Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента icon

Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента
НазваУчбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента
Сторінка1/13
Дата30.04.2013
Розмір2.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»


Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента

з дисципліни Фінанси підприємств.


спеціальності 5.03050801. “Фінанси і кредит”

5.03050901 “Бухгалтерський облік”


Склала викладач Сінєнко І. О.

Затверджено

на засіданні комісії

фінансових дисциплін

протокол № __ від ______

_______________Бичкова Л.О.


2012


Сінєнко І. О. Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050801. “Фінанси і кредит” та 5.03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни «Фінанси підприємств». – Маріуполь, МБК, 2012. – 116 с.


Зміст


Пояснювальна записка.

4

Тематичний план

5

Графік проведення занять з дисципліни «Фінанси підприємств».

6

Зміст програми дисципліни «Фінанси підприємств».

6

Тематика семінарських занять

8

Тематика практичних занять

8

Форма контролю знань з дисципліни «Фінанси підприємств»

8

Список рекомендованої літератури:

11

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента

11

Методичні вказівки до самостійного вивчення студентом теоретичного матеріалу

12

Методичні вказівки до розв’язання практичних завдань.

90

Практичне завдання для самостійного вирішення.

111


Пояснювальна записка.

Предметом курсу “Фінанси підприємств” є фінансові відносини, що виникають на рівні мікроекономіки.

У сучасних економічних відносинах суб’єктів господарювання особливе місце займають фінансові відносини. Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, будь-то забезпечення виробничої діяльності коштами або розподіл створених прибутків і накопичень підприємств, формування і використання відповідних фондів грошових коштів.

Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств. Тому, що вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де створюються матеріальні блага., валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також формуються централізовані і децентралізовані грошові фонди. Фінанси підприємств охоплюють створення підприємств, одержання і розподіл прибутків, накопичень, формування відповідних фондів грошових коштів, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-кредитної системи, формування та використання фонду оплати праці, розрахунки із постачальниками і підрядниками.

Всі ці питання вивчає курс „Фінанси підприємств”

Завдання цього курсу - надання фундаментальних знань з функціонування підприємств, їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, організації фінансів підприємств; засвоєння закономірностей формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння практикою фінансових розрахунків, оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, фінансових ресурсів та джерел їх формування.

Курс «Фінанси підприємств» є спецкурсом для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Знання і уміння, придбані в процесі вивчення даного предмету, стануть в нагоді при виході студентів на навчальну та технологічну практику так при виконанні курсової роботи, а також у професійній діяльності, зокрема тим майбутнім фахівцям, які будуть працювати на підприємствах.

Цей курс органічно поєднаний із такими економічними курсами, як політична економіка, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, економіка підприємств, економічний аналіз, планування та організація діяльності підприємства, прогнозування, статистика, бухгалтерський облік, банківська справа, бюджетна система, менеджмент, страхування, податкова система, інвестування та ін.

Завдання майбутніх фахівців з фінансів надбати знання щодо сутності та механізму функціонування фінансів підприємств, а також вміти оцінювати й аналізувати фінансові показники підприємства.

Студент повинен вміти:

 • Керуючись нормативними актами з допомогою комп'ютерної техніки здійснювати всі фінансові, кредитні і розрахункові операції;

 • Застосувати заходи що до зміцнення касової, розрахункової і платіжної дисципліни;

 • Забезпечувати стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання термінів позовної давності;

 • Вибирати раціональні методи організації фінансово-господарської діяльності, використання фінансових і кредитних ресурсів організацій та підприємств;

 • Здійснювати всі фінансові, кредитні і розрахункові операції;

 • Визначати необхідний розмір грошових коштів;

 • Визначати методи, принципи, функції державного регулювання економіки.

 • Застосувати фінансову термінологію.

 • Практично застосувати знання про основи функціонування фінансової системи, принципи організації фінансів у різних сферах діяльності; специфіку функціонування фінансового механізму на різних рівнях управління в умовах ринкової економіки.

 • Проводити роз'яснювальну роботу серед юридичних та фізичних осіб з укладання договорів з усіх видів страхування.

 • Приймати управлінські рішення при здійсненні фінансово-економічних розрахунків.

 • Співпрацювати зі структурними підрозділами фінансового органу.


Тематичний план

Назва теми

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИНВсього

Самост

Лекцій

Практт


Семін

Семін

Модуль І. Основи організації фінансів на підприємстві.

42

24

12

4
1

Сутність і основи організації фінансів підприємств.

10

6

42

Фінансове планування на підприємствах.

8

4

23

Організація грошових розрахунків підприємств.

9

7

2

2
4

Кредитування підприємств.

7

5

2

2
5

Оподаткування підприємств.

4

2

2^ Підсумковий контроль по модулю І.

2


2

Модуль ІІ. Фінансові ресурси.

39

17

12

8
6

Формування і використання прибутку.

11

5

4

2
7

Обігові кошти.

10

6

2

2
8

Оцінювання фінансового стану підприємств.

16

6

6

4
^ Підсумковий контроль по модулю ІІ.

2


2

Разом:

81

41

24

12

4Графік проведення занять з дисципліни «Фінанси підприємств».


тиждень

тема заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Модуль І. Основи організації фінансів на підприємстві.

1. Суть і основи організації фінансів підприємств.

л

л2. Фінансове планування на підприємствах.л
3. Організація грошових розрахунків підприємств.


л

пр


4. Кредитування підприємств.
л

пр
5. Оподаткування підприємств.


л

^ Підсумковий контроль по модулю І.

с


Модуль ІІ. Фінансові ресурси.

6. Формування і використання прибули.
л

л

пр

7. Оборотні кошти.

л

пр8. Оцінка фінансового стану підприємств.л

л

л

пр

пр
^ Підсумковий контроль по модулю ІІ.


с
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconНавчально-методичний комплекс
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconОснови теорії ймовірності
Учбово-методичний комплекс з курсу “Основи теорії ймовірностей для студентів факультету комп’ютерних наук заочної форми навчання
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconМіжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Програма курсу теми І зміст практичних занять завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання … Перелік екзаменаційних...
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Учбово-методичний комплекс до самостійної роботи студента iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студента
Формою самостійної роботи, крім реферату є виконання тематичної контрольної роботи за запропонованими варіантами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи