Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р icon

Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р
Скачати 271.69 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір271.69 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ АРХІВОЗНАВСТВА ЗА 2009 р.

п\пАвторЗаголовокТочна назва видання


Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи (навч. посібник, монографія, підручник, стаття та ін.)


Рік видан-

ня

Умов.

друк.

арк.

1

2

3

4

5

6

7

8Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Українська еліта на хвилі національно-культурного відродження другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.

Українська еліта в контексті вітчизняної історії

ISDN 978-966-590-727-5 – С. 175-189.

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Монографія

2009

1,0Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Творча інтелігенція в період реформування господарського механізму мистецьких закладів (Україна, друга половина 80-х рр. ХХ ст. – 1991 р.)

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №3Е.– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

1,4Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Інтеграція українського мистецтва у світовий культурний простір на зламі 80-90 рр. ХХ ст.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 16 (155). С. 113-122.

Видавництво ЛНУ імені Тараса Шевченка

Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,6Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Суспільні інструменти стимулювання творчості (Україна, друга половина 80-х рр. ХХ ст.).

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - Вип. 20. С.113-119.

Видавництво Української Академії наук, Київ

Стаття

(фахова)

2009

0,5Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Загострення громадсько-політичної позиції творчої інтелігенції на завершальному етапі національно-визвольної боротьби в Україні (1988-1991 рр.)

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - Вип. 21. - С. 85-90.

Видавництво Української Академії наук, Київ

Стаття

(фахова)

2009

0,5Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Участь українських літераторів у змаганнях за свідомість суспільства на рубежі 80-90-х рр. ХХ ст.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №5Е.– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,5Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Тенденції творчого процесу другої половини 1980-х – 1991 рр. у контексті суспільно-політичних трансформацій: історичний аспект

Історична пам’ять: Науковий збірник. – 2009.– № .14 – С. 82-91.

Видавництво Полтавського державного університету ім. В.Короленка

Стаття

2009

0,5Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Феномен державного замовлення в мистецькій сфері

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №4Е.– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,4Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Державна система управління мистецтвом в період її децентралізації (Україна, друга половина 80-х рр. ХХ ст.)

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - Вип. 18. - С. 90-95.

Видавництво Української Академії наук, Київ

Стаття

(фахова)

2009

0,4Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Національне піднесення вітчизняної культури на зламі 80–90-х рр. ХХ ст.

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. - Вип. 19. - С. 41-46.

Видавництво Української Академії наук, Київ

Стаття

(фахова)

2009

0,4Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Творча інтелігенція України в суспільно-політичних процесах 1985-1991 рр.: підходи вітчизняної історіографії

Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – С. 3-8.

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,4Абакумова В.І., к.і.н., доц.

До питання про впровадження української мови в галузь кіновиробництва (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.)

Матеріали Других Всеукраїнських Драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 14 березня 2008 р. / Київський національний університет ім. М.Драгоманова. – С. 167-169.

Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова

Стаття

2009

0,3Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Творча інтелігенція України в суспільно-політичних процесах 1985-1991 рр.: джерелознавчий аспект

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 38. – С. 3-6.

Вид-во Дніпропетровського національного університету

Стаття

2009

0,25Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Комерціалізація культури: наслідки для її виразників

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». 24-25 квітня 2009 р. - С. 7-8.

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Тези

2009

0,2Абакумова В.І., к.і.н., доц.

Формування економічного мислення творчої інтелігенції

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Тези

2009

0,1Алейников І.М., студ. гр. ЮІ-261

Коллаборационизм в период второй мировой войны

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 3-4

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Тези

2009

0,1Алтухов О.С., студ гр. ЮІ-251

Архівні документи як джерело вивчення голодомору 1932-1933 рр. на Україні

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 8-11

Видавництво СНУ ім. В.Даля

Луганськ

Тези

2009

0,1Барабаш Ю.В., к.і.н., ст. викл.

Газета «Луганська правда» як джерело вивчення історії охорони здоров'я на Луганщині у 1920-х рр.


ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Барабаш Ю.В., к.і.н., ст. викл.

Спроба відкриття у Луганську вищого навчального закладу у 1930 році

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 9.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Барабаш Ю.В., к.і.н., ст. викл.

Соціальні проблеми робітничого Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 14-16.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Грищенко А.І., студ. гр. ЮІ-241

Доступ до архівної інформації

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 28-29.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Гуменюк Я.С., студ. гр. ЮІ-251

Кадрові питання у прокуратурі Луганської області у 20-ті роки

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 41-43.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Гуменюк Я.С., студ. гр. ЮІ-251

Судова система на Луганщині у 20-ті роки ХХ сторіччя

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 29-30.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Дарма С.О., студ. гр. ЮІ-261

Русифікація на Україні

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 30-31.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Довжук І.В., д.і.н., проф.

Історія культури України

ISBN 978-966-590-728-9

(рекомендовано МОН України гриф лист № 1.4/18-Г-64 від 10.01.09)
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Підручник, 552с.

2009

32Довжук І.В., д.і.н., проф.

Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

ISBN -978-966-590-731-1-
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009.

Монографія, 364с.

2009

21,16Довжук І.В., д.і.н., проф., Барабаш Ю.В., к.і.н., ст. викл.

Охорона здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.

ISBN 978-966-590-743-5
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009.

Монографія, 140с.

2009

8,2Довжук І.В., д.і.н., проф.

До питання про страхове забезпечення шахтарів Донбасу на зламі ХІХ-ХХ ст.


ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Довжук І.В., д.і.н., проф.

Російська школа в українському селі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 45-47.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Довжук І.В., д.і.н., проф.

З’їзд гірничопромисловців півдня Росії: основні напрямки діяльності

Вісник Східноукраїнського університету ім.. В.Даля. - 2009. - № 8. - Ч. 1.-С.62-67.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,3Довжук І.В., д.і.н., проф.

Становлення і консолідація української нації: деякі аспекти проблеми

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 32-33.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Довжук І.В. д.і.н., проф., Світлична Н.Г., студ. гр.-ЮІ-241

Експертиза цінності документів – ключ до збереження історичної і культурної спадщини українського народу

Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 22. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 101-105.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,3Довжук І.В., д.і.н., проф., Грищенко А.І., студ. гр. ЮІ-241

Використання архівних ресурсів НАФ України

Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 21. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 65-69.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,2Довжук І.В., д.і.н., проф.

Модернізаційні процеси у підросійській Україні пореформеного періоду

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 21. – С. 11-15.

Київ

Стаття

(фахова)

2009

0,3Довжук І.В., д.і.н., проф.

До питання про участь українського війська в Полтавській битві

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Доленосні битви доби Української козацької держави» (Луганськ, 22 травня 2009 р.). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля. – С. 4-5.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Довжук І.В., д.і.н., проф.

Інтелігенція України на зламі ХІХ-ХХ ст.: деякі аспекти проблеми

Матеріали Сьомої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої історії та історії держави і права (30 травня 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 12-13.

Луганськ

Тези

2009

0,1Довжук І.В., д.і.н., проф.

Іван Августович Тіме (1838-1920) – учений-практик в галузі гірничої справи та машинобудування

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 28 травня 2009 р.) / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А.Вергунов та ін. – К., 2009. – С. 71-73.

Київ

Тези

2009

0,1Колодка А.В., студ. гр. ЮІ-261

Витоки шістдесятників в Україні

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 52-53.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Кравченко А.І., студ. гр. ЮІ-251

Початок розвитку вищої педагогічної освіти на Луганщині у 20-ті рр. ХХ ст.

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 63-65.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Крот В.А., к.і.н., доц.

К вопросу о внешней политики Польши накануне Второй мировой войны: некоторые аспекты проблемы».

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Крот В.А., к.і.н., доц.

Протестантская этика и общество потребления

Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 22. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 148-156.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,4Маштакова Ю.С., студ. гр. ЮІ-251

Економічне становище робітників Луганщини у 1925-1932 роках

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 71-73.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Мішура І.М., студ. гр. ЮІ-261

Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950 рр.)

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 74-75.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Невзліна А.Б., асистент

Аналіз відповідей працівників єврейських організацій Луганська, Дніпропетровська, Харкова (контент-аналіз)

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 79-81.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Невзліна А.Б., асистент

Особливості благодійності в мережі єврейських організацій

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Оліфір Н.І., ст. лаборант каф. архівознавства

До питання про аграрне переселення на Україні у кінці ХІХ століття

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 77-78.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Оліфір Н.І., ст. лаборант каф. архівознавства

Деякі аспекти розселення іноземців у Під російській Україні у другій половині ХІХ ст.

Методологічний семінар [„Історія науки і техніки”] (Луганськ, 14 квітня 2009 р.). – С. 14-15.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Підченко С.А., асистент

Парафія як одиниця вивчення релігійного життя православного населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 21. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 142–147.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,3Підченко С.А., асистент

До питання релігійності населення Донецького регіону у 20-ті роки ХХ ст.

Методологічний семінар [„Історія науки і техніки”] (Луганськ, 14 квітня 2009 р.). – С. 17–18.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.

Тези

2009

0,1Підченко С.А., асистент

До питання релігійності серед комуністів та комсомольців Донбасу у 20- рр. ХХ ст.

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.

Тези

2009

0,1Підченко С.А., асистент

До питання ролі релігії у житті юнацтва та молоді Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.


ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 81–82.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.

Тези

2009

0,1Підченко С.А., асистент

До питання обкладання податками духовенства в перше десятиріччя радянської влади у Донбасі

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 81–82.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Полєхіна О.С., студ. гр. ЮІ-251

Православна Луганщина у 1920- роках

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 85-88.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Радионова Д.П., студ. гр. ЮІ-261

Вклад К.Е.Ворошилова в развитие города Луганска

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 86-87.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Світлична Н. Г., студ. гр. ЮІ-241

Грошова оцінка документів: деякі аспекти проблеми

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 93-95.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сергієнко Г.С., асистент

Мистецький конформізм і його витоки в середовищі творчої інтелігенції Донбасу в 1953-1964 рр.

Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 21. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 161-165.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сергієнко Г.С., асистент

Творча інтелігенція України в контексті вивчення радянською історіографією періоду Хрущовської «відлиги»

Вісник Східноукраїнського університету ім.. В.Даля. - 2009. № 8. - Ч. 1.- С. 238-241.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.

Стаття

(фахова)

2009

0,3Сергієнко Г.С., асистент

До питання про державне управління в сфері професійного мистецтва України в період контрольованого лібералізму

Історія науки і техніки. Матеріали методологічного семінару, 14 квітня 2009 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009 – С. 22-24.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сергієнко Г.С., асистент

Особливості історіографії дослідження творчої інтелігенції Донбасу (друга половина 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.)

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сергієнко Г.С., асистент

Прояви мистецького конформізму серед художників Донбасу (друга половина 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.).

Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції „Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”, 29 квітня 2009 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009 – С. 95-96.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сергієнко Г.С., асистент

До питання про опозиційний рух на Донбасі в процесі лібералізації

Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Білі плями» в історії України у контексті світового розвитку, 20 травня 2009 – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 96-97.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сиволапов В.О., к.і.н., доц.

Питання кількісного представництва національних меншин у Центральній Раді (травень-липень 1917 р)

Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 20., Ч. 1. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 147-151.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2008

0,2Сиволапов В.О., к.і.н., доц.

Динаміка змін національної релігійної активності німців-колоністів в Україні 20-30 рр. ХХ ст.

ХV науково-практична конференція „Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” (20 листопада 2009 року).

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Сиволапов В.О., к.і.н., доц.

Сільради німецьких національних районів України та позбавлення німців-колоністів виборчів прав у 20-30-х рр. ХХ ст.

Вісник СНУ ім.. В.Даля № 6Е

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,3Скоков А.С., студ. гр. ЮІ-251

Ідеологія ОУН в 1929-1943 рр.

Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”] (Луганськ, 20 травня 2009 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – С. 98-99.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Скоков А.С., студ. гр. ЮІ-251

«Опис України» до Боплана як джерело вивчення історії України

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 104-105.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Тішакова К.В., студ. гр. ЮІ-251

Будівництво житла на Луганщині та покращення умов життя населення у 1920-30-х рр..

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції [„Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”] (Луганськ, 29 квітня 2009 р.). – С. 109-111.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Тези

2009

0,1Зав. кафедри І.В.Довжук 1.12.2009


Виконавець Жорнік М.І.

Тел. 33-11-04

Схожі:

Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри архівознавства за 2008 р
Розвиток охорони здоров’я в Україні (1917-1920 рр.) (за матеріалами Донбаського регіону)
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри архівознавства за 2007 р
«Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспіратів...
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри архівознавства за 2009 р iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи