П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять icon

П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять
Скачати 137.71 Kb.
НазваП/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять
Дата15.10.2012
Розмір137.71 Kb.
ТипПротокол


Програма навчального курсу

Усна народна творчість

для студентів спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література ” (скорочений термін)

(за вимогами кредитно-модульної системи )


Одеса-2011


I.УДК

ББК

Фольклор. Програма навчального курсу –

Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса )

Ім.К.Д.Ушинського.2011.- 10 с.


Розробники : В.Ю. Гуменна, кандидат філологічних наук , доцент кафедри української та зарубіжної літератур.


Рецензенти :


Затверджено вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського

Протокол № від ___.___.______ 2011 р.


Затверджено вченою радою історико-філологічного факультету


Протокол № від ___.___._______ 2011 р.


Зміст дисциплінип/пНазва розділів, тем і зміст лекційних занять

Семестр

^ Кількість годин

Всього

У тому числі лекцій

1.

Вступ.

Місце і значення фольклору в системі інших літературознавчих дисциплін у педвузі.

Поняття про український фольклор.

Основні жанри української поетичної творчості.

Специфіка народної творчості.

Пізнавальне та виховне значення фольклору.

І

4

2

2.

Основні відомості з історії української фольклористики, етапи її розвитку:

а) декабристський період;

б)революційно-демократичний період;

в)прогресивна фольклористика 70-90 рр. 19 ст.

г)пролетарський період;

д)радянська фольклористика.
4

2

3.

Походження та історичні етапи розвитку українського дожовтневого фольклору. Трудові пісні.

а)загальнонародний характер фольклору первіснообщинного суспільства;

б)класовий характер фольклору давньоруської народності;

в)український фольклор 15-17ст. Виникнення і розвиток героїчного епосу (дум, історичних пісень і т.д.)

е)основні риси фольклору 18 ст.-1-ї пол. 19 ст.

д)фольклор 19-поч.. 20 ст.
2

2

4.

Календарно-обрядова поезія українського народу.

а)поняття про календарно-обрядову поезію;

б)поезія зимового циклу (колядки, щедрівки, посівальні пісні, пісні „кози” і т.д.);

в)поезія весняного циклу (веснянки, гаївки і т.ін.);

г)поезія осіннього циклу (обжинкові пісні).
2

2

5.

Оповідальна творчість (казки, легенди, перекази).

Поняття про народні казки. Оцінка видатними діячами народної казки у вихованні підростаючого покоління. Казки про тварин. Фантастично-героїчні казки. Соціально-побутові казки. Казки і художня література.

Легенди перекази.
2

2

6.

Прислів’я, приказки та загадки.

Жанрові особливості прислів’їв та приказок, їх походження та тематика. Художні особливості прислів’їв та приказок.

Художня структура загадок, їх використання в художній літературі.
2

2

7.

Ліричні пісні. Визначення жанру. Тематичні цикли пісень (родинно-побутові, соціально-побутові).

Поетика ліричних пісень. Світове значення українських народних ліричних пісень.
2

2

8.

Коломийки і частушки:

а)визначення жанру коломийок і частушок. І.Франко і В.Гнатюк про коломийки.

б)тематична розмаїтість частушок і кодлмийок.

в)поетика коломийок і частушок.
сам.

сам.

9.

Думи та історичні пісні:

а)походження українського героїчного епосу;

б)визначення жанру і класифікація дум;

в)особливості поетики дум;

г)історичні пісні, визначення жанру, тематика, ідейна спрямованість; особливості поетики історичних пісень;

використання дум та історичних пісень в художній літературі. Творці та виконавці дум.
2


2

2


2

10.

Робітничий фольклор:

а)зародження робітничого фольклору;

б)робітничий фольклор 1895-1917 рр.;

в)робітнича поезія 1905-1917 рр.;

г)революційні пісні пролетаріату;

д)поетика робітничого фольклору.


сам.сам.

11.

Пісні літературного походження.

Поняття про пісні літературного походження. Пісні написані І.Котляревським до опери „Наталка-Полтавка” („Чого ж вода каламутна”, „Віють вітри, віють буйні” та ін.). М.Шашкевич „Там, де Ятрань круто в’ється”. Є.Гребінка „Очи черные”. Поезії Т.Г.Шевченка „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Заповіт”, „Садок вишневий коло хати” та ін.

Пісні на слова І.Франка, П.Грабовського.

Пісні на слова поетів радянського періоду.

Пісні А.Малишка, В.Сосюри, П.Тичини та ін.
2


сам.

2


сам.

12.

Народні пісні періоду Жовтня і громадянської війни.

Провідні теми і мотиви нових пісень періоду громадянської війни. Пісні про громадську війну, створені радянськими поетами в 20-30-і рр..

сам.


сам.

13.

Усна народна творчість часів Великої Вітчизняної війни. Народна поезія, опалена війною. Пісні і думи про фашистську неволю. Сатиричні пісні, спрямовані проти фашистських загарбників. Партизанський фольклор періоду Великої Вітчизняної війни.


сам.сам.

14.

Традиції і сучасність у фольклорі.

Сучасний стан усної народної творчості.

Художня самодіяльність і радянський фольклор.сам.


сам.Зміст практичних занять


Тема 1. Своєрідність фольклору і проблематика фольклористики

/2 год/


Основні питання

1.Значення науки про фольклор і її проблеми.

2.Специфіка фольклору.

3.Збирання і вивчення фольклору.


Завдання

1.На конкретних прикладах з’ясуйте: чим відрізняється фольклорний твір від літературного; що таке фольклористика?

2.Які роди і жанри усної народної творчості вивчаються в школі?


Тема 2. Обрядова поезія календарного циклу /2 год/


Основні питання

1.Походження обрядової поезії та її зв’язок з трудовою діяльністю людей.

2.Поняття про обряд, роль магії в ньому.

3.Поганські обряди, роль магії в ньому.

4.Річний календарний цикл і його обрядові елементи.

5.Словесне оформлення календарних свят.


Завдання

1.Скласти план уроку в 6-му класі на тему „Обрядові пісні”.

2.Вивчити напам’ять по 1-2 зразки з кожної тематичної групи.


Тема №3. Прислів’я і приказки /2 год/


Основні питання

1.Жанрова специфіка прислів’їв і приказок.

2. Прислів’я і приказки на історичні теми.

3.Відбиття в прислів’ях і приказках соціальної нерівності і класової боротьби трудящих проти гнобителів. Їх художня форма.

4. Прислів’я і приказки про селянський побут, про різня явища природи.

5. Прислів’я і приказки філософського і морально-етичного змісту.

6.Загадка, її різновиди.


Завдання

1.Законспектуйте уривки з праці О.О.Потебні „Із лекцій по теорії словесності”.

2.Доберіть по 4-5 прислів’їв та приказок про Вітчизну і мир; хитрість і ледарство; книжку; освіту та роль їх у житті.


Тема №4 Український казковий епос /2 год./

Основні питання

1.Жанрові ознаки казок. Казкова традиція і сучасність.

2.Склад казкового епосу.

3.Казки про тварин. Тема, ідея, образи, поетика і стиль.

4.Героїко-фантастичні казки. Характер вимислу, реальна основа, соціальні мотиви і структура.

5.Соціально-побутові казки і їх різновиди. Ідейна спрямованість і життєвий зміст. Художня форма.


Завдання

1.Законспектуйте статтю О.М. Горького „Про казки” (Горький М. Твори: У 16 т. – К., 1955. – Т. 16).

2.Напишіть реферат на тему: „Герої народних казок”.


Тема №5 Український поетичний епос (думи) /2год./

Основні питання

1.Історична основа виникнення дум.

2.Жанрові особливості дум.

3.Класифікація і тематика основних циклів дім.

4.Творці і виконавці дум.

5.Ідейно-тематична близькість українських дім до російських билин та до епічних творів інших слов’янських народів.

6.Поетика дум.


Завдання

 1. Законспектуйте статтю М.Рильського „Героїчний епос українського народу”.

 2. Вивчіть напам’ять початок думи „Самійло Кішка”.Тема №6 Історичні пісні /2год./

Основні питання

1.Жанрові прикмети історичних пісень.

2.Пісні про боротьбу з турецько-татарськими загарбниками.

3.Пісні про народно-визвольну війну 1648-1654 рр.

4.Історичні пісні 18 ст., їх основний сюжетний склад.

5.Історичні пісні 19 ст. Концентрація нових ідей навколо старих образів.

6.Образ народу в історичних піснях.

7.Художні особливості історичних пісень.


Завдання

1.Напишіть реферат на тему: „Час і обставини виникнення історичних пісень”.

2.Вивчіть напам’ять пісні „Чи не той то хміль”, „Максим козак Залізняк”.


Тема №7. Ліричні пісні /2 год./

Основні питання

1.Жанрові особливості ліричних пісень.

2.Принципи класифікації традиційних ліричних пісень.

3.Теми і образи родинно-побутових пісень.

4.Тематичні групи суспільно-побутових пісень. Образ народного героя.


Завдання

1.Напишіть твір на тему: „Мій улюблений жанр фольклору”.


Тема №8 Особливості поетики ліричних пісень /2 год./

Основні питання

1.Характери героїв, їх типовість і реалістичність.

2.Своєрідність ліричного сюжету.

3.Композиція і стиль.


Завдання

1.Складіть тези виступу на тему: „Своєрідність ліричної сюжетності”.

2.Вивчіть напам’ять 5 пісень про кохання, які користуються найбільшою популярністю в народі.


Тема №9 Народні пісні літературного походження /2 год./

Основні питання

1.Творчий взаємозв’язок книжної і народної поезії.

2.Особливості використання народом літературних творів у 18 ст.

3.Пісні літературного походження 19-поч. 20ст.

4.Ркволюційні пісні.

5. Особливості творчої роботи народу над віршами поетів.

Завдання

1.Складіть список народних пісень на слова С.Руданського, Л.Глібова, Ю.Федьковича, Я.Щоголева, М.Старицького, П.Ніщинського, І.Франка.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика. – К., 1968.

Горький О.М. Про казки //Твори: У 16 т. – К., 1955. – Т. 16. – С. 472-491.

Дей О.І. Поетика народної пісні. – К., 1978. – С. 72-89.

Дей О.І. Поетика української народної пісні. – К., 1978. – С. 120-131.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К., 1987.

Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 106.

Кирдан Б.П. Український народний епос. – М., 1965.

Кирдан Б.П. Украинские народные думы. – М., 1962.

Мишанич О.В. Українські народні думи // Народні думи. – К., 1986. – С. 5-17.

Нудьга Г.А. Український поетичний епос. – К., 1974.

Рильський М.Т. Героїчний епос українського народу // Зібр. Творів: У 20 т. – К., 1987. – Т. 16. – С.132-156.

Українська народна поетична творчість. – К., 1965.

Українська народна поетична творчість. Хрестоматія. Вид. 2-е. – К., 1968.

Український фольклор. Критичні матеріали. – К., 1978.

Франко І.Я. Вибранні статті про народну творчість. – К., 1955. – С. 148.

Хоменко В. Уколі народного епосу // Думи. – К., 1974. – С.5-16.

Шумада Н. Золоті зерна мудрості народної // Народ скаже – як завяже. – К., 1973. – С. 5-18.


Програма курсу:


І. Змістовий модуль


Тема: Фольклор – невід’ємнаскладова національної культури


Лекційні модулі:

 1. Предмет і завдання курсу, з історії українського фольклору.

 2. Види і жанри народної творчості.Практичні модулі:

 1. Фольклористика як наука.

 2. Історичний розвиток українського фольклору. Система фольклорних жанрів.Модулі самостійної роботи:

 1. Історико-етнографічні регіони України (Південь України).

 2. Підготувати конспект-роздум „Фольклор у моєму житті”.ІІ. Змістовий модуль


Тема: Обрядова творчість


Лекційні модулі:

 1. Календарно-обрядова поезія

 2. Родинно0обрядова поезія.Практичні модулі:

 1. Соціальні мотиви трудових пісень.

 2. Замовляння як жанр.Модулі самостійної роботи:

 1. Вивчити напам’ять поезії з Новорічного, весняного, літнього циклу (за вибором студента)

 2. Описати весільній обряд на Одещині, в конкретному населеному пункті.

ІІІ. Змістовий модуль


Тема: Епічна та лірична поезія.


Лекційні модулі:

 1. Героїчний епос. Думи. Історичні пісні.

 2. Ліричні пісні.Практичні модулі:


Модулі самостійної роботи:

 1. Вивчти напам’ять пісні „Ой Морозе, Морозенку”, „Про Устима Кармелюка”.

 2. Зробити записи 3-х ліричних пісень за місцем проживання.


Підсумкова тема:

Пропоновані питання використовуються для перевірки знань з курсу „Фольклор”. Вони складені відповідно до запропонованих модулів.


Контроліні питання

 1. У чому виявляються національні ознаки фольклору? Як фольклор сприяє пізнанню ментальності народу?.

 2. Запропонуйте схему „Жанри фольклору”, за якою ви можете подати даний матеріал у школі.

 3. Які пісні і обрядові дії виконувались на Різдво? Які художні прийоми використанні у цих піснях?

 4. Жито як символічний образ часто фігурує в календарно- та родинно-обрядовій ліриці? Наведіть приклади таких пісень, охарактеризуйте символіку життя.

 5. Охарактеризуйте образ козаків, що уособлюють доблесть, лицарську відвагу народу в українських народних думах.

 6. Зробіть аналіз сюжетно-композиційних, образно-символічних особливостей історичної пісні „Ой Морозе, Морозенку”.

 7. Доведіть, що чарівні казки більш давні за соціально-побутові.

 8. Яким подається образ Києва у легенді „Заснування Києва”?

 9. Художні особливості прислів’їв та приказок.

 10. Тематика та структура українських народних казок.Перелік літератури:

 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998, - 475 с.

 2. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на україні. – К., 1988. – 192 с.

 3. Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування. – К., 1989.

 4. Грица С. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – 224с.

 5. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість. – К.: Вища школа, 1983. – 357с.

 6. Грушевський М. Історія української літератури: У 6-ти томах, 9кн. – Т.1. – К.: Либідь, 1993. – 392с.

 7. Давидюк В.Ф. Українська міфологічнв легенда. – Львів: Світ, 1992.

 8. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наук. думка, 1975. – 271с.

 9. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред. часопису „Народознавство”, 2001. – 576.с.

 10. Довженко Г.В. Український дитячий фолклор. – К.: Наук.думка, 1981. – 172 с.

 11. Дунаєвський Л.Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 127с.

 12. Кирчив Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси і статті. – Львів, 2002. – 350с.

 13. Лановик М., Лановик З. Українська народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 591с.

 14. Мишанич О.В. Українська література 2-ї пол. ХVІІІ ст. і усна народна творчість. – К.: Наку думка, 1980. – 342с.

 15. Мишанич С.В. Система жанрів в українсьткому фольклорі //Українознавство: Посібник. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – С. 263-276.

 16. Москаленко М., НовиковаМ. Українські замовлянні. – К., 1993. – 307с.

 17. Нудбга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. – Інститут народознавства НАН України, 1997. – 427.

 18. Погребенник В.Ф. Фольклоризм української поезії ( ост. Трет. ХІХ – пер. десят. ХХ ст.) - К.: Юніверс, 2002.

 19. Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українська література.

 20. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991. – 103с.

 21. Русак І.Є. Думи та історичні пісні: Тексти та інтерпретація. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96с.

 22. Степанидин Б. Давня українська література в школі. – Либідь, 2000. – 504с.

 23. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість. Навчально методичний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248с.

 24. Українські символи / За ред. М. Дмитренка – К., 1943. – 140с.

 25. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ – ХХ ст.) – К., 1980. – С. 340-439с.

 26. Франко І. Із секретів поетичної творчості // І.Франко. Краса і секрети поетичної творчості. – К., 1980. – С. 340-439с.


За кожний змістовий модуль виставляється оцінка:


А-5

В-4,5

С-4

Д-3,5

Е-3

Fx-2

F-1

Схожі:

П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять icon„модульні тижні”. Під час модульних тижнів навчальні заняття не проводяться
Модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних...
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconНайменування розділів І тем

П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconФілософія методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ курсу медичних факультетів
Вони включають об­грунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової...
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconТехнологія модульного навчання загальнотехнічних дисциплін у процесі лекційних занять постановка проблеми
Технологія модульного навчання загальнотехнічних дисциплін у процесі лекційних занять
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconПлан лекційних занять з дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів ІІІ курсу спеціальності «Здоров’я людини» на 2012-2013 н р
План лекційних занять з дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” для студентів
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconПлан лекційних занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності Корекційна освіта (за нозологіями) на 2012-2013 н р
План лекційних занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки до семінарських занять для студентів фармацевтичного факультету Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconМетодичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія журналістики» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «Теорія журналістики» спеціальності 030301 «Журналістика»...
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconЗ в І т про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, недостатньо засвоєних студентами.*
П/п Назва розділів, тем І зміст лекційних занять iconВ. М. Александровська, В. А. Кречетова політологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять для студентів факультету «Сестринська справа» Донецьк 2008
Політологія. Вони включають обґрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи