Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік
НазваПерелік публікацій кафедри психології за 2009 рік
Сторінка1/3
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік


п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво.

Вид роботи (учбов. посібник, монографія, стаття, брошура, тези, автореф.)

Рік видання

Умов друк. арк.Бохонкова Ю.О., (к.психол.н., доц. каф. психології)

Носко О.П.

(студентка гр.ФЛ-151м)

Гендерні особливості формування особистості другої дитини в родині

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. - № 1(21). – С.20-24.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Бохонкова Ю.О., (к.психол.н., доц.)


Психологічний час та подієвість в мові вітчизняних літературно-художніх творів на зламі ХІХ-ХХ століть

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №2 (22). – С. 115-123.


Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,5Бохонкова Ю.О., (к.психол.н., доц.)


Психологічні труднощі студента в процесі адаптації до навчання

Науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». – Луганськ, 2009. електрон. варіант.

Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,2Бугайова Н.М. (ст. викладач)

Вплив емоцій на поведінку особистості керівника та їх регулювання

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. - № 1(21). – С.24-31.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Бугайова Н.М. (ст. викладач)

Творчество и рекламный бизнес: психологический аспект

Менеджмент соціокультурної сфери: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Луганськ, 9 – 10 квітня 2009 р.) / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2009. – С. 98 – 101.

Луганськ : Вид-во ЛДІКМ

Тези

2009

0,2Бугайова Н.М. (ст. викладач)

Емоційно-ціннісне ставлення особистості як психологічна категорія

Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. Максименка С.Д. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - Т.7. – Вип. 19. – С. 42 – 46.

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка

Стаття

(фахова)

2009

0,5Бугайова Н.М. (ст. викладач)

Екологічний підхід як передмова емоційно-ціннісного ставлення до особистості

Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. Максименка С.Д. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 7. – Вип. 20. – Ч. 1. - С. 51 – 55.


Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка

Стаття

(фахова)

2009

0,5Бугайова Н.М. (ст. викладач)

Вплив емоційних станів на поведінку особистості в конфлікті

Науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». – Луганськ, 2009. електрон. варіант.

Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,2Вереіна Л.В. (к.психол.н., доц.)

Подолання гендерних стереотипів як психологічна проблема сучасного управлінського суспільства

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №1 (21) – С. 31-37


Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,5Вереіна Л.В. (к.психол.н., доц. каф. психології)

Хуснуліна Ю.І. (студентка ФЛз-161)

Любій М.С. (студент ФЛз-161)

Емоційне зараження і наслідування як спосіб психологічного впливу на особистість у процесі спілкування

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №2 (22) – С. 25-33


Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,5Вереіна Л.В. (к.психол.н., доц.)


Гендерні стереотипи та шляхи їх подолання як соціально-психологічна проблема сучасного українського суспільства

Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу навчально-методичний посібник – С. 42-46

Київ вид-во. Ніка-цент

Стаття

2009

05Верхотуров Р.І. (асп.)

Реклама як система політичних комунікацій

Науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». – Луганськ, 2009. електрон. варіант.

Луганськ:

Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,2Верхотуров Р.І. (асп.)

Свідомість молоді та її ставлення до політичного життя в сучасному політичному просторі: витоки соціально-психологічного аналізу

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №1 (21) – С. 37-43


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Гамага О.О.

(асп.)

Культура та специфіка спілкування у системі керівник-підлеглий

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №1 (21) – С. 61-67


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,7Гамага О.О.

(асп.)

Проблема формування професійної компетентності керівника у сучасній науковій думці

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №2 (22) – С. 37-44


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц., докторант)

Соціально-нормативна поведінка особистості та її мотивація

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №1 (21) – С. 67-79


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,7Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц., докторант)

Прояви соціально-нормативної поведінки особистості у гендерному вимірі

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №2 (22) – С. 44-51


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц., докторант)

Соціалізація особистості та її соціально-нормативна поведінка


Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка – Т.ХІ, част. 2. – К., 2009. – С. 108-118.

Київ: Міленіум

Стаття

(фахова)


2009

0,6Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц., докторант)

Детермінація соціально-нормативної поведінки особистості у контексті проблеми «людина-середовище» (результати соціально-психологічного експерименту)

Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. Максименка С.Д. – Т.7. – Вип. 20. – Ч. 1. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 87-91.

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка

Стаття

(фахова)

2009

0,5Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц., докторант)

Проблема соціально-нормативної поведінки особистості у сучасних умовах розвитку українського суспільства


Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. Максименка С.Д. – Т.7. – Вип. 21. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 67-74.

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка

Стаття

(фахова)

2009

0,5Гарькавець С.О. (к.психол.н., доц.)

Соціальна ідентичність особистості та соціально-нормативна спрямованість її поведінки

Науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». – Луганськ, 2009. електрон. вариант.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Тези

2009

0,2Драгомирецька Н.М. (д. держ.упр., проф.)
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Психологія управління». Модуль «Психологія управління». 2009. – 351 с.

Одеса: ОДЕУ

Навчально-методичний посібник

2009

24Драгомирецька Н.М. (д. держ.упр., проф.)

Складові управління ризиками в комунікативних проектах

Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація. – К: Видавничо-друкарський комплекс Університету „Україна”, - 2009. - № 1. – С. 139 – 143.

К: Видавничо-друкарський комплекс Університету „Україна”

Стаття

(фахова)

2009

0,5Драгомирецька Н.М. (д. держ.упр., проф.) у співавторстві

Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства

Вісник НАДУ при Президентові України. – К: Вид-во НАДУ, - 2009. - № 1. – С.257 – 268.

К: Вид-во НАДУ

Стаття

2009

0,5Драгомирецька Н.М. (д.держ.упр., проф. каф. психології) у співавторстві

Механизм креативного и проектного менеджмента

Проблемы управления: изд-во Академии Управления при Президенте Республики Белорусь – 2009. - № 2 (30). – С. 85 – 89.

Изд-во Академии Управления при Президенте Республики Белорусь

Стаття

(фахова)

2009

0,4Драгомирецька Н.М. (д. держ.упр., проф.)

Элементы проектного менеджмента в деятельности субъектов государственного управления

Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Матер. наук. - практ. конф. за міжнар. участю. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. - 2009. – Ч. 2. - С. 16 – 17

К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління

Тези

2009

0,2Драгомирецька Н.М. (д. держ.упр., проф.)

Проектування як технологія удосконалення стилю управління

Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст: Матер. наук. - практ. конф. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 174 – 175.Драгомирецька Н.М., Матвєєнко І.В. Науково-теоретичні підходи щодо формувальних впливів на громадянське суспільство. // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІХ міжнар. наук. конгр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – С.14 – 15.

Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”

Тези

2009

0,2Завацька Н.Є. (к.психол.н., доц.)

Вплив мікросоціального середовища, як складової адаптаційного потенціалу, на соціальну реадаптацію особи

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. - № 1(21). – С.91-97.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,5Іванова С.Д. (к.філос.н., доц.)

Соціально-психологічна значущість обґрунтування проблеми реформування освіти в Україні на сучасному етапі

Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал №31 2009.- с.80-86.


Луганськ: Знання

Стаття

(фахова)

2009

0,5Іванова С.Д. (к.філос.н., доц.)

Соціально-психологічні аспекти реформування освіти сучасній Україні

Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – №2 (22) – С. 59-72


Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,7Карамушка Л.М. (д.психол.н., проф.) у співавторстві

Т.М. Дзюба

Психологія управління конфліктами в організації
К.: наук.світ

Монографія

2009

16,75Карамушка Л.М. (д.психол.н., проф.) у співавторстві

Ткалич М.Г.


Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій
Київ: Запоріжжя: Просвіта

Монографія

2009

16,25Карамушка Л.М. (д.психол.н., проф.)

Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій
К.:„Педагогічна думка”

Монографія

2008 (не увійшло у звіт 2008 р.)

12,0Карамушка Л.М. (д.психол.н., проф.)

Винославська О.В. (в співавторстві).


Психологія: Навч. посіб. / За наук. ред. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб.. та доповн.

К.: Фірма ІНКОС,

Навчальний посібник

2009

6,5Карамушка Л.М. (д.психол.н., проф. каф. психології) у співавторстві Філь О.А., Левковець В.В., Альохіна О.І., Михайленко В.О.

Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді.
К.: наук.світ

Навчальний посібник

2008 (не увійшло у звіт 2008 р.)

10,0
  1   2   3

Схожі:

Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри психології за 2009 рік
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. №1(21). – С. 20-24
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри психології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи