Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік
Скачати 184.73 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір184.73 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік


п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбов. посібник, монографія, стаття, брошюра, тези)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1

Фесенко Ю.П.,проф.,док. филол. наук кафедри журналістики

Единый сценарий драматургии русских революций 1917 и 1991-1993 гг.

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки: Збірник наукових праць. с.82-86

Ізмаїл: Вид. ІДТУ

Стаття

(фахова)

2008

0,5

2

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук кафедри журналістики

“Арзамас” как эмблема русского возрождения

Пушкин и мировая культура: Материалы восьмой международной конференции, 27 мая-1 июня 2007г. СПб., Арзамас, Большое Бол дино с.6-20

Изд. АТПИ

Стаття

2008

0,8

3

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук кафедри журналістики

Ролевые игры в системе самостоятельной работы студентов-журналистов

Збірник наукових праць СНУ ім.. В Даля (на підставі матеріалів ХIV науково-практичної конференції “Університет і регіони : проблеми сучасної освіти”, 29-30 жовтня 2008 р) с. 213-214

Луганськ, Вид. СНУ ім. В Даля

Тези

2008

0,1

4

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук

Наш современник Владимир Даль

Северский Донец .2009.-№1.-с.170-176
Стаття

(фахова)

2009

0,5

5

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук кафедри журналістики

У добру путь!

Проба-2009: до 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник студентських наукових робіт. с. 5-6

Луганськ: СНУ ім.. В Даля, 2009

Стаття

2009

0,1

6

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук кафедри журналістики

В.И. Даль и новая украинская литература ХХI века

Славянский филологический сборник.с. 196-225

Москва, ТАСК

Стаття

2009

1,5

7

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук кафедри журналістики

Рассказ В.М.Гришина “Четыре дня” и роман Э.М.Ремарка “На западном фронте без перемен”

К проблеме межнациональных заимствований. Мова в контексті культури і межкультурної комунікації. Матеріали науково-практичної конференції 3-4 червня 2009 р. С.340

Луганськ: Вид. СНУ ім.. В. Даля.2009.

Стаття

2009

0,3

8

Фесенко Ю.П.,проф.,док. філол. наук

Размышления и воспоминания о Далевских чтениях в Луганске

Записки литературного музея Владимира Ивановича Даля: Сборник статей.

Луганськ: Изд. ”Виртуальная реальность”

Стаття

2009

1,4

9

Буркулай Є.В., асист. каф. журналістики

Эстетическое как мета-язык культуры

Збірник матеріалів шостої всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний соціокультурний простір 2009”, 24-26 вересня 2009 р. с.42-44

Київ, Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), ТОВ “ТК Меганом”

Тези

2009

0,16

10

Буркулай Є.В., асист. каф. журналістики

Слово как культурная ценнность

Владимир Иванович и наука XXI-столетия. Тринадцатые Международные Далевские чтения: Доклады и сообщения. с.15-20

Луганськ, изд-во ВНУ им. В. Даля, 2009

Тези

20090,29

11

Буркулай Є.В., асист. каф. журналістики

Ценностная ориентация СМИ в эстетическом аспекте

Международная научно-практическая конференция. Региональные СМИ: традиции, поиски, преспективы, 21-22 мая 2009 г.с. 37-39

Гродно, Белорусь, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Стаття

2009

0,52

12

Гвоздєв В.М. доц. канд.. филол. наук

Вивчення преси як складова навчально-виховного процесу в школі

Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст./Вип. XXI

Бердянськ: БДПУ, 2009

Стаття

2009
13

Міронова Т. А.

доц. канд. филол наук

Экология прессы

III Міжнародна науково-практична конференція “Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД”, Матеріали конференції.

Вид-во СНУ ім.. В. Даля, м. Краснодон

Стаття

2009

0,31

14

Міронова Т. А.

доц. канд. филол наук

Языковая агрессия на страницах региональной прессы

Слобожанська бесіда: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Вип. III

Луганськ, Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка

Стаття

2009

0,31

15

Москалюк Б.О.

ст. викл

“География человека” в журналистике В. Даля

Тринадцатые Международные Далевские чтения: Доклады и сообщения. С. 106-110

Лунганск: узд-во ВНУ им. В. Даля, 2009

Стаття

2009

0,35

16

Москалюк Б.О.

ст. викл

К вопросу о престиже журналистики

Збірник наукових праць СНУ ім.. В. Даля (на підставі матеріалів ХIV науково-практичної конференції Університет і регіони: проблеми сучасної освіти ) 29-30 жовтня с. 143-144

Лунганск: узд-во ВНУ им. В. Даля, 2009

Тези

2009

0,35

17

Москалюк Б.О.

ст. викл

Спортивный мир В. Даля

Далевское литературоведение.Выпуск 1. (Сборник научных работ по итогам Международной научно-практической конференции «Далевское литературоведение»)

Луганськ. ГУ “ЛНУ шимени Тараса Шевченко”

Стаття

2007-2008

0,65

18

Євдокимов М.О., к.і.н., доц.. каф. журналістики

Історія створення Володимиром Далем збірника “Солдатские досуги” як джерело відомостей про особливості менталітету російського солдату

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №8 (138). Частина 1. 2009 Науковий журнал історичні науки. – С. 73-82

Вид-во СНУ ім.. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,75

19

Євдокимов М.О., Євдокимова-Різк, член нац. спілки журналістів України

Публіцист В. Даль про роль словесної поетичної народної творчості в розвитку живої російської мови

Владимир Иванович Даль и наука XXI-го столетия. Тринадцатые Международные Далевские чтения: Доклады и сообщения. С. 35-46

Вид-во СНУ ім.. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,55

20

Одінцова М.І,

асистент

Про один з невідомих журналів Бориса Грінченка

«Журналістика, філологія та медіаосвіта» / Збірник наукових доповідей. – Т. ІІ. с.235-238.

Вид-во Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка,

м. Полтава

Стаття

2009

0,3

21

Одінцова М.І.,

асистент

Просвітницька складова у видавничій діяльності Бориса Грінченка (на матеріалах дитячого рукописного журналу «Квітка»)

Поліграфія і видавнича справа,

2009. - № 1 (49). – С. 17-28.

Видавництво Української академії друкарства,

м. Львів

Стаття

(фахова)

2009

0,8

22

Абрамець І.В.

доц.. канд..філол.. наук каф. журн

Стилистика современного кроссворда

Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания: материалы Международной научной конференции

Горловка: Изд-во (ГГАИИЯ, 2009). – с. 3-4

Тези

2009

0,125

23

Абрамець І.В.

доц.. канд..філол.. наук каф. журн

Коммуникативные барьеры в романе Т.Толстой “Кысь”

Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 травня 2009 р., м. Луганськ). – Вип.. 4. – С. 241-245

Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009.

Стаття

2009

0,3

24

Абрамець І.В.

доц.. канд..філол.. наук каф. журн

Справочные издания: тенденции XXI века

Слово в языке и речи: Международный сборник научных трудов в честь 70-летия доктора филологических наук, профессора О.И. Литвинниковой. С. 3-9

Изд-во Елецкого государственного педагогического университета им. И.А. Бунина, 2009

Росія

Стаття

2009

0,35

25

Кольбух О.М.

аспирант

Економіка як концепт у текстах мас-медія

Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник/ за ред.. В.В.Різума; КНУ ім.. Т Шевченка .-К.,2008.-Т.30(січень-березень)-184, стр.90-93

Навчально-поліграфічна лабораторія Інституту журналістики

Стаття

2008

0,5

26

М.А. Богданова

(студ)

Просування нової газети на ринку інформаційних послуг

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,31

27

В.В. Ващенко

(студ)

Достоверность и профессиональная этика журналиста

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

28

Н.В. Виноградова

(студ)

Стратегія студентського спецвипуску “Встречная полоса» в умовах Болонського процесу

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,44

29

Е.А. Капич

(студ)

«Вести-куранты» как первая рукописная газета: постановка проблемы

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

30

В.Г. Коломієць

(студ)

Специфіка роботи ведучих політичних ток-шоу на прикладі програми “Свобода Слова”

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

31

Ю.Н. Красій

(студ)

Редакція газети як колективний захисник Свободи Слова і соціальної справедливості

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,44

32

Л.О. Мосенко

(студ)

Тижневик “2000” та аудиторія. Проблеми взаємодії у культурному аспекті

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,37

33

Н.А. Пушкарьова

(студ)

Композиційні особливості телевізійних рекламних текстів

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,31

34

І. Сінченко

(студ)

Специфіка сучасного телевізійного новинного дискурсу

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,37

35

І.Ю. Том

(студ)

Информативность престижной рекламы в журнале “Cosmopolitan”

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

36

О.А. Шаповалові

(студ)

Особенности журналистских расследований на страницах газеты «Зеркало недели»

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,37

37

А.В. Кулікова

(студ)

До питання перекладу фразеологічних одиниць в публіцистичному тексті

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

38

Ю.В. Ковалевская

(студ)

К вопросу о композиции: художественно-графическая композиция литературного цикла (на примере литературного цикла Б. Акунина “Пелагия”)

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,31

39

І.Ю.Коваль

(студ)

Особливості верстки інформаційних випусків Луганського обласного державного радіо та викладення їх в ефірі

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,31

40

Ю.С.Лиховидов

(студ)

Редакторская оценка современных справочных изданий для детей

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

41

А.Г. Мартинчук

(студ)

Актуальні проблеми розвитку дитячої преси як важливого суб’єкту інформаційного ринку Луганщини

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,81

42

С.І. Зеленець

(студ)

Проблеми сучасної навчальної літератури

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,31

43

Г.І.Пехтар

(студ)

Сучасні енциклопедичні видання для підлітків (про деякі особливості тематичної побудови)

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

44

В.І.Селіна, К.Ю. Ярмошевич

(студ)

Графіка та зовнішнє оздоблення манускриптів Київської Русі

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,37

45

Е.В. Стремилова

(студ)

Современная детская художественная литература для дошкольников: проблемы воспитательного аспекта

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Стаття

2009

0,25

46

Ю.А. Тануйлова


(студ)

Типы изданий романа “Мастер и Маргарита”

Проба-2009: До 90-річчя заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Збірник наукових робіт

Луганськ: Янтар, 2009

Статья

2009

0,31Зав. кафедрою Ю.П. Фесенко дата 09.12.2009

Виконавець Сікачова С.С.

Тел. 500-723

Схожі:

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри журналістики за 2007 рік
Міжнародні Далівські читання: Зб наук праць сну ім. В. Даля. Ч. І. – C. 242-244
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри журналістики за 2008 рік
Полифоническая культура Украины: Гуманитарная проблематика Донбасса. Вып. С. 3-5 (сб науч статей)
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри журналістики за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи