Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни
НазваГсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни
Дата24.09.2012
Розмір52.4 Kb.
ТипДокументи
1. /sestr sprava/7 stOkx.doc
2. /sestr sprava/OKX dod A.doc
3. /sestr sprava/OKX-1.doc
4. /sestr sprava/OPP 1-5 str.doc
5. /sestr sprava/OPP I-Vstr.doc
6. /sestr sprava/do pl..doc
7. /sestr sprava/К. Plan ms(2).doc
8. /sestr sprava/К. Plan ms(__).doc
9. /sestr sprava/ОРР. dod.A,B,V,G.doc
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни
Додаток а таблиця Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни
1101 медицина кваліфікації 3231 сестра медична
1101 медицина кваліфікації 3231 сестра медична Видання офіційне міністерство освіти І науки україни
IV. Види практичного навчання
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки україни
Додаток А. Таблиця Система змістових модулів


ГСВОУ _________-03


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика


БАКАЛАВРА

напряму підготовки 1101 МЕДИЦИНА


кваліфікації 3231 сестра медична
Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ – 2003


Передмова

І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО ЛЬВІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ МЕДИЧНИМ КОЛЕДЖЕМ ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІНаказом Міністерства освіти і науки України

від_______________ _____ р. №__________


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


Голова робочої групи - ШЕГЕДИН Марія Броніславівна –д.м.н., доцент, Заслужений лікар України, академік Академії наук Національного Прогресу, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.

Робоча група:


ОРІБКО Світлана Данилівна - Заслужений лікар України, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Медсестринство в педіатрії”, заступник директора з практичної роботи.

КОСОВАН Надія Євстахівна - викладач вищої категорії, старший викладач, викладач дисципліни “Анестезіологія та реаніматологія”, завідувач відділення “Сестринська справа” ІІ рівня акредитації.

ЛЕСИК-ЛІСНА Оксана Андріївна - викладач дисципліни “Медсестринські теорії та процес”, викладач вищої категорії.

ЧОРНЕНЬКА Роксоляна Святославівна - викладач дисципліни “Основи сестринської справи”.

ПОДНОСОВА Людмила Миколаївна - викладач вищої категорії, викладач дисципліни“Клінічне медсестринство в терапії”.

ЧЕРНЮК Галина Дмитрівна - викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Медсестринство в терапії”.

ШУСТАКЕВИЧ Софія Федорівна - викладач вищої категорії, викладач дисципліни “Медсестринства в хірургії”.

ДМИТРИШИН Богданна Ярославівна - викладач першої категорії, викладач дисципліни “Клінічне медсестринство в педіатріі”.

ДАЦКО Лідія Павлівна - викладач вищої категорії, викладач дисципліни “Медсестринство в офтальмології”.

КРАВЦІВ Ванда Володимирівна - викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Клінічне медсестринство в інфекційній клініці”.

ЛЕВИЦЬКА Людмила Миколаївна - викладач першої категорії, викладач дисципліни “Медична та соціальна реабілітація”.

КОКОТ Наталія Володимирівна - викладач другої категорії, викладач дисципліни “Медсестринство в неврології і психіатрії”.

КАПКО Марія Миколаївна - викладач дисципліни “Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології”.

БАЙДАЛА Оксана Дмитрівна - викладач дисципліни “Медсестринство в сімейній медицині”.

ВЕСКЛЯРОВА Уляна Павлівна - викладач вищої категорії, викладач дисципліни “Медсестринство в педіатрії”, методист коледжу.
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України.


Зміст

С

1 Галузь використання ........................................................................................1-42 Нормативні посилання......................................................................................4-5


3 Визначення........................................................................................................ 5


4 Позначення і скорочення ................................................................................. 5


5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння

щодо вирішення типових задач діяльності ....................................................…5-6


6 Здатності вирішувати проблеми й задачі соціальної

діяльності та уміння, що є відображенням наявності

цих здатностей .....................................................................................................6-7


7 Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний

рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів ....................................7


8 Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються

у вищих навчальних закладах ............................................................................7


9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки ..................................7


Додаток А Виробничі функції, типові задачі діяльності

та уміння, якими повинні володіти випускники вищого

навчального закладу .........................................................................................8-16


Додаток Б Здатності випускників вищого навчального

закладу, що вимагаються, та система умінь, яка їх відображає ...................17-20


Вступ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого навчального закладу є галузевим нормативним докумен­том, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів - випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.


Стандарт використовується під час:

  • визначення цілей освіти та професійної підготовки;

  • розроблення та корегування складових державного стандарту вищої освіти (перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями) та галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої світи);

  • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

  • розроблення та корегування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

  • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

  • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

  • прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

  • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.Схожі:

Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconМетодические разработки кафедры
Главной составляющей методического обеспечения учебного процесса на кафедре является Галузевий стандарт вищої освiти України гсвоу...
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Проведення будівельних робіт нульового циклу". / Днiпропетр нац ун-т залiзнич трансп iменi акад. В. Лазаряна. Укл.: М. I. Нетеса, Д. Ю. Чашин. Д., 2005. 36 с
Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є Галузевий стандарт вищої освіти України гсвоу 092100(опп)-04...
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Гсвоу 03 галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи