В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Скачати 483.73 Kb.
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Сторінка5/6
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата10.10.2012
Розмір483.73 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

Всього 174 години


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський

^
Тематичний план

семінарських занять з лікарями-інтернами другого року навчання

із спеціальності “загальна практика-сімейна медицина”

на 2009/2010 навчальний рікп/п
^

Назва теми


Кількість годин

1

Ревматизм (гостра ревматична гарячка), варіанти перебігу, особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування, диспансеризація. МСЕ.

2

2

Набуті вади серця: клініка, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, реабілітація.

2

3

Диференційна діагностика суглобового синдрому. Лікування та профілактика в практиці сімейного лікаря.

3

4

Функціональні, ендоскопічні та променеві методи дослідження органів травлення (методика підготовки хворого, клінічна інтерпретація результатів).

2

5

Варіанти перебігу та ускладнення виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки. Диференційна діагностика (в т.ч. з раком, сифілісом шлунка), диференційоване лікування, реабілітація, МСЕ.

3

6

Поліпоз шлунку: клініка, діагностика, тактика сімейного лікаря.

2

7

Хвороби оперованого шлунку. Диференційна діагностика. Диференційоване лікування. Реабілітація. МСЕ.

2

8

Дисбактеріоз товстої кишки: варіанти перебігу, диференційована терапія. Синдром подразненої товстої кишки. Хронічний невиразковий коліт. Інтерпретація результатів клінічного та бактеріологічного дослідження калу.

3

9

Диференційний діагноз при гепатомегаліях, гепатолієнальному синдромі.

3

10

Хронічна ниркова недостатність: особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування, еферентні методи лікування.

3

11

Аномалії розвитку нирок, полікістоз, гіпернефроїдна нирка. Рання діагностика.

3

12

Особливості ведення вагітних із захворюваннями нирок. Нефропатія вагітних.

3

13

Інтенсивна терапія та реанімація в нефрології.

3

14

Цитологічне дослідження зразків патологічної крові при різних формах гемобластозів.

4

15

Визначення стану коагуляційного гомеостазу при різних формах геморагічного діатезу.

4

16

Основні принципи гомеопатичного лікування. Фітотерапія, застосування при різних захворюваннях.

2

17

Санаторно-курортне лікування.

2

18

Етика і деонтологія в професійній діяльності сімейного лікаря

6

19

Клінічна імунологія

6

^ Всього 58 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських і практичних занять з лікарями-інтернами 2-го року навчання на базах стажування зі спеціальності "загальна практика - сімейна медицина"

на 2009/2010 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Вид заняття

1

Використання малозатратних технологій в лікуванні терапевтичних хворих. Робота в денному стаціонарі поліклініки: структура відділення, номенклатурна база, регламентуючі нормативи, покази і протипокази лікування.

Практичне

2

Робота стаціонарів вдома. Наступність в роботі сімейного лікаря та інших фахівців. Дотримання інструкцій Наказу ОУОЗ №202 від 21.05.1999 року «Про подальший розвиток денних стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома»

Практичне

3

Санітарна і медична статистика в забезпеченні функціонування сімейного лікаря. Демографічна статистика. Статистика захворюваності, поширеності нозологічних форм, інвалідності. Статистика охорони здоров’я.

Семінарське

4

Ревматичні вади серця. Діагностика, лікування, первинна та вторинна профилактика. МСЕ. Наказ МОЗ України № 676 від 12.10.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю ”Ревматологія”».

Практичне

5

Системні захворювання сполучної тканини: принципи лікування, профілактика в практиці сімейного лікаря, МСЕ.

Практичне

6

Наказ МОЗ України №243 від 15.12.93.р. "Про організацію і удосконалення ревматологічної допомоги населенню України" та Наказ ЧОУОЗ від 01.11.96 р. №314 "Про удосконалення ревматологічної допомоги населенню Чернівецької області".

Семінарське

7

Культура і етика сімейного лікаря. Етика і деонтологія в роботі сімейного лікаря. Розвиток мотиваційних механізмів, щодо збереження здоров’я і реалізації лікувально-оздоровчих заходів.

Семінарське

8

Організація роботи сімейного лікаря на дільниці. Диспансеризація населення. Профілактична робота. Забезпечення діагностичного процесу. Використання Наказу №507 МОЗ України від 28.11.2002 року «Державні соціальні нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах»

Практичне

9

Швидка і невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

Семінарське

10

Експертиза тимчасової і стійкої непрацездатності. Виконання Наказу №455 МОЗ України від 13.11.2001 року «Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». Постанова Кабінету Міністрів України №1652 від 29.11.2006 року “Про затвердження порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів”.

Практичне

11

Статистика смертності. Оформлення довідок про смертність відповідно до наказу №545 МОЗ України від 08.08.2006 року “Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смертності”. Заповнення медичної документації у випадках смерті при амбулаторному спостереженні за хворими.

Практичне

12

Диспансерне спостереження за жінками фертильного віку з екстрагенітальною патологією. Проведення профілактичних оглядів. Виконання Постанови Кабінету Міністрів України №144 від 15.02.2006 року “Про реалізацію статті 28 Цивільного Кодексу України” про підстави, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності, строк яких від 12 до 22 тижнів”

Семінарське

13

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки: варіанти перебігу, клінічна симптоматика. Сучасні методи дослідження. Диференційоване лікування. Профілактика. Деякі питання МСЕ при виразковій хворобі.

Практичне

14

Хвороби оперованого шлунку. Диференційна діагностика. Диференційоване лікування. Реабілітація. МСЕ.

Семінарське

15

Цирози печінки: клініка, лікування. МСЕК. Тактика сімейного лікаря.
16

Хронічні гепатити. Класифікація. Програма обстеження хворих. Клінічна симптоматика різних варіантів перебігу гепатиту. Діагностика та диференційна діагностика. Тактика лікування. Диференційна діагностика при гепатомегаліях та гепатолієнальному синдромі.

Семінарське

17

Гострі та хронічні панкреатити. Етіологія і патогенез. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікування. Особливості перебігу панкреатиту у осіб похилого віку.

Семінарське

18

Дискінезії жовчного міхура та жовчовивідних шляхів: особливості клініки, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування, профілактика, МСЕ.

Практичне

19

Хронічна хвороба нирок. Пієло- та гломерулонефрити: клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Наказ МОЗУ №593 від 02.12.2004 року «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Нефрологія»

Семінарське

20

Анемії: диференційна діагностика, клініка, ускладнення, диференційоване лікування. МСЕ.

Практичне

21

Агранулоцитози: особливості клініки, диференційна діагностика, ускладнення. Тактика сімейного лікаря.

Практичне

22

Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Семінарське


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з сімейної медицини

22 квітня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

20 травня 2009 року (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н., професор В.М. Пашковський
1   2   3   4   5   6

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи