Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік
Скачати 421.56 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік
Сторінка1/3
Михайлюк В.П
Дата01.10.2012
Розмір421.56 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік


п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруко-вано. Вид-во

Вид роботи (учб. посібник, моногра-фія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік ви-дан-ня

Умов. друк. арк.Михайлюк В.П., д.і.н., проф.,

Кривуля О.О., к.і.н., доц..

^ ҐЕНДЕРНИЙ ПАРИТЕТ В УКРАЇНІ – УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ?

Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип. 20. – К., 2009. – С. 339-346.

Київ

стаття

(фахова)

2009

0,5Михайлюк В.П., д.і.н., проф.,

Бєльдюгін В.А., к.і.н., доц..,

Зиза М.М., к.і.н.

^ РЕФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ НА РУБЕЖІ ХХ – ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Матеріали Сьомої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії держави і права. 30 травня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 64 с. – С. 45.

Луганськ

тези

2009

0,2Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

^ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РИНКОВО-КРИЗОВИХ УМОВАХ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2008. - № 12. – С. 64-71.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

(фахова)

2008

0,5Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

^ РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТ-ВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАКОРДОННОГО ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСВІДУ

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць / За ред. Лазор Л.І. – 2008. - №11. – 300 с. - С. 40-48.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

(фахова)

2008

0,5Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

Рецензія на книгу: ДОКАШЕНКО Г.П. БОЛГАРСЬКА ШКОЛА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ // МОНОГРАФІЯ. – Горлівка: вид-во ГДПІІМ, 2008. – 288 с.

Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2009. - №8(138). Частина 1. – С. 271-272.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

рецензія

2009

0,2Михайлюк В.П., д.и.н., проф.

(Украина),

Циткилов П.Я., д.и.н., проф.

(Россия)

^ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ И РОССИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Луганськ,
29 квітня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 120 с. – С. 76-77

Луганськ

тези

2009

0,2Михайлюк В.П., д.і.н., проф.; Білоус О.М., Бережная М.С., Богинская И.В., Володина М.А.

^ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Под ред. проф. А.В. Крапивина. Учебное пособие. –, 2008. – 240 с.

Донецк: Донецкий национальный университет

Учебное пособие.

2008

15,1Михайлюк В.П., д.і.н., проф.; Кравець Ю.А., к.і.н., доц.

^ СУТНІСТЬ ЕТАПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон», 29-30 жовтня 2008 р.) / За заг. ред. проф. О.Л.Голубенка. – 338 с. – С. 40-42.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0,2Михайлюк В.П., д.і.н., проф.; Кравець Ю.А., к.і.н., доц.; Петренко Т.В.

^ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон», 29-30 жовтня 2008 р.) / За заг. ред. проф. О.Л.Голубенка. – 338 с. – С. 42-43.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0,2Михайлюк В.П., д.і.н., проф.; Левченко А.В., студентка

^ ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару 14 квітня 2009 р. –С. 13-14.

Луганськ: СНУ ім. В.Даля

тези

2009

0,1Михайлюк В.П., д.і.н., проф.; Зиза Н.Н., к.і.н.

^ ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ НА ЗЛАМІ ХХ-ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р. / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А. Вергунов та ін. – 194 с. – (З нагоди 125-річчя створення Пол-тавського інституту агропромисло-вого виробництва ім. М.І.Вавилова УААН). – С. 128-130.

К.

тези

2009

0,2Кравец Ю.А., к.і.н., доц., Гладченко И.

(студентка)

^ ЗАГАДКИ КОСМОГОНИИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ МИРА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Білі плями» в історії України у контексті світового розвитку». Луганськ, 20 травня 2009 р. – Луганськ, 2009.- 116 с. - С.55-57

Луганськ

тези

2009

0,2Кравець Ю.А., к.і.н., доц.

^ НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА ПРОЦЕССОВ «ПЕРЕСТРОЙКИ» В СССР (1985-1991)

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р. / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А. Вергунов та ін. – 194 с. – (З нагоди 125-річчя створення Полтавського інституту агропро-мислового виробництва ім. М.І.Ва-вилова УААН). – С. 100-102.

К.

тези

2009

0,2Кравець Ю.А., к.і.н., доц.., Козаченко Н.В., ст. гр. ЮІ-281

^ ЗВІЛЬНЕННЯ СЛОВЯНСЬКА

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників «Тернисті шляхи великої перемоги: «за» і «проти» крізь погляд поколінь». Луганськ, 15 жовтня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 49 с. – С. 16-18.

Луганськ

тези

2009

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц..

^ ВИЩА ОСВІТА ЖІНОК У 20-30-І РР. ХХ СТ. В УКРАЇНІ: КОНСТРУЮВАННЯ НОВИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон», 29-30 жовтня 2008 р.) / За заг. ред. проф. О.Л.Голубенка. – 338 с. – С. 97-98.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ РОЛЬ КОМСОМОЛУ У ЗМІНІ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р. / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А. Вергунов та ін. – 194 с. – (З нагоди 125-річчя створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І.Вавилова УААН). – С. 73-75.


К.

тези

2009

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ЖІНКИ-ПИСЬМЕННИЦІ РА-ДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 22. – Луганськ, 2009. – 252 с. – С. 137-148.

Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,7Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ОЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ – ЖІНКА І СУСПІЛЬНО-ПОЛІ-ТИЧНИЙ ДІЯЧ: ІДЕОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАН-НЯ ФОРМУВАННЯ СУБКУЛЬ-ТУРИ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2009.

(Електронний варіант)

Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,9Кривуля О.О., к.і.н., доц.

РЕВОЛЮЦІОНІЗУВАННЯ СВІ-ТОГЛЯДУ ЖІНОК РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ВИХОРІ БІЛЬШО-ВИЦЬКИХ УТОПІЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОНСТРУЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ У 20-І РОКИ ХХ СТ.: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип. 19. – К., 2009. – С. 17-23.

Київ

стаття

(фахова)

2009

0,5Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ В РАДЯНСЬКІЙ НАУЦІ (20-30-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць. – Вип. 39. – С. 103-110.

Київ

стаття

(фахова)

2009

0,5Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 20-30-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Історія української науки на межі тисячоліть: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 40. – С. 147-153.

Київ

стаття

(фахова)

2009

0,4Кривуля О.О., к.і.н., доц.

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ТЕАТРУ І КІНО В УМОВАХ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ У 20-30-і роки ХХ СТ.

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К., 2009.

Київ

стаття

(фахова)

2009

0,5Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ РОЛЬ КОМСОМОЛУ У ЗМІНІ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих вчених та спеціалістів, м.Київ, 28 травня 2009 року. / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А.Вергунова та ін. – К., 2009. – 194 с. – (З нагоди 125-річчя створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І.Вавилова УААН). – С.112-113.

Київ

тези

2009

0,1Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ЖІНКИ-МЕДИКИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників «Тернисті шляхи великої перемоги: «за» і «проти» крізь погляд поколінь». Луганськ, 15 жовтня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 49 с. – С. 18-20.


Луганськ

тези

2009

0,1Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ДО УЧАС-ТІ В КАМПАНІЯХ - СПОСІБ ЇХНЬОЇ МАСОВОЇ ОРГАНІЗА-ЦІЇ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬ-КОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Матеріали Сьомої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії держави і права. 30.05.2009 р. – Луганськ, 2009. – 64 с. – С. 34.

Луганськ

тези

2009

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц.

ВПЛИВ ПЕРІОДИКИ НА ЗМІНУ СВІТОГЛЯДУ РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ (20-і роки ХХ ст.)

Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Луганськ,
29 квітня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 120 с. – С. 65-67

Луганськ

тези

2009

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц.

^ ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ КІНОМИСТЕЦТВА ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Білі плями» в історії України у контексті світового розвитку». Луганськ, 20 травня 2009 р. - Луганськ, 2009.- 116 с. - С.57-58

Луганськ

тези

2009

0,1,Кривуля О.О., к.і.н., доц., Бодрухин В.М., Д’яконіхін А.В., Литвиненко В.Ф. та інші.

^ УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

Монографія. – 256 с. (Р.6. Жінки – видатні постаті назалежної України. – С. 190-232).

Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля

монографія

2009

2,8Бєльдюгін В.А., к.і.н., доц..

^ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ОРГАНАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон», 29-30 жовтня 2008 р.) / За заг. ред. проф. О.Л.Голубенка. – 338 с. – С. 67-68.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2008

0,2Бєльдюгін В.А., к.і.н., доц.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Луганськ,
29 квітня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 120 с. – С. 18-20

Луганськ

тези

2009

0,2Ратников В.Ю., к.и.н., доц., Ковалева А.В., ст. гр. ЮІ-281

^ РАЗВЕДКА ПАРТИЗАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників «Тернисті шляхи великої перемоги: «за» і «проти» крізь погляд поколінь». Луганськ, 15 жовтня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 49 с. – С. 34-36.

Луганськ

тези

2009

0,2Ратніков В.Ю., к.і.н., доц., Коковіхіна О.М., ст. гр. ЮІ-281

Початок Великої Вітчизняної війни і загострення боротьби за ресурси між СРСР і фашистською Німеччиною

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 65-річчю виз-волення України від німецько-фа-шистських загарбників «Тернисті шляхи великої перемоги: «за» і «проти» крізь погляд поколінь». Луганськ, 15 жовтня 2009 р. – Луганськ, 2009. – 49 с. – С. 36-38.

Луганськ

тези

2009

0,2Болотчева К.В., аспірантка

^ ТЕОРЕТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ БІЛЬШОВИКІВ ЩОДО ЗМІНИ КУЛЬТУРИ ЖИТТЯ РАДЯНСЬ-КИХ ГОРОДЯН В ПІСЛЯРЕВО-ЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 23. – Луганськ, 2009. – С. 3-10.

Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,5
  1   2   3

Схожі:

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік
Вид роботи (учб посібник, моногра-фія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2009 рік
Ратніков В. Ю. к. іст н., доц каф. Всесвітньої істор., Рудік М. О. ст викл., Кудінов М.І. ст викл
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2009 рік
Ратніков В. Ю. к. іст н., доц каф. Всесвітньої істор., Рудік М. О. ст викл., Кудінов М.І. ст викл
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри історії України за 2009 рік
Матеріали методологічного семінару „Історія науки І техніки”, Луганськ 14 квітня 2009р
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри історії України за 2009 рік
Матеріали методологічного семінару „Історія науки і техніки”, Луганськ 14 квітня 2009р
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2009 рік
История: перекрестки и переломы. Материалы научно-практической конференции. Волгоград. С. 294-297
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Войтович леонтій. Княжа доба на русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – 784 с
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Войтович леонтій. Княжа доба на русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – 784 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи