Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
НазваПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Сторінка6/6
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6Усього учбових посібників, монографій, статей, тез за 2009 рік: 100 шт.

Основні напрями розвитку менеджмент-освіти в Україні

Науковий журнал "Менеджер". Вісник Донецького державного університету управління; 3(49), 2009 р., с.29-34


ДонДУУ, м.Донецьк

стаття

(фахова)

2009

0,31

73

Родіонов О.В., к.е.н. доц. каф.МЗЕД,

Ларина К.В.,

ст.гр. УП-252

Бренд як засіб формування інвестиційної привабливості підприємства

Матеріали ІV міжнародної наукової конференції "Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у пост соціальних країнах", 23-25 вересня 2009 р., с. 46-49


Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, м.Черкаси

тези

2009

0,25

74

Родіонов О.В., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Ларина К.В.,

ст.гр. УП-252

Роль бренду в формуванні інвестиційної привабливості підприємства

Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. Випуск 151. 2009, с. 143-149


Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, м.Черкаси

стаття

(фахова)

2009

0,38

75

Родіонов О.В., к.е.н, доц. каф.МЗЕД,

Гончаров В.М., д.е.н., проф. Аграрного університету

Способы подбора персонала в процессе формирования репутации предприятия

Науковий журнал "Економіка розвитку" Харківського національного економічного університету, №3(51), 2009, с.89-91


ХНЕУ, Харків

стаття

(фахова)

2009

0,2

76

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Проблемне поле та інструментарій дослідження рушійних сил розвитку підприємства


Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 18. – К.: видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – С. 310-316


Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, Київ

стаття

(фахова)

2009

0,4

77

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Ресурси розвитку в контексті життєвого циклу підприємства


Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 20. – К.: видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – С. 161-167


Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, Київ

стаття

(фахова)

2009

0,4

78

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Рушійні сили розвитку підприємства: сутність та систематизація


Науковий вісник полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 1 (32). – С. 56-63


Полтавський університет споживчої кооперації, Полтава

стаття

(фахова)

2009

0,44

79

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Принципові основи моделювання розвитку підприємства


Материалы ІV Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние – проблемы, перспективы». (27-28 марта 2009 г.). – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2009. – с.155-156


ОНУ им. И.И. Мечникова, Одеса

тези

2009

0,125

80

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Паттерний підхід до розвитку підприємства


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу” (4-6 травня 2009). – Луганськ.: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 162-164


СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125

81

Погорелов Ю.С., к.е.н, доц. каф.МЗЕД

Криза як рушійна сила розвитку підприємства


Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні” (13-15 травня 2009). – К.: КНТЕУ, 2009. – С. 245-246

КНТЕУ, Київ

тези

2009

0,125

82

Погорелов Ю.С., к.е.н., доц. каф.МЗЕД

Потрійна природа розвитку підприємства


Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія і практика". 26-27 травня 2009 р. – Луцьк: Волинський університет імені Леси Українки, 2009. – С. 121-122

Волинський університет імені Леси Українки, Луцьк

тези

2009

0,125

83

Родіонов О.В., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Ларіна К.В.,

ст.гр. УП-252

Роль бренду в формуванні інвестиційної привабливості підприємства


Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки. Вип. 151. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 143-149

ЧНУ ім. Б. Хмельниць

кого, Хмельницький

стаття

(фахова)

2009

0,4

84

Родіонов О.В., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Гончаров В.М., д.е.н., проф. Аграрного університету

Способы подбора персонала в процессе формирования репутации предприятия


Економіка розвитку. Науковий журнал.– Харків: ХНЕУ, 2009. – №3 (51). – С. 89-91.

ХНЕУ, м.Харків

стаття

(фахова)

2009

0,4

85

Родіонов О.В., к.е.н., доц. каф.МЗЕД,

Погорелов Ю.С., к.е.н.,доц. каф.МЗЕД

Роль репутації для розвитку підприємства


Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Вип. 21 (І). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 108-116.

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,75

86

Родіонов О.В., к.е.н., доц. каф.МЗЕД

Soft application for enterprises business reputation


XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи». – Донецьк: Донецький економіко-гуманітарний інститут. – 2009, с.41-43

ДЕГІ, м.Донецьк

тези

2009

0,125

87

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД,

Онищенко Н.В., к.е.н, доц.

Теоретико-методичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної політики на підприємствах України


Формування ринкових відносин в Україні.Зб.наук.праць.Вип.1. – К.: НДЕІ, 2009. – с.103-108

НДЕІ, м.Київ

стаття

(фахова)

2009

0,4

88

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Основні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств


Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип.15. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009. – с. 327-332

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,4

89

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Удосконалення системи управління інноваційною діяльністю промислових підприємств


Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: матеріали ІV Між нар.наук.-практ.конф., 15-16 трав. 2008 р. – Полтава, 2008. – Ч.1. – с. 155-157

м. Полтава

тези

2008

0,2

90

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Методичні підходи до побудови системно-динамічних моделей управління інноваційним розвитком підприємств


Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки: матеріали І Міжнар.наук.-практ.конф.студентів, аспірантів та молодих вчених, 25-27 бер. 2009 р. – с.203-206

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,15

91

Радіонова Н.Й., асп. каф.МЗЕД

Використання методів системної динаміки для формування інтегральної оцінки рівня інноваційного розвитку підприємств


Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., 4-6 трав. 2009 р. – Луганськ-Євпаторія, 2009, с.168-170

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,3

92

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Передумови формування еколого-економічного механізму господарювання на машинобудівних підприємствах


Інтелект ХХІ. Науковий журнал. – Донецьк: Вид-во Європейського університету, 2009. – № 3. – С. 45-49.

Європейський університет,Донецьк

стаття

(фахова)

2009

0,25

93

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Дослідження діяльності підприємств машинобудівельної промисловості України


Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009. – № Е 5, с. 76-82(http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-5E/09hysmpu.htm)

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,38

94

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Забезпечення відповідності підприємства природоохоронному законодавству


Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції "Економічні, екологічні і соціальні проблеми вугільних регіонів СНД". – Краснодон: СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 152-155

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125

95

Хомош Ю.С., асп. каф.МЗЕД

Функції екологічної культури підприємства

XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи». – Донецьк: Донецький економіко-гуманітарний інститут. – 2009. – С. 67-69.


ДЕГІ, м.Донецьк

тези

2009

0,125

96

Вовк Ю.Я., асп.каф.МЗЕД

Підхід до визначення поняття управління знаннями підприємства


Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 390-392

СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

тези

2009

0,125

97

Вовк Ю.Я., асп.каф.МЗЕД

Компоненти інформаційного забезпечення управління знаннями підприємства

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 252-254.

ДонДУУ, м.Донецьк

тези

2009

0,125

98

Часовський С.А.,

ст.викл. каф.МЗЕД

Формування стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні

Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009.– № 9 (139). – С. 186-191.

СНУ ім.Даля, м.Луганськ, 2009

стаття (фахова)

2009

0,5

99

Часовський С.А.,

ст.викл. каф.МЗЕД

Значення міжнародної економічної діяльності регіонів у світовому розподілі праці

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. - № 3 (17). - С. 278-281.

Донбаська державна машинобудівна академія

стаття (фахова)

2009

0,4

100

Часовський С.А.,

ст.викл. каф.МЗЕД

Глобальний ринок та перспективи підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонального господарського комплексу


Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2009.– № 3 (133). – С. 195-198.

СНУ ім.Даля, м.Луганськ, 2009

стаття (фахова)

2009

0,4

З них:

Учбові посібники з грифом МОН

Монографій

Уч. посібників

Статей

Тезисів

-

-

-

51

49з них зі студентами 30, іноземних 2


Загальній обсяг друкованих аркушів 24,05 д.а.


Зав.кафедрою

Менеджмент ЗЕД А.Е.Воронкова


Виконавець Л.М.Жукова


Тел.: 47-84-17
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за 200
Модернізація організаційної структури як чинник удосконалення управлінського потенціалу підприємств машинобудівельного комплексу...
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи