Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет
Сторінка1/2
Дата10.10.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

професор М.Ю.Коломоєць

«____»_________________2008 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Сімейна медицина»

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців


Спеціальність - сестринська справа

Кваліфікація - медична сестра

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кафедра - сімейної медицини

^ Курс - І-ІІ

Семестр - ІІ-ІІІ

Кількість кредитів ECTS - 6

Кількість модулів - 2

Лекції - 30 годин

Практичні заняття - 186 годин

Самостійна робота студентів - 108 годин

Всього годин - 324


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини

«22» квітня 2008 року (протокол № 12)


Завідувач кафедри сімейної медицини,

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи

та лабораторної діагностики «____»_______________ 2008 року (протокол № )


Голова предметної методичної комісії з

медсестринської справи та лабораторної діагностики,

д.мед.н., професор Т.В. Сорокман

^ НАВЧАЛЬНИй ПЛАН

з дисципліни «Сімейна медицина»

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

на базі Буковинського державного медичного університету

на 2008/2009 навчальний рік
^ Назва розділу

Кількість навчальних годин

Всього годин

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна робота


Модуль І


^ Змістовий модуль 1. Внутрішні хвороби

1

Принципи організації роботи сімейного лікаря і сімейної медсестри. Специфічні питання сімейної медицини

2

4

2

8

2

Хвороби органів дихання

2

18

10

30

3

Хвороби органів кровообігу

2

18

10

30

4

Ревматичні хвороби

2

12

8

22

5

Хвороби органів травлення

2

18

10

30

6

Хвороби нирок

2

12

8

22

7

Хвороби органів кровотворення

2

8

4

14

8

Найчастіша патологія ендокринної системи в практиці сімейного лікаря і сімейної медсестри

-

2

2

4

9

Підсумковий модульний контроль
2
2
^ Всього годин

14

94

54

162


Модуль ІІ


^ Змістовий модуль 2. Дитячі хвороби

10

Догляд за здоровою дитиною до 3-х років
2

2

4

11

Фізіологія новонародженої дитини. Транзиторні стани новонароджених.

2

2
4

12

Фізичний та психомоторний розвиток дітей

2

4

4

10

13

Вигодовування дітей першого та старше 1 року

2

8

8

18

14

Захворювання органів дихання у дітей
6

4

10

15

Захворювання серцево-судинної системи
4
4

16

Захворювання органів травлення у дітей
2
2

17

Дефіцитні стани у дітей
4

4

8

18

Захворювання сечовидільної системи у дітей
2
2

19

Захворювання ендокринної системи у дітей
2
2

20

Інфекційні екзантеми
2
2

21

Специфічна профілактика інфекційних захворювань у дітей
2

4

6

22

Невідкладна долікарська допомога при патологічних синдромах у дітей

2

6
8
Всього

8

46

26

80

Змістовий модуль 3. Хірургічні хвороби

23

Хірургія

2

8

4

14

24

Урологія
4

4

8

25

Онкологія

2

4

4

10
Всього

4

16

12

32

Змістовий модуль 4. Акушерство та гінекологія

31

Методи обстеження в акушерстві та гінекології
2

1

3

32

Антенатальна охорона здоров’я і перинатальна патологія
2

1

3

33

Екстрагенітальні захворювання в акушерстві та гінекології

2

2

2

6

34

Запальні захворювання та передракові стани жіночих статевих органів
4

1

5

35

Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я
6

3

9
Всього

2

16

8

26

Змістовий модуль 5. Неврологія

36

Захворювання периферійного відділу нервової системи.
4
4

37

Гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу.

2

2

2

6

38

Запальні захворювання головного та спинного мозку.
4

3

7

39

Неврозоподібні стани в неврології та спадкові захворювання нервової системи.
2

3

5
Всього

2

12

8

22

40

Підсумковий модульний контроль
2
2
^ Всього годин

16

92

54

162
Разом

30

186

108

324Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини «22» квітня 2008 року (протокол № 12)


Завідувач кафедри сімейної медицини,

д.мед.н., професор С.В. Білецький


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Сімейна медицина» для студентів медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю «Сестринська справа» (медична сестра-магістр)

на 2008-2009 навчальний рік


Модуль І


п/п

Назва теми

Кількість годин
^ Внутрішні хвороби
1

Принцип роботи сімейного лікаря і сімейної медсестри.

Специфічні питання сімейної медицини.

2

2

Діагностика, клінічна класифікація та лікування пневмоній.

2

3

Артеріальна гіпертензія: класифікація, клініко-інструментальна діагностика, ускладнення, лікування та профілактика.

2

4

Диференційна діагностика при суглобовому синдромі.

2

5

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2

6

Хронічна хвороба нирок: етіологія, клініка, діагностика і терапія пієлонефриту в осіб похилого та старечого віку.

2

7

Анемії: класифікація, диференційна діагностика, ускладнення, лікування та профілактика.

2
всього годин

14


модуль ІІ


п/п

Назва теми

Кількість годин
^ Дитячі хвороби
8

Ріст і розвиток дитини. Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей.

2

9

Раціональне вигодовування дітей раннього віку.

2

10

Фізіологія новонародженої дитини. Транзиторні стани новонароджених.

2

11

Невідкладна долікарська допомога при патологічних синдромах у дітей.

2
^ Хірургічні хвороби
12

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини.

2

13

Сучасні принципи профілактики та раннього виявлення злоякісних пухлин. Принципи комплексності лікування онкологічних захворювань.

2
^ Акушерство та гінекологія
14

Екстрагенітальні захворювання в акушерстві та гінекології.

2
Неврологія
15

Ішемічні та геморагічні інсульти. Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації мозкових інсультів. Нейрореанімація. Хронічні порушення мозкового кровообігу.

2
всього годин

16

^ Разом: 30 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини

«22» квітня 2008 року (протокол № 12)


Завідувач кафедри сімейної медицини,

д.мед.н., професор С.В. Білецький


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Сімейна медицина» для студентів медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю «Сестринська справа» (медична сестра-магістр)

на 2008-2009 навчальний рік


Модуль І

п/п

Назва теми

Кількість годин
^ Змістовий модуль 1. Внутрішні хвороби


Принцип роботи сімейного лікаря і сімейної медсестри. Специфічні питання сімейної медицини. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. №989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я”. Накази МОЗУ №1 від 08.01.2004 р. „Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації” та №308 від 2006 р. «Про затвердження табелю оснащення ФАПів, лікарських амбулаторій (у т.ч. амбулаторій загальної практитки-сімейної медицини) та підрозділів ПМСД лікувально-профілактичних закладів».

4Методика та клінічне значення обстеження хворого з патологією органів дихання, лабораторних та інструментальних досліджень.

4Диференційна діагностика при легеневих інфільтратах. Абсцес і гангрена легень. Грибкові і паразитарні захворювання легень.

4Пневмонії: класифікація, клініка, діагностика, принципи лікування. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

2Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ). Класифікація, діагностика, диференційна діагностика.

2Бронхіальна астма: клініка, діагностика, ускладнення, принципи лікування, профілактика.

2Невідкладні стани в пульмонології (принципи інтенсивної терапії та реанімації). Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

4Захворювання серцево-судинної системи в загальній практиці. Методика та клінічне значення обстеження хворого з патологією серцево-судинної системи, лабораторних та інструментальних досліджень.

4Ішемічна хвороба серця: класифікація, клініка, лабораторні та інструментальні методи дослідження, принципи лікування, профілактика. Інфаркт міокарда: клініка, діагностика, ускладнення. Принципи невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Реабілітація хворих на інфаркт міокарда. Наказ МОЗУ №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

4Аритмії серця. Основні причини виникнення аритмій. Програма інструментального і лабораторного обстеження при аритміях. ЕКГ-діагностика аритмій. Загальні принципи лікування.

2Есенціальна та симптоматичні артеріальні гіпертензії: класифікація, фактори ризику, клініка, діагностика, принципи лікування. Програма лабораторного і інструментального обстеження. Роль первинної ланки у ранньому виявленні артеріальної гіпертензії.

4Серцева недостатність: класифікація, особливості клініки гострої та хронічної серцевої недостатності, принципи лікування. Програма лабораторного і інструментального обстеження.

4Методика та клінічне значення обстеження хворого з патологією кістково-м’язової системи, лабораторних та інструментальних досліджень.

2Гостра ревматична гарячка. Діагностичні критерії та основні клінічні прояви ревматизму, поетапне лікування, профілактика, диспансеризація. Покази до консультації ревматолога. Набуті вади серця. Покази до хірургічного лікування.

4Диференційна діагностика при суглобовому синдромі. Програма лабораторного і інструментального обстеження. Загальна терапія суглобового синдрому. Профілактика.

2Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, ревматоїдний артрит, подагра): діагностика, клініка, принципи лікування, профілактика. Покази до консультації спеціаліста.

4Захворювання органів травлення в загальній практиці. Методика та клінічне значення обстеження хворого з патологією органів травлення, лабораторних та інструментальних досліджень.

4Хвороби стравоходу та функціональні хвороби шлунку: програма обстеження, клініка, діагностика, тактика лікування, профілактика.

2Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Програма лабораторного і інструментального обстеження. Сучасні погляди на лікування. Профілактика. Диспансеризація. Ускладнення.

4Захворювання жовчовивідних шляхів. Програма лабораторного та інструментального обстеження. Особливості клініки, діагностики. Принципи лікування. Профілактика. Ускладнення.

2Захворювання підшлункової залози. Програма лабораторного та інструментального обстеження. Особливості клініки, діагностики. Принципи лікування. Профілактика. Ускладнення.

2Невідкладні стани в гастроентерології. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

4Методика та клінічне значення обстеження хворого з патологією сечовидільної системи, лабораторних та інструментальних досліджень. Диференційна діагностика при змінах сечового осаду.

4Аномалії розвитку нирок, полікістоз, гіпернефроїдна нирка. Рання діагностика.

2Хронічна хвороба нирок: класифікація. Гломеруло- та пієлонефрити. Програма лабораторного та інструментального обстеження хворого.

2Гостра та хронічна ниркова недостатність. Програма лабораторного та інструментального обстеження хворого. Особливості клініки, діагностичні критерії, принципи лікування.

2Особливості перебігу і лікування захворювань внутрішніх органів у хворих похилого і старечого віку.

2Анемії: класифікація, диференційна діагностика, принципи лікування. Значення первинної ланки у профілактиці анемій.

4Гемобластози: класифікація, діагностика, принципи лікування.

4Методика обстеження хворого з патологією ендокринної системи. Програма лабораторного та інструментального обстеження. Цукровий діабет: класифікація, клініка, діагностика, ускладнення, принципи лікування. Диференційна діагностика зобу.

2^ Підсумковий модульний контроль

2

Всього: 94 годинимодуль ІІ

п/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 2. Дитячі хвороби


Догляд за хворою дитиною до 3-х років. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 р.

2Жовтяниці неонатального періоду.

2Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей.

4Природне вигодовування. Переваги. Техніка. Лактація.

Корекція та прикорм у дітей першого року.

4Змішане та штучне вигодовування.

Раціональне харчування дітей старше 1 року.

4Гострі респіраторні інфекції у дітей.

2Бронхіти та пневмонії у дітей.

2Бронхіальна астма у дітей

2Вроджені вади серця у дітей.

2Гостра ревматична гарячка у дітей.

2Синдром порушеного всмоктування у дітей

2Гострі кишкові інфекції у дітей. Токсико-ексикоз. Невідкладна допомога.

2Гіпертермічний синдром та синдром корчів у дітей. Невідкладна допомога.

2Рахіт. Профілактика та лікування.

2Анемії у дітей.

2Захворювання сечовидільної системи у дітей.

2Захворювання ендокринної системи у дітей.

2Інфекційні екзантеми у дітей. Диференційна діагностика.

2Специфічна профілактика інфекційних захворювань у дітей

2Основи легенево-серцевої реанімації у дітей.

2
Змістовий модуль 3. Хірургічні хвороби


Травматичні ушкодження органів грудної та черевної порожнини.

2Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини (хірургічні хвороби шлунка та 12-палої кишки).

2Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини (хірургічні хвороби позапечінкових жовчовивідних шляхів).

2Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини (защемлені кили).

2Загальні та функціональні методи обстеження в урології.

2Аденома передміхурової залози. Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Роль первинної ланки в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації.

2Передракові захворювання та рак шлунка. Роль первинної ланки в проведенні заходів з профілактики.

2Мастопатії. Рак молочної залози. Роль первинної ланки в проведенні заходів з профілактики.

2
Змістовий модуль 4. Акушерство та гінекологія


Методи обстеження в акушерстві та гінекології.

2Антенатальна охорона здоров’я і перинатальна патологія.

2Екстрагенітальні захворювання в акушерстві та гінекології

2Запальні захворювання жіночих статевих органів

2Передракові стани жіночих статевих органів

2Консультування з питань планування сім’ї

2Захворювання, що передаються статевим шляхом

2Методи сучасної контрацепції

2
Змістовий модуль 5. Неврологія


Захворювання периферійного відділу нервової системи з больовим синдромом (неврити, поліневрити, нейропатії): клініка, діагностика, принципи лікування, профілактика. Вертеброгенні ураження нервової системи (радикуліти та радикулопатії): принципи невідкладної допомоги при больовому синдромі.

4Ішемічні та геморагічні інсульти: клініка, діагностика. Програма обстеження хворого. Профілактика.

2Запальні захворювання головного та спинного мозку. Менінгіти (вірусні та бактеріальні), арахноїдити, енцефаліти: клініка, діагностика, принципи лікування.

4Неврозоподібні стани в неврології та спадкові захворювання нервової системи.

2^ Підсумковий модульний контроль

2

Всього: 92 години


Разом: 186 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини

«22» квітня 2008 року (протокол № 12)


Завідувач кафедри сімейної медицини,

д.мед.н., професор С.В. Білецький


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

з дисципліни “Сімейна медицина” для студентів медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю «Сестринська справа» (медична сестра-магістр)

на 2008-2009 навчальний рік


Внутрішні хвороби

 1. Нормативні документи з сімейної медицини. Положення про сімейну медсестру. Документація сімейного лікаря і сімейної медсестри (2 години).

 2. Аналіз даних лабораторного обстеження пацієнтів з хворобами органів дихання (2 години).

 3. Аналіз даних інструментального обстеження пацієнтів з хворобами органів дихання (2 години).

 4. Грибкові і паразитарні захворювання легень (2 години).

 5. Профілактика хронічних обструктивних захворювань легень (2 години).

 6. Особливості перебігу пневмоній у хворих похилого та старечого віку (2 години).

 7. Методика електрокардіографії. Аналіз електрокардіограм (4 години).

 8. Аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів з артеріальною гіпертензією (4 години).

 9. Аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів з недостатністю кровообігу (2 години).

 10. Аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату (4 години).

 11. Показання, протипоказання та порядок направлення на санаторно-курортне лікування хворих із суглобовим синдромом (2 години).

 12. Медико-соціальна експертиза, профілактика, санаторно-курортне лікування хворих з ураженням суглобів різної етіології (2 години).

 13. Аналіз даних лабораторного обстеження пацієнтів з хворобами органів травлення (3 години).

 14. Аналіз даних інструментального обстеження пацієнтів з хворобами органів травлення (3 години).

 15. Запальні захворювання кишечника (2 години).

 16. Показання, протипоказання та порядок направлення на санаторно-курортне лікування хворих із захворюваннями органів травлення (2 години).

 17. Аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів із захворюваннями органів сечовиділення (4 години).

 18. Особливості ведення вагітних із захворюваннями нирок (2 години).

 19. Сечокам’яна хвороба (2 години).

 20. Визначення групи крові. Аналіз гемограм (4 години).

 21. Аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження пацієнтів з цукровим діабетом та тиреотоксикозом (2 години).

Всього: 54 години

Дитячі хвороби

 1. Догляд за хворою дитиною до 3-х років (2 години).

 2. Оцінка фізичного розвитку дітей (2 години).

 3. Оцінка психомоторного розвитку дітей (2 години).

 4. Вигодовування дітей першого року (природне, штучне, змішане) (4 години).

 5. Корекція та прикорм у дітей першого року (2 години).

 6. Раціональне харчування дітей старше 1 року (2 години).

 7. Гострі респіраторні інфекції у дітей (2 години).

 8. Бронхіти та пневмонії у дітей (2 години).

 9. Профілактика та лікування дефіцитних станів у дітей (рахіт, анемії) (4 години).

 10. Специфічна профілактика інфекційних захворювань у дітей (4 години).

Всього: 26 годин


Хірургія

 1. Гострий панкреатит (1 година).

 2. Перитоніти (2 години).

 3. Кишкова непрохідність (1 година).

 4. Інструментальні методи в урології (1 година)

 5. Діагностика та лікування аномалій нирок, сечового міхура (1 година)

 6. Діагностика та лікування сечокам’яної хвороби (1 година).

 7. Діагностика та лікування пухлин нирок, сечового міхура (1 година).

 8. Променева та хіміотерапія злоякісних пухлин, ускладнення, профілактика (2 години).

 9. Пухлини кісткової системи (1 година).

 10. Пухлини шкіри (1 година).

Всього: 12 годин

Акушерство та гінекологія

 1. Методи обстеження в акушерстві та гінекології (1 година).

 2. Антенатальна охорона здоров’я і перинатальна патологія (1 година).

 3. Екстрагенітальні захворювання в акушерстві та гінекології (2 години).

 4. Запальні захворювання та передракові стани жіночих статевих органів (1 година).

 5. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї (1 година).

 6. Проблема безплідного шлюбу. Діагностика, етапи надання медичної допомоги (1 година).

 7. Методи сучасної контрацепції (1 година).

Всього: 8 годин


Неврологія

 1. Методи дослідження неврологічного хворого, оцінка даних неврологічного статусу (2 години).

 2. Фармакотерапія неврологічних хворих (3 години).

 3. Принципи немедикаментозних методів лікування в неврології: голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін. (3 години).
  1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconРобоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія”...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconКурсу за вибором "Деонтологія в медицині" на 2008- 2009 навчальний рік
Робоча навчальна програма складена на основі власних розробок кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconТематичний план семінарських І практичних занять з лікарями-інтернами 2-го року навчання на базах стажування зі спеціальності "загальна практика сімейна медицина" на 2008/2009 навчальний рік
Використання малозатратних технологій в лікуванні терапевтичних хворих. Робота в денному стаціонарі поліклініки: структура відділення,...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко робоча та навчальна програма з дисципліни
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “Надійність та діагностика систем електропостачання”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет iconРобоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік
Схвалено на засіданні кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 2008 року (протокол № )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи