В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Сторінка7/8
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата10.10.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: + - ознайомлений; ++ - засвоїв; +++ - оволодів.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

лікаря-інтерна зі спеціальності “Загальна практика-сімейна медицина”

Загальні знання

Згідно з вимогами фаху лікар загальної практики - сімейної медицини повинен знати:

 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я;

 2. Правові аспекти діяльності сімейного лікаря;

 3. Нормативні документи, що регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров'я;

 4. Загальні питання організації надання медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини, організацію роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної медичної допомоги;

 5. Основні показники здоров'я населення;

 6. Нормальну, патологічну та топографічну анатомії;

 7. Фізіологію та патофізіологію органів і систем організму;

 8. Особливості анатомії і фізіології організму людини у різні вікові періоди, під час вагітності, пологів і в післяпологовий період;

 9. Показники водно-електролітного обміну та кислотно-лужного балансу;

 10. Основи мікробіології, вірусології, асептики і антисептики, імунології, медичної генетики;

 11. Міжнародну класифікацію хвороб Х перегляду, класифікації захворювань, розроблені ВООЗ та затверджені відповідними вітчизняними з'їздами;

 12. Основи фармакотерапії з точки зору клініко-діагностичних та патогенетичних підходів до проведення лікування найпоширеніших захворювань;

 13. Основи дієто-, фізіо-, бальнеотерапії, лікувального масажу та лікувальної фізкультури;

 14. Покази та протипокази до санаторно-курортного лікування;

 15. Основи експертизи тимчасової і постійної втрати працездатності;

 16. Організацію диспансерного нагляду за хворими, патронажу за вагітними і новонародженими;

 17. Організацію протиепідемічних заходів при виникненні осередку інфекції та основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у лікувально-профілактичних закладах;

 18. Організацію надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях;

 19. Форми і методи санітарно-освітньої роботи;

 20. Основи роботи з комп'ютером;


Спеціальні знання

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, реабілітація і профілактика наступних захворювань:

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. Хвороби серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання, травлення, нирок та сечовивідних шляхів, ендокринної системи. Захворювання крові та органів кровотворення. Професійні хвороби. Основи геронтології і геріатрії.

ТРАДИЦІЙНІ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ. Дієтотерапія та лікувальне голодування. Лікувальна фізкультура. Фізіотерапія та санаторно-курортне лікування. Фітотерапія. Мануальна терапія. Рефлексотерапія.


^ ЗАГАЛЬНІ НАВИКИ

 1. Проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці.

 2. Оцінка стану здоров'я дорослих та дітей. Розподіл населення дільниці за групами здоров'я. Виділення осіб з факторами ризику. Вікові показники маси тіла, зросту, фізичного, нервово-психічного і стате­вого розвитку.

 3. Збір анамнезу захворювання, життя, страхового анамнезу, епіданамнезу.

 4. Застосування об'єктивних методів обстеження: загальний огляд, пер­кусія, аускультація і пальпація органів з метою виявлення загальних та специфічних ознак захворювань. Зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження.

 5. Визначення необхідного обсягу, показів та протипоказів до лабо­раторних, інструментальних, апаратних досліджень. Організація своєчасного виконання і знання правил підготовки хворого до обстеження. Інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних функціонального дослідження органів дихання, кровообігу, травлення, печінки, нирок та інших внутрішніх органів і систем, даних ультра­звукового та рентгенологічного досліджень.

 6. Організація консультування хворих профільними спеціалістами.

 7. Встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого.

 8. Проведення профілактики захворювань та аналізу ефективності диспансеризації. Організація санітарно-просвітницької роботи з метою пропаганди здорового способу життя.

 9. Здійснення експертизи тимчасової та постійної втрати працездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію.

 10. Оформлення обліково-звітної медичної документації.

 11. Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.


^ СПЕЦІАЛЬНІ НАВИКИ

 1. Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках. Вимірювання венозного тиску. Внутрішньосерцеве введення ліків. Техніка дефібриляції серця. Закритий масаж серця. Запис ЕКГ, ФКГ, проведення функціональних, медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням, їх оцінка.

 2. Огляд порожнини рота за допомогою дзеркала, зонду, пінцету. Проведення антисептичної обробки порожнини рота. Промивання шлунка. Шлункове та дуоденальне зондування та оцінка їх результатів. Пальцеве обстеження прямої кишки. Дослідження прямої кишки рек­тальними дзеркалами, аноскопом. Приготування розчину для ентеральної регідратації. Консультування населення з питань раціонального, лікувально-профілактичного, дієтичного харчування, вигодовування дітей.

 3. Використання індивідуальних та колективних засобів захисту в середовищі дії іонізуючого випромінювання.

 4. Приготування фітозборів, настоїв, відварів. Зберігання та постановка п'явок. Застосування примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів.


Невідкладна допомога при:

 • спонтанному пневмотораксі;

 • приступі бронхіальної астми;

 • гострій дихальній недостатності;

 • задусі;

 • гострій серцево-судинній недостатності;

 • гіпертензивних кризах; гіпотензивних кризах;

 • гострих порушеннях серцевого ритму і провідності;

 • клінічній смерті (зупинка серця, зупинка дихання);

 • печінковій коліці;

 • нирковій коліці;

 • гострій нирковій недостатності;

 • гострій печінковій недостатності;

 • гострій наднирниковій недостатності;

 • гострих алергозах;

 • гіпертермічному синдромі;

 • отруєннях;

 • зовнішніх та внутрішніх кровотечах (тимчасова зупинка);


МАНІПУЛЯЦІЇ

1. Ін'єкції:

а) підшкірні;

б) внутрішньом'язові;

в) внутрішньовенні

2. Промивання шлунка.

3. Пункція:

а) плевральної порожнини;

б) черевної порожнини;

в) сечового міхура (надлобкова)

4. Катетеризація сечового міхура.

5. Кольпоскопія.

6. Постановка клізм.

7. Введення газовивідної трубки.

Лікар-інтерн зі спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» повинен знати принципи організації і проведення інтенсивної терапії і реанімації в амбулаторних умовах, брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення, вміти узагальнювати дані науково-медичної літератури, знати сучасну літературу за фахом, знати форми планування і звітності своєї роботи.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю знань і вмінь

лікаря-інтерна зі спеціальності “Загальна практика-сімейна медицина"


Початковий контроль знань лікаря-інтерна проводиться з самого початку навчання на циклах біля ліжка хворого, в кабінетах функціональної діагностики та шляхом співбесіди з викладачем. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, комп’ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду.

Підсумковий контроль здійснюється на піврічній та річній атестаціях інтернів і включає такі етапи:

 1. Комп’ютерний тестовий контроль за атестаційною комп’ютерною програмою.

 2. Перевірка практичної підготовки: - робота з хворим (вміння зібрати анамнез, провести фізичне обстеження хворого, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обгрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, сформулювати і обгрунтувати клінічний діагноз, визначити прогноз, скласти план лікування, реабілітації; виписати рецепти).

 • самостійний запис ЕКГ з різними видами патології;

 • здійснення серцево-легеневої реанімації;

 • вміння провести інші інструментальні діагностичні та лікувальні маніпуляції (за вибором екзаменатора).

Контроль професійних вмінь і навиків здійснюється згідно переліку знань і вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста за спеціальністю “загальна практика – сімейна медицина”.

 1. Співбесіда за програмою першого року навчання.

Атестаційна оцінка враховує результати всіх трьох етапів річної атестації.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

лікарів-інтернів першого року навчання

зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"


Оцінка знань і вмінь лікарів-інтернів з терапії проводиться комплексно: з урахуванням володіння практичними навичками при обстеженні хворого; при проведенні серцево-легеневої реанімації; запису та інтерпретації ЕКГ. Крім того проводиться комп‘ютерний тестовий контроль знань.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи