Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного
Скачати 116.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного
Дата16.10.2012
Розмір116.43 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський державний технологічний університет

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем

НАН і МОНмолодьспорту України

Новосибірський державний технічний університет (Росія)

Жешовський технологічний університет (Польща)

^ Міжнародний університетський коледж (Болгарія)


Міжнародна науково-практична конференція

Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2012)


Перше інформаційне повідомлення


^ Шановні науковці, аспіранти, студенти! 25-27 квітня 2012 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити Міжнародна науково-практична конференціяІнформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2012).

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, освіті й техніці, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних стосунків між вищими навчальними закладами і науковими установами різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.


^ Проблематика конференції:

 • Теоретичні і практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-комунікаційних систем;

 • Системні інформаційні технології моделювання складних систем;

 • Інформаційні технології в техніці;

 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;

 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;

 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;

 • Безпека інформаційних технологій;

 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;

 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;

 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті;

 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ.

Мови конференції:

українська, російська, англійська, польська, болгарська.

^ Форми участі в конференції:

пленарна доповідь, секційна доповідь, повідомлення на секції, дистанційна участь, заочна участь, вільний слухач.

Під час роботи конференції буде організована internet-трансляція пленарних і секційних засідань, будуть проходити вебінари, школи молодих науковців, демонстрація програмних засобів, електронних та інформаційних ресурсів.

^ Матеріали конференції

Тези доповідей і повідомлень будуть видані до початку конференції. Матеріали кращих доповідей та повідомлень за рекомендацією програмного комітету будуть надруковані у Віснику Черкаського державного технологічного університету, Міжнародному науковому журналі «Управляючі системи і машини» Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОНМС України, в електронному журналі «Інформаційні технології і засоби навчання»  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Університету менеджменту освіти НАПН України, які внесено до переліку наукових і фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Крім того, матеріали конференції будуть розміщені в мережі Internet на сайті конференції (за згодою авторів).

^ Участь у конференції

Для включення до програми конференції доповіді та одержання запрошення учаснику необхідно подати до оргкомітету: заявку на участь (зразок додається), текст тез (згідно з вимогами, що додаються) і сплатити організаційний внесок.

Важливі дати:

 • подання матеріалів до програмного комітету до 15 березня 2012 року;

 • повідомлення оргкомітету про включення доповіді до програми конференції до 30 березня 2012 року;

 • сплата оргвнеску до 10 квітня 2012 року;

 • розсилання запрошень на конференцію до 15 квітня 2012 року;

 • початок конференції 25 квітня 2012 року.

Оргвнесок складається з витрат на друк матеріалів конференції, включаючи вартість одного примірника тез конференції, придбання канцтоварів, представницькі витрати і становить:

для учасників з України:

200 грн – для науковців; 100 грн – для аспірантів; 75 грн – для студентів;

для учасників з Росії та країн СНД:

800 руб – для науковців; 400 руб – для аспірантів; 300 руб – для студентів;

для закордонних учасників з Європи та інших країн:

30 євро (або еквівалент у доларах США) – для науковців; ^ 15 євро – для аспірантів; 10 євро – для студентів.

Можлива дистанційна або заочна участь у конференції (вартість – 100 грн для учасників з України, 400 руб – для учасників з Росії та країн СНД, 15 євро – для закордонних учасників з Європи та інших країн, враховуючи розсилку збірника тез поштою протягом місяця після конференції).


^ Оргвнесок за участь у конференції перераховувати на банківські рахунки ЧДТУ:

для учасників з України (у гривнах):

Черкаський державний технологічний університет

Розрахунковий рахунок № 31254277220984

^ ГУДКУ в Черкаській області МФО 854018, код 05390336

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2012”

для учасників з Росії та країн СНД (у російських рублях):

^ Черкаський державний технологічний університет

Код 05390336

Розрахунковий рахунок № 25305000000026

ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Код банка ПАТ «Укрсоцбанк» 00039019

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2012”

для інших закордонних учасників (у євро):

Черкаський державний технологічний університет

Код 05390336

Розрахунковий рахунок № 25301000000031

ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Код банка ПАТ «Укрсоцбанк» 00039019

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2012”

для інших закордонних учасників (у доларах США):

Черкаський державний технологічний університет

Код 05390336

Розрахунковий рахунок № 25305000000048

ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Код банка ПАТ «Укрсоцбанк» 00039019

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2012”

Копія квітанції про оплату оргвнеску надсилається до оргкомітету в електронному вигляді до ^ 10 квітня 2012 року.

Можлива оплата оргвнеску при реєстрації на конференції, про що необхідно повідомити оргкомітет до 10 квітня 2012 року.

Оплата проїзду, проживання і харчування, а також участь у додаткових заходах (фуршет, екскурсія Шевченківськими місцями Черкащини) здійснюється учасниками конференції самостійно.

Проживання учасників конференції можливе у готелях м. Черкаси, готелі та гуртожитках ЧДТУ. Оргкомітет може надати інформацію про готелі м. Черкас і вартість проживання в них.

^ Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м.Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних технологій.

Телефон для довідок: (0472) 73-02-71; факс: (0472) 71-00-94.

Е-mail: itont7@gmail.com.


Сайт конференції: http://itont-2012.cdtu.edu.ua.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • обсяг: 1-2 сторінки;

 • формат аркушу паперу – А4;

 • орієнтація – книжна;

 • поля: ліве, праве – 2 см; верхнє, нижнє – 2 см;

 • шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12 пт;

 • інтервал – одинарний;

 • порядок розміщення матеріалів:

Назва – друкується жирними прописними літерами по центру сторінки.

Ініціали та прізвище авторів розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

^ Назва установи, де працює автор, розташовується по центру після ініціалів та прізвища.

Текст тез друкується через інтервал після назви установи, де працює автор.

^ Абзац – 10 мм.

Малюнки та фотографії подаються у форматі JPEG.

Слово “Таблиця” та номер таблиці розташовується праворуч, а її заголовок – по центру (жирним шрифтом).

Формули – набираються в редакторі формул Equation шрифтом Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ –12 пт.

^ Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перше число вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті, після коми дається друге число, яке відповідає номеру сторінки. Перелік посилань має назву "Список використаних джерел" і розташовується по центру після основного тексту через один інтервал. Список використаних джерел оформляється відповідно до правил бібліографічного опису.


^ Програмний комітет розглядатиме лише матеріали, що оформлені згідно з вимогами і подані у вказаний термін.


Заявка учасника:


Прізвище, ім`я, по батькові:__________________________________________________________________________

Організація (повна назва, адреса, обов`язково з індексом): ________________________________________________

Посада: ___________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання: ______________________________________________________________________

^ Контактний телефон: ________________, факс: _______________, e-mail: _________________________________

Домашня адреса:___________________________________________________________________________________

Форма участі (пленарна доповідь, секційна доповідь, секційне повідомлення, вільний слухач, дистанційна участь, заочна участь, учасник виставки програмних продуктів, електронних та інформаційних ресурсів): __________________________________________________________________________________________________

^ Назва тематичного напряму конференції:­­­­­­______________________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

^ Назва програмного продукту, електронного чи інформаційного ресурсу, який планується демонструвати: __________________________________________________________________________________________________

^ Потрібні технічні засоби (дошка, мультимедійний проектор, відео, комп`ютер, локальна мережа, доступ до Internet): ____________________________________________________________________________

Необхідність у проживанні (готель, гуртожиток):________________________________________________________

^ Побажання на адресу оргкомітету: __________________________________________________________________


Дата _________________ Підпис ____________________________


Матеріали (заявка учасника і текст тез), а також копію квітанції про оплату оргвнеску надсилати на адресу оргкомітету в електронному вигляді електронною поштою на адресу itont7@gmail.com. Також можлива реєстрація учасників в онлайн режимі на сайті конференції.


Оргкомітет

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Ректор ЧДТУ, професор, д.т.н. Лега Ю.Г. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Ректор НТУУ «КПІ», академік НАНУ, професор, д.т.н. Згуровський М.З. (м. Київ)

Директор ІІТЗН НАПНУ, академік НАПНУ, професор, д.т.н. Биков В.Ю. (м. Київ)
Директор МННЦІТіС НАН і МОНМС України, професор Гриценко В.І. (м. Київ)

Президент МУК, професор Радев Т. (МУК, м. Добріч, Болгарія)

Академік НАПНУ, професор, д.п.н. Жалдак М.І. (НПУ, м. Київ)
Професор, д.т.н. Бідюк П.І. (НТУУ «КПІ», м. Київ)

Професор, д.т.н. Ващенко В.А. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Голуб С.В. (ЧНУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Губарев В.В. (НДТУ, г. Новосибірськ, Росія)

Професор, д.т.н. Гужов В.І. (НДТУ, г. Новосибірськ, Росія)

Професор, д.ф.-м.н. Гусак А.М. (ЧНУ, м. Черкаси)
Професор, д.т.н. Зайченко Ю.П. (НТУУ «КПІ», м. Київ)

Професор, д.т.н. Златкін А.А. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Канашевич Г.В. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.е.н. Качала Т.М. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Кочкарьов Ю.О. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, к.т.н. Кухаренко В.М. (НТУ “ХПІ”, м. Харків)
Професор, д.т.н. Лукашенко В.М. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.п.н. Морзе Н.В. (КУ, м. Київ)
Професор, д.т.н. Осипенко В.І. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Панкратова Н.Д. (НТУУ «КПІ», м. Київ)

Професор, д.е.н. Пасічник Ю.В. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.т.н. Первунінський С.М. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.п.н. Раков С.А. (УЦОЯО, м. Київ)
Професор, к.ф.-.м.н. Рамський Ю.С. (НПУ, м. Київ)
Професор, д.т.н. Романенко В.Д. (НТУУ «КПІ», м. Київ)

Професор, д.т.н. Рудницький В.М. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.п.н. Семеріков С.О. (КНУ, м. Кривий Ріг)
Професор, д.т.н. Снитюк В.Є. (ЧДТУ, м. Черкаси)

Професор, д.ф.-м.н. Соловйов В.М. (ЧНУ, м. Черкаси)
Професор, д.п.н. Співаковський О.В. (ХДУ, м. Херсон)
Професор, д.п.н. Спірін О.М. (ІІТЗН НАПНУ, м. Київ)

Професор, д.т.н. Столяренко Г.С. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.т.н. Тесля Ю.М. (КНУБА, м. Київ)
Професор, д.т.н. Тимченко А.А. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.п.н. Триус Ю.В. (ЧДТУ, м. Черкаси)
Професор, д.т.н. Шарапов В.М. (ЧДТУ, м. Черкаси)

С.н.с., д.т.н. Манако А.Ф. (МННЦІТіС НАН і МОНмолодьспорту України, м. Київ)

Доцент, д.т.н. Головня Б.П. (ЧНУ, м. Черкаси)

Доцент, д.ф. Сетлак Г. (ЖТУ, м. Жешов, Польща)
Доцент, к.т.н. Єрофєєв Ю.Ф. (ЧДТУ, м. Черкаси)


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова оргкомітету – ректор ЧДТУ, професор, д.т.н. Лега Ю.Г. 

Заступники голови оргкомітету:
Качала Т.М., проректор з НДР та міжнародних зв’язків ЧДТУ, професор, д.е.н.
^ Тимченко А.А., директор інституту інформаційних системних досліджень ЧДТУ, декан факультету інформаційних технологій і систем, професор, д.т.н. 

Триус Ю.В., професор кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ, професор, д.п.н.

^ Члени оргкомітету:
Лукашенко В.М., завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Первунінський С.М., завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
^ Рудницький В.М., завідувач кафедри системного програмування ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Снитюк В.Є., завідувач кафедри інформаційних технологій проектування ЧДТУ, доцент, д.т.н.;
^ Кочкарьов Ю.О., завідувач кафедри комп’ютерних систем ЧДТУ, професор, д.т.н.;
Оксамитна Л.П., доцент кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Саух В.М., доцент кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
^ Сєркова Л.Е., доцент кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ, доцент, к.т.н.;

Стеценко І.В., доцент кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ, доцент, к.т.н.;
Єрофєєв Ю.Ф., доцент кафедри комп’ютерних систем ЧДТУ, доцент, к.т.н.;

^ Андрієнко В.О., старший викладач кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ;
Заспа Г.О., старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ЧДТУ.


^ Секретаріат конференції:
Герасименко І.В., аспірантка кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ;

Граділенко В.O., провідний інженер кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ;
^ Середа Л.А., співробітник кафедри комп’ютерних технологій ЧДТУ.

Адреса оргкомітету:

кафедра комп’ютерних технологій  ЧДТУ, б-р Шевченка, 460, корп. 1, ауд. 507, м.Черкаси,18006, Україна

^ Контактні телефони: (0472) 73-02-71 (кафедра комп’ютерних технологій ЧДТУ)

Контактна особа: Триус Юрій Васильович

Е-mail: itont7@gmail.com.

Сайт конференції: http://itont-2012.cdtu.edu.ua.


^ КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ


24 квітня 2012 року, вівторок

13.00 - 20.00 - Заїзд учасників конференції та їх розміщення в готелі та гуртожитках ЧДТУ 

25 квітня 2012 року, середа

  7.00 - 9.00 – Заїзд учасників конференції та їх розміщення в готелі та гуртожитках ЧДТУ
  8.00 - 9.00 – Сніданок учасників конференції
  8.30 - 9.55 – Реєстрація учасників конференції (ЧДТУ, корп. 1, фойє)
10.00 - 10.30 – Відкриття конференції (ЧДТУ, корп. 1, кінозал)
10.30 - 13.00 – Перше пленарне засідання конференції (ЧДТУ, корп. 1, кінозал)
13.00 - 14.00 – Перерва на обід
14.00 - 18.00 – Друге пленарне засідання конференції (ЧДТУ, корп. 1, кінозал)
19.00 - 21.00 – Фуршет для учасників конференції

26 квітня 2012 року, четвер

  8.00 - 9.00 – Сніданок учасників конференції 
  9.00 - 13.00 – Секційні засідання конференції

13.00 - 14.00 – Перерва на обід

14.00 - 18.00 – Продовження секційних засідань

18.00 - 20.00 – Екскурсія по Черкасах


27 квітня 2012 року, п’ятниця


  8.00 - 9.00 – Сніданок учасників конференції 

9.00 - 10.00 – Підсумкове пленарне засідання конференції (ЧДТУ, корп. 1, кінозал)

10.00 - 16.00 – Екскурсійна поїздка учасників конференції Шевченківськими місцями Черкащини

16.00 – Від’їзд учасників конференції.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconПоложення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. №
Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу на навчальний рік
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий Інститут права та психології Дослідницький Центр Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі і-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «захист прав І свобод людини та громадянина...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука»
Одеського національного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни навчально-науковий комплекс «економічна освіта та наука»
Одеського національного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького погоджено
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Навчально-методичний комплекс з дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи