Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) icon

Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Скачати 208.5 Kb.
НазваНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Дата10.10.2014
Розмір208.5 Kb.
ТипНаказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

імені академіка В. Лазаряна

НАКАЗ" _05_ " 08 2013 р. м. Дніпропетровськ № 741


Про затвердження Порядку замовлення,

видачі та обліку Додатка до диплома

про вищу освіту європейського зразка

(DIPLOMA SUPPLEMENT)


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №265 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010р. №365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити “Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)” (надалі – Порядок).

 2. Навчальному відділу, деканам факультетів забезпечити організацію замовлення, видачі й обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (надалі – Додаток) згідно з Порядком.

 3. Навчальному відділу забезпечити реєстрацію виданих Додатків.

 4. Завідувачу кафедри «Філологія та переклад» визначити відповідальну особу за переклад Додатка на англійську мову.

 5. Вартість Додатка оприлюднюється на сайті ІВС «Освіта» www.osvita.net.

 6. Начальнику загального відділу Щербаковій С.І. довести цей наказ до відома деканів факультетів, кафедри «Філологія та переклад» та навчального відділу.

 7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора, проректора з навчальної роботи Боднара Б.Є.Ректор О.М.Пшінько

Погоджено:

Проект наказу вносить: НЗ Боднар Б.Є.

начальник НВ Матусевич О.О. ГОІС Кузнєцов В.М.

Зав.каф.

Філологія та переклад Власова Т.І.

НЮ Костюк Н.П.

НА Щербакова С.І.

Затверджено

наказом ректора № 741

від « 05 » 08 2013 р.
ПОРЯДОК

замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
^ 1. Загальні положення

  1. Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (надалі Додаток) розроблено відповідно до Законів України "Про вищу освіту", «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV, «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-ІV; постанов Кабінету Міністрів України: «Про документи про освіту та вчені звання» від 12.11.1997 р. № 1260, «Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти» від 05.07.2004 р. № 841, «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти» від 08.11.2007 р. № 1304; а також наказами Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» від 10.12.2003 р. № 811, «Про затвердження положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи «ОСВІТА» від 15.12.2004 р. № 939, «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису» від 29.04.2010 р. № 365, Листа МОН №1/9-409 від 10.06.10р.

1.2. Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), який відповідає формі, затвердженій Європейською комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES, та виготовляється на основі фотокомп'ютерних технологій.

1.3. Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) – це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України та відтворені на паперовому носії.

1.4. Додаток видається за заявою випускника, який оплачує витрати на його виготовлення і замовлення.

1.5. Додаток видається випускникам, які навчались за кредитно-модульною або європейською кредитно-трансферною системами організації навчального процесу.

1.6. Додаток може мати статус:

а) первинний – Додаток, що виготовляється вперше;

б) виправлений – Додаток, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному Додатку.
^ 2. Порядок замовлення виготовлення первинних Додатків

2.1. Первинну інформацію для формування замовлення на виготовлення Додатків готують деканати факультетів у вигляді:

а) Реєстраційної форми для формування довідника кваліфікацій (додаток 1);

б) Заявки факультету з інформацією щодо кваліфікації, змісту та результатів навчання випускника (додаток 2).

Реєстраційна форма формується на основі:

 • освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • освітньо-професійній програми підготовки;

 • навчального плану;

 • Положення про організацію навчального процесу.

Заявка факультету формується на основі даних, наведених в анкетах та заявах випускників (додатки 3, 4, 5), що заповнюються ними особисто, а також формуються за допомогою автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Заявка факультету разом з реєстраційною формою за підписом декана факультету та особи, призначеної за його розпорядженням, яка відповідає за збір і підготовку первинної інформації, подається до навчального відділу в електронному вигляді.

2.2. Переклад інформації, що міститься у Додатку на англійську мову здійснює відповідальна особа кафедри «Філологія та переклад». Англійською мовою прізвище, ім’я та по батькові випускника зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею.

2.3. Замовлення на виготовлення Додатків у уповноваженого органу МОН України (надалі – Виконавець) здійснює відповідальна особа за видачу дипломів та додатків навчального відділу.

2.4. Відповідальні особи за підготовку замовлень на виготовлення Додатків призначаються за розпорядженням декана факультету. Копії розпоряджень передаються у навчальний відділ.

2.5. Керівники структурних підрозділів, які беруть участь у процесі замовлення на виготовлення Додатків, несуть відповідальність за достовірність, повноту і вчасність подачі інформації, визначеної цим Порядком.

2.6. Обробка та передача інформації здійснюються в ІВС "ОСВІТА" у порядку, визначеному пунктом 2.2 глави 2 Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737).

2.7. Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС "ОСВІТА" та формується в електронному вигляді.

2.8. Замовлення на виготовлення Додатка подаються Виконавцю на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом, не пізніше ніж за 15 днів до дати вручення випускникам Додатка. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

До файла з електронним замовленням обов'язково додається текстова інформація в довільній формі у вигляді файла або електронного листа, в якій зазначаються повна назва установи, що надає замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

2.9. З метою своєчасного виготовлення Додатків встановлено такі граничні терміни подачі інформації:

 • подання Деканатами на кафедру «Філологія та переклад» навчальних планів для перекладу англійською мовою – за 3 місяці до дати вручення;

 • подання випускниками заяв на виготовлення Додатків – за 2 місяці до дати вручення;

 • подання Деканатами у навчальний відділ реєстраційних форм та заявок на замовлення Додатків – 1,5 місяці до дати вручення їх випускникам;

 • подання відповідальною особою кафедри іноземних мов перекладених Додатків – 20 днів до дати замовлення навчальним відділом Виконавцю виготовлення Додатків.

 • замовлення навчальним відділом Виконавцю виготовлення Додатків – 15 днів до дати вручення їх випускникам;

2.10. Деканати разом з заявками на замовлення Додатків подають у навчальний відділ відомість зі згодою на збір та використання персональної інформації з метою замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про освіту (додаток 9).

^ 3. Порядок замовлення та виготовлення виправлених Додатків

3.1. Виправленню може підлягати Додаток у разі наявності помилок в інформації, що відтворена в ньому.

3.2 Усі витрати, пов’язані з повторним замовленням і виготовленням Додатків несуть особи, які допустили помилки.

3.3. Виправлення Додатка здійснюється на підставі письмової заяви його власника на ім'я ректора університету, до заяви додається оригінал Додатка.

3.4. Додатки, що подаються на виправлення, повертаються у навчальний відділ за актом прийому-передачі. Навчальний відділ подає зіпсований Додаток Виконавцю для знищення.

3.5. Видача виправленого Додатка здійснюється тільки після повернення первинного Додатка. Інформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

3.6 У замовленні на виправлення Додатка вказується дата вручення виправленого Додатка. При цьому у Додатку відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення його випускником, а печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинними на дату вручення виправленого Додатка.

3.7. Замовлення на виправлення Додатків та інші дії щодо виправлення Додатків здійснюються відповідно до умов, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

^ 4. Видача й облік Додатків

4.1. Видачу та облік Додатків здійснює відповідальна особа навчального відділу з записом у журналі реєстрації виданих Додатків. Журнал реєстрації прошивається, його сторінки нумеруються та скріплюються печаткою університету.

4.2. До журналу реєстрації виданих Додатків заносяться дані, наведені у додатку 6. Видані Додатки списують в установленому порядку. Звіт про видані Додатки заповнюється за формою, встановленою у додатку 7 до цього Порядку, та надається уповноваженому органу.

4.3. У разі неотримання випускником Додатка протягом двох місяців з дати його видачі, невидані Додатки (із зазначенням причин невидачі, повернення) обов'язково передаються уповноваженому органу для знищення разом зі звітом за формою, встановленою в додатку 8 до цього Порядку.

^ 5. Дублікати Додатків
5.1. Дублікат Додатку видається в разі його втрати, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості його реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника Додатка.

5.2. Дублікат Додатку видається за письмовою заявою власника документа. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

5.3. До заяви додаються:

 • оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, у якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;

 • копія квитанції про сплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту.

5.4. Замовлення на виготовлення дубліката та паперові підтвердження за встановленими формами створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та подаються навчальним відділом Виконавцю протягом 15 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого Додатка та подання ним усіх необхідних документів.

5.5. У замовленні на виготовлення дубліката вказується дата закінчення навчального закладу згідно з ксерокопією первинного документа та поточна дата вручення документа, що відповідає даті вручення дубліката. На картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на Додатку відтворюються чинні на момент вручення дубліката Додатка.

5.6. При виготовленні дубліката втраченого або пошкодженого документа з моменту виготовлення дубліката попередній документ втрачає чинність.

5.7. Відомості про видачу дубліката заносяться до журналу реєстрації виданих Додатків навчального закладу із зазначенням серії і номеру документа та слова «Дублікат». У журналі реєстрації виданих Додатків у відповідній графі про видачу первинного документа робиться відмітка про видані дублікати.

Начальник навчального відділу О.О.Матусевич
Додаток 1 до наказу
^

від « 05 » 08 2013 р. № 741

Реєстраційна форма


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Ідентифікатор вузла ІВС «ОСВІТА»
 1. Ідентифікатор навчального закладу
^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ

1. Робоча версія назви кваліфікації

[?]

2. Назва кваліфікації до друку [2.1]

[?]

3. Назва кваліфікації до друку (англ.) [2.1]

[?]

4. Звання (якщо надається) [2.1]

[?]

5. Звання (англ.) (якщо надається) [2.1]

[?]

6. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією [2.2]

[?]

7. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією(англ.) [2.2]

[?]

8. Рівень кваліфікації [3.1]

[?]

9. Рівень кваліфікації (англ.) [3.1]

[?]

10. Офіційна тривалість програми [3.2]

[?]

11. Офіційна тривалість програми (англ.) [3.2]

[?]

12. Вимоги до вступу [3.3]

[?]

13. Вимоги до вступу (англ.) [3.3]

[?]

14. Вимоги програми

Програма підготовки включає [4.2]

[?]

15. Програма підготовки включає (англ.) [4.2]

[?]

16. Опис результатів навчання

Знання і розуміння [4.2]

[?]

17. Опис результатів навчання

Знання і розуміння (англ.) [4.2]

[?]

18. Застосування знань і розуміння: [4.2]

[?]

19. Застосування знань і розуміння: (англ.) [4.2]

[?]

20. Формування суджень: [4.2]

[?]

21. Формування суджень: (англ.) [4.2]

[?]

22. Детальні відомості про програму (Таблиця) [4.3]

Номер за порядком або код *

Навчальний

рік-

початок**

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Кредити ЕСТS

Тип оціню­вання

****

[?]***[?]

[?]

[?]

[?]

[?]
[?]

[?]

[?]

[?]

[?]

[?]***[?]

[?]

[?]

[?]

[?]

* «Номер за порядком або код» залиште порожнім, якщо відсутній спеціальний код дисципліни, що використовується в навчальному процесі.

** До графи «Навчальний рік» заносимо рік, в який почалося вивчення елементу програми (дисципліни). Якщо дисципліна вивчається декілька років, змініть це в веб інтерфейсі.

*** Розділіть елементи програми за типами за допомогою рядка, що об'єднує усі колонки таблиці, запишіть число, що відповідає типу елемента програми:

 1. - Теоретичне навчання

 2. - Практики

 3. - Курсові роботи (проекти)

 4. - Підсумкова державна атестація

**** До графи «Тип оцінювання» заносимо

0 - якщо за предмет виставляється оцінка

1- якщо за предмет виставляється „Зараховано/ Не зараховано”

23. Схема оцінювання [4.4]

Оцінка за національною шкалою /
^

National grade


Рівень досягнень, % / Marks, %

Національна диференційована шкала

^
Відмінно / Ехcellent

[?] -100

Добре /Good

[?] - [?]

Задовільно / Satisfactory

[?] - [?]

Незадовільно / Fail

0 - [?]
^

Національна недиференційована шкала

Зараховано / Passed

[?] -100
^
Не зараховано / Fail

0-[?]

Шкала ECTS
А

[?] -100

В

[?] - [?]

С

[?] - [?]

D

[?] - [?]

Е

[?] - [?][?] - [?]

F

0 - [?]

В таблиці схеми оцінювання впишіть числа замість [?]. Не видаляйте рядки таблиці!

24. Академічні права [5.1]

[?]

 1. Академічні права (англ.) [5.1]

[?]

 1. Професійні права [5.2]

[?]

27. Професійні права (англ.) [5.2]

[?]

28. Факультет [6.1]

[?]

29. Факультет (англ.) [6.1]

[?]

30. Спеціалізація [6.1]

[?]

31. Спеціалізація (англ.) [6.1]

[?]

32. Інші джерела інформації [6.2]

[?]

33. Інші джерела інформації (англ.) [6.2]

Декан факультету ____________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище)

Примітка: у разі, якщо заявка складається з кількох сторінок, то сторінки нумеруються і кожна сторінка засвідчується підписом Декана і відповідальної особи.

Додаток 2 до наказу ректора

від « 05 » 08 2013 р. № 741


Заявка

Факультету ____________________________________________________________________

(назва факультету)

на виготовлення додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка для випускника 20_ року

^

1 ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Прізвище/

Family name(s);
1.2 Ім’я та по батькові/

Given name(s);
1.3 Дата народження (число/місяць/рік)/

Date of birth (day/month/year);
1.4 Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є)/

Student identification number or code (if available);

2 ^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language);

2.2 Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/

Main field(s) of study for the qualification;

2.3 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію/

Name and status of awarding institution (in original language);
2.4 Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3)

Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language);

2.5 Мова(и) навчання/ екзаменів /

Language(s) of instruction/examination;

3 ^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Рівень кваліфікації/

Level of qualification;

3.2 Офіційна тривалість програми/

Official length of programme;

3.3 Вимоги до вступу/

Access requirements(s);

4 ^ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1 Форма навчання/

Mode of study;

4.2 Вимоги програми/

Programme requirements;

4.3 Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити; (якщо ця інформація міститься в офіційній академічній довідці, її потрібно навести тут)/

Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits

obtained; (if this information is available on an official transcript this should be used here)

4.4 Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок/

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance;
4.5 Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/

Overall classification of the qualification (in original language);
^

5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА/

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION


5.1 Академічні права/

Access to further study;

5.2 Професійні права (якщо надаються)/

Professional status (if applicable);
^

6 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ ADDITIONAL INFORMATION


6.1 Додаткова інформація/

Additional information;

6.2 Інші джерела інформації/

Further information sources;
^

7 ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА/ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT


7.1 Дата/

Date;

7.2 Підпис/

Signature;

7.3 Посада/

Capacity;

7.4 Офіційний штамп чи печатка/

Official stamp or seal;
^

8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEMДекан факультету ____________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище)
Відповідальний: ____________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище)
Примітка: у разі, якщо заявка складається з кількох сторінок, то сторінки нумеруються і кожна сторінка засвідчується підписом Декана і відповідальної особи.

Додаток 6 до наказу ректора

від « 05 » 08 2013 р. № 741Дані, що заносяться до журналу реєстрації виданих Додатків до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT):

 • порядковий реєстраційний номер*;

 • прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано документ;

 • назва документа (Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT);

 • номер та серія Додатка;

 • дата видачі Додатка;

 • назва спеціальності;

 • присвоєна кваліфікація;

 • підпис особи, яка видала документ про освіту;

 • підпис випускника, що отримав документ про освіту.

* Примітка: порядковий номер складається з чотирьох частин, розділених дефісом:

- перша частина – скорочена назва документа - DS;

- друга частина – код структурного підрозділу, де ведеться книга обліку видачі Додатків;

 • третя частина – порядковий номер запису у книзі;

 • четверта частина - останні дві цифри року, коли видавався документ.

^ Коди структурних підрозділів:

01 – Факультет «Мости та тунелі»;

02 – Факультет «Електрифікація залізниць»

03 – Факультет «Механічний»;

04 – Факультет «Управління процесами перевезень»;

05 – Факультет «Організація будівництва доріг та експлуатація колії»;

06 – Факультет «Промислове та цивільне будівництво»;

07 – Факультет «Економіка та менеджмент»;

08 – Львівська філія;

09 – Факультет «Технічна кібернетика»;

10 – Факультет «Гуманітарна освіта та робота з іноземними студентами»;

11 – Центр безвідривної освіти.
У випадку створення нових структурних підрозділів або реорганізації діючих нові коди надає навчальний відділ.

^ Наприклад порядкового реєстраційного номера: DS-03-12/11 означає, що виданий Додаток зареєстрований у книзі обліку механічного факультету під № 12 у 2011 році).

Додаток 7 до наказу ректора

від « 05 » 08 2013 р. № 741

Уповноважений орган
Міністерства освіти і науки України
ЗВІТ
про видані додатки до дипломів про вищу освіту
європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
вищим навчальним закладом
Керівник ________________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними документами)
повідомляє, що від Міністерства освіти науки України отримано ________

(кількість)

Додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) для випускників ________ року.

(рік закінчення)
Випускникам навчального закладу було видано ___________ Додатків.

(кількість)
Керівник ___________________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ______________ 20__ року

М.П.

Відповідальний _______________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (телефон)

Додаток 8 до наказу ректора

від « 05 » 08 2013 р. № 741Уповноважений орган
Міністерства освіти і науки України

ЗВІТ
про невидані додатки до дипломів про вищу освіту
європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
вищим навчальним закладом
Керівництво _____________________________________________________
(повна назва навчального закладу за статутними документами)

повертає для знищення невидані Додатки __________ навчального року згідно з

(рік закінчення)

поданим списком.№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові випускника

Назва документа про освіту

Номер і серія диплома

Причини повернення Додатка

Додаток: копія платіжного доручення.

Керівник __________________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ________________ 20__ року
М.П.

Відповідальний ________________________________ _________________

(прізвище, ініціали) (телефон)
^ До звіту додаються накладна у двох примірниках та Додатки.

Додаток 9 до наказу ректора

від « 05 » 08 2013 р. № 741Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________________

(народився „__” ___________________ 19 ____ року , паспорт серії___ №__________) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Міністерству освіти і науки України, державному підприємству „Державний центр прикладних інформаційних технологій” та інформаційно-технічному адміністратору ІВС „ОСВІТА” на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку та видачі студентського квитка, документів про освіту та вчені звання державного зразка та забезпечення роботи ІВС „ОСВІТА” в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, обліку та видачі студентських квитків, документів про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні роботи ІВС „ОСВІТА” та в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

„___” ______________ ______ р.

____________________________ (___________________________________________)

Особу та підпис ___________________________________________ перевірено

Декан факультету ( )

„__” _________________ _____ р.

Начальник відділу кадрів (Баркалов В.М.)

М.П

Схожі:

Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconПро затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) та його опису
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02. 03. 2010 n 265
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconДодаток до диплома Європейського зразка
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260» Запорізький національний університет видає...
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconБланк згоди на збір та обробку персональних даних (випускникам до 2012 року)
Прошу видати мені Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconІнформація щодо видання Додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка
Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 04. 2012 №482 випускники бакалавріату І магістратури Доннту...
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconПорядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів, для заповнення Додатка до диплома про вищу освіту (diploma supplement)
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, шкалою ects І національною шкалою з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів...
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconІндивідуальна інформація студента для замовлення додатка європейського зразка Серія І номер диплома, до якого замовляється додаток
Вид, серія І номер документа, що засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження, наприклад, паспорт се 109878)
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconПриклад заповнення Індивідуальна інформація студента для замовлення додатка європейського зразка Серія І номер диплома, до якого замовляється додаток
Вид, серія І номер документа, що засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження, наприклад, паспорт се 109878)
Наказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) iconДокументи
1. /ЗАЯВИ НА ВИДАЧУ ДОДАТКАДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВ_ТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи