Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) icon

Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) )
Скачати 173.33 Kb.
НазваРобоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) )
Дата15.10.2012
Розмір173.33 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА
О с н о в и п р и р о д о з н а в с т в а


для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації

(спеціальність 6.010105 „корекційна освіта (логопедія)”)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчальної дисципліни

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА”

(за вимогами ECTS)


Загальна характеристика

навчальної дисципліни

^ Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Структура

навчальної дисципліни

Семестр

I

6.010105 „корекційна освіта (логопедія)

Лекції

20 год.

Кількість кредитів ECTS

1,5

Лабораторні заняття

12 год.

Модулів

1

Практичні заняття

8 год.

Змістовних модулів

1

Самостійна робота

31 год.

Загальна кількість годин

81

Індивідуальна робота

10 год.

Аудиторних годин

40Тижневих годин

4Вид контролю

іспитМета курсу – вивчення основних питань природознавства України, знайомство з її природою, рослинним та тваринним світом, природними зонами, особливостями рельєфу, клімату, грунтів та водойм, тобто формування знання про живу і неживу природу країни у їх взаємозв’язку.


^ Тематичний план курсу „Основи природознавства”

№ п/пТема

Кількість годин

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1.

Предмет природознавства. Природні умови України.

2

2
3

4

2.

Клімат України. Кліматоутворюючі метеорологічні фактори

24

2

3.

Ґрунти України, їх утворення і використан-ня.

22

2

4.

Внутрішні і зовнішні води України

26

2

5.

Характеристика природних зон України.

2

2
4
6.

Рослинний світ України. Характеристика основних рослинних угрупувань.

4

6

2

6
7.

Тваринний світ України. Характеристика основних систематичних груп тварин.

6

2

6

6^ Всього годин – 81, аудиторних – 40.

20

12

8

31

10

^ ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА”

Предмет природознавства. Значення вивчення природи України у професійній підготовці педагогів.

^ Природні умови України. Рельєф, його визначення. Значення рельєфу у природі та діяльності людини. Характеристика основних височин і низовин України. Гірські райони.

Роль краєвидів у навчально-виховній роботі з молодшими школярами. Використання краєвидів у роботі з дітьми.

^ Клімат України. Значення клімату у природі та діяльності людини. Загальна характеристика клімату України, закономірності, кліматоутворюючі фактори.

Характеристика основних метеорологічних елементів. Несприятливі метеорологічні явища. Використання їх у навчально-виховній роботі з дітьми.

Роль кліматичних факторів у навчально-виховній роботі з дітьми. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з молодшими школярами.

Ґрунти України. Визначення грунтів і їх утворення. Найважливіші ознаки грунтів. Характеристика грунтів різних природних зон Україні. Роль грунтів, проблеми з їх використанням і охороною. Формування бережного ставлення до грунтів.

^ Внутрішні і зовнішні води України. Роль води в природі і діяльності людини. Характеристика морів України. Озера і лимани. Водосховища і ставки. Проблеми охорони. Використання їх у навчально-виховній роботі з дітьми.

^ Природні зони України. Загальна характеристика природних зон України.

Рослинний світ України. Роль рослин у природі, житті людини. Ознайомлення молодших школярів із значенням рослин.

Різноманітність рослинного світу України. Характеристика основних рослинних угрупувань і фітоценозів.

Рослини лісу. Значення лісів у природі і житті людини. Хвойні, листяні й мішані ліси. Характеристика основних ярусів лісової рослинності. Ознайомлення дітей з рослинами лісу та формування бережного ставлення до них.

Рослини луків. Види луків, особливості рослинності луків. Характеристика найбільш поширених злаків, бобових, різнотрав’я, осок. Ознайомлення дітей з рослинами луків.

Рослини водойм, їх особливості. Характеристика основних ярусів рослин водойм. Ознайомлення дітей з рослинами водойм.

Характеристика рослинності різних природних зон України. Рослинність Полісся. Рослинність лісостепу. Рослинність степу. Субтропічна рослинність Криму. Рослинність Карпат. Рослинність Кримських гір.

Культурні рослини, їх походження. Характеристика основних культурних рослин: хлібні злаки, родини бобових, овочеві, олійні та прядильні, плодові й ягідні. Ознайомлення дітей з ними.

Рослинність парків і скверів як штучні угрупування рослин. Поняття про садово-паркові стилі. Характеристика дерев, кущів, трав’янистих квітково-декоративних рослин. Ознайомлення дітей з ними.

Рослини пустирів та придорожні рослини. Ознайомлення дітей з ними. Бур’яни, їх характерні ознаки. Однорічні, дворічні та багаторічні бур’яни. Ознайомлення дітей з ними.

^ Тваринний світ України. Значення тварин у природі та житті людини. Ознайомлення молодших школярів із значенням тварин.

Різноманітність тваринного світу України.

Характеристика основних систематичних груп тварин.

Під царство найпростіші, їх роль у природі та житті людини.

Тип кишковопорожнинні на прикладі медуз.

Тип кільчасті черви. Ознайомлення з деякими представниками кільчастих червів.

Тип молюски. Особливості будови. Клас двостулкові та черевоногі молюски. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками.

Тип членистоногі. Особливості будови.

Клас ракоподібні, особливості будови. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками.

Клас павукоподібні. Особливості будови. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками.

Клас комахи, особливості будови. Комахи з неповним перетворенням: ряд бабки, прямокрилі, рівнокрилі, напівтвердокрилі, вуховертки. Ознайомлення дітей з представниками цих рядів. Комахи з повним перетворенням. Ряд твердокрилі, сітчастокрилі, перетинчастокрилі, волохокрильці. Ознайомлення дітей з представниками цих рядів. Охорона комах.

Тип хордові. Загальна характеристика.

Надклас риби. Особливості будови. Клас хрящові риби. Клас кісткові риби. Ознайомлення дітей з представниками цих рядів. Охорона та примноження рибних запасів.

Клас земноводні. Особливості будови. Безхвості та хвостаті земноводні. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками, їх значенням. Охорона земноводних.

Клас плазуни, особливості будови, значення. Черепахи. Лускаті плазуни. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками. Охорона плазунів.

Клас птахи. Особливості будови, значення. Характеристика рядів: горобцеподібні (родина воронових, ластівкових, синицевих, в’юркових, ткачикових, жайворонкових, омелюхових, дроздових, попозневих), лелекоподібні, журавлині, гусеподібні, соколоподібні, або денні хижаки, курині, голуби, зозулі, сови, довгокрилі, дятли. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками цих птах. Охорона птахів.

Клас ссавці. Особливості будови, значення. Характеристика рядів: комахоїдні, рукокрилі, зайцеподібні, гризуни, китоподібні, хижі, парнокопитні. Ознайомлення дітей з найбільш поширеними представниками ссавців. Охорона ссавців.

Сезонні явища в житті природи.

Осінь. Осінні явища в неживій природі. Осінь в рослинному світі. Осінні явища в житті тварин.

Зима. Зимові явища в неживій природі. Зима в рослинному світі. Зимові явища в житті тварин.

Весна. Весняні явища в неживій природі. Весна в рослинному світі. Весняні явища в житті тварин.

Літо. Літні явища в неживій природі. Літо в рослинному світі. Літні явища в житті тварин.

Ознайомлення дітей з сезонними явищами в природі.


^ ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Предмет природознавства. Значення вивчення природи України у професійній підготовці педагогів.

Природні умови України. Рельєф, його визначення. Значення рельєфу у природі та діяльності людини. Характеристика основних височин і низовин України. Гірські райони.

^ Клімат України. Значення клімату у природі та діяльності людини. Загальна характеристика клімату України, закономірності, кліматоутворюючі фактори.

Ґрунти України. Визначення грунтів і їх утворення. Найважливіші ознаки грунтів. Роль грунтів, проблеми з їх використанням і охороною.

^ Внутрішні і зовнішні води України. Роль води в природі і діяльності людини. Загальна характеристика внутрішніх і зовнішніх вод України, проблеми їх охорони.

^ Природні зони України. Загальна характеристика природних зон України.

Рослинний світ України. Роль рослин у природі, житті людини. Різноманітність рослинного світу України. Характеристика основних рослинних угрупувань і фітоценозів.

Характеристика рослинності різних природних зон України. Рослинність Полісся. Рослинність лісостепу. Рослинність степу. Субтропічна рослинність Криму. Рослинність Карпат. Рослинність Кримських гір.

^ Тваринний світ України. Значення тварин у природі та житті людини. Різноманітність тваринного світу України.

Характеристика основних систематичних груп тварин.

Під царство найпростіші, їх роль у природі та житті людини.

Тип кишковопорожнинні на прикладі медуз.

Тип кільчасті черви. Тип молюски. Особливості будови. Клас двостулкові та черевоногі молюски.

Тип членистоногі. Особливості будови.

Клас ракоподібні, особливості будови.

Клас павукоподібні. Особливості будови.

Клас комахи, особливості будови. Комахи з неповним перетворенням. Комахи з повним перетворенням. Охорона комах.

Тип хордові. Загальна характеристика.

Надклас риби. Особливості будови. Клас хрящові риби. Клас кісткові риби.

Клас земноводні. Особливості будови. Безхвості та хвостаті земноводні.

Клас плазуни, особливості будови, значення. Черепахи. Лускаті плазуни.

Клас птахи. Особливості будови, значення. Охорона птахів.

Клас ссавці. Особливості будови, значення. Охорона ссавців.

Сезонні явища в житті природи.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Природні умови України. Роль краєвидів у навчально-виховній роботі з молодшими школярами. Використання краєвидів у роботі з дітьми.

^ Клімат України. Характеристика основних метеорологічних елементів. Несприятливі метеорологічні явища. Використання їх у навчально-виховній роботі з дітьми.

Роль кліматичних факторів у навчально-виховній роботі з дітьми. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з молодшими школярами.

Ґрунти України. Характеристика грунтів різних природних зон Україні.

^ Внутрішні і зовнішні води України. Характеристика морів України. Озера і лимани. Водосховища і ставки.

Природні зони України. Характеристика різних природних зон України.

^ Рослинний світ України. Рослини лісу. Значення лісів у природі і житті людини. Хвойні, листяні й мішані ліси. Характеристика основних ярусів лісової рослинності.

Рослини луків. Види луків, особливості рослинності луків. Характеристика найбільш поширених злаків, бобових, різнотрав’я, осок.

Рослини водойм, їх особливості. Характеристика основних ярусів рослин водойм.

Культурні рослини, їх походження. Характеристика основних культурних рослин: хлібні злаки, родини бобових, овочеві, олійні та прядильні, плодові й ягідні.

Рослинність парків і скверів як штучні угрупування рослин. Поняття про садово-паркові стилі. Характеристика дерев, кущів, трав’янистих квітково-декоративних рослин.

Рослини пустирів та придорожні рослини. Бур’яни, їх характерні ознаки. Однорічні, дворічні та багаторічні бур’яни.

^ Тваринний світ України. Тип кишковопорожнинні на прикладі медуз.

Комахи з неповним перетворенням: ряд бабки, прямокрилі, рівнокрилі, напівтвердокрилі, вуховертки. Ознайомлення дітей з представниками цих рядів. Комахи з повним перетворенням. Ряд твердокрилі, сітчастокрилі, перетинчастокрилі, волохокрильці. Ознайомлення дітей з представниками цих рядів.

Ознайомлення дітей з представниками хрящових і кісткових риб. Охорона та примноження рибних запасів.

Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками земноводних, їх значенням.

Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками черепах і лускатів плазунів.

Характеристика рядів птахів: горобцеподібні (родина воронових, ластівкових, синицевих, в’юркових, ткачикових, жайворонкових, омелюхових, дроздових, попозневих), лелекоподібні, журавлині, гусеподібні, соколоподібні, або денні хижаки, курині, голуби, зозулі, сови, довгокрилі, дятли. Ознайомлення молодших школярів з деякими представниками цих птах.

Характеристика рядів ссавців: комахоїдні, рукокрилі, зайцеподібні, гризуни, китоподібні, хижі, парнокопитні. Ознайомлення дітей з найбільш поширеними представниками ссавців.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота пропонується студентам в формі рефератів, які мають бути обсягом не менш 10 с рукописного тексту.

Клімат України. Несприятливі метеорологічні явища. Прогнозування погоди і використання місцевих ознак погоди в роботі з молодшими школярами.

Ґрунти України. Формування бережного ставлення до грунтів.

Внутрішні і зовнішні води України. Проблеми охорони і збереження водних ресурсів у навчально-виховній роботі з дітьми.

^ Рослинний світ України. Ознайомлення дітей з рослинами лісу та формування бережного ставлення до них.

Ознайомлення дітей з рослинами луків.

Ознайомлення дітей з рослинами водойм.

Ознайомлення дітей з культурними рослинами.

Ознайомлення дітей з рослинністю парків і скверів.

Ознайомлення дітей з рослинами пустирів, придорожніми рослинами та бур’янами.

^ Тваринний світ України. Сезонні явища в житті природи.

Осінь. Осінні явища в неживій природі. Осінь в рослинному світі. Осінні явища в житті тварин.

Зима. Зимові явища в неживій природі. Зима в рослинному світі. Зимові явища в житті тварин.

Весна. Весняні явища в неживій природі. Весна в рослинному світі. Весняні явища в житті тварин.

Літо. Літні явища в неживій природі. Літо в рослинному світі. Літні явища в житті тварин.

Ознайомлення дітей з сезонними явищами в природі.


^ ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Метою лабораторних занять з'являється:

1. закріплення теоретичних знань, одержаних під час лекції;

2. наглядність при вивченні різних груп тварин та рослин;

3. вміння використовувати одержані знання для інтерпретації отриманих даних, вміння логічно мислити тощо;

4. отримання конкретних знань щодо рослинного та тваринного світу в Україні.

^ Пропонуєма тематика лабораторних занять


№ п\п

Зміст заняття

Кількість годин

1.

На гербарному матеріалі ознайомлення з рослинним світом півдня України. Походження деревних рослин в степовій зоні, особливості їх існування. Поняття Червоної книги України. Рослини Одеси, які занесені у Червону книгу.

4

2.

На колекційних матеріалах ознайомлення з деякими представниками тваринного світу України (безхребетні), які є привабливими з позиції екології (червонокнижні, промислово цінні, які впливають на здоров'я людей, існуючі короткий час в Україні тощо).

2

3.

Ознайомлення з екологічними особливостями та проблемами Чорного моря – розташуванням, походженням, особливостями гідрологічного режиму, флорою і фауною, проблемами, які пов'язані із забрудненням моря поверхневими та ґрунтовими водами, а також морським транспортом.

2

4.

Ознайомлення з ландшафтними зонами України, обозначення їх на контурній карті України. Описання особливостей кожної ландшафтної зони.

2

5.

Призначення на контурній карті основних охороняємих територій України з коротким описом особливостей даних територій.

2^ Пропонована тематика практичних занять


Практичні заняття передбачають екскурсії до ботанічного та зоологічного садів, зоологічного та палеонтологічного музеїв з подальшим представленням письмового звіту-аналізу.


методи навчання

лекції з наочними посібниками

виконання лабораторних та практичних робіт

індивідуальні консультації^

методи оцінювання


Поточні опитування на лабораторних та практичних заняттях

Контрольна робота за змістовим модулем


Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої систем (ЕСТS).


^ Оцінки академічної успішності студента

за підсумками залікового кредиту з курсу “Основи природознавства”

шкала ЕСТS

національна шкала

примітка

A

90...100

відмінно

запис підсумкової оцінки у балах національної шкали у залікову книжку і відомість

призначається стипендія за підсумками виконання індивідуального навчального плану студента

підвищена

BC

75...89

добре
DE

60...74

задовільно
FX

35...59

незадовільно

без запису в заліковій книжці

можливість повторного складання під час підсумкової атестації

F

1...34

незадовільно

обов’язковий повторний курс поза держбюджетом


>> Студенту, який не склав відповідний заліковий модуль, проставляється “0”.

>> Студент, який протягом семестру склав на 1-59 балів залікові модулі з будь-якого виду аудиторних занять даної навчальної дисципліни, має оцінку “незадовільно” з даної навчальної дисципліни.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

  1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., 1975.

  2. Жизнь растений. Т. 2. – 1978

  3. Кашкаров Д.И. Учебник зоологии беспозвоночных животных. Р.Хордовые. М.: Наука, 1975. – С. 471-542.

  4. Руководство по систематике растений. 1978.

  5. Учебник ботаники с основами экологии. 1979.


Додаткова література

  1. Как сделать аквариум и террариум. 1967. – 26 с.

  2. Новиков Г.А. Основы экологии и охраны природы. Л., 1979, – С. 17-23, 159-163.

  3. Руководство по медицинской энтомологии. М.: Медицина, 1974. – С. 5-31, 328-342.

  4. Тарасов В.В. Членистоногие переносчики возбудителей болезней человека. М.: МГУ, 1981. – С. 227-232.

  5. Энциклопедия. Т. 11. УРСР.

Схожі:

Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconРобоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)»
«людина-суспільство-природа». Формування екологічного світогляду сприяє розвитку творчого потенціалу людини, тобто його здатностей...
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 6010105 Корекційна освіта за нозологіями
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconІмені івана франка логопедія з практикумом
Предмет „Логопедія з практикумом” є провідною фаховою навчальною дисципліною, яку вивчають студенти бакалаврату (кваліфікація: логопедія,...
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Міністерства Освіти та Науки України №43 від 02. 02. 2001 р. І структурної програми навчального курсу «вища освіта україни І болонський...
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconМетодичні рекомендації до організації
Напрям підготовки 010105 „Корекційна освіта (логопедія, спеціальна (практична) психологія)”
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №23 Назва розробки: Моноласт для реабілітації гомілковостопного суглоба: рухи у сагітальній площині
Тори: Звіряка Олександр Миколайович – канд фіз вих., старший викладач кафедри фізичної реабілітації Інституту фізичної культури Сумдпу...
Робоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) ) iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи