Галерея вітчизняних вчених icon

Галерея вітчизняних вчених
Скачати 32.49 Kb.
НазваГалерея вітчизняних вчених
Дата02.10.2012
Розмір32.49 Kb.
ТипДокументи

Галерея вітчизняних вчених

A Gallery of Domestic Scientists

Мільков Б.О., Плаксива О.О. Амосов Микола МихайловиЧ (1913-2002)

Milkov B.O., Plaksyva O.O. Amosov Mykola MyKhailovych (1913-2002) 7

Мільков Б.О. СВІТОГЛЯД АКАДЕМІКА М.М.АМОСОВА

Milkov B.O. Academician M.M.Amosov’s Outlook 10

Оригінальні дослідження

Original Researches

Черкасов Е.В. ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИН ПАНЕТА ТА АПОПТОЗ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПРИ ДУОДЕНІТІ ТА ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВА­НАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНИХ З HELICOBACTER PYLORI

^ Cherkasov E.V. PANETH'S CELLS DAMAGE AND APOPTOSIS OF DUODENAL EPITHELIAL STEM CELLS IN HELICOBACTER – ASSOCIATED DUODENITIS AND DUODENAL ULCER DISEASE 13

Рылюк А.Ф., Холодный А.К. ВарИантЫ кровоСНАБЖЕНИЯ пОдЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

^ Ryliuk A.F., Kholodnyi A.K. PANCREATIC BLOOD SUPPLY VARIANTS 16

Луговой А.О., Мусселиус С.Г., Заринская С.А., Владимиров В.Г., Попова Е.Ю., Былова Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ КСЕНОГЕННЫХ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

^ Lugovoi A.O., Musselius S.G., Zarinskaia S.A., Vladimirov V.G., Popova E.Yu., Bylova N.A. THE USE OF LYOPHILIZED XENOGENIC HEPATOCYTES IN THE TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS IN AN EXPERIMENT 20

Нестерук Л.Н., Рылюк А.Ф. КРОВОСНАБЖЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО УГЛА

Nesteruk L.N., Ryliuk A.F. BLOOD SUPPLY OF THE ILEOCECAL ANGLE 24

^ Савка І.Г. СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕЛОМІВ КОРОТКИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ

Savka I.G. FORENSIC-MEDICAL EVALUATION OF FRACTURES OF THE SHORT TUBULAR BONES OF THE HAND 28

Нові хірургічні технології

New Surgical Technologies

Шкварковський І.В., Алексеєнко О.В. , Яцків В.В. СпосІб лапароскопІЧного формуваннЯ пасма сальника длЯ пластики кукси бронха

^ Shkvarkovskyi I.V., Alekseienko O.V. , Yatskiv V.V. Technique of laparoscopic moulding of an omentum flap for bronchial stump plastic repair 31

Шкварковський І.В., Алексеєнко О.В., Більцан О.В. СпосІб профІлактики неспроможностІ швІв кукси бронха

^ Shkvarkovskyi I.V., Alekseienko O.V. , Biltsan O.V. A preventive technique of failure of bronchial stump sutures 33

Казимірко М.З., Кулачек Ф.Г., Петрюк Б.В., Хомко О.Й., Петрович Г.В., Скицько А.І., Цикрович В.Л., Проняєв В.В. УДОСКОНАЛЕНА ШКІРНА ПЛАСТИКА ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК

^ Kazymirko M.Z., Kulachek F.G., Petriuk B.V., Khomko O.Y., Petrovych G.V., Skytsko A.I., Tsykrovych V.L., Proniaiev V.V. Improved Skin Grafting of Trophic Ulcers 35

Наукові огляди

Scientific Reviews

Білоокий В.В. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖОВЧНОГО ПЕ­РИТОНІТУ

^ Bilookyi V.V. MODELING OF EXPERIMENTAL BILIARY PERITONITIS 39

Боднар Б.М., Ахтемійчук Ю.Т., Сокольник С.О. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПЕРА­ТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН СІМ'ЯНОГО КАНАТИКА У ДІТЕЙ

^ Bodnar B.M., Akhtemiichuk Yu.T., Sokolnyk S.O. MODERN METHODS OF OPERATIVE TREATMENT OF VARICOCELE IN CHILDREN 44

Банул Б.Ю. Анатомо-фІлогенетиЧнІ особливостІ гІпоталамуса

Banul B.Yu. Anatomical-phylogenetic Peculiarities of the Hypotha­lamus 48

Короткі повідомлення

Brief Communications

Сенютович Р.В., Бабін В.Д., Дацюк І.О., Унгурян В.П., Крушницький М.Д. Випадок ГІГАНТСЬКОЇ РЕЦИДИВНОЇ ЛІПОСАРКОМИ ЖИВОТА

^ Seniutovych R.V., Babin V.D., Datsiuk I.O., Ungurian V.P., Krushnytskyi M.D. A CASE of Gigantic RELAPSING Liposarcoma of the Abdomen 51

Лекції

Lectures

Паньків В.І. МОРФОЛОГІЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Pan’kiv V.I. Morphology of Malignant Tumors of the Thyroid Gland 53

Методи дослідження

Methods of Investigation

Нечитайло Ю.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І БІОСТАТИСТИКА: І. "АнатомІЯ" та "фІзІологІЯ" наукових дослІджень

^ Nechytailo Yu.M. Scientific Researches and Biostatistics: 1. “Anatomy” and “Physiology” of Scientific Researches 62

Макар Б.Г., Антонюк О.П. CПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ГЛИБИНИ ЯМОК АНА­ТОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

^ Makar B.H., Antoniuk O.P. A method of Measuring the Depth of the Fossae of Anatomical Objects 67

БДМА – 60

BSMA – 60

Тарасенко Л.В., Власова О.В., Скорейко П.М. ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕ­ДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

^ Tarasenko L.V., Vlasova O.V., Skoreiko P.M. The history of the Department of the Topographic anatomy and Operative Surgery of Bukovinian State Medical Academy 69

Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. ІСТОРІЯ КАФЕДРИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

^ Konovchuk V.M., Rotar V.I., Akentiev S.O. The History of the Department of Reanimatology of Bukovinian State Medical Academy 76

Хроніка

Chronicle

Мільков Б.О. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Невідкладна хірургія виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Акту­альні питання геморагічного та травматичного шоку" (Харків, 2003)

^ Milkov B.O. Scientific–Practical Conference “Urgent Surgery of Peptic Ulcer of the Stomach and Duodenum. Topical Issues of Hemorrhagic and Traumatic Shock” (Kharkiv, 2003) 82

Реферати

Abstracts

Цигикало О.В., Власова О.В. Реферати статей, опублІкованих у журналІ “CLINIcal Anatomy”. – 2002. – V. 15, № 1

Tsyhykalo O.V., Vlasova O.V. Abstracts of Articles Published in the Journal “CLINIcal Anatomy”. – 2002. – V. 15, № 1 84

Бурих М.П., Ворощук Р.С. РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ "SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY (JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY)". – 2002. – V. 24, № 3-4

Buryh M.P., Voroshchuk R.S. Abstracts of Articles Published in the Journal "SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY (JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY)". – 2002. – V. 24, № 3-4 88

Ювілеї

Jubilees

Черткова Л.В., Ахтемійчук Ю.Т. Професор Бурих Михайло ПрокоповиЧ (до 65-річчя від дня народження)

Certkova L.V., Akhtemiichuk Yu.T. Professor Buryh Mykhailo Prokopovych (in commemoration of the 65th anniversary of his Birth) 94

Некролог

Obituary

ПАМ'ЯТІ ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА КОВАЛИШИНА

In memory of Ivan Vasyliovich KovalYshyn 96


Правила для авторів Instructions for Authors

Схожі:

Галерея вітчизняних вчених iconСлово до шанувальників журналу галерея вітчизняних вчених
move to 0-15621513
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених
Потенціал диференціювання стромальних клітин жирової тканини за даними імуногістохімії в експерименті 12
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених
Сенютович Р. В., Бізер Л.І. Комбіновані втручання на жіночих статевих органах при колоректальному раку 8
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених
Ультраструктурні зміни ендотеліальних клітин капілярів м'язової тканини за умов експериментальної ішемії 7
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених
Сенютович Р. В., Бізер Л.І. Комбіновані втручання на жіночих статевих органах при колоректальному раку 8
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених
ЯкІсно-кІлькІснІ змІни ланок гемомІкроциркулЯторного русла шкІри при експериментальному стрептозотоциновому цукровому дІабетІ 11
Галерея вітчизняних вчених iconСлово до шанувальників журналу галерея вітчизняних вчених
...
Галерея вітчизняних вчених iconГалерея вітчизняних вчених караваєв володимир опанасович (1811-1892) 6
Стан apud-системи клубово-сліпокишкового сегмента при експериментальній патології 10
Галерея вітчизняних вчених iconІнноваційний потенціал вітчизняних підприємств
Більшість вітчизняних вчених дійшли висновку, що на активність інноваційної діяльності, а саме на ефективне використання інноваційного...
Галерея вітчизняних вчених iconМетодичнІ вказівки
Основні етапи розвитку. Роль вітчизняних вчених у становленні І розвитку технології лікарських форм.”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи