Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік
Скачати 109.5 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір109.5 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри історії держави і права за 2008 рік.


п\п

Автор

Заголовок


Точна назва

видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбов. посібник, монографія, стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

1

Фомін А. І. д.і.н., проф.

К вопросу о ленинской оценке характера Октябрьской революции

Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. В. Даля № 2 (108) частина 2

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,5

2

Фомін А. І. д.і.н., проф.

Банкротство языковых русофобов неизбежно

Избранные доклады и материалы Международной научно-практической конференции «русский язык как фактор развития духовности в современной Украине». Доклады и материалы. С. 195-200

Луганськ: ЛПУ «Готика»

стаття

2008

0,4

3

Фомін А. І. д.і.н., проф.

НАТО – инструмент глобальной стратегии США

Материалы выступлений участников Международного круглого стола «Украина – НАТО: национальный и международный аспекты» С. 52-62.

Луганськ: ЧП ЛПЦ «Готика»

стаття

2008

0,6

4

Фомін А. І. д.і.н., проф.

Торжество демократии или разгул конституционно-правового нигилизма?

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №10. С. 51-58

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,4

5

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Стрелочные наборы инструментов и сырья из катакомбних погребений Украины 98 стр.
Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

монография

2008

6,1

6

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Исследование Лисичанского курганного могильника

Археологічні відкриття на сході України у 2007 р. С. 18-19.

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,2

7

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Санжарова О.М.

О правовых аспектах в системе спецификации понятия и классификации культурного наследия Украины

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №9. С. 44-52

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,5

8

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Разведочные работы экспедиции ВНУ им. В. Даля в Кременском районе

Археологічні відкриття на сході України у 2007 р. С. 13-17.

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,4

9

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Мергєлєва гряда – нова археологічна сенсація?

Археологія. № 4. С. 84-86

Київ

стаття

2007

0,4

10

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Археологічна спадщина Юрія Єненко

Матеріали обласної творчої конференції «Бувають люди, як зірки. С. 58-61

Луганськ

стаття

2007

0,4

11

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

О социальной структуре катакомбного общества Восточной Украины (эпоха средней бронзы)

Історичні записки. Випуск 16. С. 149-160

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

1,0

12

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Основы права Европейского Союза 82 стр.
Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

Учбовий посібник

2008

5,1

13

Санжаров С. М. д.і.н., проф.

Киянко В. И. к.і.н., доц.

Історія вчень про державу і право. Від найдавніших часів до початку ХІХ століття
Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

Навчальний посібник

2008

9,4

14

Денісенко Г.О. к.п.н., доц.

О некоторых проблемах научного статуса виктимологии

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №9. С. 52-59

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,4

15

Кіянко В.І. к.і.н., доц.

Гайворонська Я.Б., студента гр. Юі-163

Принцип разделения властей и его реализация в практике украинского государства

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №9. С. 144-150

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,4

16

Шликова І. О. к.п.н., доцент

Складові іміджу юристів України в уявленні майбутніх правознавців

Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.. т. Шевченка. - № 21. – С. 215-221.

Луганськ. Вид-во університету ім.. т. Шевченка

стаття

2008

0,4

17

Шликова І. О. к.п.н., доцент

Роль, не нуждающаяся в оправдании

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №7. Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2008

0,3

18

Шликова І. О. к.п.н., доцент

Методика проведения художественных акций как заключительного этапа интегрированных занятий

Всеукраїнська міжнародна виставка «Освіта – 2008»
Стаття

2008

0,3

19

Шликова І. О. к.п.н., доцент

Формирование профессиональной культуры студентов средствами искусства
СНУ им. В. Даля

стаття

2008

0,3

20

Качурін С. Г. к.ю.н., доц.

Загальні методологічні основи судово-почеркознавчого дослідження та особливості складання висновку експерта (стаття)

Актуальні проблеми права: теорія і практика: Зб. наук. пр. СНУ ім. В. Даля – Луганськ, 2008. – Вип. № 9. – С.85-94 (фахове видання)

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2008

0,6

21

Качурін С. Г. к.ю.н., доц.

Тактика і технологія відібрання експериментальних зразків почерку та підписів (стаття)

Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: Мат. наук.-практ. конф. – Харків, ХНУВС, 2008. – С.103-108.

Харків, ХНУВС

стаття

2008

0,3

22

Качурін С. Г. к.ю.н., доц.

Особливості дослідження та оцінки висновку експерта-почеркознавця (стаття)

Вісник Луганського ДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – Вип. №1. – С.219-229 (фахове видання).

Луганський ДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ

стаття

2008

0,6

23

Качурін С. Г. к.ю.н., доц.

Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теорії і процесуальної регламентації

Спец. випуск вісника Луганського ДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – Вип. №3. – С.143-149 (фахове видання).

Луганський ДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ

стаття

2008

0,4

24

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Исторические предпосылки и основне этапы становлення Европейского Союза

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару 20-21 лютого. С. 33-36

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,3

25

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Европейская политическая интеграция

Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу: матеріали межрегіональної наукового-практичної конференції. С. 49-52

Луганськ: ДІПСТ

стаття

2007

0,3

26

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц., Лазор Л. І. д.ю.н., проф., Михайлик В. П. д.і.н., проф.

Конституційне право України
Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

Словник-довідник

2007

10,5

27

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Компетенция Европарламента

Актуальні проблеми соціогуманітарних і фундаментальних технологій. С. 10-14

Луганськ: ЛІПСТ

стаття

2008

0,3

28

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Правовой статус депутата Европарламента

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару. С. 27-32

Луганськ: вид-во СУДУ ім. В. Даля

Стаття

2008

0,3

29

Рашидов С. Ф. к.ф.н., доц.

Середньовічна юридична думка про громадське суспільство.

Актуальні проблеми соціогуманітарних і фундаментальних технологій. С. 12-17

Луганськ: ЛІПСТ

стаття

2008

0,4
Разом:

Монографія – 1

Навчальних посібників - 3

Статей – 25


63,1Зав. кафедрою

історії держави і права проф. Фомін А.І.


Виконавець: Гаркавенко О. Г.

Тел. 50-09-53

Схожі:

Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2009 рік
История: перекрестки и переломы. Материалы научно-практической конференции. Волгоград. С. 294-297
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2007 рік
О судьбе европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств в Украине
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави і права
История: перекрестки и переломы. Материалы научно-практической конференции. Волгоград. С. 294-297
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи