Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Скачати 217.86 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір217.86 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
№ п/пАвторЗаголовокТочна назва видання


Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(учб. посібн., монограф., підручник,стат., брошура, тези,авторефе-рат)Рік виданняУмов

друк.

арк.

1.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Раздел VIII Специальные режимы хозяйствования

Глава 39 Специальные (свободные) экономи-ческие зоны

Ст.401-405

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий.

с.1214-1221

Издатель

ФЛ-П Вапнярчук Н.Н,

г.Харьков

Науково- практичний коментар кодексу

2008

0,5

2.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Надання надр у концесію (господарсько-правовой аналіз)

Вісник Донецького університету, сер. в:Економіка і право,вип.1. с.377-382

/Фахове видання/

Видавництво Донецького університету,

м.Донецьк

стаття

2008

1,0

3.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Правовые условия использования природних ресурсов в хозяйственном обороте

Економіка і право

Журнал. №1(20)., с.27-31

/Фахове видання/

м.Донецьк

стаття

2008

0,3

4.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Конкретизація в господар-ському законодавстві права на розвиток суспільства

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ

ім.Е.О.Дідоренко

Науково-теоретичний журнал, №2. с.56-62

/Фахове видання/

Видавництво

Луганського державного університету внутрішніх справ

ім.Е.О.Дідоренко,

м.Луганськ


стаття

2008

0,4

5.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Концептуальні засади права на розвиток і господарське законодавство

Підприємництво, господарство і право. №6. с.3-6

/Фахове видання/
стаття

2008

0,3

6.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Правові проблеми концесійного використання природних ресурсів

Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер.міжнар.наук.-практ. Конф. №1. с.26-29

/Фахове видання/

Видавництво

Львівський держуніверситет внутрішніх справ,

м.Львів

стаття

2008

0,3

7.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Актуалізація досліджень стосовно правового становища промислово-фінансових груп

Вісник Донецького юридичного інституту. Вип.2, с.263-272

/Фахове видання/

Видавництво

Луганського

державного

унівеситету

внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,6

8.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.


Концесійне право

Навчальний посібник для слухачів магістратури державного управління

Видавництво

СНУ ім.В. Даля,

м.Луганськ

Навчальний посібник

177 с.

2008

11,0

9.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.

Аналітичні засади екологізації прав суб’єктів господарювання

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №10. с.191-197

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

стаття

2008

0,4

10.

Шаповалова О.В.,

д.ю.н., проф.,

Ратніков В.Ю.,

к.і.н., доц.

Екологічне право УкраїниВидавництво

Луганського державного університету внутрішніх справ

ім.Е.О.Дідоренка,

м.Луганськ

Збірник законодавчих актів

169 с.

2008

11

11.

Шпонька В.Л.,

к.е.н., доц.,

Рисістих І.А.

Правові аспекти реформування підприємств теплопостачальної сфери на сучасному етапі

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №9. с.154-160

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2007

0,4

12.

Шпонька В.Л.,

к.е.н., доц.,

Сидоренко Ю.М.,

к.і.н., доц.


Проблеми типологізації судочинства

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №9. с.123-130

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2007

0,5

13.

Бугайов В.А.,

к.е.н.,доц.

та ін.

Формування стратегії реалізації потенціалу підприємства
Видавництво

СПД Куприянов В.С.,

м.Донецьк

Монографія

304 с.

2008

19

14.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Причины корпоративних конфликтов: выявить, предупредить, устранить

Все о бухгалтерском учете.

Журнал №12 (7февраля).с.11-14.

м.Київ

Стаття

2008

0,25

15.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Проблемні питання правосуб’єктності юридичних осіб у сфері господарювання

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка. №3. с.164-173.

/Фахове видання/

Видавництво

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ

ім.Е.О.Дідоренка,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,6

16.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Щодо питання про адміністративну право-суб’єктності юридичних осіб

Вісник Вищого адміністративного суду України. №3. с.61-67.

/Фахове видання/

Видавництво

Вищого адміністративного суду України,

м.Київ

Стаття

2008

0,4

17.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Научно-практический комментарий к ст.ст. 79-82 гл.9,ст.ст.167-169 гл.18 ХК Украины

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий.с.275-289,549-557

Издательство

ФЛ-П Вапрянчук Н.Н.,

г.Харьков

Науково- практичний коментар

кодексу

2008

1,4

18.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Щодо питання класифікації корпоративних відносин

Економіка та право.

Журнал. №2. с.45-49

/Фахове видання/

Видавництво

НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет

Стаття

2008

0,25

19.

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.

Окремі питання вдоскона-

лення корпоративного законодавства України

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №11.

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,6

20.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.

Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу

Журнал „Юридична Україна”. №2(62). с.78-80

/Фахове видання/

Видавництво

„Юрінком-Інтер”,

м.Київ

Стаття

2008

0,2

21.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.

Щодо походження поняття первинного фінансового моніторингу

Журнал „Право України”. №5. с.48-51

Видавництво

„Право України”,

м.Київ

Стаття

2008

0,25

22.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.

Місце первинного фінансового моніторінгу в кримінологічній системі запобігання злочинності

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка. Вип.2 (червень 2008р.). с.155-158

/Фахове видання/

Видавництво

Луганський

Державний університет внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,25

23.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.

Бурбело О.А.,

д.е.н., проф.

Карпенко В.Б.,

магістр права


Правові проблеми здійснення процедур банкрутства підпри-ємствВидавництво

Луганський

Державний університет внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка,

м.Луганськ

Монографія

192 с.

2008

12,0

24.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.


Протидія легалізації грошей та фінансова безпека держави: органічний зв’язок та взаємообумовленість

„Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України”. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю Науково-дослідного центру з проблем оподаткування. М.Ірпінь,

19 вересня 2008р., с.440-445

Видавництво

Національного університету ДПС України,

м.Ірпінь

Тези

2008

0,44


25.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.


Гармонізація фінансового законодавства з міжнародно – правовими рекомендаціями щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочин-ним шляхом

„Господарсько-правове, цивільно – правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України”. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції, Донецьк 14 листопада ,2008 р.,

Видавництво

Донецького юридичного інституту ,

м.Донецьк

Тези

2008

0,5

26.

Чуніхіна Л.М.,

к.ю.н., доц.

Роль і місце суб’єктів фінансового контролю в системі заходів боротьби зі злочинністю

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008
27.

Куцурубова-Шевченко О.В.,

ст.викладачПравовая регламентация деятельности обособленных подразделений высших учебных заведений

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №10. с.93-102

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,6

28.

Куцурубова-

Шевченко О.В.,

ст.викладач

Правова робота у вищих навчальних закладах в нинішніх умовах

Теоретичний та науково-методичний часопис. Вища освіта України. Додаток 3, том IV (11). С.372-377

Видавництво

Гнозис,

м.Київ

Стаття

2008

0,4

29.

Куцурубова-

Шевченко О.В.,

ст.викладач

Хозяйственно-правовая работа в высших учебных заведениях

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля, №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008
30.

Болдирєв К.О.

ст.викладач

Конкурентно-мотиваційний механізм інноваційного становлення ринку праці в трансформаційній економіці.

Спеціальність 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Видавництво

Інформаційно-видавничий центр Товариства “Знання” України,

м.Київ

Автореферат

18 с.

2008

1,5

31.

ТатаренкоГ.В.,

ст.викладач

Проблеми розробки і законодавчого закріп-лення соціальних стандартів пенсійного забезпечення в Україні

Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми.

Міжнародна інтернет-конференція. Березень 2008р. с.134-138

Видавництво

Тернопільський національний економічний університет,

м.Тернопіль


Тези

2008

0,3

32.

Татаренко Г.В.,

ст.викладач

Особливості право-суб’єктності фізичних осіб, як суб’єктів права пенсійного забезпечення

Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми.

Міжнародна інтернет-конференція. Жовтень 2008р.

с.131-134

Видавництво

Тернопільський національний економічний університет,

м.Тернопіль

Тези

2008

0,2

33.

Татаренко Г.В.,

ст.викладач

Проблеми розробки і законодавчого закріп-лення соціальних стандартів пенсійного забезпечення в Україні

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №10. с.123-129

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

стаття

2008

0,4

34.

Таликін Є.А.,

асистент

Некоторые аспекты понятия предварительной судебной защиты в хозяйственном процессе

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №10. с.117-123

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,4

35.

Таликін Є.А.,

асистент

Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів в господарському процесі

Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права..№2 (26). с.124-127

Видавництво

Хмельницького університету управління та права,

м.Хмельницьк


Стаття

2008

0,25

36.

Таликін Є.А.,

асистент

Господарсько – процесуальні запобіжні заходи в системі державного регулювання господарської діяльності

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економіко-правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні: збірник наукових праць НАН України. Вип. 6(74). с.180-186

Видавництво

ПП “Арал”,

м.Львів

Стаття

2008

0,4

37.

Таликін Є.А.,

асистент

Признаки мер пересечения в хозяйственном судопроизводстве

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008
38.

Колесников К.В.,

асистент

Державне регулювання підприємницької діяльності в сфері обігу нерухомості

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008
39.

Сердюкова І.В.,

аспирантПравова природа надлімітного споживання електроенергії

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ


40.

Щеглов Д.С.,

здобувач,

Бурбело О.А.,

д.е.н., проф.


Фіктивне господарювання, як категорія господарського права

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка. №1. с.13-21

/Фахове видання/

Видавництво

Луганський

Державний університет внутрішніх справ ім.Е.О. Дідоренка,

м.Луганськ

Стаття

2008

0,6

41.

Щеглов Д.С.,

здобувач

Визначення фіктивного господарювання, як господарського правопорушення

Сучасні проблеми юридичної науки: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів. с.354-358

Видавництво

Національна юридична академія України,

м.Харків

Тези
0,3

42.

Щеглов Д.С.,

здобувач

Відмежування фіктивного господарювання, як господарського правопорушення від злочину фіктивне підприємництво

Підприємництво, господарство і право.

Журнал, №8. с.33-37

/Фахове видання/
Стаття

2008

0,3

43.

Щеглов Д.С.,

здобувач

Фіктивне господарювання у світлі господарської ділентології

Юридична наука очима молодих вчених: всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених та здобувачів. с.215-218

Видавництво

Кроссроуд

Тези

2008

0,25

44.

Щеглов Д.С.,

здобувач

Деякі проблеми господарсько-правової відповідальності за фіктивне господарювання

Трансформація юридичної відповідальності на сучасному етапі розвитку суспільства: міжнародна науково-практична конференція. 12 червня 2008р. с.61-63

Видавництво

ДОН УЕП,

м.Донецьк

Тези

2008

0,2

45.

Щеглов Д.С.,

здобувач

Визначення підвідомчості спорів, щодо попередження фіктивного господарювання

Осінні юридичні читання: всеукраїнська наукова конференція молодих вчених.

12-13 листопада 2008р. с.476-479

Видавництво

Національна юридична Академія України,

м.Харків

Тези

2008

0,25

46.

Фонова О.С.,

здобувач

Історичні аспекти наказного впровадження

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. №11

/Фахове видання/

Видавництво

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

2008


Зав.кафедрою

господарського права,

д.ю.н.,проф. _____________Шаповалова О.В.


Тел. 33-11-18

Схожі:

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2008 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету ім В. Даля №2 (108) частина 2
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи