Міжнародна науково-практична конференція icon

Міжнародна науково-практична конференція
Скачати 91.69 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична конференція
Дата16.10.2012
Розмір91.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Головне управління державної служби України

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Хмельницький національний університет


міжнародна науково-практична конференція


Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі”


Перше інформаційне повідомлення


6-9 червня 2007 р.

Ялта, Крим, Україна
ЗАПРОШЕННЯ

Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції„Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі”, яка відбудеться 6-9 червня 2007 р., санаторій “Курпати”, відділення “Дружба”, Ялта, Крим, Україна


^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Окреслення основних стратегій геополітичного розвитку України


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Секція: Проблеми державотворення: світовий досвід та Україна

 • Історичні аспекти державотворення: досвід та уроки

 • Загальні та регіональні виміри соціально-філософських проблем державотворення

 • Трансформація політичної системи українського суспільства та зміцнення його демократичних засад

 • Гендерний аналіз владних структур України: тенденції та перспективи

 • Проблеми Європейської та Євроатлантичної інтеграції України

 • Актуальні проблеми етнополітики та соціології

 • Проблеми міжнародних відносин і політичного менеджменту

 • Шляхи вдосконалення системи державного управління та підвищення якості підготовки державних службовців

2. Секція: Геополітичні виклики України: ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку

 • Фінансові аспекти економічного зростання країни в умовах глобалізації

 • Розвиток людського капіталу в Україні: проблеми формування якості

 • Гендерний індекс людського розвитку

 • Економічне зростання в Україні: якість життя та роль суспільних послуг

 • Глобалізація та місцевий розвиток як фактор економічного зростання

 • Ресурси економічного зростання країни: проблеми використання

   1. Секція: Екологічний вимір впливу України на геополітичний простір

 • Теоретичні й прикладні дослідження в галузі біо-, техно-, соціо-, агро-, геоекології та екології людини

 • Проблеми сталого розвитку й екологічно безпечного природокористування

 • Створення й організація діяльності теорій і об’єктів природно-заповідного фонду

 • Техногенний вплив фізичних полів на організм людини

 • Методи моделювання поведінки організму та технології діагностування, фізіотерапія

 • Екологічна та радіаційна безпека об’єктів суспільного господарства

 • Підвищення екологічної безпеки та економічності енергетичних установок

   1. Секція: Інформаційні технології в контексті розвитку суспільства

 • Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів та систем

 • Освіта для сталого розвитку цивілізації

 • Інформаційні технології в науці та освіті

 • Internet та проблеми інформатизації суспільства

   1. Секція: Актуальні питання мовно-культурних політик

 • Культура і проблеми конструювання національних ідентичностей

 • Мовно-культурні політики в контексті конфліктогенних ситуацій

 • Сучасний стан української мови і ситуація білінгвізму

 • Актуальні питання вивчення мов і літератури в Україні

   1. Секція: Сучасні проблеми юриспруденції

 • Альтернативні можливості реформування юридичної освіти та науки

 • Сучасна класифікація юридичних наук та перспективи їх розвитку

 • Сучасні проблеми законотворчості: теорія і практика

 • Проблеми становлення правової держави

   1. Секція: Ресурсозбереження та трибологія

 • Вдосконалення умов змащування як енергозберігаюча технологія в галузі трибології

 • Методи розрахунків та випробувань вузлів тертя сучасних машин

 • Технологічні методи підвищення зносостійкості та надійності^ РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська, російська


ВАЖЛИВІ ДАТИ

Перше інформаційне повідомлення, запрошення на конференцію до 14.12.2006 р.

Подання заявки на конференцію до 01.02. 2007 р.

Друге інформаційне повідомлення: договір на покриття організаційних витрат до 10.02.2007 р.

Подання статей та оплата за участь у конференції до 01.03.2007 р.

Третє інформаційне повідомлення: програма конференції до 15.03.2007 р.

Початок реєстрації учасників 06.06.2007 р. з 700

Початок роботи конференції 07.06.2007 р. о 930


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Пленарна доповідь – 20 хвилин.

 • Доповідь – 8-10 хвилин.

 • Виступ 5-7 хвилин.

 • Обговорення – до 5 хвилин.


^ ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ

 • комп’ютерне проекційне обладнанння, відеопроектор

 • апарат для проектування слайдів (розмір А4 (297х210 мм))

 • персональний комп’ютер


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для учасників конференції складає 900 грн. В оплату входить:

 • бронювання та проживання в готелі 4 доби

(місце у двомісному номері з 800 06.06.07 по 800 10.06.07);

 • публікація у журналі, що включений до переліку ВАК України (серії: економічні, педагогічні, історичні, політичні науки, екологія, техногенна безпека, новітня філологія, комп’ютерні технології, трибологія);

 • харчування;

 • кава-брейк;

 • програма конференції.

Примітки:

 • копію платіжного доручення необхідно мати при реєстрації учасників конференції;

 • у випадку відсутності учасника конференції з причин, незалежних від оргкомітету, перераховані кошти не повертаються;

 • договір надсилається учасникам після отримання оргкомітетом заявки на участь у конференції, до 10.02.2007 р.;

 • акт виконаних робіт видається під час проведення конференції;

 • квитками на проїзд учасників конференції оргкомітет не забезпечує.


Гроші надсилати за адресою: МДГУ м.. Петра Могили, 54003 вул. 68 Десантників, 10, код ЄДРПОУ 23623471, РАХ № 35220001000060 Банк УДК у Миколаївській області МФО 826013 Інд 236234714032 СВ 19753756. Призначення платежу: За участь у конференції.

Учасник отримує: програму конференції, журнал, додаткові інформаційні матеріали.


^ ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Видання науково-методичного журналу “Наукові праці” за серіями: економіка, політологія, історія, педагогіка, екологія, техногенна безпека, комп’ютерні науки, філологія здійснюватиметься за вимогами ВАКу України (пункт 7 Постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 10.02.1999 р. № 1-02/3; бюлетень ВАК України. – 2000. - № 2. – С. 61-62; Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), зокрема, наукові статті повинні мати такі необхідні елементи; постановка проблем у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

До участі в публікаціях журналу запрошуються автори-вчені, освітяни, здобувачі, науковці зарубіжжя. До редколегії журналу текст статті надсилати на дискеті (назва файлу – транслітерація прізвища автора латиною) та в роздрукованому вигляді (2 примірники). Вимоги до набору:

 • роздруківка формату А4, гарнітура – Times New Roman; кегль – 12; інтервал – 1,5; та електронного варіанту у редакторі Word на дискеті; а також, фото (автора) авторів і короткого резюме про їх наукову діяльність (науковий ступінь та звання, коло наукових інтересів);

 • на початку кожної статті обов’язково вказується прізвище та ініціали автора (авторів), назва організації, місто, країна, код УДК, назва статті, анотація (до чотирьох речень) українською та англійською мовами. Далі надається текст статті. В статтях обов’язкове посилання в квадратних дужках на літературні джерела (8 та більше), які перелічуються після слова “Література”, за порядком посилань на них в тексті або за абеткою. Графічний матеріал та фотокартки надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.

Публікація матеріалів секції №7 буде здійснена в міжнародному науковому журналі „Проблеми трибології” (Problems of Tribology). Матеріали надсилаються в редакцію журналу за адресою: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, редакція журналу “Проблеми трибології”,тел. (0382) 72-81-82, E-mail: tribo@beta.tup.km.ua. Вимоги до оформлення статей розміщені на сайті журналу: : www.tup.km.ua/science/journals/tribology.


^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1 день 6 червня – 800-2400 – День заїзду, реєстрація та розміщення

(середа) учасників


2 день 7 червня - 930-1100 Пленарне засідання

(четвер) 1100-1115 – Перерва на каву

1115-1300 – Робота секцій 1,2

1300-1400 – Обідня перерва

1400-1700 – Робота секцій 3,4

1900-2200 – Урочиста вечеря

3 день 8 червня - 1000-1300 Робота секцій 5,6

(п’ятниця) 1300-1400 – Обідня перерва

1400-1700 – Робота секції 7

4 день 9 червня – Культурна частина за програмою, що враховує вибір

(субота) екскурсій із запропонованого переліку


5 день до 800 10 червня День від’їзду та можливість залишитися

(неділя) на вихідні за власним бажанням учасників


^ Голова оргкомітету

Брюховецький В.С., д.філол.н., президент НаУКМА (Україна);


Президія конференції

Клименко Л.П., д.т.н., професор, ректор МДГУ (Україна)

Степко М.Ф., к.ф.-м.н, професор, заступник Міністра освіти і науки України (Україна)

Михальченко М.І., д.філос.н., професор, член-кореспондент НАН України, Президент Української академії політичних наук (Україна)

Пасічник І.Д., д.псих.н., професор, ректор НУ „Острозька академія” (Україна)

Мещанінов О.П., д.пед.н., професор МДГУ (Україна)

Андрєєв В.І., вчений секретар МДГУ (Україна)


Міжнародний програмний комітет


 • Лю Гуан Юй, доктор наук (Китай)

 • Ханзген К., доктор наук (Німеччина)

 • Бонусяк В., доктор наук (Польща)

 • Войтонь Р. (Польща)

 • Яанетек Я., професор (Польща)

 • Новіков О., доктор наук (Росія)

 • Богачевська-Хом’як М., доктор наук (США)

 • Стахів Мирон, доктор наук (США)

 • Новак М., доктор наук (США)

 • Сіммонс Г., доктор наук (США)

 • Cміт Б., доктор наук (США)

 • Фізер І., професор (США)

 • Хайдук С., доктор наук (США)

 • Мейжис І., доктор наук (Фінляндія)

 • Дюре М., директор центру інформації та документації НАТО в УкраїніНаціональний організаційний комітет

 • Андрієнко В.М. – д.е.н., професор ДНУ

 • Анісімов А.В. – д.т.н., професор КНУ ім. Тараса Шевченка

 • Багмет М.О. – д.і.н., професор МДГУ

 • Бажал Ю.М. – д.е.н., професор НаУКМА

 • Бандур С.І. – д.е.н., професор, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

 • Букач М.М. – д.пед.н., професор МДГУ

 • Верланов Ю.Ю. – к.е.н., професор МДГУ

 • Вишневський А.В. – директор Центру інституційного розвитку державної служби при Головдержслужбі України.

 • Гавеля В.Л. – д.філос.н., професор МДГУ

 • Глибовець М.М. – д.ф.-м.н., професор НаУКМА

 • Глузман О.В. – д.пед.н., професор КДГУ

 • Гожий О.П. – к.т.н., доцент МДГУ

 • Горлачук В.В. – д.е.н., професор МДГУ

 • Грабак Н.Х. – д.с.-г.н, професор МДГУ

 • Диха О.В. – к.т.н., доцент ХНУ

 • Ємельянов В.М. – к.т.н., доцент МДГУ

 • Іванов М.С. – д.політ.н., професор МДГУ

 • Казарєзов А.Я. – д.т.н., професор МДГУ

 • Каплун В.Г. – д.т.н., професор ХНУ

 • Кириченко О.А. – д.ю.н., професор МДГУ

 • Ковальов А.І. – к.е.н., доцент ОДЕУ

 • Колісніченко А.І. – д.і.н. професор МДГУ

 • Кондратенко Ю.П. – д.т.н., професор МДГУ

 • Костенко О.М. - д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права НАН України

 • Кузьменко А.Г. – д.т.н., професор ХНУ

 • Левківський К.М. – к.і.н., доцент, директор Науково-педагогічного центру вищої освіти МОН України

 • Ляпіна Л.А. – к.політ.н., доцент МДГУ

 • Майборода О.М. – д.і.н., професор, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних відносин ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • Матвєєва Н.П. – д.філол.н., професор МДГУ

 • Мотренко Т.В. – д.філос.н., начальник Головного управління державної служби України

 • Нагорний М.О. – ректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України

 • Науменко А.М. – д.філол.н., професор МДГУ

 • Норд Г.Л. – к.е.н., доцент МДГУ

 • Патика В.П. – д.б.н., професор, академік УААН

 • Прищепов О.Ф. – к.т.н., доцент МДГУ

 • Пронкевич О.В. – к.філол.н., доцент МДГУ

 • Рижков С.С. – д.т.н., професор НУК

 • Романовський Г.Ф. – д.т.н., професор НУК

 • Романовський О.Г. – д.пед.н., професор НТУ „ХПІ”

 • Скороходов В.А. – к.т.н., професор ПСІ КСУ

 • Соскін О.І. – д.е.н., професор, директор Інституту трансформації суспільства

 • Тригуб П.М. – д.і.н., професор МДГУ

 • Фісун М.Т. – д.т.н., професор МДГУ

 • Ходаков В.Є. – д.т.н., професор ХДТУ

 • Шайгородський Ю.Ж. – к.псих.н., президент Українського центру політичного менеджменту,

 • Шебанін В.С. – д.т.н., професор МАУ

 • Шуст Н.Б. – д.соц.н., професор МДГУ, заступник директора Департаменту вищої освіти МОН України
 • Малюченко І.О. – секретар організаційного комітету

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково практична конференція
Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»
Міжнародна науково-практична конференція iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Міжнародна науково-практична конференція icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Міжнародна науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція...
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція: “хх століття в дзеркалі літератури та культури

Міжнародна науково-практична конференція iconІi міжнародна науково-практична конференція
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи