В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Сторінка5/8
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата10.10.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8
^

РЕКОМЕНДОВАНІ теми рефератів


для лікарів-інтернів першого року навчання зі спеціальності

"Загальна практика-сімейна медицина" на очному циклі навчання


 1. Бронхіти: гострий бронхіт і альвеоліт, хронічний бронхіт.

 2. Бронхіальна астма: передастма, атопічна астма, інфекційно-залежна астма, астматичний стан, медикаментозні та не медикаментозні методи лікування.

 3. Емфізема легень.

 4. Хвороби плеври: плеврити, емпієма плеври.

 5. Фіброзуючий альвеоліт.

 6. Спадкові та інші хвороби легень.

 7. Гостра дихальна недостатність при спонтанному пневмотораксі, астматичному статусі та нападі бронхіальної астми. Невідкладна допомога.

 8. Загострення дихальної недостатності при хронічних неспецифічних захворюваннях легень.

 9. Пневмоторакс.

 10. Легенева кровотеча.

 11. Хвороби серцево-судинної системи: методи обстеження хворих з патологією серцево-судинної системи; кардіалгії, нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба, розшаровуюча аневризма аорти, гіпертонічні кризи.

 12. Атеросклероз.

 13. Хвороби ендокарда: інфекційний ендокардит.

 14. Хвороби перикарда.

 15. Інтенсивна терапія і реанімація в кардіології: гострі порушення ритму серця і провідності, гостра серцева недостатність, гостра судинна недостатність (шок), гостра тромбоемболія, синдром тампонади серця.

 16. Артеріальні гіпертензивні кризи. Невідкладна допомога.

 17. Хвороби серцево-судинної системи та вагітність: вагітність у оперованих на серці, ведення та лікування вагітних із захворюваннями серця, пологи та штучне переривання вагітності при захворюваннях серця.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський

Тематичний план

проходження заочного циклу лікарями-інтернами першого року навчання
^

за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина”

Сімейна медицина


план семінарських і практичних занять

№ п/п

Тема заняття

Примітка

1.

Медична документація лікаря загальної практики-сімейної медицини. ОУОЗ №301 від 15.08.2001р. „Про впровадження облікової медичної документації та звітності щодо діяльності закладів загальної практики-сімейної медицини”. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. №989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я”. Наказ МОЗУ №72 від 23.02.2001р. „Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини”. Наказ МОЗУ №1 від 08.01.2004р. „Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації”. Наказ №308 від 2006 р. «Про затвердження табелю оснащення ФАПів, лікарських амбулаторій (у т.ч. амбулаторій загальної практитки-сімейної медицини) та підрозділів ПМСД лікувально-профілактичних закладів».

Практичне


2

Складання звіту про діяльність територіальної дільниці лікаря загальної практики-сімейної медицини за рік. Методи розрахунку і аналіз основних показників роботи лікаря загальної практики- сімейної медицини.

Практичне


3

Взаємодія між амбулаторією, поліклінікою і стаціонаром. ОУОЗ №202 від 21.05.1999р. „Про подальший розвиток денних стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома”.

Практичне


4

Санаторно-курортне лікування. Відбір хворих. Покази, протипокази. Принципи визначення критеріїв ефективності санаторно-курортного лікування.

Практичне


5


Календар планових профілактичних щеплень. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”.

Практичнее


6

Особливості диспансерного спостереження за особами із захворюваннями внутрішніх органів, декретованими контингентами населення (чорнобильці, ветерани війни, інваліди, особи похилого віку, жінки фертильного віку з екстрагенітальною патологією). Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Семінарське

7

Наказ МОЗ України від 29.07.1996р. №233 „Про удосконалення протитуберкульозної служби та затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз” та Наказ ОУОЗ від 30.04.1998р. №98 „Про удосконалення протитуберкульозної служби у Чернівецькій області”. Наказ МОЗ України від 28.10.2003 р. №499 "Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим". Постанова №667 від 23.04.99р. Кабінету Міністрів України “Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом”. Закон України від 5.07.2001р. №2586-ІІІ “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”. Наказ МОЗУ №610 від 15.11.2005р. „Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії запобігання поширення туберкульозу”. Наказ ОУОЗ №92.

Практичне

8

Нормативні акти, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (Наказ МОЗУ №455). Покази до направлення хворих терапевтичних нозологій на МСЕК.

Семінарське


Підпис керівника

КАРДІОЛОГІЯ


План семінарських і практичних занять

1

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Практикум з ЕКГ.

Наказ МОЗ України від 10.08.98, № 247 „Про внесення змін і доповнень до Наказу МОЗ України від 30.12.92 № 206 „Про заходи щодо поліпшення якості кардіологічної допомоги населенню України”.

Практичне

2

Біль в ділянці серця. Диференційна діагностика, тактика лікування, профілактика. Діагностика, диференційна діагностика різних форм інфаркту міокарда. Ускладнення інфаркту міокарда, особливості перебігу у осіб похилого віку. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

Семінарське

3

Екстрасистолії та блокади. Етіологія, патогенез, клініка і діагностика. Порядок обстеження хворих. План лікування. МСЕ хворих з екстрасистолією та блокадами серця.

Практичне

4

Аналіз ЕКГ при пароксизмальних тахікардіях та миготливій артимії. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. МСЕ. Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

Практичне

5

Артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря. Указ Президента України про „Програму профілактики та лікування артеріальних гіпертензій в Україні” від 4.02.99 р. № 117/99, Наказ МОЗ України та АМН України „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання „Програми …” від 30.03.99 р. № 74/18 та Наказ МОЗ України від 10.08.98 р. № 247 (Додаток 1: „Інструкція для лікаря-практика по виявленню і проведенню вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (есенціальної гіпертензії та вторинних симптоматичних артеріальних гіпертензій”). ОУОЗ №134 від 19.04.99р. „Про організацію виконання розпорядження обласної державної адміністрації №231-Р від 1.04.99р.” „Про заходи щодо виконання в області Указу Президента України” „Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні” від 04.02.99р. №117/99, Рекомендації 2007 р. по лікуванню артеріальної гіпертензії (Європейське товариство гіпертензії/Європейське товариство кардіологів).

Практичне

6

Нейроциркуляторна дистонія в практиці сімейного лікаря.

Практичне

7

Хвороби серцево-судинної системи та вагітність.

Практичне

8

Серцева недостатність. Класифікація, діагностика, сучасні підходи до лікування

Семінарське


Підпис керівника

ТЕРАПІЯ


план семінарських і практичних занять

1

Гострі пневмонії, хронічні бронхіти. Класифікація, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Особливості перебігу гострих пневмоній у осіб похилого віку. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Практичне

Семінарське

2

ХОЗЛ. Класифікація. Сучасні методи діагностики. Клінічна симптоматика. Диференційний діагноз. Тактика лікування. МОЗУ інструкція медико-соціальна експертиза при хронічному обструктивному бронхіті від 18.09.99р. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Практичне

Семінарське


3

Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, класифікація. Тактика лікування, профілактика. Лікування астматичного статусу. МСЕ хворих із бронхіальною астмою. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Семінарське


4

Медикаментозні алергози. Особливості алергічних реакцій медикаментозного походження. Клініка, сучасні методи діагностики, диференційна діагностика. Лікування, профілактика. ОУОЗ №263 від 27.07.2000р. “Про удосконалення спеціалізованої алергологічної допомоги населенню Чернівецької області ”.

Семінарське

5


Цукровий діабет. Указ Президента „Про комплексну програму „Цукровий діабет”.

Семінарське


6

Диспансерне спостереження за хворими з дораковою патологією. Формування груп ризику згідно Наказу МОЗУ №192 (1986р.). Державна Програма „Онкологія”. Виписка наркотичних засобів.

Практичне
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи