В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Сторінка4/8
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата10.10.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Всього 36 години


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський
^

Тематичний план


практичних занять з лікарями-інтернами першого року навчання

із спеціальності “Загальна практика-сімейна медицина”

на 2009-2010 навчальний рік


п/п
^

Назва теми


Кількість годин

1

Практикум з ЕКГ. ЕКГ в нормі.

3

2

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи (велоергометрія, черезстравохідна кардіостимуляція, стрес-ЕхоКС, коронарографія, сцинтіграфія міокарда).

2

3

Нестабільна стенокардія. Клінічні та ЕКГ-ознаки захворювання. Диференційна діагностика з не Q-інфарктом міокарда. Невідкладна допомога.

2

4

Інфаркт міокарда. Клініка, діагностика, особливості перебігу в осіб похилого віку. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

3

5

Ускладнення інфаркту міокарда: серцева астма, набряк легень, кардіогенний шок, аритмії. Діагностичні критерії, невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

3

6

Реабілітація хворих на інфаркт міокарда (фізична, психологічна, соціальна). МСЕ.

2

7

Лікування гіпертонічної хвороби в амбулаторних умовах. Немедикаментозні засоби, гіпотензивні препарати першої та другої лінії.

3

8

Симптоматичні артеріальні гіпертензії: особливості патогенезу, діагностичні критерії, диференційна діагностика, тактика лікування. МСЕ.

2

9

Артеріальні гіпертензивні кризи: клініко-патогенетичні варіанти, диференційна діагностика, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Тактика сімейного лікаря при неускладнених та ускладнених гіпертензивних кризах.

2

10

Екстрасистолії та миготлива аритмія. Етіологія та патогенез, клініка та ЕКГ-діагностика, лікування. МСЕ. Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

2

11

Клініка та ЕКГ-діагностика пароксизмальних порушень ритму серця (пароксизмальні тахікардії, тахіаритмії). Невідкладна допомога на догоспітальному та стаціонарному етапах. Особливості діагностики та купування пароксизмальних тахікардій на тлі WPW-синдрому. Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р.

3

12

Клініка та ЕКГ-діагностика блокад серця (синоатріальна блокада, атріовентикулярна блокада, блокада ніжок пучка Гіса). Диференційоване лікування проксимальних та дистальних АВ-блокад. Невідкладна допомога при нападах МЕС.

2

13

Аритмії пов’язані з порушенням функцій синусового вузла. Синдром слабкості синусового вузла. Клініка та ЕКГ-діагностика, особливості лікування. Покази до імплантації ШВР.

2

14

Серцева недостатність: класифікація, особливості клініки гострої та хронічної ліво- та правошлуночкової серцевої недостатності. Диференційна діагностика, диференційоване лікування.

3

15

Міокардити: клініка, діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

2

16

Кардіоміопатії. Класифікація, особливості клініки. Значення ЕхоКС в діагностиці КМП. Диференційована діагностика, лікування, МСЕ.

3

17

Міокардіодистрофії: класифікація, особливості клініки, діагностики, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

2

18

Нейроциркуляторна дистонія: класифікація, особливості клініки, діагностики, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Профілактика.

2

19

Вроджені вади серця: клініка, діагностика, диференційна діагностика, покази до хірургічного лікування, реабілітація. Роль сімейного лікаря у ранньому виявленні захворювання.

3

20

Особливості ведення хворих похилого та старечого віку з захворюваннями серцево-судинної системи.

2

21

Інтенсивна терапія і реанімація в кардіології (раптова зупинка кровообігу). Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

3

22

Особливості ведення вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи.

3

23

Клінічне значення обстеження хворого з патологією органів дихання, лабораторних та інструментальних досліджень в практиці сімейного лікаря.

3

24

Диференційна діагностика при легеневих інфільтратах. Варіанти перебігу та ускладнення пневмоній. Тактика сімейного лікаря відносно негоспітальних пневмоній. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

4

25

Абсцес і гангрена легень. Грибкові і паразитарні захворювання легень. Диференційна діагностика, лікування та профілактика. Показання до хірургічного лікування.

3

26

Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ). Класифікація, діагностика, диференційна діагностика.

4

27

Диференційований підхід до лікування ХОЗЛ (з урахуванням ускладнень, віку та супутніх захворювань). Профілактика ХОЗЛ в практиці сімейного лікаря. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.07 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

4

28

Варіанти перебігу бронхіальної астми у підлітковому, зрілому і старечому віці, з урахуванням вагітності та клімактеричного періоду, ятрогенії. Особливості фармакотерапії. Ускладнення при лікуванні глюкокортикоїдами. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 р.

4

29

Диференційна діагностика нагнійних захворювань легень (кісти легень, бронхоектатична хвороба, саркоїдоз, паразитарні хвороби легень).

3

30

Легеневе серце: етіологія, патогенез, діагностичні критерії, принципи лікування та профілактики.

3

31

Тромбоемболія легеневої артерії, критерії диференційної діагностики, особливості перебігу, ускладнення (гостра дихальнанедостатність, легенева кровотеча). Надання невідкладної допомоги сімейним лікарем.

3

32

Диференційна діагностика захворювань плеври. Діагностична, лікувальна та профілактична тактика сімейного лікаря.

3

33

Інтенсивна терапія та реанімація в пульмонології.

3

34

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у підлітків, хворих похилого і старечого віку. Диференційна діагностика пневмосклерозу (післяпневмонічного, пневмоконіотичного, метатуберкульозного).

3

35

Підсумкове заняття з питань пульмонології

3

36

Правові основи сімейної медицини

2

37

Менеджмент сімейної медицини

2

38

Санітарна статистика в забезпеченні функціонування сімейної медицини

2

39

Психологічні основи діяльності сімейного лікаря

2

40

Прикладний менеджмент, організація і управління медико-санітарним забезпеченням населення.

4

^ Всього 109 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи