Протокол № icon

Протокол №
Скачати 310.38 Kb.
НазваПротокол №
Дата10.10.2012
Розмір310.38 Kb.
ТипПротокол

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Професор _________М.Ю.Коломоєць

“___”___________ 2007 р.“Схвалено”


Вченою радою Буковинського

державного медичного

університету

“___”____________ 2007 р.

(протокол №___)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік)


^

КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ


Онкологія:

принципи діагностики злоякісних пухлин; лікування злоякісних пухлин; рак щитоподібної залози; неорганні пухлини шиї, рак легені; рак шлунка; рак підшлункової залози, колоректальний рак, пухлини жіночих статевих органів; пухлини шкіри, мастопатії, рак молочної залози.


 • Лекції — 8 годин

 • Семінарські заняття – 6 годин

 • Практичні заняття – 20 годин

 • Всього годин – 34

 • Кількість робочих днів –Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Професор _________М.Ю.Коломоєць

“___”___________ 2007 р.“Схвалено”


Вченою радою

Буковинського державного медичного університету


“___”____________ 2007 р.

(протокол №___)
навчальний план


підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік).п/п

Теми занять

Кількість годин

Лекції

Семінар. заняття

Практ. заняття

Самост. прак. робота

Кількість роб. днів

1

Принципи діагностики злоякісних пухлин

2
1

12

Лікування злоякісних пухлин

3

1

1

1
3

Рак щитоподібної залози

3

1
2
4

Неорганні пухлини шиї

3
1

2
5

Рак легені

4

1

1

2
6

Рак шлунка

4

1

1

2
7

Рак підшлункової залози

2

1
1
8

Колоректальний рак

22
9

Пухлини жіночих статевих органів (рак вульви, рак шийки матки, хоріонепітеліома)

22
10

Пухлини шкіри

3

1
2
11

Мастопатії

2

1
1
12

Рак молочної залози

4

1

1

2
Всього годин

34

8

6

20


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

тематичний план ЛЕКЦІЙ

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік).
^

Теми лекцій


Кількість годин

1.

Лікування злоякісних пухлин

1

2.

Рак щитовидної залози

1

3.

Рак легені

1

4.

Рак шлунка

1

5.
^

Рак підшлункової залози


1

6.

Пухлини шкіри

1

7.

Мастопатії


1

8.

Рак молочної залози

1

Всього


8Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

тематичний план практичних занять

для лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік).
^

Теми практичних занять


Кількість годин

1.

Принципи діагностики злоякісних пухлин


1

2.

Лікування злоякісних пухлин

1

3.

Рак щитовидної залози

2

4.

Неорганні пухлини шиї

2

5.

Рак легені

2

6.
^

Рак шлунка


2

7.

Рак підшлункової залози

1

8.

Колоректальний рак

2

9.

Пухлини жіночих статевих органів

2

10.

Пухлини шкіри

2

11.

Мастопатії


1

12.

Рак молочної залози


2

Всього


20Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


тематичний план семінарських занять

для лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік).
^

Теми семінарських занять

Кількість годин


1.

Принципи діагностики злоякісних пухлин


1

2.
^

Лікування злоякісних пухлин


1

4.

Неорганні пухлини шиї


1

5.

Рак легені


1

6.

Рак шлунка


1

10.

Рак молочної залози


1

всього


6Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


Зміст

навчальної програми по “Онкології”


10 01
Принципи діагностики злоякісних пухлин

10 01 01
Рентгенологічні методи діагностики

10 01 02
Радіоізотопні дослідження

10 01 03
Ендоскопічне обстеження

10 01 04
Морфологічні та цитологічні методи обстеження

10 01 05
Ультразвукова діагностика

10 01 06
Імунологічні обстеження

10 02
Лікування злоякісних пухлин

10 02 01
Хірургічне лікування злоякісних пухлин

10 02 02
Променева терапія злоякісних пухлин

10 02 03
Хіміотерапія злоякісних пухлин

10 02 04
Імунотерапія пухлин

10 02 05
Комбіноване та комплексне лікування злоякісних пухлин

10 03
Рак щитовидної залози

10 03 01
Клініка

10 03 02
Морфологічна класифікація

10 03 03
Стадії раку щитовидної залози ТНМ

10 03 04
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до ендокринолога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 04
Неорганні пухлини шиї

10 04 01
Класифікація

10 04 02
Діагностика

10 04 03
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 05
Рак легень

10 05 01
Епідеміологія

10 05 02
Групи ризику

10 05 03
Класифікації (ТNМ, гістоморфологічна)

10 05 04
Клініка центрального та периферичного раку легень

10 05 05
Діагностика

10 05 06
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 06
Рак шлунка

10 06 01
Епідеміологія

10 06 02
Групи ризику

10 06 03
Класифікація раку шлунка за системою ТНМ

10 06 04
Діагностика

10 06 05
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до хірурга, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 07
Рак підшлункової залози

10 07 01
Епідеміологія

10 07 02
Діагностика

10 07 03
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до хірурга, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи

10 08
Колоректальний рак

10 08 01
Клініка та діагностика раку товстої кишки

10 08 02
Клініка та діагностика раку прямої кишки

10 08 03
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до проктолога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 09
Пухлини жіночих статевих органів

10 09 01
Клініка та діагностика раку шийки матки

10 09 02
Клініка та діагностика раку ендометрію

10 09 03
Клініка та діагностика раку яєчників

10 09 04
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до гінеколога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 10
Пухлини шкіри

10 10 01
Рак шкіри

10 10 02
Меланобластома

10 10 03
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до дерматолога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 11
Мастопатії

10 11 01
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до маммолога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.

10 12
Рак молочної залози

10 12 01
Групи ризику

10 12 02
Діагностика

10 12 03
Тактика ведення хворого на амбулаторному етапі. Скерування до маммолога, онколога. Роль сімейного лікаря в проведенні заходів з профілактики, диспансеризації, реабілітації. Участь у вирішенні питань медичної експертизи.ПЕРЕЛІК

рекомендованих тем по циклу “ОНКОЛОГІЯ”

для самостійної підготовки лікарів-інтернів

під час спеціалізації за фахом

“Загальна практика – сімейна медицина

(2007/2008 навчальний рік). 1. Мастопатії.

 2. Принципи комплексності лікування онкологічних захворювань.

 3. Променева терапія злоякісних пухлин.

 4. Пухлини голови.

 5. Мастопатії.

 6. Пухлини кісткової системи.

 7. Рак печінки.

 8. Рак стравоходу.

 9. Хіміотерапія злоякісних пухлин.

 10. Канцероматоз.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять

із лікарями-інтернами за спеціальністю

“ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

на базах стажування

на 2007/2008 навчальний рік

№ п/п

Тема заняття

Примітка

1.

Мастопатії

Семінарське


2.

Променева терапія злоякісних пухлин

Семінарське

3.

Пухлини голови

Семінарське


4.

Пухлини кісткової системи

Семінарське

5.

Рак печінки

Семінарське

6.

Рак стравоходу

Семінарське

7.

Хіміотерапія злоякісних пухлин

Семінарське


8.

Канцероматоз.

СемінарськеСхвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

СПИСОК

рекомендованих тем для реферативного опрацювання

лікарями-інтернами за спеціальністю

^ “ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

на базах стажування

на 2007/2008 навчальний рік


 1. Хіміотерапія злоякісних пухлин, ускладнення, профілактика та лікування.

 2. Передракові захворювання молочної залози.

 3. Принципи онкологічної настороги, сформульовані М.М.Петровим і О.І.Савицьким, синдром малих ознак при раку шлунка, легень.

 4. Мінімум діагностичних обстежень для підтвердження або заперечення раку різної локалізації.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

^ ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

якими повинен володіти лікар-інтерн

після проходження навчальної дисципліни “ОНКОЛОГІЯ”

за фахом “Загальна практика – сімейна медицина

(2007/2008 навчальний рік).

Знати:

 • сучасні принципи профілактики та раннього виявлення злоякісних пухлин;

 • пухлини щитовидної залози, легень, шлунково-кишкового тракту, жіночих статевих органів, молочної залози, нирок, шкіри;

 • хіміотерапію злоякісних пухлин, ускладнення, профілактику та лікування;

 • причини занедбаності раку;

 • принципи онкологічної настороги, сформульовані М.М.Петровим і О.І.Савицьким;

 • мінімум діагностичних обстежень для підтвердження або заперечення раку різної локалізації;

 • знати синдром малих ознак при раку шлунка, легень;

 • основні групи протиракових лікарських препаратів.


Вміти:

 • обстежувати молочні залози (огляд, пальпація, самообстеження);

 • розрахувати показники захворюваності та смертності від злоякісних пухлин;

 • провести аналіз занедбаних випадків раку легень;

 • самостійно заповнити повідомлення на хворого із виявленим раком;

 • інтерпретувати рентгенограми (з пухлинами);

 • виконати пальцеве дослідження прямої кишки;

 • виконувати вагінальне дослідження;

 • виконати пальпацію щитовидної залози;

 • провести пальпаторне обстеження лімфатичних вузлів;

 • взяти матеріал із виразки для цитологічного дослідження;

 • виконати пункцію лімфовузлів і приготувати препарат для цитологічного дослідження та визначити мікроскопічно клітини Березовського-Штенберга;

 • вести амбулаторний прийом хворих спільно з лікарем у поліклініці ООД.
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

Практичні навички

для лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік).


 1. Здійснення пункційної біопсії та відбитків пухлин;

 2. Пальпація органів черевної порожнини та позаочеревинних органів;

 3. Онкогінекологічне дослідження;

 4. Пальпація молочних залоз;

 5. Пальпація щитовидної залози;

 6. Перкуторне визначення наявності рідини у плевральних порожнинах та виконання пункції плевральної порожнини;

 7. Усунення асциту;

 8. Методика пальпаторного обстеження стану лімфатичних вузлів;

 9. Надання невідкладної допомоги: зупинка кровотечі з пухлини зовнішнього розташування та внутрішніх органів, катетеризація сечового міхура, надлобкова пункція сечового міхура;

 10. Пальцеве дослідження прямої кишки;

 11. Ректороманоскопія.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ


для лікарів-інтернів за спеціальністю

“Загальна практика – сімейна медицина

(другий рік навчання)

навчальна дисципліна “ОНКОЛОГІЯ”

(2007/2008 навчальний рік)

Оцінка знань лікарів-інтернів із навчальної дисципліни “Онкологія” проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок: вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику онкологічних захворювань, формулювати клінічний діагноз згідно вимог сучасних діючих класифікацій, визначити прогноз, надавати допомогу при невідкладних станах, здійснювати диференційоване лікування, реабілітацію та профілактику, вміти вирішувати конкретні питання медико-соціальної експертизи.

1. Критерії оцінки практичних навичок та вмінь:

^ А. Робота з хворим

Оцінка "відмінно" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження хворого, відмінно володіє прийомами визначення симптомів різних захворювань внутрішніх органів, вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає об'єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних, променевих) методів дослідження.

Оцінка "добре" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який глибоко оволодів методикою обстеження хворого, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка "задовільно" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який оволодів методикою обстеження хворих, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці проведення фізичного та додаткових методів обстеження хворого, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка "незадовільно" ставиться лікарю терапевту та педіатру, який не засвоїв практичних навичок або неповністю опанував навички категорії А.

П. Критерії оцінки теоретичних знань:

Оцінка «відмінно» ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості та варіанти захворювання, вільно проводить обґрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, може скласти детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (рішення клінічної ситуаційної задачі), надати невідкладну допомогу при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики загальновживаних препаратів, наркотиків та цитостатичних препаратів, знає протипокази, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, знає дози ліків в обсязі, який передбачений програмою, вміє виписувати рецепти та правильно оформити лист лікарських призначень конкретному хворому, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи (на всіх попередніх етапах державної атестації лікар терапевт чи педіатр повинен мати всі або абсолютну більшість відмінних оцінок).

Оцінка "добре" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів терапії, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, вміє їх застосовувати, знає дози ліків в обсязі, який передбачений програмою, але допускає неточності, вміє виписати рецепт на задану лікову форму та оформити лист призначень конкретному хворому, допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка "задовільно" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який має знання з основних питань онкології, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі; який знає механізм дії та побічні дії основних груп ліків, які передбачені програмою. Вміє правильно виписати рецепт та оформити лист лікарських призначень, допускає окремі суттєві помилки у відповідях та при вирішенні клінічної задачі.

Оцінка "незадовільно" ставиться лікарю терапевту чи педіатру, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки при відповідях, не знає механізмів дії та побічної дії ліків, не вміє виписати рецепт на задану лікову форму, допускає значні помилки при оформленні листа лікарських призначень, при вирішенні клінічної задачі або не засвоїв практичних навичок.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО

ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

З метою проведення початкового, поточного, проміжного і підсумкового

контролю знань та вмінь лікарів-інтернів

з навчальної дисципліни “ОНКОЛОГІЯ”

за спеціальністю “ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА”

використовуються:


1) методика обстеження онкологічного хворого;

2) інтерпретація лабораторних даних обстеження онкологічного хворого;

3) інтерпретація рентгенологічних та інструментальних методів обстеження хворого;

4) тестові завдання;

5) клінічні ситуаційні задачі.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

заключної державної атестації лікарів-інтернів

за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина

з навчальної дисципліни “ОНКОЛОГІЯ”.


 1. Колоректальний рак.

 2. Мастопатії.

 3. Принципи діагностики злоякісних пухлин.

 4. Принципи комплексності лікування онкологічних захворювань.

 5. Променева терапія злоякісних пухлин.

 6. Пухлини шиї.

 7. Пухлини жіночих статевих органів (рак ендометрію, рак шийки матки, рак яєчників, хоріонепітеліома).

 8. Пухлини шкіри.

 9. Рак легень.

 10. Рак молочної залози

 11. Рак підшлункової залози.

 12. Рак шлунка.

 13. Рак щитоподібної залози.

 14. Хіміотерапія злоякісних пухлин.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

ЛІТЕРАТУРА


 1. Баженова А.П. и др. Рак молочной железы.- М: Медицина, 1985.- 265 с.

 2. Білинський Б.Т., Стернюк Ю.М., Шпарик Я.В. Онкологія.- Медицина світу, 1998.-272с.

 3. Блохин Н.И., Петерсон Б.Е. Клиническая онкология.- В 11т.- М: Медицина, 1976.

 4. Бохман Я.В. Руководство по онкологии.- Л.: Медицина, 1989.- 460.

 5. Воробьев А.И. Руководство по гематологии.- В 11 т.- М: Медицина, 1985.

 6. Габуния Р.И., Зубовский Г.А. Клиническая рентгенология.- В 5 т.- М: Медицина, 1985.

 7. Ганичкин А.М. Рак толстой кишки.- Л.: Медицина, 1970.- 416.

 8. Гордилова В.В. Имунология опухолевого роста.- М: Медицина, 1983.- 236 с.

 9. Дильман В.М. Эндокринологическая онкология.- Л.: Медицина, 1983.- 408 с.

 10. Дурнов Л.А. Лечение опухолей у детей.- М: Медицина, 1976.- 148 с.

 11. Киселев Ф.Л. и др. Молекулярные основы канцерогенеза у человека.- М: Медицина, 1990,- 315с.

 12. Козлова А.В. Лучевая терапия злокачественных опухолей.- М: Медицина, 1976.- 195 с.

 13. Лопаткин Н.А., Симонов В.Я. Руководство по клинической зндоскопии.- М: Медицина, 1985.- 400 с.

 14. Напалков Н.П. Общая онкология.- Л.: Медицина, 1989.- 646 с.

 15. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи.- М: Медицина, 1983.- 416 с.

 16. Переводчикова Н.И. Противоопухолевая химиотерапия.- М: Медицина, 1986,-200с.

 17. Петерсон Б.С. и др. Атлас онкологических операций.- М: Медицина, 1986.-233с.

 18. Русанова А.А. Рак желудка,- Л.: Медицина, 1979,- 231 с.

 19. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 20. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 21. Справочник семейного доктора / Н.Зрячкин, А.Суворов, Е.Потапова и др. – М.: ЭКСМО, 2005. – 1040 с.

 22. Трапезников Н.И. и др. Опухолей костей.- М: Медицина, 1986.- 303 с.

 23. Трапезников Н.И. Пигментные невусы и новообразования кожи.- М: Медицина, 1976.- 256 с.

 24. Трапезников Н.И., Майн А.А. Онкология. – М.: Медицина, 1992. – 432 с.

 25. Трапезникова М.Ф. Опухоли почек.- М: Медицина, 1978.-183 с.

 26. Трахтенберг А.Х. Рак легкого.- М: Медицина, 1987.- 492 с.

 27. Федоров В.Д. Рак прямой кишки.- М: Медицина, 1987.- 317 с.

 28. Чиссов В.И. Комбинированное и комплексное лечение больных со злокачественными опухолями.- М: Медицина, 1989.- 548 с.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Агеєнко А.І. Онкогени та канцерогенез.- М.: Медицина.- 1986.- 256 с.

 2. Блохін М.М. та ін. Клінічна онкологія,— У 2-х томах, 2-е вид.- М.: Медицина, 1979

 3. Гнатишак А.І. Загальна клінічна онкологія.- Львів: Вища школа. Вид. при Львів, ун-ті, 1988-240с.

 4. Міщура В.І. та ін. Онкологічний диспансер.- М.: Медицина, 1989.- 648 с.

 5. Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980.

 6. Сенютович Р.В. Це не останні дні. Чернівці, 1999.- 235 с.

 7. Сенютович Р.В. Гормонотерапія раку. Чернівці, 1999.- 48 с.

 8. Сенютович Р.В., Станкевич В.В., Сидорчук І.Й., Пішак В.П. Імунотерапія та детоксикація раку. Чернівці, 1999.- 139 с.
^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Березов Ю.Л. Рак стравоходу. - М.: Медицина, 1979.- 200с.

 2. Блохін М.М. Деонтологія в онкології..- М.: Медицина, 1988.

 3. Бохман Я.В. Посібник з онкогінекології: Медицина, 1989.- 410с.

 4. Булкіна З.П. Протипухлинні препарати. - К.: Наукова думка, 1991.- 302с.

 5. Вінницька В.К. та ін. Онкологічна гінекологія. - К.: Здоров'я, 1983.- 258с.

 6. Ганічкін А.М. Рак товстої кишки. - Л.: Медицина, 1970.- 416с.

 7. Герасименко В.М. Реабілітація онкологічних хворих..- М.: Медицина, 1977.-143с.

 8. Гершанович М.Л. Ускладнення при хіміо- та гормонотерапії злоякісних пухлин. - М.: Медицина, 1982.- 222с.

 9. Гріневіч Ю.А., Каменець Л.Я. Основи клінічної імунології пухлин. - К.: Здоров'я, 1986.- 180с.

 10. Дедков І.П., Черніченко В.О. Комбіноване лікування злоякісних пухлин. - К.: Здоров'я, 1975.- 184с.

 11. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Болезни пищевода. Патологическая физиология, клиника, діагностика, лечение.- М.: Триада-Х, 2000.- 184с.

 12. Кліменков А.А., Патютко Ю.І., Рубіна Г.І. Пухлини шлунка. - М: Медицина, 1988.-256с.

 13. Козлова А.В. Променева терапія злоякісних пухлин. - М.: Медицина, 1976.-200с.

 14. Логінов А.С., Парфенов А.И. Болезни кишечника: руководство для врачей.- Москва: Медицина, 2000.- 632с.

 15. Макарович А.Э. Заболевание органов дыхания: учебное пособие.- Мн.: Выш.школа, 2000.- 363с.

 16. Настольная книга семейного врача: справочник. Неотложная помощь. Болезни и их лечение. Лекарственные препараты. /под ред. Литовченко К.А., Уманская О.Н./. – Харьков: Орбита-Каравелла, 2001.- 656с.

 17. Павлов О.С. та ін. Лікування раку легень. - М.: Медицина, 1979.- 318с.

 18. Пачес А.І. Пухлини голови та шиї.- М.: Медицина, 1975.- 240с.

 19. Переводчикова І.І. Протипухлинна хіміотерапія.- М.: Медицина, 1986.- 204с.

 20. Переслегін І.А., Кількова О.М. Лімфогранулематоз.- М.: Медицина, 1980.-1763с.

 21. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики /под ред. Денисова И./.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.- 334с.

 22. Сергеев С.І. та ін. Комплексна діагностика раку молочної залози. - М.: Медицина, 1978.

 23. Сидоренко Л.М. Мастопатія.- Л.: Медицина, 1994.- 264с.

 24. Скрипниченко Д.Ф. та ін. Злоякісні пухлини щитовидної залози. К.: Здоров'я, 1969.- 152с.

 25. Слінчак С.М. Рак шлунка. К.: Здоров'я, 1985.- 200с.

 26. Федоров В.Д. та ін. Рак прямої кишки. - 2-е вид. перероб. і доповн.- М.: Медицина, 1987.- 320с.

 27. Чісов В.Д. та ін. Комбіноване та комплексне лікування хворих із злоякісними пухлинами. - М.: Медицина, 1989.- 560с.

 28. Шалімов О.О., Саенко В.Ф. Хірургія травного тракту. - К.: Здоров'я.- 1987.-568с.

 29. Энциклопедия семейного врача (сост. Анищенко В. и др.). В 2-х книгах. Серия «Медицина для Вас». Ростов н/Д.: Феникс, 2000.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор С.В.Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___” ________ 2007 р. (протокол №__)

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи