Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 icon

Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1
Скачати 153.07 Kb.
НазваПоложення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1
Дата13.10.2012
Розмір153.07 Kb.
ТипПоложенняМіністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Національний лісотехнічний університет УкраїниН А К А З


"28 " травня 2009 р. м. Львів № 108


Про організацію і ведення цивільної

оборони у Національному

лісотехнічному університеті України


На виконання вимог законів України “Про Цивільну оборону України” та “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 року № 299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України” та від 8 серпня 1998 року № 1198 “Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” і наказу начальника ЦО Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 року № 27 “Про затвердження Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, наказу Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2004 року №954 "Про затвердження Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України" ,


НАКАЗУЮ:

1. Встановити наступну структуру цивільної оборони університету:


1.1. Керівний склад цивільної оборони :


- начальник цивільної оборони університету;


- перший заступник начальника цивільної оборони університету – голова комісії з питань надзвичайних ситуацій;


- заступник начальника ЦО університету з підготовки особового складу цивільної оборони ;


- заступник начальника цивільної оборони університету-начальник штабу ЦО університету;


- заступник начальника ЦО університету з матеріально-технічного забезпечення;


- заступник начальника ЦО університету з евакуаційних заходів;


- керівники структурних підрозділів університету (декани факультетів, директор технологічного коледжу, керівництво адміністративно-господарської частини, інформаційно-обчислювального центру, державного ботанічного саду).


1.2. ^ Керівні органи цивільної оборони університету:


- штаб Цивільної оборони університету у складі, визначеному Положенням про штаб цивільної оборони об’єктового рівня;

- комісія з питань надзвичайних ситуацій університету у складі, визначеному Положенням про комісію з питань надзвичайних ситуацій університету;

- евакуаційна комісія університету у складі, визначеному Положенням про евакуаційну комісію університету;

- штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у складі, визначеному Положенням про штаб з ліквідації НС техногенного та природного походження (утворюється при виникненні НС та функціонує на період її ліквідації).


1.3. ^ Невоєнізовані формування цивільної оборони університету:


- група оповіщення і зв’язку у складі 13 осіб (командир групи та 2 ланки оповіщення по 6 осіб);


- група аварійно-технічної допомоги та матеріального забезпечення у складі 33 осіб ( командир групи та 4 ланки /електротехнічна, водопровідно-каналізаційна, газових мереж, матеріально-технічного забезпечення/ по 8 осіб);


- група протипожежної безпеки у складі 37 осіб (командир групи та 9 протипожежних постів по 4 особи);


- група радіаційного та хімічного захисту у складі 52 осіб (командир поста та 3 пости радіаційного і хімічного спостереження по 3 особи і 3 пункти видачі засобів індивідуального захисту по14 осіб );


- група охорони громадського порядку у складі 19 осіб (командир групи, командир ланки патрульно-постової служби та 5 патрульних, командир ланки охорони та 5 охоронців, командир ланки регулювання та 5 регулювальників);


- група медичного захисту у складі 17 осіб (командир групи та 4 медичних пости по 4 особи );


- група утримання захисних споруд у складі 33 особи (командир групи та 8 ланок по 4 особи /комендант, сантехнік, прибиральники/).


2. Визначити функції та призначення:


2.1. Керівного складу цивільної оборони університету:


- начальник ЦО університету відповідає за організацію і стан ЦО університету, постійну готовність органів управління, сил і засобів до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, несе повну відповідальність за забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету від наслідків НС;

- перший заступник начальника ЦО університету – голова комісії з питань НС координує діяльність керівників усіх структурних підрозділів університету, пов`язану із розробкою та здійсненням профілактичних заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного і природного походження, зменшенню можливої заподіяної шкоди внаслідок виникнення НС, організовує проведення робіт, пов`язаних з її ліквідацією, відповідає за своєчасне утворення та, як правило, очолює штаб з ліквідації НС. У разі відсутності начальника цивільної оборони університету виконує його обов’язки в повному обсязі;

- заступник начальника ЦО університету з підготовки особового складу ЦО забезпечує підготовку учасників навчально-виховного процесу і працівників університету до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях;

- заступник начальника - начальник штабу ЦО університету забезпечує виконання усіх рішень у сфері ЦО університету, захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету від наслідків надзвичайних ситуацій та попередження цих ситуацій, організовує розроблення і здійснення відповідних заходів цивільної оборони, керує штабом ЦО університету. У разі відсутності начальника ЦО та його першого заступника з ЦО – голови комісії з питань НС виконує його обов’язки у повному обсязі;

- заступник начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи об’єктів університету в умовах НС та технічне керівництво рятувальними і аварійно-відновлювальними роботами в районі лиха (аварії тощо), забезпечує накопичення та збереження спеціального майна, техніки, інструментів, засобів індивідуального захисту людей, пристосування наявних підвалів для укриття учасників навчально-виховного процесу і працівників університету в умовах радіоактивного та хімічного забруднення;

- заступник начальника ЦО університету з евакуаційних заходів відповідає за розробку плану евакуації університету, керує евакуаційною комісією НЛТУ;

- керівники структурних підрозділів НЛТУ є начальниками ЦО цих підрозділів, утворюють низові ланки, пости невоєнізованих формувань НЛТУ та здійснюють навчання (підготовку) підпорядкованих їм учасників навчально-виховного процесу і працівників НЛТУ до захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій та безпосередньо керують їх діями в умовах надзвичайної ситуації.


2.2. ^ Керівних органів цивільної оборони університету:

- штаб цивільної оборони університету організовує проведення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету та своєчасне їх оповіщення про загрозу або виникнення НС, розробляє план дій органів управління і сил ЦО університету із запобігання та ліквідації НС, організовує і контролює підготовку невоєнізованих формувань ЦО університету та навчання усіх учасників навчально-виховного процесу і працівників НЛТУ з ЦО;


- комісія з питань надзвичайних ситуацій університету координує діяльність керівників усіх структурних підрозділів університету, пов`язану із розробкою та здійсненням профілактичних заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного і природного походження, зменшенню можливої заподіяної шкоди внаслідок виникнення НС, організовує проведення робіт, пов`язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій об`єктового рівня;


- евакуаційна комісія університету здійснює планування евакуаційних заходів, підготовку та проведення евакуації, контроль за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованих учасників навчально-виховного процесу і працівників університету в безпечному районі;


- штаб з ліквідації надзвичайної ситуації керує проведенням робіт, пов`язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об`єктового рівня (утворюється та функціонує в період виникнення та ліквідації НС).


2.3. ^ Невоєнізованих формувань цивільної оборони університету:


- група оповіщення і зв’язку забезпечує організацію об’єктової системи зв’язку та взаємодії, оповіщення та інформування особового складу про загрозу та характер розвитку надзвичайної ситуації і вжитих заходах;

- група аварійно-технічної допомоги та матеріального забезпечення забезпечує виконання невідкладних аварійно-технічних робіт, підтримує у справному стані техніку, котра задіяна у ліквідації наслідків НС, надає допомогу водіям у проведенні технічного обслуговування машин і механізмів, залучається для організованого проведення евакуації та підтримання життєдіяльності особового складу невоєнізованих формувань та учасників навчально-виховного процесу та працівників НЛТУ у різних режимах діяльності;

- група протипожежної безпеки та протипожежні пости здійснюють контроль за своєчасним виконанням дій, спрямованих на підвищення протипожежної стійкості навчальних корпусів та гуртожитків університету, забезпечують готовність засобів пожежного захисту до дій за призначенням, а при виникненні пожежі - організовують та проводять гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння та евакуацію за межі небезпечної зони усіх людей, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

- група радіаційного та хімічного захисту веде радіаційну та хімічну розвідку, здійснює контроль за опроміненням та зараженням учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при загрозі або виникненні НС, що можуть призвести до радіаційного та хімічного забруднення, організовує роботу пунктів видачі засобів індивідуального захисту, котрі доставляють засоби індивідуального захисту зі складу безпосередньо на пункти видачі, підготовляють і після визначення потрібного розміру шолом-маски проводять перевірку і визначають кінцеву придатність протигаза до використання, видають протигази учасникам навчально-виховного процесу і працівникам університету;

- група охорони громадського порядку виконує завдання щодо надійної охорони навчальних корпусів та гуртожитків університету і підтримання громадського порядку при виникненні надзвичайної ситуації та під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі і евакуаційних заходів, сприяє своєчасному укриттю усіх присутніх у протирадіаційних сховищах учасників навчально-виховного процесу та працівників університету за сигналами ЦО, контролює дотримання режиму світломаскування;

- група медичного захисту надає першу медичну допомогу ураженим при виникненні надзвичайних ситуації та евакуйовує їх з небезпечної зони, веде санітарно-епідемічне спостереження;

- група утримання захисних споруд, ланки обслуги протирадіаційних укриттів (ПРУ) університету підтримують ПРУ, які обладнано на базі підвальних приміщень навчальних корпусів та гуртожитків університету, у готовності до використання їх за призначенням. З отриманням сигналу ЦО про загрозу застосування противником зброї масового ураження готовить ПРУ до укриття (прийому та розміщення) учасників навчально-виховного процесу та працівників університету, переводить системи забезпечення життєдіяльності укритих в ньому людей у готовність до роботи, слідкує за підтриманням у ПРУ встановленого порядку.


3. Установити, що:


- першим заступником начальника ЦО університету за посадою є перший проректор університету;

- заступником начальника ЦО університету з підготовки особового складу ЦО за посадою є проректор з науково – педагогічної роботи університету;


- заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення за посадою є проректор університету з адміністративно-господарської роботи;


- заступником начальника ЦО університету з евакуаційних заходів за посадою є проректор з наукової роботи;


- заступником начальника ЦО університету є начальник штабу ЦО НЛТУ;


  • заступником начальника штабу ЦО університету за посадою є інженер з цивільної обороні університету;
  • інститут екологічної економіки щодо цивільної оборони структурно входить до економічного факультету університету;
  • інші структурні підрозділи університету, які не виділені цим наказом, щодо цивільної оборони підпорядковуються адміністративно – господарській частині НЛТУ;


^ Командирами невоєнізованих формувань ЦО за посадами, як правило, є:


оповіщення і зв’язку – начальник інформаційно-обчислювального центру;

аварійно-технічної допомоги та матеріального забезпечення – заступник проректора з АГР;

групи протипожежної безпеки – інженер з протипожежної профілактики;

охорони громадського порядку – начальник відомчої охорони;

медичного захисту – завідувач медпункту;

радіаційно-хімічного захисту – керівництво, фахівці кафедр фізики, хімії;

утримання захисних споруд – головний інженер АГЧ.


4. Персональний склад керівництва, керівних органів і невоєнізованих формувань ЦО університету визначати окремим наказом начальника ЦО університету. З цією метою начальнику штабу ЦО університету щорічно до 15 грудня готувати та надавати начальнику цивільної оборони університету для підпису проект наказу “Про визначення персонального складу керівництва, керівних органів і невоєнізованих формувань цивільної оборони університету ”.


5. Начальнику штабу ЦО університету відповідно до вимог “Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” розробити та узгодити із сектором з питань НС та ЦЗН Франківської районної адміністрації м. Львова і до 1 червня 2009 року надати мені на затвердження “План дій органів управління, сил і структурних підрозділів Національного лісотехнічного університету України у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану” (надалі – План дій). Корегування Плану дій проводити щорічно до 15 листопада за станом на 1жовтня біжучого року.


6. Заступнику начальника ЦО НЛТУ з евакуаційних заходів – голові евакуаційної комісії спільно з штабом ЦО університету розробити, узгодити з сектором з питань НС та ЦЗН Франківської районної адміністрації м. Львова і до 15 червня 2009 року надати мені на затвердження “План евакуації Національного лісотехнічного університету України” (надалі – План евакуації). Корегування Плану евакуації проводити щорічно до 15 листопада за станом на 1жовтня.


7. Заступнику начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення вжити заходів щодо укомплектування у повному обсязі, відповідно до встановлених норм, невоєнізовані формування ЦО університету матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання ними своїх функціональних обов’язків в умовах виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків. З цією метою до 1 липня 2009 року підготувати відповідні листи до вищестоящих органів галузі, органів влади про необхідність додаткового фінансування університету для придбання сучасного майна цивільної оборони.


8. Підготовку постійного складу учасників навчально-виховного процесу і працівників університету до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати по категоріях та за формами:

- з відривом від виконання службових обов’язків в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на Львівських обласних або міських курсах ЦО (надалі - на курсах ЦО);

- без відриву від виконання службових обов’язків на планових заняттях (надалі – на заняттях) у складі навчальних груп, за розкладом, розробленим згідно з “Типовою програмою навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі” (надалі - Типовою програмою), затвердженою наказом начальника штабу цивільної оборони - державним секретарем Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 року № 28, з урахуванням специфіки діяльності університету і місцевих умов або самостійно за особисто складеним планом підготовки з питань ЦО.

Підвищення рівня знань та отриманих практичних навичок, щодо дій у надзвичайних ситуаціях, здійснювати під час проведення навчально-методичних зборів та на практичних заняттях в ході проведення спеціальних періодичних навчань, тренувань за планами ЦО університету та реагування на надзвичайні ситуації.

Для контролю якості підготовки постійного складу учасників навчально-виховного процесу і працівників університету до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях щорічно до 15 листопада проводити залік в обсязі вимог що кожний повинен знати і що уміти за "Типовою програмою…".

8.1. Підготовку керівного складу ЦО університету та командно-начальницького складу невоєнізованих формувань ЦО університету здійснювати:

- на курсах ЦО у перший рік призначення їх на посаду і в подальшому, для підвищення їх кваліфікації, згідно “Плану підготовки осіб керівного складу ЦО університету та командно-начальницького складу невоєнізованих формувань ЦО університету на курсах ЦО ”.

- на заняттях згідно розкладу, складеного на основі I-го розділу підготовки Типової програми обсягом 15 годин, у складі навчальних груп під керівництвом начальника ЦО університету і начальника штабу ЦО, відповідно.


8.2. Підготовку особового складу невоєнізованих формувань ЦО університету здійснювати на заняттях, згідно розкладу, складеного на основі I-го і II-го розділів Типової програми обсягом 15 годин, у складі цих формувань під керівництвом їх командирів (начальників) із залученням до проведення занять працівників штабу ЦО НЛТУ, членів комісії з питань НС та евакуаційної комісії університету, інших фахівців ЦО.


8.3. Підготовку постійного складу учасників навчально-виховного процесу і працівників університету, що не входять до складу формувань ЦО, здійснювати як на планових заняттях у складі навчальних груп, сформованих на базі штатних структурних підрозділів університету, так і шляхом самостійного вивчення ними матеріалу згідно розкладу занять, складеного на основі III-го розділу підготовки Типової програми обсягом 12 годин, під керівництвом та безпосереднім контролем керівників усіх структурних підрозділів НЛТУ з наступним закріпленням отриманих знань і навичок на практичних заняттях в ході проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань за планами ЦО університету та реагування на НС.


8.4. Підготовку керівників навчальних груп ЦО (керівників структурних підрозділів університету) і командирів невоєнізованих формувань ЦО університету до проведення занять здійснювати на навчально-методичному зборі університету та на курсах цивільної оборони м. Львова за тематикою наступних за розкладом занять з групами, невоєнізованими формуваннями.


9. Підготовку студентів денної форми навчання з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проводити у ході планових занять за програмами нормативних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “ Цивільна оборона” і спрямувати на підготовку їх як майбутніх керівників - організаторів безпеки життєдіяльності людини, охорони їх здоров’я і життя.

З цією метою завідувачу кафедри “Безпека життєдіяльності” проаналізувати зміст названих навчальних програм підготовки студентів університету, привести їх зміст у відповідність із сучасними вимогами відповідних законодавчих та нормативних актів України щодо цивільної оборони і цивільного захисту населення та Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та, у разі потреби, у місячний термін подати їх на затвердження в установленому порядку.


10. Практичну підготовку та відпрацювання дій за Планом ЦО університету та реагування на надзвичайні ситуації здійснювати під час проведення спеціальних періодичних навчань та тренувань, а саме:

- комплексних об’єктових навчань, які проводити один раз на три роки із залученням усіх учасників навчально-виховного процесу і працівників університету тривалістю до однієї доби;

- тактико-спеціальних навчань невоєнізованих формувань ЦО університету, які проводити один раз на три роки під час проведення комплексних об’єктових навчань тривалістю 4 - 8 годин;

- штабних об’єктових тренувань, які проводити щорічно крім років, коли проводиться комплексне об’єктове навчання;

Основною метою проведення усіх форм навчань та тренувань вважати удосконалення практичних навичок керівного складу ЦО університету та командно-начальницького складу невоєнізованих формувань ЦО університету по забезпеченню зниження людських втрат і матеріальних збитків у разі виникнення надзвичайної ситуації та керівництву діями особового складу НФ ЦО НЛТУ під час проведення аварійно-рятувальних робіт у місцях її виникнення.


11. Начальнику штабу ЦО університету звіти про виконання заходів цивільної оборони НЛТУ подавати до МОН України та сектора з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Франківської районної адміністрації м.Львова згідно регламенту.


^ 12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника ЦО та начальника штабу ЦО університету.


13. Наказ у повному обсязі довести до керівного складу університету, керівного складу ЦО університету та особового складу невоєнізованих формувань ЦО університету.


^ Начальник цивільної оборони –


ректор Ю.ТуницяПроект вносить:
Погоджено:

Начальник штабу ЦО

Проректори

___________С.Соловей

_____________М.Адамовський


_____________О.Тушницький


______________Г.Криницький

______________Я.БовтЮрисконсульт______________

Схожі:

Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconПоложення про функціональну підсистему "Освіта І наука України" функціональні обов"язки начальника штабу цивільної оборони об’єкта галузі Начальником штабу цивільної оборони структурного підрозділу
У крайній необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань цивільної оборони від імені начальника цивільної оборони...
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconПро проведення підсумкового заліку з питань цивільної оборони
Про підсумки підготовки студентів та співробітників університету з цивільної оборони в 2008 році, та завдання на 2009 рік.”
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconПро проведення підсумкового заліку з питань цивільної оборони
Про підсумки підготовки студентів та співробітників університету з цивільної оборони в 2008 році, та завдання на 2009 рік.”
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconТексти лекцій з цивільної оборони організація цивільної оборони в сучасних умовах
Під час війни людина повинна дотримуватися певних норм гуманності навіть щодо ворога. Ці норми викладені, головним чином, у чотирьох...
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconЗ наукової практики державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Задачі, поставлені на 2009 рік, в основному виконані. З метою удосконалення цивільної оборони університету, підвищення рівня підготовки...
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Задачі, поставлені на 2009 рік, в основному виконані. З метою удосконалення цивільної оборони університету, підвищення рівня підготовки...
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconНаказ №484-д від 30. 05. 2011 р
Встановити наступний графік проведення зборів структурних підрозділів та квоти представництва працівників структурних підрозділів...
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи