ст. преп., Чертановская О.И., студ. гр. ЕК-441

Перспективы и проблемы развития карточного бизнеса в Украине.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 34-37

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

26.

Шаповалова С.М., асистент

Принципи планування затрат підприємств машинобудівної галузі

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля

Вип. 18(1)

С. 102-107

м. Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,38

27.

Шаповалова С.М., асистент

Формування деяких підходів до планування накладних затрат в ринкових умовах господарювання

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 2 [108], Ч.1.

С. 230-235

м. Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,38

28.

Шаповалова С.М., асистент

Обліково-аналітичні аспекти планування в системі управління затратами машинобудівного підприємства

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 7 [113]

С. 204-209

м. Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,38

29.

Шаповалова С.М., асистент

Інформаційні аспекти комплексної реалізації функцій обліку та планування затрат підприємства

Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

№ 3[23]

С. 136-142

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,44

30.

Шаповалова С.М., асистент

Основні властивості затрат підприємства

Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Вип. 2[80]

С. 144-148

м. Київ

Національна академія управління

Стаття

2008

0,31

31.

Шаповалова С.М., асистент

Планова модель затрат машинобудівного підприємства

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 3 [121]

С. 219-224

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2008

0,38

32.

Шаповалова С.М., асистент

Формування змісту планових інформаційних моделей затрат машинобудівних підприємств в умовах невизначеності

Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених.

26-28 березня

С. 136-140

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,31

33.

Шаповалова С.М., асистент

Проблеми формування інформації в системі управління затратами

Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей п’ятої ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених.

21-23 лютого

С. 513-515

м. Тернопіль

Тернопільський Національний економічний університет.

Тези

2008

0,19

34.

Шаповалова С.М., асистент

Про один підхід до діагностики планової моделі затрат машинобудівного підприємства.

Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами. Матеріали IV Міжнародної конференції.

24-26 квітня

С. 12-16

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,31

35.

Шаповалова С.М., асистент

Планово-облікова одиниця у плануванні затрат машинобудівного підприємства

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

С. 102-107

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2006

0,38

36.

Шаповалова С.М., асистент, Івановська І.М., студ. гр. ЕК-451

Проблеми надання депозитних послуг банками фізичним особам.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С. 57-62

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,38

37.

Кулікова О.С., асистент

Банківське інвестування – шлях до економічного зростання регіональної політики держав

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С.19-22

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

38.

Куликова О.С., ассистент,

Оржельский А.И., студ. гр. ЕК-462

Универсализация банков. Финансовые посредники, финансовые супермаркеты.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С.22-27

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,38

39.

Пупова Ю.С., асистент

Фактори подальшого розвитку фондового ринку в умовах глобалізаційних процесів в Україні

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у Європейський простір»

С.37-40

м.Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2008

0,25

40.

Струнін П.А., студ. гр. ЕК-442М

Лізинг як сучасний фінансовий інструмент транспортних підприємств

Сборник «Актуальные проблемы социально-экономического развития региона».Тезисы докладов III Всеукраинской научно-практической конференции

с 297-299

м. Сімферополь

НДЦ КІПУ

Тези

2007

0,13


Зав.кафедрою “Банківська справа” Житний П.Є.


Виконавець Семенова Л.М. Телефон 41-95-72

Схожі:

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2009 рік
Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи»
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Інженерії та загальноосвітніх дисциплін» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2008 рік
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – Луганськ: Вид-во сну ім. В. Даля. – 2008. – №1(16) – С. 44 –...
Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи