Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Скачати 51.53 Kb.
НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Дата24.09.2012
Розмір51.53 Kb.
ТипДокументи
1. /Lab diagnost/5st.doc
2. /Lab diagnost/5st1.doc
3. /Lab diagnost/5stOPP.doc
4. /Lab diagnost/5stOPP1.doc
5. /Lab diagnost/7st.doc
6. /Lab diagnost/7st1.doc
7. /Lab diagnost/Blok 1.doc
8. /Lab diagnost/Blok 11.doc
9. /Lab diagnost/Dodatok A OKX.doc
10. /Lab diagnost/Dodatok A OKX1.doc
11. /Lab diagnost/List.doc
12. /Lab diagnost/List1.doc
13. /Lab diagnost/OPP.doc
14. /Lab diagnost/OPP1A.doc
15. /Lab diagnost/Додаток Б.doc
16. /Lab diagnost/Додаток Б1.doc
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо – професійна програма підготовки
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо – професійна програма підготовки
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Таблиця – Система блоків змістових модулів
Таблиця – Система блоків змістових модулів
Обов’язковий Таблиця Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу
Обов’язковий Таблиця Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу
Лист погодження
Лист погодження
Бакалавра напряму підготовки 1101 медицина
Додаток a (обов’язковий) Таблиця Система змістових модулів
Додаток б (обов’язковий) Таблиця – Здатності випускників вищого навчального закладу та система умінь, яка їх відображає
Додаток б (обов’язковий) Таблиця – Здатності випускників вищого навчального закладу та система умінь, яка їх відображаєГСВОУ __________-04


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Освітньо - кваліфікаційна характеристика


БАКАЛАВРА


напряму підготовки_____1101 МЕДИЦИНА__________

кваліфікації___3221_лаборант (медицина)


Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇ НИ


Київ – 2004


Передмова

І. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міносвіти і науки України


ВНЕСЕНО ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міносвіти і науки України

від__________ ___ р. №_______


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


ГОЛОВА РОБОЧОЇ ГРУПИ – Шегедин Марія Броніславівна - д.м.н., Заслужений лікар України, академік Академії наук Національного Прогресу,

директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.


Робоча група:


Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського


Смачило Іванна Семенівна - Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, методист вищої категорії, викладач дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика".

Цегелик Галина Володимирівна - Заслужений працівник освіти України, викладач вищої категорії, викладач дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою".

Гнатюк Ірина Олександрівна - Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика".

Балко Ярослава Дмитрівна - викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою" .

Барська Марія Леонідівна - кандидат біологічних наук, викладач дисципліни "Біологічна хімія з біохімічною діагностикою".

Крупка Неля Омелянівна - викладач вищої категорії, старший викладач, викладач дисципліни "Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою".

Саляк Неоніла Опанасівна – Відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни "Медична паразитологія".

Кінаш Володимира Степанівна – Відмінник освіти України , викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач дисципліни “Латинська мова з медичною термінологією”.

Ляхович Ірина Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач дисципліни “Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою”.

Сойка Лариса Дмитрівна – викладач дисципліни “Біологічні хімія”.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України.


Зміст С

1 Галузь використання .........................................................................................1-42 Нормативні посилання .............................................................................................4


3 Визначення..........................................................................................................4


4 Позначення і скорочення ...................................................................................5


5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння

щодо вирішення типових задач діяльності .........................................................5-6


6 Здатності вирішувати проблеми й задачі соціальної

діяльності та уміння, що є відображенням наявності

цих здатностей..................................................................................................….6


7 Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний

рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів ....................................7


8 Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються

у вищих навчальних закладах ...........................................................................7


9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки ..................................7


Додаток А Виробничі функції, типові задачі діяльності

та уміння, якими повинні володіти випускники вищого

навчального закладу ..........................................................................................8-41


Додаток Б Здатності випускників вищого навчального

закладу, що вимагаються, та система умінь, яка їх відображає .....................42-49Вступ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого навчального закладу є галузевим нормативним докумен­том, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів - випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.


Стандарт використовується під час:

  • визначення цілей освіти та професійної підготовки;

  • розроблення та корегування складових державного стандарту вищої освіти (перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями) та галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої світи);

  • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

  • розроблення та корегування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

  • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

  • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

  • прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

  • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Менеджмент" спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування" складена відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо кваліфікаційна характеристика iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи