Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет icon

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
НазваКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Сторінка4/19
Дата04.06.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
^

2 Введення в структуровану мову запитів - SQL
2.1 Елементи мови SQL


У даній темі розглянемо елементи мови SQL (Structured Query Language). Мова SQL стала фактично стандартною мовою доступу до БД. Всі СКБД, що претендують на назву "реляційні", реалізують той або інший діалект SQL. Багато які нереляційні системи також мають у цей час засоби доступу до реляційних даних. Метою стандартизації є переносимість додатків між різними СКБД.

Треба відмітити, що в цей час, жодна система не реалізує стандарт SQL у повному обсязі. Крім того, у всіх діалектах мови є можливості, що не є стандартними. Таким чином, можна сказати, що кожен діалект - це надмножина деякої підмножини стандарту SQL. Це ускладнює переносимість додатків, розроблених для одних СКБД в інші СКБД.

Мова SQL оперує термінами, що трохи відрізняються від термінів реляційної теорії, наприклад, замість "відношення" використавуються "таблиці", замість "кортежів" - "рядки", замість "атрибутів" - "колонки" або "стовпці".

Стандарт мови SQL, хоча й заснований на реляційній теорії, але у багатьох місцях відходить він неї. Наприклад, відношення у реляційній моделі даних не допускає наявності однакових кортежів, а таблиці у термінології SQL можуть мати однакові рядки. Є й інші відмінності.

Мова SQL є реляційно повною. Це означає, що будь-який оператор реляційної алгебри може бути виражений відповідними оператором SQL.
^

2.2 Припустимі типи даних


Будь-який діалект SQL підтримують три загальних типи даних: строковий, числовий й тип для подання дати й часу. Завдання типу даних визначає значення й довжину даних, а також формат їхнього подання при візуалізації.

Для всіх типів даних визначено так зване нуль-значення, що вказує на відсутність даних у колонку зазначеного типу, тобто та обставина, що значення даних у сучасний момент часу невідомо.

Дані строкового типу являють собою послідовність рядків символів. Строкові дані можуть бути задані як з визначеною довжиною (ключові слова char або varchar (довжина рядка)), так і без вказівки довжини (ключове слово long varchar) для подання рядків довільної довжини. Тип даних varchar2 визначає рядок символів змінної довжини, що має максимальний розмір size. На відміну від строкового типу з визначеною довжиною, з рядками long varchar не допускаються операції порівняння, і вони не можуть бути використані у виразах і як аргументи більшості убудованих функцій. Рядки останнього типу можуть застосовуватися для збереження бітових образів. Стандарт SQL-92 не має типу long varchar й varchar.

Зверніть увагу на тип даних varchar2. Він, так само як і тип даних char, призначений для подання алфавітно-цифрових даних. Але він має формат змінної довжини. Останнє означає, що довжина колонки такого типу дорівнює числу символів у ній, у той час як колонка типу char використовує весь виділений для неї простір.

Існує два типи числових даних. Цілі й речовинні значення (наприклад, сальдо банківського рахунку або ставка відсотка). Вони є об'єктом математичної обробки. Строкові числові дані, у яких єдино припустимими символами є цифри (наприклад, номери банківських рахунків).

Числові типи даних призначені для подання цілих чисел, чисел з десятковою крапкою й чисел із плаваючою крапкою. Будь-яке подання чисел задається своєю точністю й масштабом. Точність визначає припустиме поданням кількість значущих цифр числа, а масштаб - кількість значущих цифр після десяткової крапки.

Для подання цілих чисел використовуються типи interger (точність 10 значущих цифр) і smallint (точність 5 значущих цифр).

Для подання чисел з фіксованою десятковою крапкою використовуються типи number (точність, масштаб) (для чисел з точністю до 15 значущих цифр) і decimal (точність, масштаб) (для чисел заданої точності до 15 значущих цифр). Якщо вказати для колонки тип number без завдання масштабу, максимальне число значущих цифр для Oracle буде 105. Замість завдання точності й масштабу може бути зазначений символ *. Це буде еквівалентно завданню простого типу number. Розходження між цими типами даних полягає в тому, що для типу number немає необхідності стежити за точністю при виконанні операцій.

Для подання чисел із плаваючою крапкою в SQL передбачені такі типи даних:

Double Precision - для чисел з точністю від 22 до 53 значущих цифр;

Float (точність) - для подання чисел з точністю від 1 до 21 значущої цифри;

Real - для чисел із точністю за замовчуванням (залежить від конкретної реалізації).

Тип даних для подання дати й часу відсутній у стандарті SQL. Звичайно в конкретних діалектах SQL використовуються три типи для подання таких даних:

datestamp (timestamp) - для подання дати й часу;

date - для подання дати;

time - для подання часу.

Константи, вираження, системні змінні.

Константи звичайно визначають єдине значення й, відповідно до типу даних, що представляють, можуть бути строковими, числовими й представляти дату/час. Строкові константи повинні бути укладені в одинарні лапки.

У SQL існує ряд визначених системних змінних, які можна використовувати у виразах замість імен колонок і констант. До них відносять такі:

NULL - для подання невизначених значень;

ROWID - (в SQLBase) внутрішній системний номер рядка в таблиці;

USER - ім'я користувача, активного в цей момент;

SYSDATETIME - системний поточний час і дата;

SYSDATE - системна поточна дата;

SYSTIME - системний поточний час;

SYSTIMEZONE - часовий пояс, установлений у системі.

Виразом у SQL є ітем або комбінація ітемів з припустимими для них операціями, що дає єдине значення. У якості ітемів можуть виступати імена колонок, константи, пов'язанні змінні, результати обчислень функцій, системні змінні й інші вирази. При цьому, якщо один з ітемів має нуль-значення, то результат виразу також має нуль-значення.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Укладач Д. О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення Суми Видавництво СумДУ
Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / Уклад.: Н. О. Ворона, Т. О. Дегтярьова, Н....
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України
України: навчальні матеріали для студентів-іноземців підготовчого відділення / Укладачі: М. С. Казанджиєва, О. П. Коньок, Н. О. Тубол,...
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб І епідеміології
Методичні рекомендації до семінарських занять лікарів-інтернів спеціальності “Інфекційні хвороби” / Укладачі М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи