Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Скачати 316.45 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір316.45 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи

(навч. посібник, монографія, стаття, тези, брошура)

Рік вида-ння

Умов. друк. арк

1

Альошина Н., студ. гр..ФЛ-361

Понятие одномерного человека у Г. Маркузе

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С 3 -5.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

2

Арнаутова В.В., асист., Захарків М.Р., асист.

Релігійний світогляд як фактор самоусвідомлення людини в суспільстві

Зб. наук. праць „Історичні записки”. Вип. 21. – С.12 – 19.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

стаття

(фахова)

2009

0,5

3

Атоян А.В., асп. каф. філософії культури та культурології

Инерция культуры и пригожинская модель неравновесных состояний

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 5 - 8

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

4

Бойко Д., студ. гр. ЕК - 382


Юродство как феномен русской культуры

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 8 - 10

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

5

Воєводін О.П., докт. філос. н., Галгаш Г.Ю., к.ф.н.

Естетичні виміри моралі

ISBN 978-996-590-723-7
Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

Монографія. 220 с.

2009

9,5

6

Воєводін О.П., докт. філос. н., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент, Сілютіна І.М., к.п.н., доцент


Сучасні характеристики інфосфери та їхний вплив на інформаційну професію

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”, Одеса 10-12 вересня 2009 року

Одеса: Вид-во Одеського політехнічного університета

тези

2009

0,2

7

Воєводін О.П., докт. філос. н., професор у співав.

Мозг и воля: в поисках измерения человеческой свободы

Філософські дослідження. Зб. наук. пр. СНУ ім.. В.Даля. Випуск 10. – С. 7-21

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

стаття

(фахова)

2009

1,0

8

Воєводіна Л.П., к.п.н., доцент

Організація самостійної роботи студентів-документознавців

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,3

9

Галий Ю., студентка гр. ФЛ - 661


Аутсорсинг каталогизации библиотек

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 33 – 35.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

10

Давидова А., студентка гр. ФЛ - 641м


Удосконалення інформаційного забезпечення управління якістю

продукції на промисловому підприємстві

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С 35 – 36.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

11

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Історіософські виміри феномена національної ідентичності

„Практична філософія”, № 2, – С. 84-91.

^ К.: ПАРАПАН

стаття

(фахова)

2009

0,5

12

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Концептуальні основи викладання курсу „Історія української культури”

„Українська освіта у світовому часопросторі”. Матеріали Третього Міжнародного конгресу. Київ, 21-22 жовтня 2009 р. – С. 125 - 126

К.: Вид-во Національного науково-дослідного інституту українознавства

тези

2009

0,3

13

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Сакральність простору традиційного українського житла

Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Зб. наук. пр. - № 1 (25). – С. 22-26

К.: ІВЦ „Політехніка”

стаття

(фахова)

2009

0,5

14

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Історичні типи рефлексії національної ідентичності

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. № 2 (8). – С. 121 - 126

К.: Видавництво Національного авіаційного університету „НАУ-друк

стаття

(фахова)

2008

0,5

15

Даренская В.Н., к.ф.н., доцент

Нравственные императивы восточнославянской крестьянской культуры

Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Зб. наук. пр. - № 2 (23). – С. 11-15

К.: ІВЦ „Політехніка”

стаття

(фахова)

2008

0,5

16

Даренская В.Н., к.ф.н., доцент

Трансформация фольклорной зооморфной символики в баснях Г. С. Сковороды

Берестень: философско-культурологический альманах. - № 1 (3). – С. 129 - 134

Россия

Новгород: Изд-во Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого

стаття

2009

0,5

17

Даренская В.Н. к.ф.н., доцент, Даренский В., к.ф.н., доцент.

Стратегия „эко-будущего”: концептуальные основания

Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы. Сб. научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Выпуск VI. – С. 75 - 80

Беларусь

Брест: Изд-во Брестского государственного технического университета

стаття

2009

0,5

18

Даренская В.Н. к.ф.н., доцент, Даренский В., к.ф.н., доцент

Прообраз виртуальной культуры в романе Г. Гессен „Игра в бисер”

Генезис категории. Виртуальная реальность. Материалы Международной научной конференции, 25-26 июня 2009 г. – С. 75 - 79

Россия

Саранск: Изд-во Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева

стаття

2009

0,5

19

Даренская В.Н. к.ф.н., доцент, Даренский В., к.ф.н., доцент

Экзистенция Города: ретроспектива и перспектива

Российская повседневность: рутинное и парадоксальное. Материалы XXI Всероссийской конференции студентов, аспирантов, докторантов «Майские чтения», 21 мая 2009 г. - С. 3 – 8.

Россия

Пермь: Изд-во Пермского государственного технического университета


стаття

2009

0,5

20

Даренская В.Н. к.ф.н., доцент, Даренский В., к.ф.н., доцент

История правовых отношений как фактор формирования современной нравственно-правовой культуры

Нравственно-правовая культура и правовое образование в современных социокультурных условиях: проблемы и опыт теоретико-методологического, методического, нормативно-правового и практического аспектов. Материалы научных трудов Всероссийской (заочной) научно-практической конференции, 25 апреля 2009 г. – С. 34 - 39

Россия

Горно-Алтайск: Изд-во „Горно-Алтайского государственного университета

стаття

2009

0,5

21

Даренська В.М., к.ф.н., доцент, Даренський В., к.ф.н., доцент.

Концепція діалектики людського буття В. І. Шинкарука у контексті „основного міфу культури”

„Практична філософія”, № 5, – С. 55-71.

^ К.: ПАРАПАН

стаття

(фахова)

2009

0,5

22

Даренская В.Н, к.ф.н., доцент

«Детям моим» священника Павла Флоренского в традиции исповедальной прозы: духовный смысл и жанровое своеобразие

Сб. материалов II Всероссийской научной конференции «Святоотеческие традиции в русской литературе». Ч. I. – С. 188 - 193:

Россия,

Омск: Вариант-Омск

стаття

2009

0,5

23

Даренская В.Н., к.ф.н., доцент

Мудрость в традиционной народной культуре как прообраз философской рефлексии

„Філософія повсякденності”. Матеріали міжнародної наукової конференції 19 жовтня 2009 р. – С. 51-54.

^ К.: ПАРАПАН

тези

2009

0,2

24

Даренская В.Н., к.ф.н., доцент

Традиционная народна культура в ноосферном измерении (Из мыслей В.И.Вернадского)

„Екологія простору культури: проблеми та рішення”. Матеріали міжнародної наукової конференції 5-6 червня 2009 р. – С. 1-3.

К.: „Новый Акрополь”

тези

2009

0,3

25

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Традиційна народна культура: аналіз формування ґендерних стереотипів

„Культура і сучасність” Альманах. – № 2. – С. 23-29.

К.: „Міленіум”

стаття

(фахова)

2009

0,5

26

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Символіка традиційної народної культури у творах Г.С.Сковороди

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. – Вип. ХХІІ. – С. 11-19.

К.: „Міленіум”

стаття

(фахова)


2009

0,5

27

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

П. Куліш як фундатор українського екзистенціалізму

„Людина. Світ. Суспільство”. (До 175-річчя філософського факультету). Дні науки-2009. Міжнародна наукова конференція 21-22 квітня 2009 р. Матеріали доповідей. Ч. ІІ. – С. 14-16.

К.: „Київський університет”

тези

2009

0,2

28

Даренська В.М., к.ф.н., доцент

Історіософські виміри феномена національної ідентичності

„Практична філософія”, № 2, – С. 84-91.

^ К.: ПАРАПАН

стаття

(фахова)


2009

0,5

29

Даценко О., студентка гр. ФЛ - 641м


Перспективи автоматизації документообігу на підприємствах сфери ЖКГ

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 36 – 38.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

30

Єрьоміна О.А., асистент

Естетичне формування політичної події

Materiały V międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieką – 2009”. Vol. 7. Prawo. Historia. Filozofia. – S. 100-102.

Przemyśl: Nauka i studia.


тези

2009

0,3

31

Єрьоміна О.А., асистент

Естетико-регулятивні аспекти моди

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – 10 – 12.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

32

Ивко А., студентка гр. ФЛ - 661


История библиотечного аутсорсинга США

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 38 – 40.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

33

Карпенко Е., студент гр. УП - 881


Готический собор – мировоззрение и художественный шедевр

средневековья

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 12 – 16.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

34

Левчук Д., студент гр. ФЛ - 671

Реалистическое мировоззрение во французской литературе XIX века

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 16 – 17.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

35

Лысенко К., студент гр. ФЛ - 672

Романтизм как культурно-стилевая система периода вторичных

буржуазных революций (на примере французской литературы)

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С.17 – 19.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

36

Махортова Н.В., ст.. викл., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент, Омельяненко І.О., асист.,

Про перспективи розвитку аналітико-синтетичної обробки інформації як навчальної дисципліни.

Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації». – Вип. 1. – С. 290-299.

Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія»

стаття

2009

0,4

37

Махортова Н.В., ст.. викл., у співавт..

Информационная деятельность в высшей школе.

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”.- С. 193-194.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

тези

2009

0,1

38

Махортова Н.В., ст.. викл., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент,

Омельяненко І.О., ас.

Про зміст проблеми інформаційної безпеки

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (на підставі матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та безпека в управлінні”)№ 6 (136). – С. 221-225.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

стаття

2009

0,3

39

Махортова Н.В., ст.. викл., у співавт..

Кафедра как центр анализа информации

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

40

Міхно О.О., к.п.н., доцент

Особливості використання мультимедійних інформаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2009, №1. - С. 172-181.

Бердянськ: Вид-во БДПУ,


стаття

(фахова)


2009

0,5

41

Міхно О.О., к.п.н., доцент

Активні методи проведення семінарських занять з використанням мультимедійного проектора

Збірник матеріалів щодо передового досвіду викладання навчальних дисциплін [укладачі В.К.Грищук, Строцький Р.Є., Романов С.Б.], 2009. – С.115-124

Львів: ЛьвДУВС,

стаття

2009

0,5

42

Міхно О.О., к.п.н., доцент

Інноваційні технології навчання в сучасній вищій школі

Формування творчої особистості в навчальному процесі: Зб. наук. ст. (за підсумками роботи Міжнар. наук.-практ. конф. „Формування творчої особистості в навчальному процесі”.) / Під ред. д.п.н., проф. В.К. Буряка, д.п.н., проф. Л.В. Кондрашової

Кривий Ріг: Вид-во КрДПУ, 2009.- С.123-129

стаття

2009

0,3

43

Омельяненко І.О. асист., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент, Махортова Н.В., ст..викл.

Про перспективи розвитку аналітико-синтетичної обробки інформації як навчальної дисципліни.

Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації». – Вип. 1. – С. 290-299.

Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія»

стаття

2009

0,4

44

Омельяненко І.О., асист., Шапошникова С.Г., ст.. викл.

Комунікація як культурно обумовлений процес.

Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». - С.676-677.

Тернопіль: ТНЕУ

тези

2009

0,1

45

Омельяненко І.О., асист., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент,

Махортова Н.В., ст.. викл.,

Про зміст проблеми інформаційної безпеки

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (на підставі матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та безпека в управлінні”)№ 6 (136). – С. 221-225.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

стаття

2009

0,3

46

Омельяненко І.О., асист., у співавт..

Кафедра как центр анализа информации

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,1

47

Омельяненко І.О., асист., у співавт..

Информационная деятельность в высшей школе.

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”. - С. 193-194.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2009

0,1

48

Пейчева К., студентка гр. ЕК - 382

Размышления о счастье

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 19 – 21.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

49

Поляков Д., студент гр. ФЛ - 261


Двойственный смысл как герменевтическая и семантическая

проблема: экзистенциональный план

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С, 21 – 23.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

50

Ретивов К., студент гр. ФЛ - 361


Культурные факторы в концепции этногенеза Л.Н. Гумилёва

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 23 – 26.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

51

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент,., Чурсін М.М., к.техн.н., доцент

Про інформаційно-діяльнісну складову кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність»


Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. – Вип. 1. – С. 318-326.

Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»

стаття

2009

0,2

52

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент

Бібліотечний аутсорсинг: іноземний досвід

Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 25 -27 берез. 2009 р.) / М-во культури і туризму України, Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв, Луган. Обл. коледж культури і мистецтв - 2009, С. 47 – 49.

Луганськ : Вид-во ЛДІКМ

тези

2009

0,2

53

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент

у співавторстві

Позаофісне зберігання документів у контексті сучасних тенденцій аутсорсингу

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті”, 2009. – С.74-75.

Харків: Видавничий центр „ХАІ”

тези

2009

0,1

54

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент

Роль В. Даля у становленні терміносистеми документознавства

Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – Вип. 18

К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”

стаття

(фахова)

2009

0,4

55

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент, Воєводін О.П., докт. філос. н., Чурсін М.М., к.техн.н.

Сучасні характеристики інфосфери та їхний вплив на інформаційну професію

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”, Одеса 10-12 вересня 2009 року

Одеса: Вид-во Одеського політехнічного університета

тези

2009

0,2

56

Сілютіна І.М, к.п.н., доцент

Міжкафедральний дипломний проект як відбиття міждисциплінарних тенденцій розвитку науки


Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2009

0,2

57

Скороварова Є.В., ас.

Естетичний досвід: атенціональний аспект

Практична філософія. – 2009. – № 2 (32). – С. 92–100

^ К.: ПАРАПАН

стаття

(фахова)

2009

0,5

58

Скороварова Є.В., ас.

Естетичний досвід та діалогізм художнього дискурсу

Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2009. - № 1. – С. 40-–44

К.: Міленіум

стаття

(фахова)

2009

0,5

59

Скороварова Є.В., ас.

Проблема метакатегоріального устрою естетики та поняття естетичного досвіду

Актуальні проблеми історії, теорії та художньої культури: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2009. – Випуск ХХІІ. – С. 192–199.

К.: Міленіум

стаття

(фахова)

2009

0,5

60

Скороварова Є.В., ас.

Онтологічні аспекти естетичного досвіду

Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – Випуск № 10. – С. 179–192

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

стаття

(фахова)

2009

0,5

61

Скороварова Є.В., ас.

Аналітика естетичного досвіду: концептуальний розгляд

Філософська думка. – 2009. № 6. – С. 5061

^ К.: ПАРАПАН

стаття

(фахова)

2009

0,5

62

Скороварова Є.В., ас.

Эстетический опыт и диалогизм художественного дискурса

Международная научная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов»: Секция «Онтология и теория познания». Материалы конференции (14–17 апреля 2009 г.) / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс]. –– С. 73–75

Россия

М.: МАКС Пресс.

тези

2009

0,2

63

Скороварова Є.В., ас.

Концептуальний розгляд категорії естетичного досвіду

Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Міжнар. наукова конф. 21-22 квітня 2009 р.: Матеріали доп. та виступів. –– Ч. V. – С. 5961

К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет»

тези

2009

0,2

64

Соболева А., студентка гр. ФЛ - 361


Культурологическая концепция Фридриха Ницше

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 27 – 31.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

65

Соколовська А., студентка гр. ФЛ - 641


Інформаційний менеджмент в умовах функціонування державної установи адміністративно-управлінського типу

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 41 – 42.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

66

Сохненко А., студент гр. ФЛ - 672


Идеал человека в культуре классицизма

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С 31 – 32.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

67

Сохненко А., студент гр. ФЛ - 672


Современные носители информации и перспективы их

развития

Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні та інформаційні виміри культури”. – С. 42 – 45.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

68

Теліс Л.О., к.іст.н., доцент

Викладач і культура

XIV науково практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 29-30 жовтня 2008. Зб. наук. пр. СНУ ім.. В.Даля, – С. 118-119

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2008

0,2

69

Теліс Л.О., к.іст.н., доцент

Информационная культура преподавателя высшей школы

Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми формування інформаційної культури особистості, 28 жовтня 2009

Маріуполь: Вид-во Маріупольського державного гуманітарного університета

тези

2009

0,2

70

Теліс Л.О., к.іст.н., доцент

Значення культури мови в діловому спілкуванні

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,2

71

Теліс Л.О., к.іст.н., доцент

Людина епохи середньовіччя

Матеріали XV науково-практичної конференції „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти”, 26-27 листопада 2009 р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

стаття

2009

0,4

72

Теплицкая Л.В., асс.

Норманнская теория и государственность Киевской Руси

Історичні записки. Збірник наукових праць. Вип.. 19. Ч. I. - С. 193 – 198.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

стаття

(фахова)

2009

0,5

73

Шапошнікова С.Г., ст.. викл., Омельяненко І.О., асист.

Комунікація як культурно обумовлений процес.

Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». - С.676-677.

Тернопіль: ТНЕУ

тези

2009

0,1

74

Чурсин Н.Н., к.техн.н., доцент

О понимании информационной культуры

Зб. матеріалів Міжнар. наук-практ., Маріуполь, 28 жовтня 2009 р.

Маріуполь: Вид-во Маріупольського державного гуманітарного університета

тези

2009

0,11

75

Чурсін М.М., к.техн.н., доцент,

Махортова Н.В., ст.. викл., Омельяненко І.О., ас.

Про зміст проблеми інформаційної безпеки

Вісник СНУ ім.. В.Даля, 2009. – № 6 (136). – С 221-225.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля

тези

2009

0,11

76

Чурсін М.М., к.техн.н., доцент,

Воєводін О.П., докт. філос. н., проф., Сілютіна І.М., к.п.н., доцент

Сучасні характеристики інфосфери та їхний вплив на інформаційну професію

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”, Одеса 10-12 вересня 2009 року

Одеса: Вид-во Одеського політехнічного університета

тези

2009

0,2

77

Чурсін М.М., к.техн.н., доцент, Сілютіна І.М., к.п.н., доцент


Про інформаційно-діяльнісну складову кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність»


Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. – Вип. 1. – С. 318-326.

Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»

стаття

2009

0,2

78

Чурсін М.М., к.техн.н., доцент, Омельяненко І.О. асист., Махортова Н.В., ст.. викл.


Про перспективи розвитку аналітико-синтетичної обробки інформації як навчальної дисципліни.

Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації». – Вип. 1. – С. 290-299.

Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія»

стаття

2009

0,4Зав. кафедрою___________________________ О.П. Воеводін 15 грудня 2009 р.


Виконавець Даренська В.М._____________________________

Схожі:

Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2008 рік
Габриэль Гарсиа Маркес: чудесная реальность маргинальных побережий и энтелехия эстетического универсализма
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2008 рік
Габриэль Гарсиа Маркес: чудесная реальность маргинальных побережий и энтелехия эстетического универсализма
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2007 рік
Рекомендовано мон україни як навічальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів. 176 с
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри прикладної філософії та теології за 2009 рік
«Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні»
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри прикладної філософії та теології за 2009 рік
«Особливості та перспективи взаємодії церкви зі світською школою в сучасній Україні»
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри української мови та літератури за 2009 рік
Функціонально-стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентів-філологів
Перелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри української мови та літератури за 2009 рік
Функціонально-стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентів-філологів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи