Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури icon

Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Скачати 275.96 Kb.
НазваСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Дата15.10.2012
Розмір275.96 Kb.
ТипРобоча програма


Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури xvii-xviii ст. ”

Опис предмета навчального курсу

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо – кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

2

Модулів: 3


Змістових модулів:

3


Загальна кількість годин:72


Тижневих годин: 4


0101

Педагогічна освіта


6.010100

Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література.


Освітньо – кваліфікаційний рівень ( бакалавр )

Обов’язковий семестр: 3

Лекції ( теоретична підготовка ): 20год.

Практичні: 16

Самостійна робота: 36


Вид контролю: залікАнотація

на робочу програму з навчальної дисципліни

«Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.»

Робоча програма містить 3 кредити EСТS, 3 залікові кредити, модулі лекційної, семінарської та практичної робіт, які відповідають основним положенням чинної програми й охоплюють зміст усіх її розділів.

Програма спрямована на вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури ХУІІ-ХУІІІ ст.» та дослідження поетики художніх творів, проблематики та художньої своєрідності. Мета курсу – сформувати у студентів навички глибокого проникнення у текстуальне вивчення художніх творів, вміння давати художньо-критичну оцінку творчості митця, логічно й аргументовано викладати думки, систематизувати знання фактичного матеріалу та основних понять з курсу.

Робоча програма нараховує ряд тестових завдань та аналітичних питань для перевірки знань студентів, а також на випробування не тільки спеціальних знань, а й загальної ерудованості та кмітливості студента. Відповіді на завдання потребують словесного вираження, логічних міркувань, аналітичного підходу.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Тема
Кількість годин, відведених на


Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботуЗмістовий модуль І.

Бароко. Ренесансний реалізм
Тема1. Традиції Відродження в європейській культурі ХVІІ ст. Ідеї пізнього Ренесансу в творчості М. Монтеня, В. Шекспіра, М. Сервантеса та нові світоглядно – естетичні тенденції доби.


2Тема 2. Бароко в західноєвропейській літературі ХVІІ ст. Естетичні принципи бароко. Основні теми, масштабність проблематики й образної системи.
^

Тема 3. Література Італії. Бароко і творчість Маріно.
2
^

Тема 4. Німецька література ХVІІ ст. Антивоєнна тематика у творах Опіца, Гріфіуса, Флемінга.

2


^

Тема 5. Розвиток німецької літератури в період Тридцятирічної війни. Творчість Гріммельсгаузена2


2Тема 6. Філософська драма Кальдерона “Життя є сон”. Алегорія в драматургії Кальдерона. Роль філософської абстракції. Сюжет твору та характери. Мова персонажів.22
Тема 7. Англійська література ХVІІ ст. Ренесансний реалізм у творчості Бена Джонсона.


2
Тема 8. Художня своєрідність творчості Джона Мільтона. Політична тенденція автора. Роль символів у творах митця.2

^

Тема 9. Література Іспанії ХVІІ ст..


Драматургія Лопе де Вега. Проблематика і поетика драматичних творів митця.2


2^

Тема 10. Джон Беньян «Шлях паломника»: проблематика та поетика повісті.2

^ Змістовий модуль ІІ.

Класицизм

Тема 1. Класицизм – напрям в літературі та мистецтві Європи. Витоки естетичної теорії класицизму. Класицизм і раціоналістична філософія. Естетична теорія класицизму.
2

^

Тема 2. Політична проблематика трагедій Корнеля. Основні теми трагедій, характери. Своєрідність творчої манери автора.22

Тема 3. Політичні та психологічні проблеми в трагедіях Расіна. Художній метод Расіна.


2

Тема 4. Творчість Мольєра.Новаторств у жанрі комедії.

Тема 5Проблематика комедій Мольєра. Фарсовий елемент у комедіях.22


2


Тема 6. Н.Буало як теоретик літератури. Теоретичний трактат Буало “Поетичне мистецтво”

2

Тема 7. Жанр байки у французькій поезії та жанр афоризму у прозі. Сатирична проза ХVІІ ст.

2
^ Змістовий модуль III.

Епоха Просвітництва


Тема 1. Історичний процес в зарубіжних країнах

ХVІІ ст. Епоха Просвітництва в історії світової культури. Розвиток літератури в епоху Просвітництва. Літературні напрямки (класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, преромантизм) та їх взаємодія у ХVІІІ ст.2


2


Тема2. Англійська література ХVІІІ ст. Творчий шлях Д.Дефо. Проблематика та ідейна спрямованість роману “Робінзон Крузо”. Художня специфіка роману.

Художня своєрідність роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера”22


2

Тема3. Специфіка художнього твору Г. Філдінга “Історія Тома Джонса знайди”. Просвітительський гуманізм Філдінга.

Лірика Бернса.

2
Тема4. Французька література ХVІІІ ст. Загальна характеристика.

2
Тема 5. Дені Дідро та енциклопедисти. Філософські погляди Дідро. Специфіка творчої манери. Використання автором епістолярного жанру та філософського діалогу у творчості.
22Тема 6. Ж. – Ж Руссо як основоположник французького сентименталізму. Проблематика і поетика роману “Нова Елоїза”. Педагогічні ідеї Ж. – Ж. Руссо у романі “Еміль”. Жанр мемуарів у творчості автора.

2


Тема 7. Художня своєрідність комедій Бомарше. Демократичні та реалістичні тенденції його драматургії.

2Тема 8. Епоха Просвітництва у Німеччині. Література “Бурі і натиску” . Веймарський класицизм.

2


Тема 9.

Художня своєрідність драматургії Шиллера. (“Розбійники”

“Підступність і кохання”)

2
Тема 10. Періодизація творчості Гете. Лірика Гете. Проблематика та поетика роману “Страждання юного Вертера”. Художня своєрідність трагедії “Фауст”22Всього: 72

20

16

36


^ Змістові модулі навчального курсу

I.Змістовий модуль

Тема: Західноєвропейська література ХVII ст.

Бароко. Ренесансний реалізм.

Лекційні модулі:

1. Розвиток німецької літератури в період Тридцятирічної війни. Творчість Гріммельсгаузена.

2. Філософська драма Кальдерона “Життя є сон”. Алегорія в драматургії Кальдерона. Роль філософської абстракції. Сюжет твору та характери. Мова персонажів.

3. Художня своєрідність творчості Джона Мільтона. Політична тенденція автора. Роль символів у творах митця.

4. Література Іспанії XVII ст. Драматургія Лопе де Вега. Проблематика і поетика драматичних творів митця.

^ II.Змістовий модуль

Тема: Західноєвропейська література ХVIIст.

Класицизм

Лекційні модулі:

1. Класицизм – напрям в літературі та мистецтві Європи. Витоки естетичної теорії класицизму. Класицизм і раціоналістична філософія. Естетична теорія класицизму.

^ 2. Творчість Мольєра. Проблематика комедій Мольєра. Фарсовий елемент у комедіях.


III.Змістовий модуль

Тема: Західноєвропейська література ХVIIIст.


Епоха Просвітництва


Лекційні модулі:


1. Епоха Просвітництва в історії світової культури.

Розвиток літератури в епоху Просвітництва.


2. Англійська література XVIII ст. Проблематика та

ідейна спрямованість роману «Робінзон Крузо».


3. Специфіка творчої манери Д. Дідро. Філософські погляди митця.


4. Періодизація творчості Гете. Проблематика та поетика роману «Страждання юного Вертера».


Модулі самостійної роботи

Змістовий модуль №1.

1. Традиції Відродження в європейській культурі

XVII ст. Ідеї пізнього Ренесансу у творчості Монтеня, Шекспіра, Сервантеса та нові світоглядно – естетичні тенденції доби.

2. Література Італії. Бароко і творчість Маріно.

3. Антивоєнна тематика у творах Опіца, Гріфіуса, Флемінга.

4. Розвиток німецької літератури в період Тридцятирічної війни.

5. Ренесансний реалізм у творчості Бена Джонсона.

6. Література Іспанії XVII ст. Драматургія Лопе де

Вега.


Змістовий модуль №2.

1. Політична проблематика трагедій Корнеля. Основні

теми трагедій, характери.

2. Політичні та психологічні проблеми у трагедіях Расіна.

3. Творчість Мольєра. Новаторство у жанрі комедії. №4. Н. Буало як теоретик літератури. Теоретичний трактат Буало “Поетичне мистецтво”.

5. Жанр байки у французькій поезії та жанр афоризму у прозі. Сатирична проза.


Змістовий модуль №3.

1. Епоха Просвітництва в історії світової культури.

Розвиток літератури в епоху Просвітництва.


2.Просвітительський гуманізм Філдінга.


3. Французька література XVIII ст. Загальна

характеристика.


4. Проблематика і поетика романів Ж-Ж. Руссо. Жанр

мемуарів у творчості автора.


5. Художня своєрідність комедій Бомарше.

Демократичні та реалістичні тенденції його драматургії.


6. Епоха Просвітництва у Німеччині. Література «Бурі

і натиску».


7. Художня своєрідність драматургії Шиллера

Розбійники», «Підступність і кохання»).


Змістовий модуль №1.

Практичні заняття

1. Філософська драма Кальдерона “Життя є сон”. Алегорія в драматургії Кальдерона.

2. Джон Беньян «Шлях паломника»: проблематика та поетика повісті.

Змістовий модуль №2.

1. Політична проблематика трагедій Корнеля.

2. Проблематика комедій Мольєра.

Змістовий модуль №3.

1. Англійська література XVIII ст. Проблематика та

ідейна спрямованість роману Д.Дефо «Робінзон Крузо».


2. Художня своєрідність роману Дж. Свіфта «Мандри

Гуллівера».


3. Специфіка творчої манери Д. Дідро. Філософські погляди митця.


4. Періодизація творчості Гете. Проблематика та

поетика роману «Страждання юного Вертера».


Список літератури


 1. Андреев Л. Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К. История французской литературы: Учеб. для филол. вузов. - М.: Высш. школа, 1987. - 543 с.

 2. Аникст А. «Фауст» Гете. Литературный комментарий. - М., 1979.

 3. Артамонов С. Бомарше. Очерк жизни и творчества. - М., 1980.

 4. Артамонов С. Вольтер и его век. - М., 1980.

 5. Артамонов С. История зарубежной литературы ХVІІ - ХVІІІ вв. - М., 1985.

 6. Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // ХVII век в мировом литературном развитии. - М., 1969.

 7. Белоусов Р. Тайны великих книг: неизвестная жизнь знаменитых литературных героев. - М., 2004.

 8. Борецький М. І. Класицизм і його різновиди // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - № 12. - С. 46 - 47.

 9. Верцман И. Ж. Ж. Руссо. - М., 1976.

 10. Виппер Ю. Формирование классицизма во французской поэзии начала ХVII века. - М., 1967.

 11. Волков И. «Фауст» Гёте и проблема художественного метода. - М., 1970.

 12. Голенищев-Кутузов И. Н. Литература Испании и Италии эпохи барокко // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: Статьи и исследования. - М., 1975.

 13. Грандель Ф. Бомарше. - М., 1985.

 14. Дворцов А. Ж. Ж. Руссо. - М., 1980.

 15. Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературе. - Спб., 2001.

 16. Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. - М., 1972.

 17. Зарубежная литература. ХVII - ХVIII вв.: Хрестоматия. - М., 1982.

 18. Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. Просвещение. - М., 1977.

 19. История всемирной литературы: В 9 т. - М., 1983.

 20. Кагарлицкий Ю. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870 - 1936 гг.). - М., 1976.

 21. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: Методичний посібник для вчителя. - Тернопіль, 2002.

 22. Ковбасенко Ю. Повернення літературної доби, або Іспанська baroca в скарбниці української культури // Із літератури бароко. Кальдерон. „Життя - це сон”. - 2000. - № 1. - С. 2 - 4.

 23. Кузнецов В. Франсуа Мари Аруэ Вольтер. - М., 1978.

 24. Лімборський Ігор. Рококо в українській літературі: шляхи становлення літературного стилю // Дивослово. - 2002. - № 6. - С. 7 - 10.

 25. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. - М., 1980.

 26. Моруа А. Литературные портреты. - М., 1970.

 27. Муравьев В. Путешествие с Гулливером. - М., 1973.

 28. Ніколенко О. Бароко. Класицизм. Просвітництво: Література ХVII - ХVIIІ ст.: Посібник для вчителя - Харків, 2003.

 29. Обломиевский Д. Французский классицизм. Очерки. - М., 1968.

 30. Плавскин З. И. Испанская литература ХVII - середины ХIХ века. - М.: Высшая школа, 1978. - 286 с.

 31. Разумовская М. Становление нового романа во Франции. - Л., 1981.

 32. Самарин Р. Творчество Джона Мильтона. - М., 1964.

 33. ХVII век в мировом литературном развитии. - М., 1969.

 34. Сигал Н. Мольер. - Л., 1962.

 35. Сигал Н. Пьер Корнель. - Л.-М., 1957.

 36. Томашевский Н. О «золотом веке» испанской драмы // Традиция и новизна. - М., 1981.

 37. Тронская М. Немецкая сатира эпохи Просвещения. - М., 1962.

 38. Тронская М. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. - Л., 1965.

 39. Тураев С. Введение в западноевропейскую литературу. - М., 1962.

 40. Урнов Д. Робинзон и Гулливер. - М., 1972.

 41. Шалагінов Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. - Харків: Ранок, 2003. - 288 с.Практичне заняття №1


Своєрідність драми П.Кальдерона де ла Барки «Життя є сон»

План

 1. Філософський аспект у драмі «Життя є сон».

 2. Проблема художнього методу у драматичному творі

1. Алегорія у драмі Кальдерона.

2. Принцип зображення характерів персонажів.

3. Гуманістичні ідеї у бароковій п’єсі.

III. Майстерність Кальдерона як драматурга

 1. Засоби символічного зображення дійсності.

 2. Система образів у п’єсі.

 3. Єдність художніх засобів у драмі.

IV. Художнє значення п’єси у літературному контексті.

Література

 1. Андроник А. В. Победить в себе зверя. Материалы к урокам по изучению пьесы “Жизнь есть сон” // Всесвітня література.-К.,1988.-№ 11.

 2. Донченко І. С. Трагічна іронія людської долі: До аналізу ідейно-естетичних засад філософської драми « Життя є сон»//

Зарубіжна література.-К.,2000.-№ 9.

 1. Наливайко Д. С. Бароко і драма Кальдерона « Життя є сон» //

Тема.-К.,2000.-№ 1.


Практичне заняття №2


Своєрідність алегоричної повісті Джона Беньяна

Шлях паломника”

План

 1. Проблематика повісті : “Шлях паломника”.

 2. Композиція і стиль повісті.

 3. Алегоричний характер твору.

 4. Своєрідність узагальненого образу Ярмарку Пихи.

Література

 1. Михальская Н.П., Аникст Р. В. История английской литературы.-М.,1998.

 2. Самарин Р.М. Зарубежная литература: Учебное пособие…-М.-1987.

 3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVII-ХVIII вв. –М.,1978.

 4. Жирмунская Н.А., Плавскин З.И., Разумовская М.В. История зарубежной литературы ХVII в.-М.,1987.Практичне заняття №3


Трагедія П’єра Корнеля « Сід»

План

 1. Історія створення трагедії.

 2. Жанрова своєрідність п’єси.

 3. Ідейно- художній аналіз твору.

 4. Віддзеркалення головної проблематики трагедії ( показ почуття і здорового глузду ).

 5. Художня своєрідність трагікомедії.

 6. Просвітитель Вольтер про «Сіда».

Література

 1. Сигал Н.А. Пьер Корнель.- М., Л., 1957.

 2. Леонов С. А. Литература классицизма в школьном изучении : Пособия для учителя,- М,1999.

 3. Наливайко Д. С. Искусство : направления, течения,

стили. - К., 1980.

 1. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы

ХVII – ХVIII вв. М., 1988.


Практичне заняття № 4

Комедія Ж.Б. Мольєра « Міщанин-шляхтич»

(проблема художнього методу і комедійної майстерності)

План заняття

 1. Історія написання комедії «Міщанин-шляхтич».

 2. Проблема художнього методу укомедії.

  1. Типологія конфлікту у творі. Віддзеркалення соціальних протиріч епохи абсолютизму.

  2. Принципи створення характеру у комедії (типізація, співвідношення людини і світу).

  3. Реалістичні елементи в класицистичній комедії.

 1. Майстерність Мольєра-комедіографа.

  1. Концепція комічного у творі. Розвиток домольєрівської комедійної трагедії.

  2. Система образів у комедії.

  3. Засоби сатиричного зображення дійсності.

  4. Засоби карнавально-комедійного зображення.

  5. Єдність художніх засобів у комедії.

 2. Місце комедії у творчості Мольєра, її художнє значення.

Література

  1. Глікман І. Мольєр. Критико-біографічний нарис. К.- 1966.

  2. Бояджиев Г.Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. М.- 1970.Практичне заняття №5

Роман Д.Дефо “Робінзон Крузо”

План заняття

 1. Просвітницька концепція людини і образ Робінзона Крузо.

 2. Тема праці та її втілення в романі.

 3. Своєрідність письменної манери Дефо.

 4. Двоплановість структури роману «Робінзон Крузо»

 5. «Робінзон Крузо»- роман для дорослих і дітей.

 6. Поняття робінзонади.


Література

 1. Аникст А. Дефо.- М., 1957.

 2. Алексеев М. Русско-английские литературные связи.- М., 1982

 3. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения.-196

 4. Сокомиский М. Западноевропейский роман эпохи Просвещения.- К., 1983.

 5. Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер.- М., 1973.Практичне заняття №6


Художня своєрідність роману Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера»


План

 1. Алегоричне відображення дійсності у романі.

 2. Роль політичних і філософських поглядів Свіфта.

  1. Погляд автора на історичний процес розвитку людського суспільства.

  2. “Теорія природньої людини”: відображення її у романі.

  3. Місце і роль Гуллівера у творі

 3. Тематика і проблематика роману.
  1. Тематична єдність роману. Особливості побудови сюжету.

  2. Засоби відтворення соціальної дійсності.

 1. Гротеск у романі і його функції.

Література

  1. Дубашинский И. Памфлеты Свифта.-Рига, 1968.

  2. Сокомиский М. Западноевропейский роман эпохи Просвещения.-К., 1983.

  3. Урнов Д. Робинзон и Гулливер.-М., 1973.

  4. История английской литературы (под ред. Михальской).-М., 1998.

  5. Елистратова Английский роман эпохи Просвещения.-М.,1966.Практичне заняття №7


Художня своєрідність роману Дені Дідро «Черниця»


План


 1. Роль епістолярної форми оповіді.
 1. Жанрова своєрідність твору.
 1. Проблематика роману.
 1. Психологічний аспект.
 1. Функції характеротворення.Література


1. Бахмутский В.Я. История зарубежной литературы XVIII в.-

М., 1977.


2. Барская Т. Дени Дидро.- М., Л., 1972.


3. Проблемы просвещения в мировой литературе.- М., 1980.


4. Тураев С. От Просвещения к романтизму.- М., 1983.


5. Яхонтова М. А. Очерки по истории французской литературы.- М., 1958.


Практичне заняття №8

Тема. “Фауст” І. В. Гете. Прологи

 1. Творча історія “Фауста” Гете.

 2. Місце прологів у трагедії “Фауст”.

  1. Композиційна роль прологів.

  2. Естетичні позиції Гете в “Театральному пролозі”.

  3. Ідейне звучання “Прологу на небі”.

  4. Віддзеркалення головної проблематики трагедії у “Пролозі на небі”.

  5. Сутність сутички між Богом і Мефістофелем.

 1. Художня своєрідність прологів у трагедії «Фауст».Література

  1. Аникст А. «Фауст» Гете.- М., 1980.

  2. Волков И. Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода.- М., 1970.

  3. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы.- Л., 1972.

  4. Тураев С.В. Иоганн Вольфганг Гёте. – М., 1957.

  5. Тургенев И.С. “Фауст”, трагедия. Сочинение Гёте…// Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12-ти т. – М., 1958.- Т.11.Підсумкова тека


Варіант І

 1. Історичні, філософські та соціально-психологічні засади класицизму.

 2. Ідейно-художній аналіз творів іспанської барокової поезії (за вибором).


Варіант ІІ

1. Історичні, філософські та соціально-психологічні засади

бароко.

2. Ідейно-художній аналіз одного з творів П. Корнеля (за

вибором).


Варіант ІІІ

 1. Головні риси класицизму як художньої системи.

 2. Ідейно-художній аналіз драми П. Кальдерона „Життя - це сон”.Варіант IV

 1. Головні риси бароко як художньої системи.

 2. Ідейно-художній аналіз драми Ж. Расіна (за вибором).Варіант V

 1. Естетичний ідеал класицизму.

 2. Ідейно-художній аналіз одного з творів іспанської барокової поезії (за вибором).Варіант VІ

 1. Естетичний ідеал бароко.

 2. Ідейно-художній аналіз однієї з п’єс Мольєра (за вибором).^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА КУРСОМ

„ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVІІ - ХVІІІ ст.”


Варіант І

 1. Головні ознаки барокового стилю (на конкретних

прикладах).

 1. Ідейно-художній аналіз одного з англійських романів доби Просвітництва (за вибором).Варіант ІІ

 1. „Високі” жанри літератури класицизму: формальні й

стильові ознаки (з наведенням прикладів).

2. Жанрова своєрідність „Фауста” Й.-В. Гете.


Варіант ІІІ

 1. „Низькі” жанри класицизму: формальні й стильові

ознаки (з конкретними прикладами).

2. Жанрова своєрідність поезії Л. де Гонгори.

Варіант ІV

1. Класицизм у французькій та німецькій літературах ХVІІІ

ст.

2. Проблемно-тематичний спектр поезії Л. де Гонгори.


Варіант V

1. Ідейно-естетичні принципи просвітницького реалізму.

2. Особливості драматургічної манери П. Кальдерона.


Варіант VІ

1. Характеристика „темного стилю” іспанської барокової

поезії (з наведенням прикладів).

 1. Ієрархія жанрів класицизму.Тестові завдання для модульного контролю


1.Вкажіть основні ознаки бароко в літературі :

А контрастність, універсальність, символічність;

Б метафоричність, динамічність, ліричність;

В універсальність, контрастність, раціональність.

2. До французьких класицистів ХVII ст. належать:

А Лопе де Вега, Мольєр;

Б Кальдерон, Мільтон;

В Корнель; Расін.

3. Особливості художнього світу бароко – суперечності між:

А вічне і тлінне, Бог і Диявол;

Б буття і небуття, краса та істина;

В високим і низьким, свідомістю і підсвідомістю.

4. Правило трьох єдностей у класицистичному напрямі:

А місце, час, характер;

Б місце, час, дія;

В місце, час, подія.

5. До високих жанрів класицизму належать:

А комедія, пісня, лист у прозі;

Б трагедія, ода, епопея;

В елегія, сатира.

6. Продовжити слова Гете про те, що природа є…:

А досконалість;

Б домівка;

В Бог.

7. Якому персонажу «Фауста» Гете належить вислів: «Лиш той життя і смерті гідний, хто б’ється день у день за них»?

А Мефістофель;

Б Маргарита;

В Фауст.

8. Твори якого жанру вперше з’являються у добу Просвітництва?

А Історичні романи;

Б енциклопедії,

В хроніки.

9.Хто такі просвітителі?

А університетські викладачі;

Б освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоті народ;

В письменники, філософи, вчені, які стверджували, що людина досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.


10.Класицистичний образ поділяється на:

А позитивний, негативний, схематичний, універсальний;

Б позитивний, негативний, раціональний, соціальний;

В позитивний, негативний, ірраціональний, схематичний.

11. До літературних напрямів ХVII ст. належать:

А класицизм, сентименталізм, романтизм;

Б класицизм, бароко, ренесансний реалізм,

В класицизм, бароко, просвітницький реалізм.

12. За жанром філософський твір Лессінга «Натан Мудрий»:

А поема;

Б драма;

В трагедія.

13. Події 30- літньої війни в Німеччині вплинули на творчість:

А Шиллера;

Б Гете;

В Гріммельсгаузена.

14. Вкажіть представників французького Просвітництва:

А Дідро, Руссо, Мольєр;

Б Руссо, Дідро, Вольтер;

В Вольтер, Дідро, Расін.

15. За жанром твір Монтеск є «Персидські листи»:

А філософський роман;

Б мемуари;

В сповідь.

16. Ф.Шиллер:

А німецький художник;

Б прозаїк;

В драматург.

17. Свіфтівські традиції простежуються у романі:

А Філдінг «Історія Тома Джонса, знайди»;

Б Річардсон «Памела»;

В Стерн «Сентиментальна подорож».

18.Педагогічні ідеї простежуються у романі Руссо:

А «Нова Елоїза»;

Б «Еміль»;

В «Сповідь».

19.Яку систему державного устрою прославляє і стверджує класицизм?

А Абсолютну монархію;

Б парламентську монархію;

В парламентську республіку.

20. Мистецтво якого періоду наслідують у своїй творчості автори доби

класицизму?

А Античність;

Б Відродження;

В Середньовіччя.

21. Якого правила для доби класицизму не існувало?

А Єдність місця;

Б єдність характерів;

В єдність часу.

22. Показ суперечностей у художньому світі бароко:

А краса та істина, буття і небуття;

Б добро і зло, життя і смерть;

В правда і неправда, високе і низьке.

23.Які улюблені теми юнацької лірики Гете?

А віра в бога;

Б моральні проблеми людства;

В любов та природа.

Схожі:

Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Шкільний курс викладання зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconПрограма навчального курсу Історія української літератури та критики
Структура програми навчального курсу “ Історія української літератури та критики”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconРобоча програма з історії зарубіжної літератури (назва навчального предмета) Для спеціальності 01. 01. 03 мова англійська, номер, назва спеціальності німецька
Особливості історичного розвитку Західної Європи в XVII ст основні стильові напрямки в літературі та мистецтві XVII ст. Бароко в...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу «історія історичної науки» опис предмета навчального курсу
Тому, в залежності від означеної вище актуалізації даної тематики, представлена робоча програма являє собою приклад історичного аналізу...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconПрограма Історія світової літератури XVII xviii ст
Кафедра всесвітньої літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи