Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів icon

Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни "Паблік рилейшнз" для студентів
Скачати 206.87 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни "Паблік рилейшнз" для студентів
Дата05.06.2013
Розмір206.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни “Паблік рилейшнз” для студентів

спеціальностей “Маркетинг”,“Бізнес-адміністрування” та інших, а також тих,

хто вивчає дисципліну за вибором

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки на тему “Паблік рилейшнз” / Укладач О.С.Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 20 с.


Кафедра маркетингу


ВСТУП


У процесі демократизації суспільства об'єднання громадян все більше і більше просуваються від залежного від держави стану до стану, коли держава стає залежною від громадськості. Держава в усіх її проявах вже не може виконувати свої функції, не взаємодіючи із суспільством і рядовими громадянами. Це вимагає створення в управлінських органах влади (державній, корпоративній, об’єднань громадян та ін.) спеціальних структур, що забезпечують постійний діалог з окремими групами громадян і населенням в цілому.

На початку ХХ століття вдосконалення процесів спілкування з громадськістю проходить відповідно до створення й удосконалювання науки “паблік рилейшинз” (PR, ПР, Піар) в США і країнах Західної Європи. Ця наука використовує пізнання в області економіки, психології, соціології, маркетингу, реклами, дизайну тощо для вирішення економічних, політичних та соціальних проблем держави, підприємства, установи, торговельної організації, а, головне, громадськості. Одержати користь з використання ПР-технологій у специфічних умовах трансформаційної економіки України можна лише за умов глибокого вивчення й грамотного осмислення цієї науки.

Завдання дисципліни паблік рилейшнз – зрозуміти психологію, методологію і механізм спілкування з тими чи іншими групами громадян – понять, що ще у семидесятих роках минулого століття не носили вигляд загальнодержавної пропаганди, – і навчитися застосовувати їх до персоналу промислового підприємства, комерційної організації, посередника, споживача, електорату, окремої групи людей. Побудова ефективної ПР-комунікації студентом під час виконання практичних робіт є найкращою можливістю комплексно перевірити одержані під час викладення лекційного матеріалу знання, а також вміння працювати з відповідною літературою. .

^ 1 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Паблік рилейшнз. Сутність і основна комунікаційна схема в паблік рилейшнз.

 2. Паблік рилейшнз і засоби масової інформації.

 3. Паблік рилейшнз як інструмент просування у промисловості.

 4. Паблік рилейшнз в політиці та державній службі.

 5. Паблік рилейшнз у виборчий кампанії.

 6. Паблік рилейшнз у різних сферах і галузях.

 7. Пабліситу. Імідж. Види та методи сприйняття.

 8. Система внутрішніх комунікацій.


Практичні заняття складаються з трьох різновидів: семінарське заняття, індивідуальна практична робота (кожен студент виступає за обраним питанням), колективна практична робота (студенти поділяються на підгрупи) – мозкова атака, експеримент тощо. При підготовці до виконання практичного заняття студент має:

 • ознайомитися з відповідною літературою,

 • бути готовим відповісти на зазначені у переліку до теми семінарського заняття запитання,

 • обрати близький для себе напрямок виступу з практичної роботи,

 • з’ясувати значення існуючої проблеми,

 • навести і розібрати конкретний приклад.

Студенти можуть запропонувати свою тему практичного заняття в межах тематики дисципліни, погодити її з викладачем та сформулювати відповідний проведення. Наприклад, складання план проведення ПР-кампанії, створення передвиборчої програми, формування фірмового стилю тощо.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ


Тема 1. Сутність і основна комунікаційна схема паблік

рилейшнз


 1. Що являє собою комунікативний процес у класичній побудові організації (компанії, підприємства, установи)?

 2. Що об’єднує і відрізняє паблік рилейшнз, маркетинг і менеджмент між собою?

 3. Громадськість. Визначення та приклади.

 4. Загальна модель комунікації: джерело, кодування, декодування, одержувач?

 5. Наведіть приклади, коли одержувачі декодують повідомлення не так, як хочеться відправникові.

 6. Хто вважається посередником комунікаційного процесу?

 7. Які перешкоди існують в каналах між зворотною реакцією одержувача і результатами зворотного зв’язку? Наведіть приклади.

 8. Чим відрізняються вербальні та невербальні комунікації?

 9. Назвіть основні правила складання вербальних комунікацій?

 10. В чому полягають особливості складання текстових ПР-матеріалів?

 11. Наведіть приклади невербальних комунікацій.

 12. Зовнішні і внутрішні комунікації.

Література [1,3,5,6,9-12,15,18]


Тема 2. Паблік рилейшнз і засоби масової інформації


 1. Чому журналістів вважають першими фахівцями з ПР?

 2. Функції прес-секретарів. Чому прес-секретарями здебільшого стають журналісти?

 3. В чому особливості використання преси, радіо і телебачення в ПР-діяльності?

 4. Поясніть призначення інформаційних агентств?

 5. Назвіть основні правила складання вербальних комунікацій?

 6. В чому полягають особливості складання текстових ПР-матеріалів?

 7. В чому полягають стосунки фахівців паблік рилейшнз з журналістами. Чим відрізняється їх місія?

 8. Чому журналістику нерідко називають необхідним злом?

 9. Як давати інтерв’ю?

 10. В чому полягає проблема цитування в пресі. Розмова “не під запис”.

 11. Наведіть приклади медіа-фактів. В чому їх особливість?

 12. Як відтворюється думка громадськості в ЗМІ?

 13. Соціальний смисл друкування відкритих листів. Приклади.

Література [3,7,12,15]


Тема 3. Паблік рилейшнз як інструмент просування у промисловості.

 1. Організація ПР-служб із зв’язків з громадськістю.

 2. В чому особистісність та безкоштовність паблік рилейшнз в порівнянні з іншими інструментами просування товару.

 3. Паблік рилейшнз і реклама. Що спільного і відмінного між ними в системі просування продукції?

 4. Презентації у комунікаційній політиці промислового підприємства. Приклади.

 5. Виставки у комунікаційній політиці промислового підприємства.

 6. Які основні вимоги подаються до ПР-персоналу компанії, підприємства, установи?

 7. Поняття пропаганди в паблік рилейшнз.

 8. В чому лейт-мотив пропаганди на підприємстві?

 9. Які засоби пропаганди використовує ПР-служба промислового підприємства.

 10. Роль та значення ПР у розробці та реалізації маркетингової політики промислового підприємства.

Література [1,9,13,14,16]


Тема 4. Паблік рилейшнз в політиці та державній службі.

 1. Політична система та економіка.

 2. Принципи єдності економіки, політики та ідеології у функціонуванні політичної системи країни.

 3. Що таке політична комунікація?

 4. Паблік рилейшнз як чинник демократичного розвитку суспільства.

 5. Стосунки з державою як напрямок професійної діяльності у сфері паблік рилейшнз.

 6. ПР і розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову.

 7. В чому проявляється конфлікт інтересів законодавчої влади та уряду з засобами масової інформації?

 8. Spoke-person або речник. Функції та повноваження речника у державній службі.

 9. Етичні норми діяльності речника.

 10. Що таке лобіювання?

 11. В чому полягає зв’язок лобіювання з ПР-діяльністю?

 12. Що таке ПР-кампанія? Охарактеризуйте особливості і основні етапи її проведення.

 13. В чому засадні відмінності між паблік рилейшнз і політичним маркетингом?

 14. Роль ПР у розвитку соціальної бази політичних партій.

 15. Значення ПР у розробці та реалізації електоральної стратегії політичних партій, рухів та коаліцій.

 16. Вибори як пріоритетний напрямок політичного ПР.

Література [2,3,5,7,12,14,15]


Тема 5. Паблік рилейшнз у виборчий кампанії.

 1. Вибори як механізм реалізації суспільних санкцій.

 2. Вибори як засіб взаємоконтролю народу над державою та держави над суспільством.

 3. Основні комунікативні способи передачі інформації: масова, організована та неформальна комунікація.

 4. ПР як спосіб посилення ефективності процесу виборчої кампанії.

 5. Мотиваційний аспект виборчої кампанії.

 6. Поняття політичного ринку.

 7. Феномен політичного лідерства. Політичне лідерство в Україні.

 8. Члени виборчої команди: розподіл соціально-психологічних ролей.

 9. Підготовка кандидата в депутати.

 10. Харизматичність у ПР-діяльності.

 11. Необхідність ясності передвиборчої програми.

 12. Проведенні передвиборчої ПР-кампанії.

 13. Білий ПР.

 14. Чорний ПР: брудні технології, smear campaign.

 15. Сірий ПР.

 16. Розкол конкурентів (порушення єдності політичних переконань у коаліціях опонентів).

 17. Розкол електорату (клонування партій та розтягування голосів виборців).

Література [2,5,14,15]


Тема 6. Паблік рилейшнз у різних сферах і галузях.


 1. Особливості паблік рилейшнз в недержавних політичних інститутах.

 2. Чи є претензії в громадськості до великого капіталу? В чому вони полягають?

 3. ПР у некомерційній діяльності: освіта, охорона здоров’я та ін.

 4. ПР духовній та інших сферах суспільного життя: концертній та театральній діяльності, шоу-бізнесі, спорті, туризмі, тощо.

 5. Антикризовий ПР.

 6. Особливості ПР у банківській справі.

 7. Спонсорство.

 8. Меценатство.

 9. Благодійна діяльність.

 10. Консюмерізм.

 11. ПР-діяльність з охорони навколишнього середовища.


Література [1,5,12,13,15,16]


Тема 7. Пабліситу. Імідж. Види та методи сприйняття.


 1. Які особливості пабліситі? Чим пабліситі відрізняється від іміджу?

 2. Що таке імідж?

 3. Поняття іміджмейкера в теорії ПР.

 4. Яким буває імідж компанії, підприємства, установи? Назвіть різновиди існуючих іміджів.

 5. Дзеркальний імідж. Приклад.

 6. Поточний імідж. Приклад.

 7. Бажаний імідж. Приклад.

 8. Корпоративний імідж. Приклад.

 9. Множинний. Приклад.

 10. Негативний імідж. Приклад.

 11. Контекстний імідж. Приклад.

 12. Порівнювальний імідж. Приклад.

 13. Символічні образи та типажі.

Література [4,7,8]


Тема 8. Система внутрішніх комунікацій.


 1. Походження паблік рилейшнз всередині організації.

 2. З якою метою менеджер використовує комунікацію?

 3. Роль комунікації у розв’язанні проблем якості управління.

 4. Перебої в процесі обміну інформацією в організації.

 5. Участь фахівців з ПР у розв’язанні конфліктів.

 6. Соціологічний чи відділ з організації громадської думки.

 7. Стосунки між керівництвом і підлеглими.

 8. Стосунки співробітників між собою.

 9. Корпоративна культура.

 10. Фірмовий стиль та символіка в корпоративній культурі.

 11. ПР-робота з сім’ями співробітників.Література [3,8,12,15]


^ 3. РОЗРОБКА ПР-КАМПАНІЇ


Студент повинен ставити перед собою завдання, що ми маємо досягти за результатами проведення ПР-кампанії: ознайомити цільову аудиторію з новим товаром чи товарами фірми, ознайомити цільову аудиторію з фірмою, сформувати чи підвищити імідж фірми чи окремої особи, підвищити прибутки фірми, відповісти на агресивні дії фірм-конкурентів, репрезентувати себе як політичного лідера чи кандидата в депутати загальнодержавного чи місцевого рівня, довести ту чи іншу думку до широких мас населення, підтримати необхідність рішення тієї чи іншої проблеми громадськості тощо.


^ 3.1 Вибір цільової аудиторії

Зумовлений результатами проведення маркетингових, політичних чи соціологічних досліджень, якщо такі були під час виконання попередніх курсових чи бакалаврської робіт, або станом вибору та обробки відповідноїї вторинної інформації, див.[17]. Свій вибір обґрунтувати.


^ 3.2 Визначення тактики ПР-кампанії

Студент має визначити предмет та суб’єкти ПР-діяльності. При цьому обирається тактика роботи з ними: на що наголошуватиме ПР, які ПР-звернення використовуватимуться, якою мірою застосовуватиметься інші комунікаційні інструменти, що буде “кульмінацією ПР-кампанії”, хто братиме участь та контролюватиме хід ПР-кампанії, як оцінюватиметься ефективність проведення ПР-кампанії та таке інше?

Студент має визначити послідовність використання тих чи інших ЗМІ, а саме: семінарів, газет і журналів, телебачення, радіостанції, листівки (навести приклади текстів), ПР-повідомлення в комп'ютерних мережах (що подаватиметься у Інтернет і в якому вигляді) [13], нетрадиційні ПР-носії (сувеніри, книжки, плакати тощо).


^ 3.3 Підготовка ПР-звернень

Запропонувати конкретні ПР-звернення: структури текстових матеріалів ПР-звернень, пропагандистські слогани, елементи товарної (торгової) марки, художнє оформлення (стиль, компонування, колір, розмір тощо), технічне забезпечення (світлові табло, звук, анімація та т. ін.).


^ 3.4 Розроблення бюджету ПР-кампанії

Для курсової роботи можна обрати будь-який обґрунтований принцип фінансування.


3.5 Оцінка ефективності рекламної кампанії

Студент повинен навести приклад, за якими показниками можна буде оцінити результати проведення ПР-кампанії. Поняття ефективності паблік рилейшнз – ступінь впливу ПР-засобів як на громадськість, так і на окрему людину (залучення уваги слухачів, запам’ятовуваність, спонукання до дії, вплив на мотив покупки чи поведінки та ін.).

Для вивчення ефекту психологічної дії паблік рилейшнз використовуються методи, засновані на обліку і оцінці характеру дії окремих ПР-засобів на людину, основними методами якої є спостереження і опитування. Найпростішим методом є спостереження, що застосовується при дослідженні ПР-дії на тих чи інших слухачів. Спостереження проводиться за наперед розробленою програмою, зміст якої залежить від характеру поставлених цілей.

Опитування – більш трудомістке [13] – вимагає значних витрат часу на отримання даних і їх обробку: по телефону, за наперед підготовленою анкетою, особисте. На основі одержаних даних за спеціальною методичними вказівками можна визначити ефективність ПР-засобу. Вона заснована на зіставленні вартості ПР-засобу і числа респондентів, що послалися на нього. ПР-засіб з найменшою умовною вартістю буде найефективнішим.

P

U = ———— ,

N

де U - умовна вартість ПР-засобу;

P - вартість ПР-засобу;

N - число респондентів, що послалися на нього.

Тобто результативність ПР-кампанії оцінюється тим, наскільки вдалося досягнути намічених ПР-цілей: пов’язаних з попитом (зміни за обсягами продажів) і пов’язаних із образом створення у споживачів певного уявлення про фірму та вироблювану нею продукцію, ту чи іншу партію, угрупування або особистість.


^ 3.6 Складові плану рекламної кампанії

Таблиця 3.1

Пор

ном

Розділ плану

ПР-кампанії

Зміст комунікаційних заходів і робіт

1

Матеріали для підпису керівництвом

- Проблема, яку потрібно вирішити;

- мета проведення ПР-кампанії;

- викладення заходів ПР-кампанії;

- коротке викладення обраної загальної ПР-стратегії (лейт-мотив ПР-кампанії);

- загальні обсяги витрат та кошторис

конкретних ПР-заходів;

- план заходів ПР-кампанії


2

Огляд маркетингової,

політичної

чи соціологічної ситуації в цільовому

сегменті

ринку, електорату, громадськості

- Становище на цільовому ринку в цілому або на заданому його сегменті;

- докладне викладення існуючих проблем;

- коротка характеристика необхідних якісних та збутових властивостей товару, груп громадськості тощо;

- порівняння характеристик необхідного товару, ставлення до тих чи інших подій та окремих осіб з характеристиками подібних товарів, подій, осіб фірм- або осіб-конкурентів;

- прогноз результатів ПР-політики за періодами продажу

3

Стратегія

і тактика

ПР-кампанії

- Вибір цільової аудиторії;

- описання тактики паблік рилейшнз;

- методи і шляхи досягнення мети ПР-кампанії

4

Вибір

характеристик засобів масової

інформації

- Характеристика залученої атрибутики (наклад, аудиторія, рейтинг, популярність у конкретної цільової аудиторії);

- перелік ПР-заходів з використанням конкретних ЗМІ (зміст, розмір та ідея ПР-макета, періодичність подання, тексти, слогани та т. ін.) окремо для продукту у друкованих ЗМІ, на телебаченні, по радіо, для зовнішніх засобів інформування;

- план-графік ПР-заходів у ЗМІ

5

Бюджет

- Розшифрування бюджету ПР-кампанії;

- обрання методу оцінки результатів проведення

6

Додатки

- Макети, сценарії, повідомлення, технології тощо


Можна також визначити так звану комунікаційну ефективність, що дає змогу визначити ступінь сприйняття ПР-повідомлень – тобто за кількістю листівок, що повернулися із запитами про додаткову інформацію; ефективність інтерв’ювання – яку реакцію в основному викликала ПР-діяльність – позитивну, негативну чи нейтральну; торгову ефективність, що дозволяє встановити (хоча б за обмежених умов) певну залежність між витратами на ПР та обсягами продажів (числом замовлень).


^ 4 ПРИКЛАДИ ФРАГМЕНТІВ

ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ ПР-КАМПАНІЇ


Таблиця 4.1 – Розшифрування бюджету політичної ПР-кампанії

Найменування

заходу

Вартість

Потрібно

Витрати
Участь у ПР-акції (місце розташування, артрибутика тощо)

1 кв. м площі - $100

Розроблення іміджу

товару - $500.

Дизайн -$500

40 кв. м


$ 4000


$ 500

$ 500
Ролик на

телебаченні

1 хв -$10.000


2 ролики по 5 с,

тематична передача

$ 1.500
Ролик на радіо

1 хв - $1.000

6 роликів по 10 с

$ 1.000
Реклама в журналі

Оголошення 1/4 стор. -$ 500

4 оголош. по 1/8 cтор

$ 1.000
Реклама в газетах

Оголошення 1/2 стор. -$ 600

8 оголош. по 1/2 стор.

$ 4.800
Листівка

1 аркуш - $ 0,25

1000 аркушів

$ 250
Комп’ютерна

мережа


Створення сторінки -$200(реєстрація) + $100 (дизайн)

1 Web-сторінка

$ 300
Необхідна атрибутика

1 намет - $ 60,

1 прапор - $ 15,

прапорець - $ 0,5

20 наметів, 100 прап-рів, 600 прап-ців

$ 3000
Заохочення учасників ПР-кампанії

Грошові премії -$5000,

та призи - $1150
$ 6150
Разом

$ 23.000

^ 4.1 Рішення про бюджет


Для проведення ПР-кампанії необхідно мати у своєму розпорядженні бюджет ПР-кампанії - $23.000, табл. 4.1.


4.2 Структура ПР-кампанії

(на прикладі ПР-кампанії ВНЗ)


Час проведення ПР-кампанії: квітень 20tt – червень 20tt+1 року. Вибір часу обумовлений тим, що на даний період припадає максимальна кількість бажаючих вступити на навчання до вищого навчального закладу.

^ Перелік заходів:

1 Участь у виставці (організація власного стенда).

Підготовка стенда, що відрізняється від аналогічних стендів інших ВНЗ (застосування нових матеріалів, одяг учасників виставки, зустрічі з відвідувачами, роздавальні матеріали тощо).

2 Проведення зустрічей, конференцій і семінарів.

3 Реклама на телебаченні.

4 Реклама в газетах, журналах.

5 Проведення Дня відкритих дверей.

Реклама в газетах та журналах (центральних та місцевих в залежності від місії ВНЗ) є однією із найзручніших, тому що можна не тільки або рекламне оголошення загальноприйнятого формату, але й узяти інтерв'ю в ректора, проректора, декана чи провідного вченого, провести ПР-повідомлення у вигляді статті, дискусії тощо. Якщо газета (журнал) місцева чи спеціалізована, бажано надати повну інформацію про переваги вашого навчального закладу. Краще, якщо інформація про нього передує наступній виставці (вказує на конкретний стенд) або Дню відкритих дверей.

5 Реклама в комп'ютерних мережах (Інтернет, яким користується все більша та більша кількість школярів та випускників шкіл).

Дана реклама є новою і ефективною при її відносно невисокій вартості у порівнянні з іншими видами. Усі провайдери (“постачальники” Інтернету) дають можливість організувати свою “сторінку” (Web-сайт) у WWW (World Wide Web) - глобальній гіпертекстовій інформаційній системі. Гіпертекст - текст із розмітками, що є посиланнями на інші місця цього тексту. Під час читання такого тексту можна побачити виділені слова, при натисканні курсором на які ви можете одержати додаткову інформацію. Плюси розміщення інформації в WWW – орієнтованість на визначені рівні користувачів і популярність у світових комп'ютерних колах.

6 Друкована продукція (листівки та ін.).

Бажаним є мати декілька (частіше три) різновиди друкованої продукції: 1) для всіх з короткою наочною інформацією (формат А6-А8; 2) для тих, хто зацікавився докладніше (формат А4-А5); 3) для VIP персон (буклет, каталог, альбом).

7 Реклама на радіо.

Реклама на радіо має короткочасний характер, тому повідомлення можна давати лише про терміни виставки чи Дня відкритих дверей за кілька днів до їх початку. Так само, як і під час телероликів, радіоповідомлення має бути інформативним. Для підвищення ефективності слід звернути увагу на рейтинги конкретних радіостанцій серед слухачів.

8 ПР-повідомлення в транспортних засобах у нашому випадку матимуть тільки інформаційну спрямованість. В мегаполісах малоефективно.


^ 4.3 Графік проведення ПР-кампанії

(для споживачів продукції)


1 Виставка, конференції, семінари (3-5 днів), мітинг, акція, хода (1-кілька годин). Невеликий за терміном проведення пункт ПР-кампанії, але найскладніший та найдовший за підготовкою.

2 ПР-повідомлення в газетах і журналах. У журналі щомісяця, а в газеті два рази на місяць надходять статті, що прямо чи непрямо висвітлюють тему вашої ПР-кампанії, а також розміщуються оголошення, які повідомляють про ПР-заходи і запрошують оглянути відповідний виставковий стенд, прийти на мітинг чи акцію.

3 Телебачення. Ролик зі стислою інформацією з програми ПР-кампанії. Під час кульмінації ПР-кампанії виходять інформаційні програми. По закінченні виставки створюються передачі з підбиттям підсумків.

4 Радіостанції. Перед та під час виставок по кілька разів на день звучать інформаційні повідомлення із запрошенням відвідати той чи інший ПР-захід.

5 Листівки. Розсилаються та передаються потенційним споживачам.

6 Повідомлення в комп'ютерних мережах. Інформація розміщується перед початком кампанії, а після її закінчення підбиваються підсумки: змінюється відомості про вартість продукту та його технічні характеристики, подаються найважливіші дані, одержані за результатами ПР-кампанії: зворотним зв’яком, опитуванням тощо.

^

Список літератури

 1. Алешина И.В. Паблик рилейшинз для менеджерів і макретеров. М:.Тандем, Леонн-Пресс, 1991, 256 с.

 2. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному Олімпі. – К.: Абрис, 1993.

 3. Блэк С. Паблик рилейшинз. Что это такое? М. Новости, 1990, 240 с.

 4. Дороти Доти И. Паблисити и паблик рилейшнз / Перевод с англ. М. Филин, 1996, 285 с.

 5. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. К. «Рефл-бук», «Ваклер», 2000, 526 с.

 6. Невзлин Л.Б. “Паблик рилейшнз” – кому это нужно? Основы учебного курса М.: Економика, 1993, 222с.
 1. Почепцов Г.Г. Имиджелогия: теория и практика. – К.: «АДЕФ-Укр.», 1998.

 2. Почепцов Г.Г. Имидж-мейкер. Паблик рилейшинз для политиков и бизнесменов – К.: РА Губерникова, 1995.

 3. Моисеев В.А. Паблик рилейшинз Теория и практика, К.1999 ВИРА-Р, 376 с.

 4. Пиз А. Язык жестов. Захватывающее пособие для деловых людей. Воронеж: НПО МОДЭК, 1992, 218с.

 5. Пиз А. Язык телодвижерий. СПб. “Издательский дом Гутенберг”, 2000, 188 с.

 6. Скотт Н. Катлин, Аллен Х. Сенгер, Глен М. Брум. Паблик рилейшинз. Теория и практика М. «Вільямс», 2000, 624с.

 7. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

 8. Тєлєтов О.С., Безноєва А.В. Основи політичного маркетингу // Механізм регулювання економіки. – Суми: 2006.-№2 – С.66-75.

 9. Тєлєтов О.С., Паблік рилейшнз / Бізнес-адміністрування. – Суми: Університетська книга. – 2008.

 10. Тєлєтов О.С. Паблік рилейшнз в умовах виробництва технічно складної продукції // Механізм регулювання економіки. - Суми. - 2001.- №1-2.- С. 112-117.

 11. Тєлєтов О.С. Баскакова М.Ю. Методичні вказівки до виконання курсових, контрольних та практичних робіт з курсу “Маркетингові дослідження” – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 45 с.

 12. Yale, David R. The publicity handbook: the inside scoop from more than 100 journalists and PR pros on how to get great publicity coverage: in print, jn-line, and on the air. - New York: 2001. 448 p.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичних та самостійних завдань

з дисципліни “Паблік рилейшнз” для студентів

спеціальностей “Маркетинг”, “Бізнес-адміністрування”

та інших, а також тих, хто вивчає дисципліну за вибором

усіх форм навчання


Укладач доцент, канд.техн.наук Тєлєтов Олександр Сергійович


Редактор Н. В. Лисогуб


Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетингу С.М. Ілляшенко


Комп’ютерний набір О.С. Тєлєтова


Підп. до друку_________, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. дрк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК 3 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичних завдань з дисципліни “Паблік рилейшнз” для студентів спеціальностей “Маркетинг”, “Бізнес-адміністрування” та інших,

що вивчають дисципліну за вибором

усіх форм навчання


Всі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач О.С. Тєлєтов


Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко


Декан факультету економіки

та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Схожі:

Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconНавчальне видання Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право” для студентів 4 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань з дисципліни \"Паблік рилейшнз\" для студентів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи