Затверджую” “Схвалено icon

Затверджую” “Схвалено
НазваЗатверджую” “Схвалено
Сторінка8/8
Дата09.10.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

^ ЗАГАЛЬНІ ЗнаННЯ

Згідно з вимогами фаху лікар загальної практики - сімейної медицини повинен знати:

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я;

 • правові аспекти діяльності сімейного лікаря;

 • нормативні документи, що регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров'я;

 • загальні питання організації надання медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини, організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної медичної допомоги;

 • основні показники здоров'я населення;

 • нормальну, патологічну та топографічну анатомії;

 • фізіологію та патофізіологію органів і систем організму;

 • особливості анатомії і фізіології організму людини у різні вікові періоди, під час вагітності, пологів і в післяпологовий період;

 • показники водно-електролітного обміну та кислотно-лужного балансу;

 • основи мікробіології, вірусології, асептики і антисептики, імунології, медичної генетики;

 • Міжнародну класифікацію хвороб X перегляду, класифікації захворювань, розроблені ВООЗ та затверджені відповідними вітчизняними з'їздами;

 • основи фармакотерапії з точки зору клініко-діагностичних та

 • патогенетичних підходів до про проведення лікування найпоширеніших захворювань;

 • основи дієто- , фізіо- , бальнеотерапії, лікувального масажу та

лікувальної фізкультури;

 • покази та протипокази до санаторно-курортного лікування;

 • основи експертизи тимчасової і юстійної втрати працездатності;

 • організацію диспансерного нагляду за хворими, патронажу за вагітними і новонародженими:

 • організацію протиепідемічних заходів при виникненні осередку інфекції та основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у лікувально-профілактичних закладах;

 • організацію надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях;

 • форми і методи санітарно-освітньої роботи;

 • основи роботи з комп'ютером;


^ СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. Роль сімейної медицини у вирішенні проблем суспільного здоров'я. Правові основи сімейної медицини. Менеджмент сімейної медицини. Санітарна статистика в забезпеченні функціонування сімейної медицини. Прикладний менеджмент, організація і управління медико-санітарним забезпеченням сімей. Економіка і фінансування сімейної медицини. Медична інформатика.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, реабілітація і профілактика наступних захворювань:

^ ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. Хвороби серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання, травлення, нирок та сечовивідних шляхів, ендокринної системи. Захворювання крові та органів кровотворення. Професійні хмороби. Основи геронтології і геріатрії.

^ ДИТЯЧІ ХВОРОБИ. Хвороби органів кровообігу, дихання, травлення, нирок та сечовивідної системи. Ревматичні, ендокринні захворювання. Хвороби крові та органів кровотворення. Принципи раціонального харчування здорових та хворих дітей. Дитячі інфекційні хвороби, туберкульоз. Проблеми профілактики при вродженій та спадковій патології. Інтенсивна терапія та реанімація в педіатричній практиці.

^ АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ. Невиношування вагітності. Екстрагенітальні захворювання та вагітність. Гестози. Покази до госпіталізації вагітних жінок і хворих при різних захворюваннях. Кровотечі в акушерсько-гінекологічній практиці. Шок і термінальні стани. Гінекологічні захворювання дорослого і дитячого віку. Клімакс. Запальні та септичні стани в акушерстві та гінекології. Гострий живіт. Антенатальна охорона здоров'я плоду та перинатальна патологія.

ХІРУРГІЯ. Закриті та відкриті ураження грудної клітки і черевної порожнини. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини. Лікування ран. Хвороби периферичних судин. Захворювання вилочкової залози. Травми та хвороби прямої кишки. Опікова хвороба. Діагностика післяопераційних ускладнень і тактика їх лікування. Післяопераційна реабілітація хворих. Панариції, фурункули, карбункули. Обладнання, устаткування операційно-перев'язувального блоку, призначення хірургічного інструментарію.

^ ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ. Закриті травми м'яких тканин. Переломи кісток. Вивихи кінцівок. Опіки. Електротравма. Політравма. Дегенеративно-дистрофічні хвороби суглобів і хребта. Природжені ортопедичні деформації опорно-рухового апарату.

УРОЛОГІЯ. Ниркова коліка. Розлади сечовипускання. Неспецифічні запальні захворювання органів сечостатевої системи. Варикоцелє. Аномалії яєчка.

ПРОКТОЛОГІЯ. Семіотика та методи діагностики в проктології. Непухлинні захворювання прямої кишки. Запальні захворювання товстої кишки. Вроджені та успадковані захворювання товстої кишки. Передракові захворювання товстої кишки. Рак товстої кишки. Невідкладна проктологія. Лікувальні стоми.

ОНКОЛОГІЯ. Сучасні принципи профілактики і раннього виявлення злоякісних пухлин. Пухлини щитовидної залози, легень, шлунково-кишкового тракту, жінночіх статевих органів, молочної залози, нирок, шкіри.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. Запальні захворювання, травми та ураження органу зору. Захворювання захисного та допоміжного апарату ока. Глаукома. Нагляд за розвитком органу зору в дитячому та підлітковому віці.

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ. Запальні захворювання і пухлини ЛОР-органів. Травми ЛОР-органів та невідкладна допомога при них.

СТОМАТОЛОГІЯ. Профілактика стоматологічних захворювань. Особливості перебігу, лікарська тактика при запальних процесах, пухлинах і пухлиноподібних захворюваннях щелепно-лицьової ділянки. Зміни порожнини рота при захворюваннях внутрішніх органів.

^ НЕРВОВІ ХВОРОБИ І НЕЙРОХІРУРГІЯ. Тактика надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою. Захворювання периферичного відділу нервової системи. Судинні та запальні захворювання головного та спинного мозку. Неврозоподібні стани. Пухлини і травми головного та спинного мозку. Принципи немедикаментозних методів лікування в неврології (голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін.). Невідкладні стани в неврології.

ПСИХІАТРІЯ. Невідкладні стани в психіатрії. Масковані депресії. Алкоголізм. Наркоманія. Токсикоманія. Корекція особистості. Загальні питання сексопатології.

^ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ. Особливо небезпечні інфекції. Кишкові інфекційні захворювання. Захворювання, які передаються повітряно-краплинним, трансмісивним і статевим шляхом. Вірусні гепатити. Менінгококові захворювання. Зоонози. Лептоспіроз. Туберкульоз. ВІЛ-інфекція. СНІД.

Тенденції інфекційної захворюваності на території обслуговування населення. Епідеміологія і профілактика, санітарно-протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції. Терміни ізоляції хворих при різних інфекційних захворюваннях. Тривалість медичного спостереження за контактними особами. Диспансерний нагляд за особами, які перехворіли інфекційним захворюванням. Реабілітація рсконвалссцентів. Проведення дезінфекції та дезінсекції в домашніх умовах. Активна та пасивна імунопрофілактика. Календар щеплень. Перелік протипоказів до щеплень

ФТИЗІАТРІЯ. Класифікація туберкульозу органів дихання, основна характеристика його різних форм. Туберкульоз органів дихання, комбінований з іншими захворюваннями. Позалегеневий туберкульоз. Туберкульоз і материнство. Сучасні методи лікування туберкульозу. Профілактика туберкульозу.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Екзема. Атопічний дерматит. Піодермії. Дерматозоонози. Лишаї. Псоріаз. Грибкові хвороби. Сифіліс (в тому числі суспільна та особиста профілактика). Гонорея. Негонорейні венерологічні захворювання.

Діагностика і терапія променевих уражень. Організація диспансерного нагляду за особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

^ РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ. Загальна реаніматологія. Інтенсивна терапія при гострій дихальній та гострій серцево-судинній недостатностях, шокових станах, патології нервової системи (коматозні стани), гострих отруєннях.

^ ЗАГАЛЬНІ НАВИКИ

 • Проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці.

 • Оцінка стану здоров'я дорослих та дітей. Розподіл населення дільниці за групами здоров’я. Виділення осіб з факторами ризику. Вікові показники маси тіла, росту, фізичного, нервово-психічного і статевого розвитку.

 • Збір анамнезу захворювання, життя, страхового анамнезу, епіданамнезу.

 • Застосування об'єктивних методів обстеження: загальний огляд, перкусія, аускультація і пальпація органів з метою виявлення загальних та специфічних ознак захворювань. Зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження.

 • Визначення необхідного обсягу, показів та протипоказів до лабораторних, інструментальних, апаратних досліджень. Організація своєчасного виконання і знання правил підготовки хворого до обстеження. Інтерпретація результатів досліджені крові, сечі, калу, харкотиння, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних функціонального дослідження органів дихання, кровообігу, травлення, печінки, нирок та інших внутрішніх органів і систем, даних ультразвукового та рент­генологічного досліджень.

 • Організація проведення консультацій хворим профільними спеціалістами.

 • Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 • Обгрунтування плану і показів до медикаментозного або оперативного лікування хворого з урахуванням його стану. Визначення показів до госпіталізації хворих та її організація. Передопераційна підготовка, вибір методів знеболсння, спостереження в післяопераційний період. Організація ста­ціонару вдома. Застосування методів реабілітації.

 • Визначення ранніх ознак, характеру перебігу вагітності, її терміну, положення плоду. Виявлення симптомів ранньої та пізньої патології вагітності. Ведення вагітних з екстрагенітальною патологією. Складання плану лікарського нагляду за вагітною і проведення його корекції в динаміці.

 • Проведення профілактики захворювань та аналізу ефективності диспансеризації. Організація санітарно-просвітницької роботи з метою пропаганди здорового способу життя.

 • Здійснення експертизи тимчасової та постійної втрати працездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію.

 • Оформлення обліково-звітної медичної документації.

 • Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.


^ СПЕЦІАЛЬНІ НАВИКИ

 • Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках. Вимірювання венозного тиску. Внутрішньосерцеве введення ліків. Техніка дефібриляції серця. Закритий масаж серця. Запис ЕКГ, ФКГ, проведення функціональних, меди­каментозних проб та проб із фізичним навантаженням, їх оцінка.

 • Інфузійна терапія та гемотрансфузія. Проведення замінного переливання крові.

 • Проведення штучного дихання, оксигенотерапії, відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів (користування електровідсмоктувачем, дихальним мішком «Амбу», кисневим пакетом, інтубаційними трубками, апаратом Боброва та апаратом для інгаляцій). Дренаж і лаваж трахеобронхіального дерева. Проведення пункції трахеї та внутрішньотрахеального введення ліків, трахеотомії, накладання трахеостоми. Накла­дання пов'язки при пневмотораксі (відкритому, закритому, клапанному). Проведення та оцінка результатів спірометрії.

 • Огляд порожнини рота за допомогою дзеркала, зонду, пінцету. Проведення антисептичної обробки порожнини рота. Промивання шлунку. Шлункове та дуоденальне зондування та оцінка їх результатів. Пальцеве обстеження прямої кишки. Дослідження прямої кишки ректальними дзеркалами, аноскопом. Приготування розчину для ентеральної регідратації. Консультування населення з питань раціонального, лікувально-профілактичного і дієтичного харчування, вигодовування дітей.

 • Зовнішній огляд ока: у фокальному і біфокальному освітленні, визначення рухливості ока та його положення в орбіті. Визначення гостроти зору та очного тиску: тонометрія по Маклакову, пальпаторний метод. Офтальмоскопія. Лікувальні маніпуляції: промивання кон'юнктивальної порожнини, закапування крапель, накладання пов'язки, масаж повік, розтин абсцесу повік.

 • Проведення зовнішнього огляду та ендоскопічного дослідження ЛОР-органів: передня та задня риноскопія, пальцеве обстеження носоглотки, фарингоскопія, непряма ларингоскопія, отоскопія, визначення дихальної та нюхової функції носа. Лікувальні маніпуляції: передня тампонада носа, розтин абсцесів глотки, видалення сірчаної пробки із вух, видалення неускладненого стороннього тіла з носа і вуха, промивання лакун піднебінних мигдаликів, взяття мазків з носа та глотки.

 • Проведення зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження, визначення ступеня зрілості шийки матки, фази перебігу пологів, положення плоду.

 • Призначення та застосування контрацепції: гормональної, бар'єрних методів, сперміцидів, методу лактаційної аменореї.

Введення та виведення внутрішньоматкової спіралі.

 • Неврологічне дослідження рефлекторно-рухової системи, різних видів чутливості, координації рухів.

 • Тимчасова та постійна іммобілізації при переломах різної локалізації, вправлення вивихів. Накладання транспортних шин.

 • Первинна хірургічна обробка ран.

 • Складання календаря щеплень. Проведення профілактичних щеплень. Постановка туберкулінових проб і оцінка їх результатів. Організація поточної дезінфекції в інфекційного хворого вдома. Своєчасне повідомлення СЕС про інфекційне захворювання.

 • Використання індивідуальних та колективних засобів захисту в середовищі дії іонізуючого випромінювання.

 • Приготування фітозборів, настоїв, відварів. Зберігання та постановка п'явок. Застосування примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів.

^ НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА при:

 • набряковому синдромі новонароджених;

 • крупі;

 • спонтанному пневмотораксі;

 • приступі бронхіальної астми;

 • гострій дихальній недостатності;

 • задусі;

 • гострій серцево-судинній недостатності;

 • гіпертензивних кризах;

 • гіпотензивних кризах;

 • гострих порушеннях серцевого ритму і провідності;

 • клінічній смерті (зупинка серця, зупинка дихання);

 • печінковій коліці;

 • нирковій коліці;

 • гострій нирковій недостатності;

 • гострій печінковій недостатності;

 • гострій наднирниковій недостатності;

 • струсі мозку;

 • забитті і стисненні головного мозку;

 • набряку головного мозку;

 • психомоторному збудженні;

 • нейротоксикозі;

 • менінгококцемії;

 • судомах;

 • ексикозі;

 • коматозних станах;

 • всіх видах шоку;

 • гострих алергозах;

 • гіпертермічному синдромі;

 • травмах;

 • отруєннях;

 • опіках;

 • відмороженнях;

 • утопленні;

 • ураженнях електричним струмом;

 • ураженні блискавкою;

 • суїцидних спробах;

 • зовнішніх та внутрішніх кровотечах (тимчасова зупинка);

 • ускладненнях вагітності;

 • пологах (в тому числі під час транспортування вагітної до спеціалізованого закладу);

 • дії іонізуючого випромінювання.

МАНІПУЛЯЦІЇ

 1. Ін'єкції:

 2. Підшкірні;

 3. Внутрішньом'язові;

 4. Внутрішньовенні

 1. Промивання шлунка.

 2. Пункція:

 • Плевральної порожнини;

 • Черевної порожнини;

 • Сечового міхура (надлобкова)

 1. Катетеризація сечового міхура.

 2. Кольпоскопія.

 3. Постановка клізм.

 4. Введення газовивідної трубки.


Лікар загальної практики сімейної медицини другої кваліфікаційної категорії, крім вищезазначених знань та навиків, повинен:

Знати:

 1. принципи організації, проведення інтенсивної терапії та реанімації в амбулаторних умовах;

 2. форми планування і звітності роботи;

 3. сучасну літературу за фахом

Володіти:

 1. методами екстракорпоральної детоксикації,

 2. технікою накладання судинного шва.

Проводити:

 1. Венесекцію,

 2. Пункцію І катетеризацію підключичної вени,

 3. Шийну вагосимпатичну блокаду,

 4. Паранефральну блокаду,

 5. Блокаду міжреберних нервів,

 6. Лікувальний масаж;

 7. Санітарно-просвітню роботу серед населення

Лікар загальної практики - сімейної медицини І кваліфікаційної категорії поряд з вищезазначеним повинен:

Знати:

 1. Сучасні напрямки розвитку медицини;

 2. Терапію, педіатрію, хірургію, акушерство і гінекологію - досконало

Володіти:

 1. технікою люмбальної пункції;

 2. технікою ректороманоскопії;

 3. технікою епіцистостоми;

 4. технікою введення зонду Блекмора-Сингстекена.

Проводити:

  1. аналіз якісних показників роботи відділення, сприяти під­вищенню кваліфікації середніх медичних працівників;

  2. аналіз причин недоліків у роботі на дільниці з відповідними висновками щодо покращання діяльності відділення;

  3. діагностику захворювань у складних випадках і розробляти відповідні сучасним вимогам програми лікування хворих;

^ Лікар загальної практики - сімейної медицини вищої їваліфікаційної категорії поряд з вищезазначеним повинен: знати і вміти правильно трактувати (використовувати):

 1. зміст основних наказів та інструкцій щодо надання пер­винної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

 2. показники здоров'я населення;

 3. показники роботи служби сімейної медицини на території обслуговування з їх узагальненням;

 4. основні завдання, спрямовані на вдосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

 5. сучасну вітчизняну та іноземну літературу з питань сімейної медицини;

 6. суміжні спеціальності (гастроентерологію, пульмонологію, кардіологію тощо);

Володіти:

 1. методикою підготовки молодих спеціалістів (інтернів, лі­карів, які атестуються, середніх медпрацівників);

 2. методикою кваліфікованого проведення огляду хворих;

 3. методикою проведення клінічного розбору випадків захворювань і консиліуму:

Брати участь у:

 1. з'їздах, конференціях, семінарах, нарадах, товариствах, які проводяться за фахом, мати друковані статті за резуль­татами роботи.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 13 квітня 2007 року (протокол № 14)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з сімейної медицини

“25” квітня 2007 року (протокол № 4 )

^ Голова предметно-методичної комісії з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 16 травня 2007 року (протокол № 4 )

Голова організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

д.мед.н, професор О.С. Полянська

Рекомендована література

 1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря / За ред. проф. С.В.Білецького, проф. Т.М.Христич, доц. С.І.Іващука, доц. Л.П.Сидорчук. – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с.

 2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. В 2-х т. - К.:Здоров'я, «Книга Плюс»,1998. – 710 с.

 3. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. – Киев: Выща школа, 1992.- 368 с.

 4. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Пособие по самоконтролю подготовки по внутренним болезням. – Киев: Здоров'я, 1992. – 234 с.

 5. Аритмии сердца: диагностика и лечение. Мешков А.П. - Н.Новгород: Изд.НГМА,1998.–134 с.

 6. Аронов Д.М. Лечение и профилактика атеросклероза. - М.: Триада-Х, 2000. - 412 с.

 7. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей: В 4-х т. / Под ред. Палеева Н.Р. - М.: Медицина, 1990.

 8. Бронхиальная астма / Под ред. акад. РАМН А.Г.Чучалина; в 2-х т. - Агар, 1997.

 9. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. Навчальний посібник.- Київ: Здоров’я, 2001. – 336 с.

 10. Буткевич О.М., Виноградова Т.Р. Инфекционный эндокардит. - М.: Старко, 1997. - 96 с.

 11. Васюк В.Л., Шубравский А.А., Сплавский О.И. Методика клинического обследования больного. – Черновцы: Місто, 2006. – 136 с.

 12. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. Справочное руководство для врачей. - М.: 000 Мединформагенство, 1999.- 606 с.

 13. Воронков Л.Г., Коваленко В.М., Рябенко Д.В. Хроническая сердечная недостаточность: механизмы, стандарты диагностики и лечения. - К.: Морион, 1999. -128 с.

 14. Гаврисюк В.К., Ячник А.И. Хроническое легочное сердце. - К, 1997. - 96 с.

 15. Ганджа І.М., Коваленко В.М., Лисенко Г.І., Свінцицький А.С. Ревматологія.- К.:3доров'я, 1996. - 304 с.

 16. Ганджа І.М., Лисенко Г.І. Некоронарогенні захворювання серцевого м'яза. - К.: Здоров'я, 1993. - 128 с.

 17. Глезер М.Г., Глезер Г.А. Справочник по фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний. - М.: Авиценна, 1996. - 564 с.

 18. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах. – Вінниця, 2004. – 199 с.

 19. Григорьев П.Я. Диагностика и лечение хроничесих болезней органов пищеварения. - М.: Медицина, 1997. - 370 с.

 20. Гриппи Майкл А. Патофизиология лёгких. - СПб.: Невский диалект, 2000.- 336 с.

 21. Деденко И.К., Стариков А.В. Стрелко В.В. Эффективные методы лечения лучевых повреждений. - К.: Нора-Принт, 1996. – 412 с.

 22. Дзяк Г.В., Дрыновец Й.,Васильева Л.И.,Ханюков А.А Недостаточность кровообращения. - ­Днепропетровск, 1999. – 270 с.

 23. Дядык А.И. Волчаночный гломерулонефрит. - Донецк, 1995. - 196 с.

 24. Довідник сімейного лікаря / Під ред. Марк Д. Грабер, Метью Л. Лантерньер. - Київ, 2003. – С. 73-142.

 25. Елисеев О.М., Шехтман М.М. Беременность. Диагностика и лечение болезней сердца, сосудов и почек. - Ростов н/Д.: Изд-во Феникс, 1997. - :40 с.

 26. Енциклопедія сімейного лікаря / Під ред. А.С.Єфімова. В 2-х кн. - К.: Здоров'я, 1995.

 27. Зотуров М. Симптомы внутренних болезней. Серия «Цветные медицинские атласы» №1. Пер. с англ. - М.Mosby-Wolfe-Практика , 1997. - 439 с.

 28. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Болезни пищевода. Патологическая физиология, клиника, діагностика, лечение. - М.: Триада-Х, 2000. – 184 с.

 29. Камышников В.С. О чем говорят медицинские анализы / Справочное пособие. – Минск: Беларуская навука, 1998. – 200 с.

 30. Кардиология в таблицах и схемах / Под ред. М.Фрида, С.Грайнс. Пер. с англ. - Москва,1996. – 736 с.

 31. Кнышев Р.В., Бендет Я.А. Приобретенные пороки сердца. - Киев, 1997. - 272 с.

 32. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьв С.О. та ін. Невідкладні стани. – Чернівці, 2005. – 134 с.

 33. Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – К.: Фенікс, 2000.- 450 с.

 34. Лечение и профилактика бронхиальной астмы: практическое руководство для организаторов здравоохранения и медицинских работников.- Подготовлено на основе публикации'"Лечение и профилактика бронхиальной астмы" и доклада "Глобальная стратегия по лечению и профилактике бронхиальной астмы" рабочей группой ВОЗ и Национального института сердца, легких и крови (США).- Киев: "Морион" лтд.,1998. - 48 с.

 35. Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Биохимические анализы в клинике: Справочник. - М:МИА, 1998. - 303 с.

 36. Логінов А.С., Парфенов А.И. Болезни кишечника: Руководство для врачей.- Москва: Медицина, 2000. - 632 с.

 37. Макарович А.Э. Заболевание органов дыхания: Учебное пособие.- Мн.: Выш.школа, 2000. - 363 с.

 38. Матеріали наукових праць 2 з'їзду фтізіатрів і пульмонологів. - Київ 20-23 жовтня 1998 р.

 39. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- М., 2000.

 40. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Руководство. - М: Медпресс, 1998. - 64 с.

 41. Мешков А.А. Аритмии сердца: диагностика и лечение.- Н. Новгород: Медкнига, 1998. – 111 с.

 42. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. Учебное пособие. - М.: МЕДпрес.,1999. - 312 с.

 43. Насонова В.А., Астапенко Н.Г. Клиническая ревматология. - М., 1997.

 44. Настольная книга семейного врача: справочник. Неотложная помощь. Болезни и их лечение. Лекарственные препараты / Под ред. Литовченко К.А., Уманской О.Н. – Харьков: Орбита-Каравелла, 2004.- 656 с.

 45. Настольная книга семейного врача: Справочник. Фитотерапия, Народная Медицина. Питание и здоровье / Под ред. Литовченко К.А.– Харьков: Орбита, 2003.- 608 с.

 46. Нефрологія / За ред. Л.А.Пиріга. - К.: Здоров'я, 1995. – 280 с.

 47. Общая врачебная практика / Под ред. С.А.Симбирцева, Н.Н.Гурина. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской МАПО и «ЛИГА», 1996.- тт. 1-2.

 48. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практич. руководство. В 3-х т. - М.Н.: Виш. шк., Белмедкнига, 1998.

 49. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Руководство для врачей. В 3-х томах.- М.Н.: Виш. шк.+, Белмедкнига, 2000.

 50. Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб / Під ред. Сахарчука І. – Київ: Здоров’я, 2000. – 336 с.

 51. Поздняков Ю.М., Красницкий В.Б. Практическая кардиология: Справоч. пособие. М.: Сторка, 1996. – 450 с.

 52. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я. Склярова, І. О. Мартинюка, Б. Б. Лемішко та ін. – К.: Здоров’я, 2003. - С. 76-208; 243-335.

 53. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики / Под ред. Денисова И. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.- 334 с.

 54. Профілактика в первинних структурах охорони здоров'я. Посібник для поліпшення якості роботи.-Київ, 1999. – 165 с.

 55. Пыцкий В.И., Адрианова Н.В., Артомасова А.В. Аллергические заболевания. - Москва: Триада-Х,1999. - 270 с.

 56. Ревматические болезни. Руководство для врачей. / Под ред. В.А.Насоновой, Н.В.Бунчика. - М.: Медицина, 1996. - 520 с.

 57. Ревматические болезни: критерии диагностики и программы лечения / Под ред. Коваленко В.Н.. -К.: КомПолиС,1999. - 123 с.

 58. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії / Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. - Київ, 1999. - 51 с.

 59. Рудень В.В. Домашній стаціонар терапевтичного профілю.- Львів.: Світ, 1995.- 200 с.

 60. Руководство по гастроэнтерологии в 3-х томах. / Под общ. ред. Ф.И.Комарова, А.Л.Гребенева. - М.: Медицина, 1995. - Т.1. Болезни пищевода и .желудка. - 1995. – 672 с. - Т.2. Болезни печени и билиарной системы. -1995. – 528 с.

 61. Руководство по профилактической деятельности врача общей практики (семейного врача) / Под ред. А.В.Шаврова, В.Г.Маймулова. - С-Пб.: Изд-во С-Пб гос. мед. акад. им. И.И.Мечникова,1997. - 298 с.

 62. Рябов С.И. Функциональная нефрология. - СПб.:Лань,1997. - 304 с.

 63. Самосюк И.3. и соавт. Нетрадиционные методы диагностики в терапии. - К.: Здоров'я, 1994.-238 с.

 64. Семейная медицина / Под ред. А.Ф.Краснова, Р.А.Галкина, Б.Л.Мовшович. – Самара: Самарский Дом печати, 1994. - тт.1-2.

 65. Сімейна медицина / За ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005.- С. 15-292.

 66. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Г.Передерія, проф. Є.Х.Заремби. Київ: Здоров’я, 2005. – С. 18-292; 757-791.

 67. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 68. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 69. Справочник семейного доктора / Н.Зрячкин, А.Суворов, Е.Потапова и др. – М.: ЭКСМО, 2005. – 1040 с.

 70. Сыркин А.А. Инфакт миокарда. М.: 000 Мед. информ. агенство, 1998. - 398 с.

 71. Фармакотерапия неотложных состояний. Справочник / Пер. с англ. под ред. д.м.н., проф. М.К.Кеврн, к.м.н., доц. Ю.В.Алексеенко. - М.: Мед.лит., 1999. – 368 с.

 72. Хворостінка В.М. Факультетська терапія: Підручник.- Харків: Факт, 2000. – 888 с.

 73. Хегглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / Пер. с нем. - М.: Медицина, 1997. – 794 с.

 74. Христич Т.Н. Хроническое легочное серце. - Черновцы: БДМА, 1999.- 93 с.

 75. Циммерман Франклин. Клиническая электрокардиография.- М.: Бином, 2000. – 448 с.

 76. Шпектор А.В., Васильева Е.Ю. Кардиология: ключи к диагнозу. М: Видар, 1998. - 336 с.

 77. Энциклопедия семейного врача. Книга 1 / Серия «Медицина для Вас». – Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- 543 с.

 78. Энциклопедия семейного врача. Книга 2 / Серия «Медицина для Вас». - Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- С. 517-537.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 13 квітня 2007 року (протокол № 14)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з сімейної медицини

“25” квітня 2007 року (протокол № 4 )

Голова предметно-методичної комісії з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 16 травня 2007 року (протокол № 4 )

Голова організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

д.мед.н, професор О.С. Полянська
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Затверджую” “Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Затверджую” “Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Затверджую” “Схвалено icon"затверджую" “схвалено”
Схвалено на спільному засіданні кафедр загальної хірургії, хірургії, хірургії та урології, (протокол № від 2010 р.)
Затверджую” “Схвалено icon«затверджую» схвалено

Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую в о. проректора з навчальної роботи
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол №27)
Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую в о. проректора з навчальної роботи
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол №27)
Затверджую” “Схвалено icon«затверджую» схвалено
Підготовки лікарів-інтернів 1-го року із спеціальності «урологія» у 2010/2011 навчальному році (6 місяців, 936 год.)
Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” “Схвалено iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи