Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» icon

Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Скачати 210.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Дата06.06.2013
Розмір210.05 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2535 Методичні вказівки

до проведення практичних /семінарських/

занять з дисципліни «Земельне право»

для студентів спеціальності «Правознавство»

5.060 101, 6.030402, ОРК «молодший спеціаліст», «бакалавр» усіх форм навчання


Суми

Видавництво Сум ДУ

2009

Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» / Укладач В.І. Горевий .- Суми: Видавництво Сум ДУ, 2009.- 25 с.


Кафедра права


3

Вступ

Навчальними планами спеціальності «Правознавство», освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» передбачено вивчення дисципліни «Земельне право».

Земельне право - це галузь права, що регулює земельні правовідносини з метою забезпечення раціонального використання земель, створення умов для підвищення ефективності цього процесу, охорони прав громадян і юридичних осіб як землевласників і землекористувачів.

Сьогодні земельна реформа є чи не найважливішою складовою економіки, що здійснюється в Україні. Метою земельної реформи є реформування існуючих земельних відносин на основі вільного вибору форм і методів господарювання, високоефективного та екологічно безпечного використання сільськогосподарських угідь, охорони і відтворення родючості ґрунтів. Слід усвідомлювати, що успішне вирішення соціально – економічних завдань, значною мірою визначається існуючим порядком використання земель сільськогосподарського призначення для виробництва продукції рослинного і тваринного походження.

Успішне вирішення завдань земельної реформи потребує комплексного і цілеспрямованого проведення юридичних, економічних, організаційних та інших заходів стосовно удосконалення земельних відносин.

Значне місце у вирішенні завдань земельної реформи належить юридичним службам суб`єктів господарювання, у тому числі і аграрних формувань – акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативів, приватних, фермерських господарств та ін.

Майбутні правознавці повинні усвідомити, що опанування правовими знаннями земельного права певною мірою сприятиме належному застосуванню і виконанню земельно-правових норм, додержанню їх вимог громадянами,

4

юридичними особами, посадовцями державних установ, що у цілому сприятиме зміцненню законності.

Дані методичні вказівки нададуть певну допомогу студентам у вивченні навчальної дисципліни «Земельне право» і проведенні практичних /семінарських/ занять з метою створення такої атмосфери, щоб студент працював самостійно, послідовно, систематично як вдома, так і в університеті.

У зв`язку з тим, що кількість годин практичних /семінарських/ занять дещо не збігається із зазначеними вище навчальними планами для молодших спеціалістів і бакалаврів, викладач, який проводить заняття з цієї дисципліни, повинен конкретизувати кількість годин у робочих програмах.

Слід також мати на увазі те, що для проведення /семінарських/ занять передбачена незначна кількість годин, для чого в цих вказівках на одному занятті передбачається послідовне, систематичне вивчення 2-3 тем навчальної дисципліни.

Практичні (семінарські) заняття


Номер

теми

Найменування теми

Примітка

1

2

3

1

2

3

Предмет, метод і система земельного права.

Джерела земельного права.

Право власності на землю

Заняття

1

4

5

Право землекористування.

Правові основи управління земельним фондомЗаняття

21

2

3

6


7Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Заняття

3

8

9

Правовий режим земель населених пунктів.

Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв`язку, оборони та іншого призначення

Заняття

4.

10


11

Правові регулювання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного призначення.

Правове регулювання земель лісового фонду

Заняття

5.

12

13

Правове регулювання земель водного фонду.

Правове регулювання земельного запасу

Заняття

6.


Заняття 1


 1. На які питання відповідає предмет, метод земельного права.

 2. Як ви розумієте предмет земельного права?

 3. В яких значеннях використовується термін «земля»?

 4. Яким чином земля відрізняється від рослинного, тваринного світу?

 5. Які ви знаєте основні форми земельних відносин?

 6. Як ви розумієте метод земельного права.

 7. Як ви розумієте імперативний спосіб регулювання земельних відносин?


6


 1. Як ви розумієте диспозитивний метод регулювання земельних відносин?

 2. Як ви розумієте загальні, галузеві методи правового регулювання земельних відносин.

 3. Перелічіть та охарактеризуйте основні принципи земельного права.

 4. Що являє собою система земельного права?

 5. Які правові інститути включає в себе загальна та особлива частина земельного права.

 6. Як ви розумієте термін «джерела права»?

 7. Що є джерелом земельного права?

 8. Як ви розумієте земельне право, земельне законодавство?

 9. Дайте характеристику Конституції України як основного закону України.

 10. Проаналізуйте ст.13,14 Конституції України.

 11. Проаналізуйте основні положення Земельного кодексу України.

20.Охарактеризуйте основні положення законів України:

а) «Про плату за землю»;

б) «Про охорону навколишнього природного середовища»;

в) «Про форми власності на землю».

21.Проаналізуйте основні положення Указів Президента України:

а) «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від

10.11.1994 року;

б)«Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 року;

в) «Про оренду землі» від 23.04.1997 року.


Список літератури


 1. Конституція України.

7


 1. Земельний кодекс України.

 2. Закон України «Про плату за землю» » від 03.07.1992 року.

 3. Земельне право України: Підручник. А.П. Шеремет - Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 62 с.

 4. Закон України «Про форми власності на землю» від 20.01.1992 року.
 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року.

 2. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року.

 3. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18.12.1990 року.

 4. Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 року.

 5. Указ Президента України «Про оренду землі» від 23.04.1997 року.

 6. Земельне право України.

 7. Закон України «Про форми власності на землю» від 20.01.1992 року.

 8. Закон України «Про фермерське господарство» ВВР України. – 2003. - №45. – ст.363.

 9. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18.12.1990 року.

 10. Земельне право України Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18.12.1990 року // ВВР України. – 1991. - №17. – ст.10.

 11. Земельне право України: Підручник. А.П. Шеремет - Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 623с.


8


Заняття 2


План семінарських /практичних/ занять

1 Як ви розумієте термін «землекористування»?

2 Які ви знаєте форми землекористування?

3 Охарактеризуйте комунальну, приватну форми власності на землю?


4 Порядок передачі земель у комунальну, приватну форми власності.

5 Як ви розумієте тимчасове користування землею?

6Оренда як один із видів тимчасового користування землею. Охарактеризуйте її.

7 Назвіть істотні умови договору оренди

8 Підстави припинення права власності на землю.

9 У яких випадках припиняється право приватної власності на землю?

10 Як ви розумієте вилучення (викуп) земель?

11 Права власників землі і користувачів.

12 Обов’язки власників землі і користувачів.

13 Захист прав власників та землекористувачів.


Скласти структурно – опорні схеми за формою


9
А)Система земельного права.

б) Основні принципи земельного права.

в) Істотні умови договору оренди землі.


 1. Cкласти договір оренди земельної діяльності.


Список літератури


 1. Цивільний кодекс України.

 2. Земельний кодекс України.

 3. Господарський кодекс України.

 4. Господарський процесуальний кодекс України.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України.

 6. Закон України «Про фермерське господарство» // ВВР України. – 2003. - №45. – ст.363.

 7. Закон України «Про плату за землю» від 19.09.1996 року// ВВР України. – 1992. - №38. – ст.560.10


 1. Земельне право України: Підручник. А.П. Шеремет – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 623 с.

 2. Конституція України.


Заняття 3

План семінарських /практичних/ занять


1.Як ви розумієте юридичну відповідальність за земельні правопорушення?

2 Що є підставою настання відповідальності?

3.Як ви розумієте земельне правопорушення?

4 Суб’єкти земельних правопорушень.

5 Об’єкти земельних правопорушень.

6 Зміст земельних правопорушень.

7 Підстави юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

8 Як ви розумієте кримінальну відповідальність за земельні правопорушення?

9 Як ви розумієте адміністративну відповідальність за земельні правопорушення?


10Види адміністративних стягнень за земельні правопорушення.

11 Цивільно-правова відповідальність.

12Основна підстава цивільно-правової відповідальності.

13Види цивільно-правової відповідальності.

14Як ви розумієте цільове використання земель ( ст.20, 21ЗКУ)?

15Які ви знаєте основні види земель?

16 Як ви розумієте фермерське господарство?

17 Порядок надання земель для ведення фермерського господарства.


11


18 Розміри земель для ведення фермерського господарства.

19 Як ви розумієте особисте підсобне господарство?

20 Порядок надання земель для особистих підсобних господарств.

21Як ви розумієте земельні ділянки для ведення садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби?

22 Землі колективних господарств.

23 Землі сільськогосподарських кооперативів.

24 Землі сільськогосподарських акціонерних товариств.


2 Скласти структурно – опорні схеми за формою:
а) земельні правопорушення ;

б) адміністративні стягнення;

в) основні підстави цивільно – правової відповідальності.


12


3 Підготувати позовну заяву до господарського суду про відшкодування шкоди, заподіяної власнику земельної ділянки.


Список літератури


 1. Цивільний кодекс України.

 2. Земельний кодекс України.

 3. Кримінальний кодекс України.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 1. Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 р. // ВВР України. – 2003. - №45. – ст.363.

 2. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. - № 49. – ст. 682.
 1. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 серпня.


Заняття 4

План семінарських /практичних/ занять


 1. Як ви розумієте землі населених пунктів?

 2. На які типи розділяють населені пункти?

 3. Що ви розумієте під смугою населеного пункту?

 4. Чим відрізняються землі населених пунктів від земель сільськогосподарського призначення, лісового фонду?

 5. Які землі сільськогосподарського призначення знаходяться у населених пунктах?

 6. Для чого служать землі, зайняті лісами, які знаходяться у населених пунктах?

 7. Як здійснюється планування використаних земель населених пунктів?

13


 1. З чого складається план земельно-господарського устрою населеного пункту?

 2. Яким чином у плані земельно-господарського устрою населеного пункту здійснюється розподіл земельних ділянок?

 3. Які землі входять до складу земель міст?

 4. Як ви розумієте міську смугу?

 5. Назвіть основні функції державного управління землями міста.

13 Які землі входять до складу земель селищ міського типу?

 1. Які землі відносяться до сільських населених пунктів?

 2. Як ви розумієте земельні ділянки для індивідуального, житлового, гаражного і дачного будівництва?

 3. Розмір ділянок для будівництва житлових будинків, господарських будівель, для дачного будівництва, гаражів.

 4. Які землі визнають землями промисловості, транспорту, зв’язку, оборони?

 5. Особливості земель промисловості, їх характерні риси.

 6. Землі промисловості, їх характеристика.

Землі транспорту, їх характеристика.

 1. Землі зв’язку, їх характеристика.

 2. Землі для потреб оборони, їх характеристика.


2 Розв`язати задачі.


Задача 1

Обласне управління сільського господарства запропонувало агрофірмам і акціонерним товариствам району скоротити посівні площі під зерновими культурами і виділити до земельного фонду сільських рад по 10% від цих площ для створення сільськогосподарських кооперативних та фермерських господарств.

Чи правомірна ця позиція? Обґрунтуйте цю відповідь, посилаючись на нормативні акти.

14


Задача 2

Рішенням місцевої державної адміністрації у товариства з обмеженою відповідальністю «Врожай» було вилучено для прокладання газопроводу 10га земель, за що ТОВ відшкодовано збитки в розмірі 3 млн грн. Дирекція товариства, вважаючи розмір завданих збитків більшими, звернулася до господарського суду з проханням стягнути дійсну вартість шкоди, що була заподіяна вилученням землі.

Одночасно до місцевого суду звернулися і власники земельних часток /паїв/ - орендодавців з приводу щоб зменшення їх земельних часток /паїв/ компенсувалося кожному індивідуально. Як вирішити спір?


Задача 3

Фермерське господарство громадянина Ф. Г. Сокол становить 30 га земель сільськогосподарського призначення у власності і 20 га на правах користування. Після досягнення пенсійного віку голова Ф.Г. Сокол вирішив віддати належну

йому землю в оренду. З цією пропозицією він звернувся до сусіднього ТОВ, яке дало свою згоду, про що й було підписано договір оренди земельної ділянки розміром 50 га.

Чи законний цей договір?

Який порядок і умови складання договору оренди земельної ділянки?


Задача 4

Працівник ТОВ Скляр помер. Його дружина, вчителька сільської школи, звернулася до директора ТОВ з проханням виділити їй, спадкоємиці, в натурі земельну частку /пай/ з метою передачі її в оренду фермерському господарству.

Дирекція ТОВ їй відмовила, запропонувавши укласти договір оренди з ним.

Вирішіть спір.

15


Список літератури


1.Земельний кодекс України.

2. Шеремет А.П. Земельне право України. – Чернівці: ТОВ «Вид-во “Наші книги”, 2008. – 623 с.

3. Земельний кодекс України.

4. Закон України “Про плату за землю” від 03.07.1992 р.

5. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // ВВР України. – 1991. - № 41. – ст. 546 з наступними змінами та доповненнями.

Заняття 5

План семінарських /практичних/ занять.

 1. Як ви розумієте землі природоохоронного призначення?

 2. Які землі включаються до склад у природоохоронного значення?

 3. Правовий режим земель природоохоронного значення.

 4. Основний принцип регулювання використання природоохоронних земель.

 5. Що ви розумієте під заказниками, пам’ятками природи?

 6. Для чого можуть використовуватися землі природоохоронного значення?

 7. Які органи здійснюють управління природоохоронними землями?

 8. Як ви розумієте:

а) землі заповідних урочищ;

б) ботанічні сади;

в)дендрологічні парки;

г) землі зоологічних парків?

 1. Як ви розумієте землі оздоровчого призначення?

 2. Що ви розумієте під землями історико-культурного призначення?

 3. Як ви розумієте землі природоохоронного призначення?

 4. Які землі включаються до складу природоохоронного значення?

16


 1. Правовий режим земель природоохоронного значення.

 2. Основний принцип регулювання використання природоохоронних земель.

 3. Що ви розумієте під заказниками, пам’ятками природи?

 4. Для чого можуть використовуватися землі природоохоронного значення?

 5. Які органи здійснюють управління природоохоронними землями?

 6. Як ви розумієте:

а) землі заповідних урочищ;

б) ботанічні сади;

в)дендрологічні парки;

г) землі зоологічних парків?


2 Підготувати позовну заяву до місцевого судові власника земельної ділянки, переданої ним орендарю у зв`язку з невиконанням умов договору оренди.


3 Скласти структурно – опорні схеми за формою:
17


а) землі природно – заповідного фонду;

б) землі рекреаційного призначення;

в) землі лісового фонду.


Заняття 6

План семінарських /практичних/ занять

 1. Які землі визнаються землями водного фонду?

 2. Основне цільове призначення земель водного фонду.

 3. Що включає в себе водний фонд?

 4. Дайте загальну характеристику правового режиму земель водного фонду.

 5. Порядок надання земель водного фонду в постійне та тимчасове користування.

 6. Порядок припинення користування землями водного фонду.

 7. Які роботи можуть проводитися на землях водного фонду?

 8. Як ви розумієте право водокористування?

 9. Види права водокористування.

 10. Об’єкти права водокористування.

 11. Суб’єкти права водокористування.

 12. Водні об’єкти загальнодержавного користування.

 13. Водні об’єкти місцевого значення.

 14. Права водокористувачів.

 15. Обов’язки водокористувачів.

 16. Як ви розумієте загальне водокористування?

 17. Як ви розумієте спеціальне водокористування?

 18. Право водокористування для питного та господарсько-побутового водокористування.

 19. Як ви розумієте державне управління в галузі використання та охорони вод?

 20. Функції державного управління в галузі використання та охорони вод.

 21. Як ви розумієте державний моніторинг вод?

 22. Державний облік вод та державний водний кадастр. Як ви їх розумієте?

18


 1. Що являє собою правова охорона вод від забруднення, засмічення та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання?

 2. Нормативи у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

 3. Особливості правового режиму земель запасу.

25.Які землі визнаються землями запасу?

26 Склад земель запасу.


2 Виконати тести


1 Земельне законодавство базується на таких принципах:

А)законності ;

Б)поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва ;

В)пріоритету вимог екологічної безпеки ;

Г)гуманізму.

2 ЗК України передбачає такі повноваження обласних рад у галузі земельних відносин :

А)прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

Б)розпорядження землями територіальної громади міста;

В)розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;

Г)забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель ;


3 До земель України належать:

А)усі землі в межах її території ;

Б)тільки острови та землі, зайняті водними об`єктами;

В)усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об`єктами;

19

Г)тільки землі в межах території України.


4 До компетенції яких органів належить прийняття рішень про комунальні с/г підприємства, установи, організації:

А)Президент України;

Б)органи виконавчої влади;

В)органи місцевого самоврядування;

Г)Верховна Рада України.


5 До земель природозаповідного фонду включаються:

А)природні території;

Б)землі оздоровчого призначення;

В)штучно створені об`єкти;

Г)землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму.


6 Землі водного фонду можуть вимагати у:

А)державній, комунальній власності та власності українського народу;

Б)державній, комунальній та приватній власності;

В)державній ,приватній власності та власності українського народу;

Г)у комунальній, приватній власності та власності українського народу.


7 Відповідно до ЗК України земельні сервітути можуть бути:

А)постійними ;

Б)безстроковими;

В)строковими;

Г)тимчасовими.


8 Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає;

А)після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право

20

постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації;

Б)після одержання земельної ділянки власником або користувачем;

В)після укладення договору і його державної реєстрації;

Г)обласним, районними, у містах, міськими, селищними, сільськими радами.


9 Форми державних актів затверджуються:

А)Президентом України;

Б)Верховною Радою України;

В)Кабінетом Міністрів України;

Г)обласними , районними, районними у містах, міськими, селищними, сільськими радами;


10 До повноважень ВРУ у галузі земельних відносин належать:

А)встановлення і зміна меж районів і міст;

Б)координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

В)прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

Г)встановлення і зміна меж сіл, селищ.


11 До принципів земельного законодавства належать:

А)господарська самостійність і відповідальність суб`єктів с/г діяльності і праці;

Б)забезпечення гарантій прав на землю;

В)принцип пріоритету вимоги екологічної безпеки;

Г)свобода підприємництва і добровільність вибору форм і напрямів господарської діяльності.


12 Предметом регулювання земельного права є:

А)цивільні відносини;

Б)суспільні відносини, об`єктом яких виступає праця;

21

В)суспільні відносини, об`єктом яких виступає земля;

Г)трудові відносини.


13 Згідно із земельним кодексом за основним цільовим призначенням поділ на категорії:

А)землі водного фонду;

Б)землі виробничого призначення;

В)землі історичного призначення;

Г)землі оздоровчого призначення;


14 Право власності на землю - це:

А) право самостійно господарювати на землі;

Б) право споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди;

В) право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянкам;

Г) право вилучення з землі її корисних властивостей.


15 Суб`єктами права власності на землю є:

А)громадяни та юридичні особи;

Б)держава;

В)іноземні громадяни;

Г)особи без громадянства.


16 До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належать:

А)відновлення і зміна меж районів і міст;

Б)погодження питань, пов`язаних із вилученням особливо цілих земель;

В)розпорядження землями територіальної громади міста;

Г)координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів.


17 Назвіть основні завдання земельного законодавства:

А)охорона земель;

22

Б)забезпечення гарантій прав на землю;

В)регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян;

Г)раціональне використання земель.


18 Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії, як:

А)землі реакційного призначення;

Б)землі історико - культурного призначення;

В)землі для суспільних потреб;

Г)землі водного фонду.


19 Назвіть основні повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин:

А)здійснення міжнародного;

Б)координація робіт з проведення земельної реформи;

В)організація моніторингу земель;

Г)здійснення державної екологічної експертизи землекористування.


20 За земельним кодексом поняття «земля»-це:

А)планета, яка знаходиться у Сонячній системі що обертається навколо своєї осі;

Б)верхня частина ґрунту;

В)основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави;

Г)один із найважливіших компонентів навколишнього природного середовища;


Список літератури


 1. Земельний кодекс України.

 2. Водний кодекс України.


23

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам, припинення права або зміну умов спеціального водокористування” від 14.08.1996 р. // ЗП України. – 1996. - № 16. – ст. 453.

 3. Шеремет А.П. Земельне право України. – Чернівці: ТОВ «Вид-во “Наші книги”., – 2008. – 623 с.

 4. Гетьман А.М., Шульга В.М. Екологічне право України. – Харків: Право, 2005. – С. 196-215.

 5. Земельний кодекс України.Теми рефератів


1 Роль держави у формуванні механізму правового регулювання земельних відносин.

2 Методи і типи правового регулювання господарської діяльності.

3 Класифікація суб`єктів аграрного господарювання.

4 Правовий режим земель cуб`єктів аграрного господарювання.

5 Земельні орендні відносини.

6 Поняття і порядок досудового врегулювання земельних спорів.

7 Поняття і зміст адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства.

8 Цивільно – правова відповідальність за порушення земельного законодавства.

9 Право власності на землю юридичних осіб.

10 Права і обов`язки власників землі та землекористувачів.

11 Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

12 Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.


Навчальне видання


Методичні вказівки

до проведення практичних /семінарських/

занять з дисципліни «Земельне право»

для студентів спеціальності «Правознавство»

5.060 101, 6.030402, ОРК «молодший спеціаліст», «бакалавр» усіх форм навчання


Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Редактор Н.В. Лисогуб


Комп’ютерне верстання І.М. Кругляк


Підп. до друку 23.01.09, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв


2535 Методичні вказівки

до проведення практичних /семінарських/

занять з дисципліни «Земельне право»

для студентів спеціальності «Правознавство»

5.060 101, 6.030402, ОРК «молодший спеціаліст», «бакалавр» усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач В.І. Горевий


Відповідальний за випуск А.М.Куліш


Декан факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 050101 “Правознавство”...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни організація юридичної
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "Основи римського права" для студентів спеціальності 060101"Правознавство"
Свідоцтво про внесення суб`акта видавничоі справи до Державного реєстру дк№2365 від 08. 12. 2005
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи