Зміст Колонка головного редактора icon

Зміст Колонка головного редактора
Скачати 39.87 Kb.
НазваЗміст Колонка головного редактора
Дата02.10.2012
Розмір39.87 Kb.
ТипДокументи

Зміст


Колонка головного редактора

Ахтемійчук Ю.Т., Пішак В.П. ПРО РОБОТУ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ В 2004 РОЦІ ТА АНАЛІЗ ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ 6

Оригінальні дослідження

Довгаль Г.В. КРАЙОВА ЛІВОШЛУНОЧКОВА ТА ПРАВОШЛУНОЧКОВА ВЕНИ 7

Шутка Б.В., Ящишин З.М., Юрах О.М., Дмитренко А.С. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН М’ЯЗО-КИШКОВОГО НЕРВОВОГО СПЛЕТЕННЯ СТРАВОХОДУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ КАРДІОСПАЗМУ 10

Рябий С.І., Макар Б.Г. СТАНОВЛЕННЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ У ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 15

Костюк Г.Я., Жученко С.П., Півторак В.І. МЕХАНІЗМ РУХУ ПАНКРЕАТИЧНОГО СЕКРЕТУ 17

Сіліна Т.М., Сирцов В.К., Бобирь О.В., Сіліна Н.К., Горовий В.В. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЯЄЧНИКУ ПІСЛЯ ОДНОБІЧНОЇ ОВАРІОЕКТОМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 21

Пірус Є.Ф. МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯЗО-ЕЛАСТИЧНОГО ТА ЗАЛОЗИСТОГО КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ 24

Луценко Н.М. ВІДМІННОСТІ ТОПОГРАФІЇ ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КОМІРОК РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ 27

Смаглій О.В., Напханюк В.К., Горянова Н.А. МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ГОРМОНПРОДУКУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ 29

Марчук О.Ф., Марчук Ф.Д. РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ МІЖРЕБЕРНОГО СУДИННО-НЕРВОВОГО ПУЧКА У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 32

Самусенко І.В., Юнесі Кутанаї Г.Р. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБАКРОМІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА 35

Кондрусик Н.Ю. ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХСЕКТОРНЫХ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА 37

Маркович О.В., Шкодивский Н.И. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТЕНКЕ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ВРЕМЕННОМ НАРУШЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 40

Барановский Ю.Г., Георгиевская Л.С., Лазарев К.Л. РЕЦЕПТОРЫ ЛЕКТИНОВ СОИ И ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ ОБУСЛОВЛИВАЮТ РАННИЙ ГИСТОГЕНЕЗ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 44

Демьяненко И.А., Шаповалова Е.Ю. ГИСТОТОПОГРАФИЯ СИАЛО- И N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМИНОКОНЪЮГАТОВ В РАННЕМ ГИСТОГЕНЕЗЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ТИПИЧЕСКОЙ И АТИПИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 47

Білоокий В.В. РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РОЗЛИТОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ В РОЗВИТКУ ГЕПАТОЛІЄНАЛЬНОГО СИНДРОМУ 52

Бачинський В.Т., Беженар І.Л., Савка І.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАКТНОЇ РЕЧОВИНИ В ОКРЕМИХ ВІДДІЛАХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ 55

Кризина П.С. АНАЛІЗ ВПЛИВУ “ФЕРОКЛЕЮ” НА ПЕРЕБІГ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ В ЕКПЕРИМЕНТІ 58

Лобко П.И., Ромбальская А.Р. ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ РЕЛЬЕФА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 61

Курик О.Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА, ОБОДОВОЇ ТА ПРЯМОЇ КИШОК 65

Мамрак Ю.В. УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАДПОЧЕЧНЫХ желез ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОБЫЧНЫМ И СО2^ -ЛАЗЕРНЫМ СКАЛЬПЕЛЕМ 68

Чекмарьова І.В., Абрамов А.В., Колесник Ю.М., Чайковський Ю.Б. МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ ЗА УМОВ ТРАВМИ СІДНИЧОГО НЕРВА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ІМУНОДЕПРЕСАНТОМ 70

Нові хірургічні технології

Рылюк А.Ф., Нестерук Л.Н. КОРОТКИЕ ЖЕЛУДОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВАРИАНТЫ ОПЕРАЦИЙ НА ЖЕЛУДКЕ И СЕЛЕЗЕНКЕ 73

Ромаев С.Н., Свириденко Л.Ю. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И ОСТЕОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУИТАХ 77

Вавренчук О.М., Юзько Т.А., Петранюк О.Я. ЗАСТОСУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЇ В ЛІКУВАННІ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ 80

Рубленик І.М., Ковальчук П.Є. ЗАКРИТИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ БЛОКОВАНИМИ МЕТАЛОПОЛІМЕРНИМИ ФІКСАТОРАМИ 82

Короткі повідомлення

Боднар О.Б., Боднар Б.М., Горячев В.В., Унгурян А.М. СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ У ДИТИНИ З ПРИВОДУ НЕПАРАЗИТАРНОЇ КІСТИ СЕЛЕЗІНКИ 85

Зінченко А.Т., Зінченко А.А., Юрценюк А.В., Кирилюк С.В. ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ЛІКТЬОВОГО ВІДРОСТКА 87

Наукові огляди

Іващук О.І., Бодяка В.Ю. РАННІЙ РЕЦИДИВ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГОСТРОКРОВОТОЧИВОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 90

БДМА – 60

Полянський І.Ю., Максим’юк В.В. НАРИСИ З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ ХІРУРГІЇ, ЛОР ТА ОЧНИХ ХВОРОБ БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 97

Болонський процес в Україні

Пішак В.П., Бажора Ю.І., Коломоєць М.Ю., Булик Р.Є. ВИЩА МЕДИЧНА ШКОЛА НА ШЛЯХУ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. МІСЦЕ І РОЛЬ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ В МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 102

Горбатюк Д.Л., Марей М.О., Добряк Є.Д., Лісовий А.С., Свиридов В.І. СТРАТЕГІЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ 104

Бурих М.П., Міхалін М.О., Логвінова Ж.І., Євтушенко І.Я., Горяїнова Г.В., Падалиця М.А., Кондрусик Н.Ю., Ткаченко О.М., Вдовиченко Д.П., Вдовиченко В.Ю., Шуба Д.Г., Ворощук Р.С., Шкляр А.С., Черткова Л.В., Вербельчук Ю.О., Дрозд І.О. ПРО ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ 107

Макар Б.Г., Антонюк О.П., Сикирицька Т.Б. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В КУРСІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 110

Бурых М.П. “Больше решительных действий” (письмо в редакцию) 114

Рецензії

Зербіно Д.Д., Матешук-Вацеба Л.Р. ДЮБЕНКО К.А., КОЛОМІЙЦЕВ А.К., ЧАЙКОВСЬКИЙ Ю.Б. АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ: У 2 ч. – К., 2004. – Ч. 1. – 690 с. 115

Хроніка

Пикалюк В.С., Кутя С.А. МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ “БІОЛОГІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА КЛІНІКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ)” (3-5 листопада 2004 року, м. Сімферополь) 116

Ювілеї

Давиденко І.С. ЗНАЙОМСТВОМ ПИШАЮСЯ І ВЧУСЯ (ДО ЮВІЛЕЮ ДОЦЕНТА АЛЕКСАНДРОВОЇ ЕЛЕОНОРИ МИКОЛАЇВНИ) 117

Некрологи

ПАМ’ЯТІ ШАМРЕЯ ГРИГОРІЯ ПЕТРОВИЧА 120

Схожі:

Зміст Колонка головного редактора iconЗміст Колонка головного редактора
Давиденко І. С., Пішак В. П., Коломоєць М. Ю., Сидорчук І. Й., Пішак О. В., Курченко І. Ф. Апоптоз у стромальних клітинах проміжних...
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
move to 0-15499378
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
Науковому фаховому виданню "клінічна анатомія та оперативна хірургія" – 10 років! 7
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу "клінічна анатомія та оперативна хірургія" у 2005 році 7
Зміст Колонка головного редактора iconКолонка головного редактора
...
Зміст Колонка головного редактора iconЖурнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва №1-2 (28), 2012
Редакційна рада: Р. Ф. Айзятулов, І. В. Свистунов (заступник головного редактора), С. В. Центіло, В. В. Юхименко, Л. А. Гупало, Я....
Зміст Колонка головного редактора iconЛіцензійний договір №
Наука та інновації” Національної академії наук України в особі Заступника головного редактора яцківа ярослава Степановича, що діє...
Зміст Колонка головного редактора icon* Сумський державний університет
У статті проаналізовано результати хірургічного лікування пухлин головного мозку, а також метастатичні ураження головного мозку залежно...
Зміст Колонка головного редактора iconПрактическая работа №15. Тема: Работа в среде редактора растровой графики. Знакомство с программой
Тема: Работа в среде редактора растровой графики. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Создание простых изображений
Зміст Колонка головного редактора iconС. М. Савенка (курс нервових хвороб) на 2010 – 2011 навчальний рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи