Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р icon

Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Скачати 312.92 Kb.
НазваПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Литвиненко В.Ф
Дата01.10.2012
Розмір312.92 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р.


п/п

Автор

Заголовок

Назва видання

Видавництво

Вид роботи

Рік видання

Умовдр. арк.

1.

Литвиненко В.Ф.

д.і.н., проф.

Соборність України в історичному контексті.

Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки 24 – 25 квітня 2008 року”. – У 2 ч. – Ч. 1. – С. 61-63

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

2.

Литвиненко В.Ф. д.і.н., проф. Барабаш Ю.В. асистент. каф. архівознавства

Розвиток охорони здоров’я в Україні (1917 – 1920 рр. За матеріалами Донбаського регіону).

Вісник СНУ ім. В. Даля. Вип. 11. (українсько-французький збірник).

С. 147-151

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

3

Литвиненко В.Ф.

д.і.н. проф.

Архип Худорба й “Історія Русів”

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” жовтень 2008

C. 31-35.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,25

4.

Литвиненко В.Ф. д.і.н., проф., Сергієнко Ю.Г. д.і.н., проф., Бодрухин В.М. д.і.н., проф., Сафонова Н.М. к.і.н., доц., Фомін А.В. к.і.н., доц., Д’яконіхін А.В. к.ін., доц., Кальніцька Н.Д. к.і.н, доц.

Українська еліта в контексті вітчизняної історії
Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Монографія 300 с.

2008

18

5

Сергієнко Ю.Г. д.і.н., проф.

Прислів’я зібрані Володимиром Далем про якості лідера

XII Международные Далевские чтения.

С. 205-209

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

6.

Сергієнко Ю.Г. д.і.н., проф.

Вплив керівної еліти України на епоху політичних відносин (60-ті рр. ХХ ст.)

Вісник СНУ ім. В. Даля. Вип. 11. (українсько-французький збіринк).

С. 215-219

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,25

7.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

Становлення Магдебурзького городского права

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 9-11

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

8.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

Половецько-Руські взаємини: перші кроки означення у математиці: історико-педагогічний досвід

Історичні записки. Збірник наукових праць. Вип. 19.

С. 18-22

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,25

9.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

Державотворчий проект Романа Мстиславича

Вісник СНУ ім. В. Дапя. Вип. 11 (українсько-французький збіринк).

С. 15-18

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,2

10.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

Японський флот на зламі ХІХ – ХХ ст.

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” жовтень 2008 р.

C. 7-8.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

11.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

Городская политика бранденбургских макграфов

г. Ижевск Весник Удмурдского государственного университета

С. 6-17

Издательство

г. Ижевск (Россия)

Стаття

2008

0,7

12.

Бодрухин В.М. д.і.н., проф., Д’яконіхін А.В. к.і.н., доц., Кальніцька Н.Д. к.і.н., доц, Клеймьонова О.О. асистент.

Формування Української державності у добу середньовіччя


Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Монографія 158 с.


2008

9,48

13.

Татаренко Т.М. д.п.н., проф.

Регіон як соціальна система та об’єкт державного управління


Науковий вісник Одеського державного економічного університету. № 3 (59).

С. 165-173.

Видавництво

м. Одеса

Стаття

2008

0,5

14.

Татаренко Т.М. д.п.н., проф.

Методологічні підходи та джерела аналізу в діагностиці розвитку регіональних процесів

Політологічний вісник: Збірник наукових праць. Вип. 32.

С. 69-81.

Видавництво

Київського національного університету ім. Т. Шевченка,

м. Київ

Стаття

2008

0,75

15.

Татаренко Т.М. д.п.н., проф.

Теоретичні засади та особливості дослідження процесів регіонального розвитку держави


Науковий вісник Одеського державного економічного університету № 14 (70)

С. 130-141.

Видавництво

Одеського державного економічного університету,

м. Одеса

Стаття

2008

0,7

16.

Татаренко Т.М. д.п.н., проф.

Територіально-просторовий аспект дослідження сучасних регіональних процесів

Журнал “Політичний менеджмент”. № 4 (31)

С. 12-22.

м. Київ

Стаття

2008

0,6

17.

Добров П.В. д.і.н., проф. ДНУ


Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)
Видавництво Донецький національний університет,

м. Донецьк

Монографія 160 с.

2008

9,24

18.

Добров П.В. д.і.н., проф. ДНУ


Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941-1945 рр.)
Видавництво Донецький національний університет,

м. Донецьк

Монографія 218 с.

2008

13,08

19.

Добров П.В. д.і.н., проф. ДНУ

Сільське господарство Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)
Видавництво

Донецький національний університет,

м. Донецьк

Монографія 300 с.

2008

18

20.

Сафонова Н.М. к.і.н., доц.

Перебіг змін у вітчизняній вищій освіті суверенної України

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” жовтень 2008 р.

C. 50-52.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,06

21.

Сафонова Н.М. к.і.н., доц.

Вища освіта за час змін

Матеріали науково-практичної конференції “Університет і регіон”

С. 164-165

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,06

22.

Сафонова Н.М. к.і.н., доц.

Історичний аспект трансформації української вищої освіти (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 20.(у друці)

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,

23.

Сафонова Н.М. к.і.н., доц

Вітчизняна вища освіта: реалії та перспективи

Журнал “Університет”.

С. 52-60

Видавництво

Київського славістичного університету,

м. Київ

Стаття

2008

0,5

24.

Сафонова Н.М. к.і.н., доц.

Трансформація діяльності української вищої школи в 90-і рр. ХХ – на початку ХХІ ст.

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 66-69

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

25.

Носенко О.В. к.і.н., доц.

Українська еліта другої половини ХІХ ст.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 18.

С. 138-144

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

26.

Носенко О.В. к.і.н., доц.

Діяльність земських установ в Україні: історіографія проблеми

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 19.

С. 216-133

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

27.

Носенко О.В. к.і.н., доц.

Історичне значення творчості Володимира Даля

ХІІ Международные Далевские чтения.

С. 153-157

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,25

28.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Гендерна політика в Україні: сучасний стан та перспективи

Історичні записки. Збірник наукових праць.

Вип. 17.

С. 105-109

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,25

29.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Стан водного господарства міст України в роки нацистської окупації (1941 – 1944 рр.)

Історія української науки і техніки на межі тисячоліть. Збірник наукових праць Вип. 39.

С. 143-151

Видавництво

АНВШ України,

м. Київ

Стаття

2008

0,5

30.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Політика вермахту щодо інвалідів у прифронтовій зоні окупації як наукова проблема

Матеріали науково-практичного семінару “Нацистська окупація України (1941 – 1944 рр.): Проблеми та перспективи дослідження”

С. 21-27

Видавництво

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького,

м. Черкаси:

Тези

2008

0,4

31.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Проблема кадрового забезпечення медичних закладів сходу України в рр. нацистської окупації (1941 – 1943) за матеріалами фондів державних архівів Донецької та Луганської областей

Історичні записки. Збірник наукових праць. Вип. 19.

С. 193-198

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

32.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Стан водного господарства міст України в роки нацистської окупації (1941 – 1944 рр.)

Матеріали методологічного семінару ”Історія науки і техніки” жовтень 2008

С. 52-55.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,4

33.

Фомін А.В.

к.і.н., доц.

Політика вермахту щодо інвалідів у прифронтовій зоні окупації (1941 – 1943 рр)

Журнал „Історичні та політологічні дослідження” Вип. (у друці)

Видавництво

Донецький державний університет

м. Донецьк

Стаття

2008

0,4

34.

М’ягка Г.О. к.і.н., доц.

Висвітлення в історичній літературі питань розвитку демократичних тенденцій в Україні другої половини XVII – початку XVIII ст.

Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць. Вип. 35.

С. 141-150.

Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Стаття

2008

0,6

35.

М’ягка Г.О. к.і.н., доц.

Демократичні традиції та тенденції їх розвитку в Запорозькій Січі та в Гетьманщині (джерелознавчий огляд)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 18.

С. 128-133.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

36.

М’ягка Г.О. к.і.н., доц. Михайлюк В.П. д.і.н., проф. каф. всесвітньої історії

Проблеми ґендерного інтегрування сучасної України у міжнародне співтовариство: аналіз Програми сприяння Парламенту України університету Індіани

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний).

С. 54-58.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези


2008

0,25

37.

М’ягка Г.О. к.і.н., доц.

Далевское «Грамоте учиться всегда пригодится» и современность

XII Международные Далевские чтения.

С. 150-153

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття


2008

0,2

38.

Д’яконіхін А.В. к.і.н., доц.

Соціальний склад гетьманів українського козацтва

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 66-69

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези


2008

0,2

39.

Д’яконіхін А.В. к.і.н., доц.

Походження та еволюція гетьманської влади в Україні

Матеріали методологічного семінару ”Історія науки і техніки” 14 жовтня 2008 р. С. 20-24

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

40.

Д’яконіхін А.В. к.і.н., доц.

Генеза українського козацтва

Історія української науки на межі тисячоліть. Збірник наукових праць. Вип. 35. С. 70-75

Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Стаття

2008

0,3

41.

Д’яконіхін А.В. к.і.н., доц.

Особливості формування козацької еліти

Історичні записки. Збірник наукових праць.

Вип. 18.

С. 45-50

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

42.

Клеймьонова О.О. асистент

Роль номадів як посередників у розповсюдженні новинок виробництва

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р. С. 27-30

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

43.

Клеймьонова О.О. асистент

Рекомендації щодо підвищення якості освіти в вищих навчальних закладах України

Матеріали науково-практичної конференції “Університет і регіон” 2008 р.

С. 130-131

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,06

44.

Калініцька Н.Д. докторант

Проблеми сучасної освіти у контексті європейської інтеграції

Матеріали науково –практичної конференції „Університет і регіон”.

С 15-16

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

45.

Кальніцька Н.Д. докторант

Шлюбна дипломатія на Русі у часи феодальної роздробленості

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17.

С. 12-17

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

46.

Кальніцька Н.Д. докторант

Роль Православної Церкви в урегулюванні між князівських конфронтації у часи феодального дроблення

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 18.

С. 55-68

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,8

47.

Кальнніцька Н.Д. докторант

Київська земля у другій половині ХІ – першій третині ХІІІ ст.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 19. С. 94-99

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,25

48.

Кальніцька Н.Д. докторант

Київська земля у 1240 – 1362 рр.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 20.(у друці)

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,5

49.

Кальніцька Н.Д. докторант

Феодальна ієрархія в удільну добу на Русі

Матеріали методологічного семінару «Історія науки і техніки». Ч. 2.

С. 24-27


Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

50.

Кальніцька Н.Д. докторант

Русько-половецька боротьба проти монголо-татарської агресії у першій чверті ХІІІ ст.

Журнал “Гілея” Вип. № 15

С. 4-9

Видавництво

“Гілея”,

м. Київ

Стаття

2008

0,3

51.

Кальніцька Н.Д. докторант

Посольська служба у міжкнязівській дипломатії Русі в удільну добу

Матеріали методологічного семінару «Історія науки і техніки». Ч. 3.

С. 26-29

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

52.

Кальніцька Н.Д. докторант

Дипломатичне листування між князями у часи феодального дроблення на Русі


Матеріали Міжнародної науково –практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки».

С. 41-42

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,06

53.

Кальніцька Н.Д. докторант

Бодрухин В.М. д.і.н., проф.

До питання про процес формування української народності у ХІІ – ХІІІ ст.


Матеріали міжрегіональної науково –практичної конференції «Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу”

С. 26-29

Видавництво

ЛІПСТ,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

54.

Кальніцька Н.Д. докторант

Вплив соціального фактору на розвиток міжкнязівської дипломатії в удільну добу на прикладі діяльності віча

Матеріали міжрегіональної науково –практичної конференції «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія і практика»

С. 201-206

Видавництво

ЛІПСТ,

м. Луганськ

Тези

2008

0,3

55.

Кальніцька Н.Д. докторант

Ступень залежності українських земель від золотоординських ханів

Історія української науки на межі тисячоліть. Збірник наукових праць. Вип. 39.(у друці)


Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Стаття

2008

0,5

56.

Панченкова Н.О. аспірант

Оперативна діяльність охоронних структур Російської імперії та терористичних угрупувань на теренах України на початку ХХ ст.

Вісник СНУ ім. В. Даля. Вип. 11 (українсько-французький збіринк).

С. 185-191

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008
57.

Панченкова Н.О. аспірант

Оперативна діяльність охоронних структур Російської імперії та терористичних угрупувань на теренах України на початку ХХ ст

Матеріали методологічного семінару «Історія науки і техніки» 14-15 квітня 2008 р.

С. 51-54

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008
58.

Чумак М.М. аспірант

Добров П.В. д.і.н., проф. ДДУ

Правове підґрунтя залучення купецтва до модернізації промисловості (на матеріалах Лівобережної України) кінець ХІХ – початок ХХ ст.

Вісник Донецького державного університету. Серія Б.(у друці)


Видавництво

Донецький національний університет,

м. Донецьк

Стаття

2008

0,5

59.

Чумак М.М. аспірант

Роль купецького капіталу в технічному поновленні цукрово-рафінадних підприємств Лівобережної України 90-р ХІХ ст. – 1914 р.

Журнал „Історичні та політологічні дослідження”.

С. 340-348

Видавництво

Донецький національний університет,

м. Донецьк

Стаття

2008

0,5

60.

Орешкіна М.О. аспірант

Бібліотеки як інститут суспільного впливу

Матеріали методологічного семінару “Актуальні проблеми соціогуманітарних і фундаментальних технологій”. 31 січня 2008 р. Вип. 15.

С. 10-12

Видавництво

ЛІПСТ,

м. Луганськ

Тези

2008

0,125

61.

Орешкіна М.О. аспірант

Вплив ідеологічного фактора на централізацію та змістову діяльність бібліотек у 70-80 рр. ХХ ст.

Історія Української науки на межі тисячоліть. Збірник наукових праць. Вип. 34.

С. 151-155

Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Тези

2008

0,25

62.

Орешкіна М.О. аспірант

Науково-аналітична діяльність бібліотек в історичному аспекті

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Ч. 1. С. 85-87

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,125

63.

Орешкіна М.О. аспірант

Зростання ролі бібліотек за умов назалежності України

Матеріали методологічного семінару “Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 49-51

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2

64.

Орешкіна М.О. аспірант

Розвиток бібліотечної справи за часів незалежності

Матеріали методологічного семінару “Актуальні проблеми соціогуманітарних і фундаментальних технологій”. 30 травня 2008 р. Вип. 3.

С. 9-11

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,125

65.

Дем’яненко С.М. здобувач

До питання еволюції общини в українському селі

Матеріали методологічного семінару „Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 17-19

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,125

66.

Дем’яненко С.М. здобувач

До питання еволюції общини в українському селі

Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць. Вип. 34.

С. 72-76

Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Стаття

2008

0,25

67.

Коротич Р.Г аспірант

Чинники, що привели до реставрації Мейдзі (1868-1946 рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 18.

С. 96-103

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

68.

Коротич Р.Г апспірант

Процеси економічної трансформації Японії після Реставрації Мейдзі

Матеріали методологічного семінару „Історія науки і техніки” 14-15 квітня 2008 р.

С. 30-34

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,25

69.

Коротич Р.Г аспірант

Основні періоди розвитку системи освіти у Японії після Реставрації Мейдзі (1868-1946)

Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць. Вип. 35.

С. 108-115

Видавництво

АНВШУкраїни,

м. Київ

Стаття

2008

0,4

70.

Коротич Р.Г аспірант

Революційні перебудови у Японії після Реставрації Мейдзі (1868-1946)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 20.(у друці)

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

1,4

71.

Кулієва-Ткачук Я.Ф. аспірант

Вплив національної інтелігенції на зародження українського руху на Донбасі

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” 24-25 квітня 2008 р. У 2 ч. - Ч. 1.

С. 57-59

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0.125

72.

Пробийголова А.С. аспірант

Могильники поздней бронзы в Поойдодье

Матеріали та дослідження з археології Східної України

С. 25-27

Видавництво

ЛНУ ім. Т.Шевченка,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,125

73.

Пробийголова А.С. аспірант

Предметы вооружения из кургана у с. Каменка на Луганщине

Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи

С. 31-32

м. Чернігів

Тези

2008

0,06

74.

Бурульова Т.М. здобувач

Кравець Ю.А. к.і.н., доц. каф. всесвітньої історії

Причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та молодих вчених “Голодомори ХХ століття та їх прояв на Луганщині” 28 травня 2008 р

С. 3-4

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,06

75.

Мірошниченко С.І. здобувач

З історії походження підземних культових споруд на території слобідської України

Вісник СНУ ім. В. Даля. Вип. 11 (українсько-французький збіринк).

С. 170-176

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

2008

0,4

76.

Левченко А.В.

лаборант

Розвиток капіталістичних відносин на Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII століття

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару 12 – 13 вересня 2007 р.

С. 8-10

Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля.

Тези

2008

0,125

77.

Левченко А.В. лаборант

Люблінська Унія: прийняття, умови та наслідки для України.

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару 14 – 15 квітня 2008 р.

С. 37-40

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008

0,2Абакумова В.І.

Одержавлення як головний важіль влади в маніпулюванні митцями


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». 24-25 квітня 2008 р.: У 2 ч. Ч.1. С.3-4.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008


Абакумова В.І.

Парадокси процесу відтворення мистецьких кадрів (Україна, ХІІ п’ятирічка)


Шевченківська весна. Історія: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Вип. VІ: У 2-х част. Ч.1 Праці вчених. С.47-49
Тези

2008


Абакумова В.І.

Професорсько-викладацький склад мистецьких вузів України другої половини 80-х рр. ХХ ст.


Історія науки і техніки: матеріали методологічного семінару 14-15 квітня 2008 р. С.3-7.

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008


Абакумова В.І.

Історія як аргумент в громадській позиції творчої інтелігенції


Історія науки і техніки: матеріали методологічного семінару 14 жовтня 2008 р. С.3-6

Видавництво СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Тези

2008


Завідувач кафедри історії України проф. Бодрухин В.М.

Схожі:

Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р
Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки,...
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій викладачів кафедри
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету ім В. Даля №2 (108) частина 2
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій викладачів кафедри історії України за 2008 р iconПерелік публікацій кафедри «Економіка підприємства» за 2008 рік
України: Матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції студентів І молодих вчених/ Заг ред к е н., професора Дубницького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи