Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка3/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

Аналогічні розрахунки провадяться для п'яти років, передбачених кредитною угодою.

Таблиця 1.1 План погашення боргу
Рік

Залишок боргу (D), млн грн

Відсотковий платіж (I), млн грн

Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн

Річна термінова сплата (Y), млн грн

1

40,0

2,4

7,0960

9,496

2

32,904

1,9742

7,5218

9,496

3

25,3832

1,5229

7,9731

9,496

4

17,4091

1,0445

8,4515

9,496

5

8,9576

0,5372

8,9585

9,496

Разом:
7,4791

40,0

47,4791

Розв’язання даного прикладу у комп’ютерному варіанті подано на 5-8-му листах файла MS Excel “Кредитна політика фірми”.


^ Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу


У цьому випадку розмір платежів по основному боргу буде дорівнюєвати:

. (1.9)


Залишок основного боргу на початок кожного розрахункового періоду визначається із співвідношення:


, (1.10)

де D – сума всього боргу; n – номер розрахункового періоду.


Розмір термінової сплати в кожному розрахунковому періоді дорівнює:

. (1.11)


Підставивши в (11) значення Dn, одержимо розрахункове значення термінових сплат:


. (1.12)


Завдання 2 Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. у табл.1.7)

Приклад розв’язання: Кредит у сумі 250 млн грн був виданий на 5 років під 20% річних. Нарахування відсотків здійснюється наприкінці фінансового року. Необхідно скласти план погашення кредиту.


Згідно з (1.9) річна сплата основного боргу дорівнює ^ R = 250 / 5 = 50 млн грн.

Річні термінові сплати визначаються за формулою (1.12):


Для першого фінансового року: Y1 = [250 - 50(1 - 1)] · 0,2 + 50 = 100 млн грн.

Для другого фінансового року: Y2 = [250 - 50(2 - 1)] . 0,2 + 50 = 90 млн грн.

^

Аналогічні розрахунки проводяться для п'яти років, передбачених кредитною угодою.Розмір відсоткового платежу для n-го періоду визначається за формулою:

In = (Dn . r) = [D - R(n - 1)] . r. (1.13).

Наприклад, для четвертого фінансового року відсотковий платіж буде дорівнювати:


I4 = [ 250 - 50(4-1)] .2 = 20 млн грн.


Таблиця 1.2 План погашення боргу


Рік

Залишок боргу (D), млн грн

Відсотковий платіж (I), млн грн

Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн

Річна термінова сплата (Y), млн грн

1

250,0

50,0

50,0

100,0

2

200,0

40,0

50,0

90,0

3

150,0

30,0

50,0

80,0

4

100,0

20,0

50,0

70,0

5

50,0

10,0

50,0

60,0

Разом:
150,0

250,0

400,0

Розв’язання даного прикладу у комп’ютерному варіанті подано на 1- му і 2-му листах файла MS Excel “Кредитна політика фірми”.


^ Погашення кредиту змінними виплатами основного боргу

а) виплати змінюються в арифметичній прогресії

У цьому випадку сплата основного боргу складає:

Роки

Сплати

1

2

3

...

передостанній фінансовий рік

останній фінансовий рік


R1

R1+d

R1+2dR1+(n – 2)d

R1+(n – 1)d

Отже, розмір виплати основного боргу в деякому поточному фінансовому періоді t дорівнює:


Rt = R1 + (n - t) ·d. (1.14)


Розмір основного боргу дорівнює сумі усіх виплат, тобто сумі членів зростаючої арифметичної прогресії:


D = n/2[2R1 + (n - 1)· d]. (1.15)


Розв'язавши рівняння (1.15) щодо R1, одержимо формулу для обчислення першої виплати:


- для зростаючої прогресії – R1 = (D/n) - [(n - 1)/2] . d, (1.16)

- для прогресії, що убуває – R1 = (D/n) + [(n - 1)/2] . d. (1.17)


Завдання 3 Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. у табл.1.7)

Приклад розв’язання: Кредит у сумі 400 млн грн був виданий на 5 років під 15% річних із нарахуванням відсотків наприкінці кожного розрахункового періоду. Виплати основного боргу повинні щорічно зростати на 10 млн. грн. Необхідно скласти план погашення кредиту.

Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 400 млн грн; n = 5 років; r = 0,15, d = 10 млн грн.) розмір виплати основного боргу в першому фінансовому періоді буде дорівнюввати:

R1 = (400 / 5) - ([5 - 1] / 2) = 60 млн грн.


Таблиця 1.3 План погашення кредиту


Рік

Залишок боргу (D), млн грн

Відсотковий платіж (I), млн грн

Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн

Річна термінова сплата (Y), млн грн

1

400,0

60,0

60,0

120,0

2

340,0

51,0

70,0

121,0

3

270,0

40,5

80,0

120,5

4

190,0

28,5

90,0

118,5

5

100,0

15,0

100,0

115,0

Разом:
195

400,0

595,0


б) виплати змінюються в геометричній прогресії


У даному випадку погашення основного боргу повинно провадитися платежами, кожний із яких більше або менше попереднього в g разів. Таким чином, ці платежі будуть членами геометричної прогресії, що зростає або убуває.


Роки

Сплати

1

2

3передостанній фінансовий рік

останній фінансовий рік


R1

R1. g

R1. g2R1... gn - 2

R1. gn - 1

Розмір основного боргу є сумою членів прогресії і визначається за формулою геометричної прогресії, де R1 – перший член прогресії й одночасно перший платіж основного боргу, а g – знаменник прогресії.

Тоді основний борг дорівнює:


D = [R1 . (gn - 1)] / (g - 1) при g > 1, (18)

D = [R1 . (1 - gn)] / (1 - g ) при g < 1. (19)


Розв'язавши ці рівняння щодо R1, одержуємо розрахункові значення платежів щодо погашення основного боргу в першому фінансовому періоді:


R1 = [D . ( gn - 1)] / (g - 1) при g > 1, (20)

R1 = [D . ( 1 - gn )] / (1 - g ) при g < 1. (21)


Завдання 4. Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. у табл.1.7)

Приклад роз’язання: Кредит у розмірі 300 млн грн необхідно погасити протягом 6 років щорічними виплатами при 15% річних. Нарахування відсотків здійснюється один раз наприкінці року. Платежі, що забезпечують погашення основного боргу, повинні збільшуватися в геометричній прогресії на 5% щорічно.


Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 300 млн грн ; n = 6 років ; r = 0,15 ; g = 1,05), розмір платежа щодо погашення основного боргу в першому фінансовому періоді дорівнює:


R1 = 300 . [(1,05 - 1)/(1,056 - 1)] = 44,1052 млн грн.

Таблиця 1.4 План погашення кредиту

Рік

Залишок боргу (D), млн грн

Відсотковий платіж (I), млн грн

Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн

Річна термінова сплата (Y), млн грн

1

300,0

45,0

44,1052

89,1092

2

255,8948

38,3842

46,3105

84,6947

3

209,5843

31,4376

48,6260

80,0636

4

160,9583

24,1437

51,0573

75,2010

5

109,9010

16,4852

53,6102

70,0954

6

56,2907

8,4436

56,2907

64,7343

Разом:
163,8942

300,0

463,8942

Розв’язання даних прикладів у комп’ютерному варіанті подано на 3- у і 4-у листах файла MS Excel “Кредитна політика фірми”.


^ Конверсія позик


Зміна умов погашення кредитів або об'єднання кредитних ліній в одну (якщо вони оформлені з одним кредитором), називають конверсією позик. При досягненні угоди про конверсію можуть змінюватися:

-термін погашення позики;

- ставка відсотку;

-порядок річних виплат і т.п.

При будь-якому методі конверсії спочатку визначаються суми виплаченого основного боргу і розмір непогашених частин за існуючими кредитами. Сума непогашених частин розглядається як новий борг, що підлягає сплаті на нових умовах.

Розглянемо один із варіантів конверсії, коли змінюються термін погашення позики і процентної ставки, а термінові сплати, як за старими, так і за новими умовами проводяться рівними платежами; відсотки нараховуються один раз наприкінці кожного розрахункового періоду.

Введемо умовні позначення:

n – початковий термін погашення позик до конверсії;

n1 – термін, на який продовжено період погашення;

k – число сплачених розрахункових періодів до конверсії;

r – відсоткова ставка до конверсії;

r^ 1 – відсоткова ставка після конверсії;

Y – розмір термінової сплати до конверсії;

Y1 – розмір термінової сплати після конверсії;

^ D – розмір основного боргу;

Dn-k – залишок боргу на момент конверсії.


Розмір термінової сплати за існуючими умовами погашення кредитів визначається за формулою (1.8). Залишок боргу на момент конверсії визначається за формулою:


. (1.22)


Тоді розмір термінової сплати за новими умовами:


. (1.23)


Завдання 5 Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. у табл.1.7)


Приклад розв’язання: Підприємством провадиться погашення кредиту в сумі 40 млн грн виданого на 5 років під 6% річних. Після виплати третього платежу була досягнута домовленість між підприємством і банком про продовження терміну погашення позики на 2 роки зі збільшенням річних до 10 відсотків.

Розмір термінової сплати за існуючими до конверсії умовами Y = 9,4960 млн грн (дивись аналіз попередніх прикладів).

Залишок боргу на момент конверсії позики розраховуємо за формулою (22):


D4 = млн грн.


Тоді, відповідно до формули (23), розмір термінової сплати за новими умовами дорівнює:


Y = млн грн.
^

Таблиця 1.5 План погашення боргу

Рік

Залишок боргу (D), млн грн

Відсотковий платіж (I), млн грн

Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн

Річна термінова сплата (Y), млн грн

4

5

17,4091

13,6584

1,7410

1,3658

3,7513

4,1265

5,4923

5,4923

6

7

9,5319

4,9928

0,9532

0,4993

4,5391

4,9930

5,4923

5,4923

Разом:
4,5593

17,4099

21,9692

Розв’язання даних прикладів у комп’ютерному варіанті подано на 11-14- му листах файла MS Excel “Кредитна політика фірми”.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи