Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення icon

Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Скачати 43.19 Kb.
НазваПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Дата15.10.2012
Розмір43.19 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

О. Я.  Чебикін

________________

«___» ___________ 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідний сектор

Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського


І. 3агальні положення

 1. Науково-дослідний сектор (НДС) є науковим підрозділом університету, який створений для організації та координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. НДС – це структурний підрозділ університету, який не має самостійного балансу та статусу юридичної особи.

 2. У своїй роботі НДС керується Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами, розпорядженнями та іншими нормативними документами.

 3. Основними задачами НДС є:

 • виконання за держзамовленням науково-дослідних робіт

 • організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес

 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців і науково-педагогічних кадрів, зростанню кваліфікації професорсько-викладацького складу ВНЗ.

 1. Наукові дослідження за держзамовленням виконуються в НДС:

 • професорсько-викладацьким складом, інженерно-технічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом, та іншими спеціалістами, залученими на умовах сумісництва;

 • студентами, аспірантами у вільний від навчання час;

 • штатними керівними, науковими, інженерно-технічними працівниками та іншими спеціалістами НДС.

Керівники, наукові та інженерно-технічні працівники, зараховані на невизначений термін, підлягають атестації у встановленому порядку.

Штатний розпис НДС підписується ректором університету та затверджується в МОН України.

 1. НДС у відповідності до покладених на нього задач:

 • розробляє проекти планів науково-дослідних робіт ВНЗ;

 • організовує виконання наукових досліджень та розробок на сучасному науково-технічному рівні та забезпечує високу ефективність проведених робіт;

 • організовує експертизу та широке обговорення тематики держзамовних досліджень, проміжних та заключних звітів;

 • здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням держзамовних

науково-дослідних робіт, відповідність їх затвердженим технічним завданням;

 • організовує матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень, раціональне використання унікальних та дорогоцінних приладів, обладнання та засобів обчислювальної техніки;

 • контролює відповідність наукових звітів та іншої науково-технічної і конструкторської документації, випущеної університетом, нормам та іншим нормативним документам;

 • сприяє залученню штатних наукових співробітників НДС до керівництва науковими роботами студентів, читанню лекцій, проведенню семінарів та інших видів навчальних занять у межах робочого дня;

 • приймає участь у модернізації діючих та створенні нових навчальних лабораторій;

 • проводить роботу по впровадженню результатів завершених досліджень, готує пропозиції по включенню університетських розробок у плани створення та освоєння нової техніки;

 • здійснює облік та звітність з науково-дослідних робіт і результатів їх упровадження в навчальний процес.

 1. Структура НДС затверджується ректором університету. У складі НДС можуть створюватися галузеві науково-дослідні лабораторії, наукові лабораторії і групи при кафедрах, дослідні виробництва, обчислювальні центри, дослідні станції та інші підрозділи.

До складу НДС не входять науково-дослідні інститути, дослідно-конструкторське бюро, обчислювальні центри та інші науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-технологічні організації ВНЗу, що мають статус юридичної особи, а також науково-дослідні заклади, які фінансуються із коштів державного бюджету.

Положення про підрозділи НДС та посадові інструкції співробітників затверджуються проректором з наукової роботи.

 1. Облік і контроль витрат коштів НДС, матеріально-технічного забезпечення виконаних ним досліджень та розробок, його господарське обслуговування здійснюється бухгалтерією, відділом постачання та іншими підрозділами університету.

У необхідних випадках при великих об’ємах виконуваних робіт у НДС можуть створюватися співвіднесенні структурні підрозділи.

 1. НДС очолюється начальником, який підпорядковується проректору з наукової роботи.

Начальник НДС вибирається за конкурсом або назначається за результатами атестації, як правило, із числа осіб, що мають вчений ступінь і якісне виконання держзамовних робіт, упровадження їх результатів, раціональне використання коштів, одержаних на їх проведення, додержання планової, фінансової і штатної дисципліни, вимог охорони праці і техніки безпеки.

Начальник НДС подає на затвердження ректору пропозицію по розподілу між підрозділами університету об’ємів затрат і фондів заробітної плати за держзамовними роботами, фінансових і матеріально-технічних ресурсів, систем витрат на роботи за договорами, використанню фондів економічного стимулювання для розвитку матеріально-технічної бази університету, покращення умов праці та побуту, преміювання співробітників.

 1. Основні наукові та науково-організаційні питання діяльності НДС розглядає Вчена рада університету. З метою координації робіт, які проводяться в НДС з окремих науково-технічних проблем, в університеті створюється науково-технічна рада на чолі з проректором з наукової роботи.Проректор з наукової роботи І. Г. Захарченко

Начальник НДС Т. І. Койчева

Схожі:

Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про проведення конкурсного відбору в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconКомплексна програма правової освіти викладачів, співробітників та студентів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2009-2013 роки
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського на 2009-2013 роки
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про науково-дослідний сектор Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Науково–дослідний сектор (ндс) створений для виконання науково–дослідних робіт, надання науково–виробничих послуг за держбюджетними...
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів внз національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Київ 2012
Науково-дослідний центр управлінських компетенцій викладачів внз (далі – Центр) є структурним навчально-науково-дослідним підрозділом...
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconШановні колеги! 20-21 жовтня 2012 року Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", науково-дослідний сектор заочно...
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconПоложення про науково-дослідний сектор запорізького національного університету
Ндс створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора зну за пропозицією Вченої ради зну
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconДодаткові заходи до комплексного плану правової освіти професорсько-викладацького складу Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 200 9 -20 10 н р
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського на 2009-2010 н р
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення iconМіський семінар з функціонального аналізу та теорії операторів
Згідно з планом проведення наукових та науково-практичних форумів у 2010 р. Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи