1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу icon

1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу
Назва1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу
Сторінка4/6
Дата15.10.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

6. Твір Гулака-Артемовського “Справжня Добрість” написанно:


А) в дусі прогресивного просвітительства к. 18ст. як дидактичну поезію;

Б) як лирико-філософський монолог в дусі преромантичних віянь;

В) як одну із перших українських реалістичних байок.7. Передумовою систивної творчості Гулака-Артемовського українською мовою було:


А) чудове знання української мови з дитинства,великий інтерес до народного побуту,фальклору;

Б) бажання перенести на український грунт традиції польського байкаря Касицького;

В) активізація передової суспільної думки,піднесення народної самосвідомості.8. Є.Гребінка видавав альманах:


А) “Сніп”;

Б) “Ластівка”;

В) “Основа”.


9. Збірку байок Є Гребінка назвав:


А) “Малорусские прикази”;

Б) “Байки та приказки”;

В) “Украинские басни”


10. Реалістичність байок Є.Гребінки полягала в:


А) Відтворенні барвистої народної мови;

Б) соціальній загостреності та тісному зв`язку з народними джерелами та традиціями;

В) у переборенні бурлескних традицій.ІІ. Понятійно-аналітичні (ПА) 1 питання – 1 бал.


 1. Жанр віршової літературної казки-це...

 2. Байки-приказки писав...

 3. Серед російських байкарів увагу українських байкарів привертали...


ІІІ. Продуктивно-синтетичний (ПС) 1 питання – 20 балів.


 1. Визначте художню специфіку байки Є.Гребіники “Рожа да Хміль”, “Будяк да Коноплиночка”.

 2. Схарактеризуйте байки Л.Боровиковського.Модульна контрольна робота № 2 (1 варіант)

1 питання-2 бали

І. Ознайомчо-орієнтаційний рівень (ОО)


1. Реальним грунтом, на якому зріс романтизм, було:


А) бурхливі події суспільного життя, зокрема Французька буржуазна революція 1789-1794 р.р.;

Б) зародження капіталістичної системи;

В) крах законів естетичного кодексу класицистів.
2. Основні естетичні погляди романтиків:


А) осягнення дійсності виключно за допомогою мистецтва;

Б) патетичний індивідуалізм,звеличення власного “Я”, пильна увага до внутрішнього світу людини;

В) непримеренність із сучасними недоліками суспільства, що виражалося у відході в минуле.3. В чому специфіка художнього мислення романтиків?:А) романтики створили діалектико-історичну концепцію світу і мистецтва, де проблема особи є центральною;

Б) у суспільстві повинні панувати справедливість, рівність, братерство;

В) матеріальне превалює над духовним, найціннішим є життя людини.4. В чому специфіка українського романтизму?:


А) живився традиціями української дійсності; не маючи нічого тотожного із західноєвропейським романтизмом;

Б) формувався на хвилях патріотичного і революційного піднесення, обумовлювався ростом капіталізму;

В) відзначався пафосом національно-визвольного руху в Україні.5. Етапи формування романтизму в Україні:


А) преромантизм, романтизм;

Б) історіографічний преромантизм, фольклористичний преромантизм, романтизм, революційний романтизм;

В) одразу романтизм.6. Левко Боровиковський ввійшов в літературу як романтик через:


А) створення ліричних поезій та поезій-“дум”;

Б) створення баладних творів, серед яких кращим є “Маруся”;

В) створення байок.7. В чому сенс літературного псевдоніму Амвросія Метлинського – Амвросій Могила?:


А) спорідненність з романтичними поглядами, що виражалися в захопленні містикою, потойбічними явищами;

Б) лейтмотив творчості-невтішна туга поета, викликана уявною загибеллю рідної мови, рідної культури;

В) прізвище з дідівського коліна.8. Хто з романтиків був активним діячем Кирило-Мефодіївського братства?:


А) П.Куліш;

Б) М.Костомаров;

В) І.Срезневський.


9. Художньою своєрідністю історичної драми М.Костомарова “Сава Чалий” є:


А) відхід від зразків, побудованих на побутовому матеріалі у драматургії Котляревського і Квітки-Основ`яненка;

Б) перша в українській літературі історична драма, написана на основі історичної пісні із порушенням історичної правди;

В) звернення до історичних подій з метою оспівування героїчного минулого України.10. Романтичні твори (повісті) російською мовою писали:


А) І.Квітка-Основ`яненко;

Є.Гребінка;

Б) Т.Шевченко;

В) Є.Гребінка;

М.Костомаров.ІІ. Понятійно-аналітичні (ПА) 1 питання – 1 бал.


 1. Романтизм – це ...

 2. Етапи становлення українського романтизму.

 3. Жанрові різновиди романтизму


ІІІ. Продуктивно-синтетичний (ПС) 1 питання – 20 балів.


 1. Схарактеризуйте роль пейзажу у романтичній ліриці.

 2. Заналізуйте романтичну лірику В.Забіли, М.Петренка.Модульна контрольна робота № 2 (2 варіант)

1 питання-3 бали

І. Ознайомчо-орієнтаційний рівень (ОО)


1. Романтизм як один із провідних напрямів у літературі, мистецтві, науці виник:


А) на поч.19ст.в Росії;

Б) на прикінці 18ст. у Німеччині, Англії, Франції;

В) на межі 18-19ст. в Європі..


2. Значне місце у становленні романтизму в українській літературі посідала:


А) Харківська школа романтиків, “Український альманах”, “Запорожська старина”;

Б) “Руська трійця” із збірником “Русалка Дністровая”;

В) творчість кожного романтика осібно.3. Яку роль відіграв преромантизм у становленні романтизму?:А) передував романтизмові в часі та в художній системі;

Б) передбачав появу романтузму, пориваючи з культом розуму, притfманним класицизму;

В) продовжував традиції класицизму і був черговим етапом між цими двома напрямами..


4. Жанрові пошуки романтиків зосередилися на:


А) захопленні байками;

Б) ліро-епічних жанрах;

В) ліричних модифікаціях.5. Першою за часом спробою освоїти в українській літературі жанр романтичної балади є:


А) балада “Маруся” Л.Боровиковського;

Б) “Твардовський” Гулака-Артемовського;

В) “Ївга” Білецкого-Носенка;6. Поеднання різних стильових манер проявилося у творчості:


А) Є.Гребінки, Гулака-Артемовського;

Б) М.Костомарова, Л.Боровиковського ;

В) В.Забіли, М.Петренка.7. Першим етапом розвитку романтизму в українській літературі є:


А) роки 19ст.;

Б) 20-30 рр. 19ст.

В) 30-40 рр. 19ст.8. Хто з романтиків перший свій вірш присвятив Т.Шевченкові?:


А) М.Костомаров;

Б) Амвросій Метлинський;

В) Афанасьев-Чужбинський..


9. Чиї вірші романтиків покладені на музику і стали народними піснями?:


А) Є.Гребінки;

Б) В.Забіли, М.Петренка;

В) М.Костомарова


10. Кому належить провідна роль в організації та художній структурі “Русалки Дністрової”?:


А) Я.Головацькому;

Б) М.Шашкевичу;

В) І.Вагилевичу.ІІ. Понятійно-аналітичні (ПА) 1 питання – 1 бал.


 1. “Русалка Дністровая”-це...

 2. Роль жанру балади в романтичній творчості..

 3. Романтизм характеризується...


ІІІ. Продуктивно-синтетичний (ПС) 1 питання – 20 балів.


 1. Схарактеризуйте фольклорні елементи у творчості романтиків..

 2. Заналізуйте романтичну лірику М.Шашкевича, Я.Головацького, І.Вагилевича..^ РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


ВАРІАНТ 1.

1. Визначте художню своєрідність сентиментально-реалістичних повістей Квітки-Основ’яненка.

2. Охарактеризуйте суспільно-політичні погляди Є.Гребінки у байках „Рибалка”, „Грішник”, „Злий кінь”.


ТЕСТИ:

1. І. Котляревський народився на:

а) Львівщині;

б) Полтавщині;

в) Київщині;

г) Сумщині.


2. Яка тема повісті „Маруся” Квітки:

а) трагічне кохання;

б) кохання з щасливим завершенням;

в) оповідь про звичайну сільську дівчину;

г) взаємостосунки дітей і батьків.


3. Чим зумовлений розвиток жанру байки на початку XIX ст.:

а) пануванням просвітительського реалізму і жанровою специфікою цього напрямку;

б) прагненням подолати бурлескні традиції, перейти до реалістичних тенденцій;

в) висміяти вади суспільства та негативні моральні якості людей;

г) літературними традиціями.


4. Реальним грунтом, на якому зріс романтизм, було:

а) бурхливі події суспільного життя, зокрема Французька буржуазна революція 1789-1794 р.р.;

б) крах законів естетичного кодексу класицистів;

в) зародження капіталістичної системи;

г) національний визвольний рух.


5. Передумовами літературного Відродження в західноукраїнських землях є:

а) національний визвольний рух у Європі;

б) розвиток капіталістичних умов;

в) соціально-економічна та національно-культурна відсталість Західної України;

г) відірваність західноукраїнських земель від Наддніпрянської України.


ВАРІАНТ 2.


1. Розкрийте жанрову та ідейно-тематичну різноманітність прозової спадщини Г.Квітки-Основ’яненка.

2. Охарактеризуйте романтичну творчість Л.Боровиковського.


ТЕСТИ:

1.Визначте жанр „Енеїди”:

а) соціально-побутова поема;

б) героїчна поема;

в) бурлескно-травестійна поема;

г) романтична поема.


2. Квітка є організатором і видавцем журналу:

а) „Ластівка”;

б) „^ Украинский вестник”;

в) „Харьковский демокрит”;

г) „Основа”.


3. Хронологічно першим в новому українському письменстві до літературної байки звертається:

а) Білецький-Носенко;

б) Є.Гребінка;

в) П.Гулак-Артемовський;

г) Л.Глібов.


4. Основні естетичні погляди романтиків:

а) осягнення дійсності виключно за допомогою мистецтва;

б) патетичний індивідуалізм,звеличення власного “Я”, пильна увага до внутрішнього світу людини;

в) ) непримеренність із сучасними недоліками суспільства, що виражалося у відході в минуле;

г) необхідність перевиховати людину і суспільство.


5. Літературне Відродження на західноукраїнських землях зумовлено:

а) формуванням групи передової „руської” інтелігенції;

б) національним визвольним рухом;

в) скасуванням кріпосного права;

г) впливом Східної України.


ВАРІАНТ 3.


1. Розкрийте специфіку образної системи балади Л.Боровиковського „Маруся”.

2. Доведіть, що Г.Квітка-Основ’яненко є основоположником української прози.


ТЕСТИ:

1. Які риси притаманні твору „Наталка Полтавка”:

а) драми абсурду;

б) водевілю;

в) мелодрами;

г) шкільної драми?


2. Першим прозовим твором українською народною мовою є повість Квітки:

а) „Салдацький патрет”;

б) „Маруся”;

в) „Конотопська відьма”;

г) „Сердешна Оксана”.


3. Започатковує жанр української віршової літературної казки:

а) В.Забіла;

б) Гулак-Артемовський;

в) П.Білецький-Носенко;

г) С.Руданський.


4. Що головне у романтичному світобаченні:

а) апологія духу, пізнання серцем;

б) тонкі переживання селянина;

в) необхідність реформувати суспільство через освіту;

г) втілення принципу „справедливості для всіх”?


5. Очолив групу „Руської трійці”:

а) І.Вагилевич;

б) М.Шашкевич;

в) Я.Головацький;

г) І.Франко.


ВАРІАНТ 4.


1. Визначте шляхи розвитку української літератури на поч. 19 ст.

2. Охарактеризуйте основні мотиви лірики М.Шашкевича.


ТЕСТИ:

1. „Енеїду” якого античного автора „перелицював” Котляревський:

а) Гомера;

б) Вергілія;

в) Сократа;

г) Софокла?


2. Перша збірка творів Квітки:

а) „Народні оповідання”;

б) „^ Малороссийские повести”;

в) „Повести Квитки”;

г) „Українські повісті”.


3. Вкажіть, чим характеризується віршована літературна казка:

а) заснована на народно- казковому матеріалі і написана віршем;

б) віршований оповідний твір, написаний переважно вільним ямбом, з метою висвітлення ряду актуальних питань часу;

в) віршований оповідний твір, написаний з метою розваги і повчання;

г) казка, написана віршем.


4. В чому специфіка художнього мислення романтиків?:

а) романтики створили діалектико-історичну концепцію світу і мистецтва, де проблема особи є центральною;

б) у суспільстві повинні панувати справедливість, рівність, братерство;

в) матеріальне превалює над духовним, найціннішим є життя людини;

г) мистецтво існує заради мистецтва.


5. Гурток „Руська трійця” сформувався у:

а) 1825р. у Дрогобичі;

б) ^ 1834р. у Львові;

в) 1845р. у Коломиї;

г) 1854р. у Львові.


ВАРІАНТ 5.


1. Доведіть, що просвітительський реалізм є провідним напрямом нової української літератури передшевченківської доби.

2. Охарактеризуйте романтичну творчість М.Шашкевича.


ТЕСТИ:

1. Коли вийшло перше видання „Енеїди”:

а) 1834 року;

б) 1798 року;

в) 1819 року;

г) 1800 року?


2. Квітка належить до течії у літературі:

а) романтичної;

б) натуралістичної;

в) натуральної;

г) реалістичної.


3. Вкажіть, хто із українських байкарів переклав і переробив значну кількість байок польського поета Ігнація Красіцького:

а) П.Білецький-Носенко;

б) Л.Боровиковський;

в) П.Гулак-Артемовський;

г) Є.Гребінка.


4. Жанрові пошуки романтиків переважно зосередилися на:

а) ліричних модифікаціях суб’єктивно-філософського спрямування;

б) інтимній ліриці;

в) бурлескних творах;

г) історичній тематиці.


5. До „Руської трійці” входили:

а) І.Франко, М.Шашкевич, Я.Головацький;

б) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький;

в) А.Могильницький, І.Вагилевич, М.Шашкевич;

г) М.Устиянович, М.Шашкевич, І.Вагилевич.


ВАРІАНТ 6.


1. Визначте внесок Білецького-Носенка у становлення жанру балади.

2. Охарактеризуйте романтичну творчість А.Метлинського.


ТЕСТИ:

1. Як визначив жанр „Наталки Полтавки” Котляревський:

а) малоросійська опера;

б) лірична драма;

в) соціально-психологічна драма;

г) мелодрама?


2. Прозу Квітки укр. мовою зазвичай поділяють на:

а) сентиментально-бурлескну, сентиментальну та реалістичну;

б) сентиментально-реалістичну та бурлескно-реалістичну;

в) сентиментально-реалістичну та бурлескну;

г) реалістичну, сентиментальну та бурлескну.


 1. У чому новаторське значення байки Гулака-Артемовського “Пан та Собака”?:

а) у байці з просвітительських позицій порушується злободенне питання епохи – взаємини поміщиків і кріпаків;

б) у байці засобами алегорії розкривається тяжка доля кріпаків;

в) у байці реалістичними засобами розкривається самодурство панів;

г) у байці вперше застосовано алегорію.


4. Специфіка українського романтизму в тому, що він:

а) живився традиціями української дійсності, не маючи нічого тотожного із західноєвропейським романтизмом;

б) формувався на хвилях національного визвольного руху;

в) обумовлений боротьбою за скасування кріпосного права;

г) привнесений із західноєвропейського романтизму.


5. Перша рукописна збірка укр. мовою „Руської трійці”:

а) „Зоря”;

б) „Русалка Дністровая”;

в) „^ Син Русі”;

г) „Русинам на обжинки”.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconІсторія” (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предмет курсу. Генеалогія – (від грец genealogia – родовід) це допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження І споріднені...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconЗемельне право України (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є земельні правовідносини, які, по-перше, випливають із спеціальної правосуб’єктивності суб’єктів земельного права,...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconНовітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Адже, оволодіння знаннями про афро-азійський та латиноамериканський регіони є надзвичайно важливим для розуміння складних процесів,...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconДіагностика професійної надійності персоналу в галузі освіти (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є теорія надійності, яка розглядає зовнішні та внутрішні фактори, особистісні характеристики, що впливають на вияв...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconЗа вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право»
Надати вміння практично використовувати трудове законодавство України для захисту трудових прав, приймати участь в правовому регулюванні...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconДля студентів спеціальності “історія”) (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення, розвитку...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу icon20 століття ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчальної дисципліни
Традиції І новаторство в літературному процесі. Своєрідність літератури „втраченого покоління”. Особливості розвитку критичного реалізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи