Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка5/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

Кредитна політика фірмиВи відкрили файл “MS Excel”. Перед вами електронна таблиця, що містить комп’ютерне розв’язання задач з теми “Кредитна політика фірми”. Файл містить декілька листів , що називається “кредит…,” і відповідають кожен окремо за свою задачу. Подвійна нумерація листа означає , що файл подано у формульному вигляді. Розв’язання деяких задач приведено у фінансових формулах. Для того , щоб перейти на інший лист , треба клацнути мишкою по ромбу з назвою “кредит…” , що знаходиться на нижньому краю вікна.

Таблиці містять розрахунки за умовами задач , які подані в теоретичному додатку. Кожна таблиця створена для даних не більше як за десять років. Для введення нових даних треба вибрати клавішами управління курсором потрібну ячейку та ввести в неї нові цифрові значення. Після натискання кнопки “Enter” програма автоматично обчислює інформацію зі змінами.

Розглянемо для прикладу таблицю 5-го листа файла MS Excel (Кредит-3), у якій подано план погашення кредиту рівними терміновими сплатами.

У рядку формул відображається зміст ячейки. Її ім’я задається в лівому верхньому кутку вікна , поданого вище. Буква імені означає стовпець , а цифра – номер рядка. Ячейки зі штрихами призначені для відображення даних при зміні періоду кредитування. Для повного перегляду формульних таблиць треба скористатися повзунком.

План погашення кредиту рівними терміновими сплатами та конверсія позик представлені також за допомогою фінансових формул , що дозволяє краще розібратися з економічною сутністю даних задач. У листі “кредит 5” (Конверсія позик) число сплачених періодів повинно бути рівним 3 за умовою задачі. Його зміна програмою не передбачена. Останній стовпець листа “кредит 4” (“Прибуток”) відображає не що інше , як реальну економію фінансових ресурсів за рахунок створення фонду погашення.

Детальніше вивчити теоретичний матеріал за даною темою ви зможете , ознайомившиись з такою літературою : Балацький О. Ф. , Теліженко О. М. , Соколов М. О. Управління інвестиціями : Навчальний посібник. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – Суми : ВТД “Університетська книга” , 2004. – С.60-75.


Повернемося до нашої таблиці. Змінивши початкові дані , ми автоматично отримаємо нові результати. Наприклад , змінимо у таблиці , поданій вище , кількість років на 8 , а відсоток підвищимо до 10 % . Маємо Рисунок 2


Таблиця 1.7^ Вихідні дані для розв’язання задаВаріант

Розмір наданного кредиту, (D),млн грн

Кредитна ставка(r),% річних

Термін, на який надано кредит(n), років

Виплати змінюються (збільшуються /зменшуються) на (d)млн грн щорічно

1

250

20

5

20

2

300

22

5

20

3

150

15

4

10

4

350

23

4

30

5

200

18

6

10

6

350

25

6

30

7

450

35

5

30

8

100

10

5

10

9

400

30

4

30

10

200

20

4

10

Детальніше вивчити MS Excel можна , викликавши “Помічника” (значок ?), або скориставшися “Справкою” (панель інструментів).


^

2.3 УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУТеоретичні положення


У цій лекції розглядаються технічні методи узгодження інтересів учасників форфейтингової опереції.

Мета продавця – реалізувати товар і одержати після обліку векселів суму, рівну ціні товару, узгодженої з покупцем.

Мета покупця – придбати товар з мінімальними витратами.

Мета банку – одержання дисконтного прибутку від обліку векселів.

^ Аналіз позиції продавця

Номінальна сума, яку покупець вказує на кожному векселі (Vt), складається з двох частин: суми, що забезпечує погашення основного боргу (вартість товару) і відсотків за кредит. Відсотки за кредит можуть визначаться двояко:

а) відсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто з моменту погашення попереднього векселя;

б) відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель, із моменту початку угоди до моменту погашення векселя.

Введемо такі умовні позначення:

t – число періодів, на кожний із яких виданий вексель (число виданих векселів), t = 1, 2, 3, ...,;

n – номер періоду;

m – число періодів у році;

i – річна ставка простих відсотків, під яку провадиться кредитування;

j = i / m – ставка відсотків, по якій провадиться кредитування в кожному періоді;

d – річна проста дисконтна ставка, що використовується банком при обліку векселів;

= d / m – дисконтна ставка, що використовується в кожному періоді;

P – вартість товару (сума основного боргу); при виплаті авансу його необхідно відняти з вартості товару й у подальших розрахунках він в увагу не приймається, а сума, що залишилася після відрахування авансу, вважається сумою основного боргу.

Розглянемо перший варіант, коли відсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто з моменту погашення попереднього векселя. Припустимо, що погашення основного боргу провадиться рівними сплатами P/n. До суми, що підлягає оплаті по векселям, крім суми, призначеної для погашення основного боргу, включаються і відсотки за кредит на залишок основного боргу.

Процентні платежі за кредит утворюють ряд, що складає арифметичну прогресію:

. (2.1)

Загальну суму процентних платежів розраховують, використовуючи формулу для визначення суми n – перших членів арифметичної прогресії:

(2.2)

Сума векселя, що погашається в момент t, дорівнює:

. (2.3)

Тоді, з урахуванням (2), сума всього комплекту векселів складе:

(2.4.)

Відповідно до другого варіанта, коли відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель, із моменту початку угоди до моменту його погашення, процентний платіж у період часу t визначається за формулою:

(2.5)

Сума векселя, що погашається в момент t, дорівнює:

. (2.6)

Вексельні суми являють собою арифметичну прогресію, перший член якої дорівнює , а останній – . При цьому, сумарне значення усіх векселів буде дорівнювати:

. (2.7)

Загальна сума нарахованих процентних платежів визначається за формулою:

. (2.8)

Оскільки процентні платежі також являють собою арифметичну прогресію, де перший член , а останній – , то їхня сума визначається за формулою:

. (2.9)


Завдання 1 Необхідно визначити процентні платежі і суми, які проставляються у векселях( вихідні дані див. у табл. 2.5)


Приклад роз’язання: Була досягнута домовленість про вексельну оплату за постачання продукції вартістю 20 тис. грн. Постачальнику були видані чотири векселі із терміном погашення через кожне півріччя. Процентна ставка за наданий кредит – 10% річних (простих). Необхідно визначити процентні платежі і суми, які проставляються у векселях.

Виходячи з параметрів вексельного обороту (P = 20000 грн.; m = 2; i = 0,1; j = 0,1/2 = 0,05; n = 4), обидва варіанти процентних платежів забезпечують рівність вексельних сум (див. табл.1).
^

Таблиця 2.1 Процентні платежі і суми векселів

Період погашення векселя (t)

Сума погашення основного боргу (P/n), тис. грн

Нарахування відсотків за кредит за варіантом а)

Нарахування відсотків за кредит за варіантом б)

платежі відсотків (It), тис. грн

сумма векселя (Vt), тис. грн

платежі відсотків (It), тис. грн

сумма векселя (Vt), тис. грн

1

5,0

1,0

6,0

0,25

5,25

2

5,0

0,75

5,75

0,50

5,50

3

5,0

0,50

5,50

0,75

5,75

4

5,0

0,25

5,25

1,0

6,0

Всього

20,0

2,50

22,5

2,5

22,5

При здійсненні форфейтингової операції для продавця важливо, щоб сума, отримана після обліку всіх векселів, рівнялася вартості товару. Це досягається шляхом регулювання декількох параметрів вексельного обігу: вартості товару (Р); кредитної річної процентної ставки (i) та, відповідно, ; річної дисконтної ставки (d); кількості виданих векселів.

Розглянемо методи цього регулювання.

У результаті обліку комплекту векселів продавець одержить суму (А). При використанні простої дисконтної ставка вона дорівнює:

, (2.10)

де – облікова ставка, по якій провадиться дисконтування в кожному t періоді.

При першому варіанті нарахування відсотків:

. (2.11)

Вираз у фігурних дужках:

. (2.12)


У загальному виді функціонал Z1 може приймати будь-які значення. У тому випадку, коли функціонал Z1 < 1, продавець після обліку векселів одержить суму меншу, від заявленої ціни товару. Для того, щоб продавець міг одержати початкову ціну товару, її необхідно збільшити в 1/Z1 рази. Після коригування необхідно знову визначити суми векселів.


^ Завдання 2 Необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z1 (вихідні дані див. у табл. 2.5 )

Приклад роз’язання: Використовуючи дані попереднього прикладу, необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z1, якщо річна проста дисконтна ставка, що використовується банком для обліку векселів d = 11%.

Оскільки m = 2, то облікова ставка, що використовується в кожному періоді 0,11/2 = 0,055. Тоді за формулою (2.12):

При такому значенні функционалу Z1 постачальник одержить суму, меншу, ніж попередньо визначена ціна товару – А = 20,000 · 0,9738 = 19,476 тис. грн. Скоригована вартість товару повинна становити: тис. грн.

Виходячи зі скоригованих параметрів вексельного обігу (P = 20538 грн; m = 2; i = 0,1; j = 0,1/2 = 0,05; n = 4; = 0,055), процентні платежі і суми векселів будуть мати інший сценарій (див. табл. 2.2).


Таблиця 2.2 Процентні платежі і суми векселів


Період погашення векселя (t)

Сума погашення основного боргу (P/n), тис. грн

Платежі відсотків (It), тис. грн

Сума векселя (Vt), тис. грн

Сума, отримана продавцем після дисконтування векселів по ставці = 0,055, тис. грн

1

5,1345

1,027

6,1615

6,1615·(1 - 1 · 0,055) = 5,823

2

5,1345

0,770

5,9045

5,9045·(1 – 2 · 0,055) = 5,255

3

5,1345

0,513

5,6475

5,6475·(1 - 3 · 0,055) = 4,716

4

5,1345

0,257

5,3915

5,3915·(1 – 4 · 0,055) = 4,205

Всього

20,538

2,567

23,105

19,998  (20,0)Тобто облік векселів по ставці 5,5% за півріччя забезпечує одержання продавцем суми, рівної попередньо узгодженій ціні.

При другому варіанті нарахування відсотків (відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель) приведена сума вексельних платежів визначається за формулою:

, (2.13)

або

. (2.14)

Вираз у фігурних дужках

Я
к і при першому варіанті нарахування відсотків, функціонал Z2 може приймати будь-які значення. (2.15)

Завдання 3 Необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z2 (вихідні дані див. у табл. 2.5 )


Приклад роз’язання: Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати коригуючий множник 1/Z2 при річній простій дисконтній ставці, що використовується банком для обліку векселів d = 11%.

З
а формулою (2.15):


Тоді коригуючий множник .

Очевидно, що при інших рівних умовах Z1 > Z2, a .Тобто при використанні варіанта, коли відсотки нараховуються на залишок заборгованості, ціна товару потребуває меншого коригування.


^ Методи визначення оптимального співвідношення процентної і облікової ставок

Визначення оптимального співвідношення відсоткової і облікової ставок при розрахунку вексельних сум, дозволяє уникнути процедури коригування ціни товару.

У випадку, коли відсотки нараховуються на залишок заборгованості, із формули (11) випливає, що при Z1 = 1, значення А = Р. Отже:

. (2.16)

Звідси, оптимальне значення облікової і відсоткової ставок за період t визначається, відповідно:

, (2.17) і

. (2.18)

При використанні d* і j* продавець, після урахування векселів, одержує суму, не меншу, попередньо узгодженій ціні товару.


Завдання 4 Розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці d* (вихідні дані див. у табл. 2.5 )


Приклад роз’язання: Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці d*.

За формулою (2.17) визначаємо оптимальну облікову ставку (у розрахунку на півріччя):

.
^

Таблиця 2.3 Суми, отримані дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці d*.


Період погашення векселя (t)

Сума векселя (Vt), тис. грн

Сума, отримана продавцем після дисконтування векселів по оптимальній ставці d* = 0,0455, тис. грн

1

6,0

6,0 · (1 – 1 · 0,0455) = 5,727

2

5,75

5,75 · (1 – 2 · 0,0455) = 5,227

3

5,50

5,50 · (1 – 3 · 0,0455) = 4,749

4

5,25

5,25 · (1 – 4 · 0,0455) = 4,295

Всього

20,0

19,998  (20,0)
^

У випадку, коли відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель:


. (2.19)

Звідси, оптимальне значення облікової і відсоткової ставок за період t визначається, відповідно:

, (2.20)

і

. (2.21)


Завдання 5 Розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці j*. (вихідні дані див. у табл. 2.5 )


Приклад роз’язання: Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній відсотковій ставці j*.

За формулою (2.20) визначаємо оптимальну відсоткову ставку (у розрахунку на півріччя):


.


Таблиця 2.4 Суми, отримані дисконтуванням векселів по оптимальній процентній ставці j*.

Період погашення векселя (t)

Сума погашення основного боргу (P/n), тис. грн.

Платежі відсотків(It, тис. грн

Сума векселя (Vt), тис. грн

Сума, отримана продавцем після дисконтування векселів по оптимальній відсотковій ставці = 0,055, тис. грн

1

5,0

0,33

5,33

5,33 (1 – 1 · 0,055) = 5,04

2

5,0

0,66

5,66

5,66·(1 – 2 · 0,055) = 5,04

3

5,0

0,99

5,99

5,99·(1 - 3 · 0,055) = 5,00

4

5,0

1,32

6,32

6,32·(1 – 4 · 0,055) = 4,93

Всього

20,0

3,3

23,3

20,00131


^ Аналіз позиції покупця

Покупець, що видав на сплату за товар серію векселів, повиннен їх розглядати як потік майбутніх платежів, які є його сукупними витратами. Розмір сукупних витрат з урахуванням чинника часу визначається їхнім приведеним розміром на момент видачі векселів.

Виходячи з того, що сума, яка проставляється у векселі, визначається двома методами, то і розрахунок приведеного до поточного моменту розміру витрат теж розглянемо у їх відповідності.

У випадку, коли відсотки нараховуються на залишок заборгованості, тобто з моменту погашення попереднього векселя, приведений до поточного моменту розмір платежів по векселях дорівнює:

, (2.22)

при , де r – середня ринкова ставка відсотка по позиках.


Завдання 6 Розрахувати приведений до поточного моменту розмір платежів (вихідні дані див. у табл. 2.5 )


Приклад роз’язання: Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати приведений до поточного моменту розмір платежів по векселях при середній ринковій ставці відсотка по позичках r = 12 % річних.

тис. грн.

У випадку, коли відсотки нараховуються на суму боргу, включену у вексель:

тис. грн.

Таким чином, при j < d але r > j, нарахування відсотків за варіантом

а) забезпечує покупцю менші сукупні витрати (W1 < W2).

Детальніше з теоретичним матеріалом по даній темі ви можете ознайомитися в такій літературі:

Розв’язання прикладів, наведених вище, у комп’ютерному вигляді подано у файлі MS Excel “Узгодження технічних параметрів вексельного обігу.


^ 2.4 НАВЧАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ “MS EXCЕL” ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ


Ви відкрили файл “MS Excel”. Перед вами електронна таблиця, що містить комп’ютерне розв’язання задач з теми “Узгодження технічних параметрів вексельного обігу”. Файл містить декілька листів , що називаються “вексель…” і відповідають кожен окремо за свою задачу. Приклади 3-й і 6-й розв’язуються за допомогою 2-го та 4-го листів даного файла відповідно. Подвійна нумерація листа означає , що файл подано у формульному вигляді. Для того , щоб перейти на інший лист , треба клацнути мишкою по ромбу з назвою “вексель…” , що знаходиться на нижньому краю вікна.

Таблиці містять розрахунки за умовами задач , які подані в теоретичному додатку. Кожна таблиця створена для даних не більше , як за десять років. Для введення нових даних треба вибрати клавішами управління курсором потрібну ячейку та ввести в неї нові цифрові значення.

Після натискання кнопки “Enter” програма автоматично обчислює інформацію зі змінами.

Розглянемо для прикладу таблицю 1-го листа файла MS Excel (Вексель-1) , у якій подано процентні платежі та суми векселів.( Рисунок 1). У рядку формул відображається зміст ячейки. Її ім’я задається в лівому верхньому кутку вікна , поданого вище. Буква імені означає стовпець , а цифра – номер рядка. Ячейки зі штрихами призначені для відображення даних при зміні періоду кредитування. Для повного прогляду формульних таблиць треба скористатися повзунком.

Період погашення векселя для кожного прикладу розрахований на півріччя.

Значення коригуючого множника Z можна враховувати, змінюючи в таблиці початкові дані.

Детальніше вивчити теоретичний матеріал по даній темі ви зможете , ознайомившиись з такою літературою :

Балацький О. Ф. , Теліженко О. М. , Соколов М. О. Управління інвестиціями : Навчальний посібник. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – Суми : ВТД “Університетська книга” , 2004. – С.60-75.

Повернемося до нашої таблиці. Змінивши початкові дані, ми автоматично отримаємо нові результати. Наприклад, змінимо у таблиці , поданій вище, кількість періодів на 6, а ставку відсотків по кожному періоду зменшимо до 4 %. Вартість товару нехай дорівнюватиме 18 тис. грн. Маємо :


Варіант

Вартість продукції (Р), тис.грн

Кількість виданих вексклів(n),шт

Відсоткова

ставка за наданий кредит І,%

1

20,0

4

12,5

2

25,0

5

11,0

3

15,5

4

12,0

4

17,0

3

13,0

5

12,0

3

10,0

6

0,55

2

10,5

7

13,7

3

15,0

8

15,2

4

12,0

9

20,5

4

13,0

10

15,0

3

10,0
Таблиця 2.5 Вихідні дані


Детальніше вивчити MS Excel можна , викликавши “Помічника” (значок ?), або скориставшися “Справкою” (панель інструментів).

Грунтовні знання щодо користування цим табличним процесором ви отримаєте, ознайомившися з такою методичною літературою :

1.Колесніков О. Excel 2000.- К.:Ірина, 1999.

2.Макарова Н.В. Інформатика. - М.:Фінанси та статистика, 1997.

3.Макарова Н.В. Інформатика та КТ.- Суми: Університетська книга, 2003.

4.Пушкар О.І. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології. К.: Академія, 2002.

5.Труді Рейзнер. Опануй самостійно MS Excel 2000. - К.:Вільямс, 2000.

6.Хомоненко А.Д. Основи комп’ютерних технологій. – СПб.:Питер-Паблишинг”, 1997.

7.Чекалов А.П. Робота в MS Exel. - Суми : СумДУ, 1998.


2.5 ^ ОЦІНКА АКЦІЙ


Теоретичні положення


Методи та економічні моделі оцінки акцій

Ринкова ціна акцій визначається різноманітними чинниками – довірою до акціонерного товариства – емітента акції, прогнозними оцінками економічного розвитку емітенту, рівнем ринкового позичкового відсотка та ін. Проте, найістотнішим чинником, що впливає на ринкову ціну акцій, прийнято вважати очікуваний розмір виплат по дивідендах.

Основними, при оцінці вартості акцій, є моделі дисконтованих дивідендів. Їх економічний зміст полягає у визначенні вартості акції як сумарної сьогоднішньої вартості дивідендів, або, по іншому, – приведеної вартості потоку майбутніх прибутків, що даний актив забезпечує його власнику. Отже, для того, щоб визначити вартість акції, необхідно розрахувати сумарну сьогоднішню вартість дивідендів, які будуть виплачені по ній. Ставка дисконту, при цьому, повинна відображати прибутковість альтернативних напрямків вкладення фінансових ресурсів із порівнянним ступенем ризику.

Припустимо, – дивіденди по оцінюваній акції, – річна прибутковість альтернативних інвестицій. Тоді вартість акції відповідно до моделі дисконтованих дивідендів можна визначити за формулою:

, (3.1)

або

. (3.2)

Як правило, розміри дивідендів змінюються в часі rt = f(t). Зміни залежать як від результатів господарської діяльності підприємства-емітента, так і від його інвестиційної політики. Ефективне співвідношення між реінвестованою частиною прибутку та тією, що спрямовується на виплату дивідендів, впливає не тільки на розвиток підприємства, але і багато в чому впливає на ринкову ціну акцій. Ступінь ризику, у даному випадку, можна трактувати як ступінь впевненості інвестора в одержанні дивідендів у розмірі dt у кожному t році.

Фактично розмір дивідендів t-го року є випадковою величиною – . Тому показник dt у формулі (2) слід розглядати як очікуваний інвестором розмір дивідендів.

. (3)

Нехай Р – сьогоднішня ринкова ціна акції. Внутрішньою нормою прибутковості акції називається таке значення ставки дисконту , при якій її ціна рівняється сумарній поточній вартості дивідендів. Тобто для визначення внутрішньої норми прибутковості акції, необхідно вирішити щодо r рівняння:

. (3.4)

Вважається, що акція недооцінена, якщо P < V або r* > r, і переоцінена, якщо P > V або r* < r.

Можливість ефективного практичного застосування моделі дисконтованих дивідендів залежить від вирішення таких проблем:

-яким чином прогнозувати очікувані значення майбутніх дивідендів?;

-як визначити ступінь ризику і відповідну йому альтернативну ставку прибутковості?

Точно вирішити ці задачі достатньо складно. Можливі лише більш або менш точні прогнозні оцінки, визначення яких базується на тих або інших припущеннях і залежить від достовірності вихідної інформації.

Відзначимо, що для визначення необхідної прибутковості (або, по-іншому, – альтернативної прибутковості), що застосовується в якості ставки дисконтування дивідендів, може бути використаний цілий ряд методів:


-розрахунок r як средньоринкової (або средньогалузевої) прибутковості за визначений період часу;

-розрахунок r із використанням економічних моделей;

-розрахунок r на основі моделі оцінки капітальних активів;

Найбільш простим є метод розрахунку средньоринкової (або средньогалузевої) прибутковості. Відповідно до даного методу показник r розраховується як середній темп приросту ринкового (галузевого) індексу за ряд років. Використання галузевих індексів більш доцільно тому, що і темпи росту, і ризикованість вкладень для різноманітних галузей можуть у, силу об'єктивних причин, істотно відрізнятися.


^ Завдання 1 Розрахувати приведений до поточного моменту розмір платежів (вихідні дані див. у табл. 2.5 )


Приклад роз’язання: Припустимо, що протягом визначеного періоду середньорічний темп приросту індексу акцій підприємств промисловості склав 10%; середня прибутковість дивідендів за той же період – 15%, інфляція – 20%.

Тоді реальна прибутковість інвестицій у промислові акції склала:

.

У майбутньому очікується, що середньорічні темпи росту промислового виробництва (π) збільшаться на 1% у реальному вираженні, а темп інфляції (a) знизиться до 15% річних. Тоді відповідно до формули Фішера , необхідна прибутковість акцій повинна становити r = 0,0417 + 0,01 + 0,15 + (0,0417 + 0,01) · 0,15 = 20,95% річних.


^ Модель із постійними дивідендами

Відповідно до даної моделі передбачається, що розмір дивідендів не змінюється в часі. Якщо , тоді приведена вартість дивідендів, а, отже, і ринкова ціна акцій буде дорівнювати:

. (3.5)

У тому випадку, коли термін володіння акцією не обмежений деякими тимчасовими рамками ( ), вартість акції дорівнює розміру дивідендів, виплачуваних по акції, поділену на ставку необхідної прибутковості. По суті, процедура дисконтування дивідендів (3.5) вироджується в процедуру прямої капіталізації дивідендів:

. (3.6)

При цьому, внутрішня норма прибутковості визначається як:

, (3.7)

де Р - поточна ринкова ціна акції.

^

Завдання 2 Необхідно визначити цінові параметри акції.


(вихідні дані див. у табл. 3.2 )

Приклад роз’язання: На фондовому ринку продається акція, за яку продавець просить ціну в Р = 30 грн. Прогнозований рівень дивідендів – d = 5 грн/рік. Прибутковість альтернативного розміщення капіталу r = 23% річних. Необхідно визначити цінові параметри акції.


За формулою (3.6) визначаємо капіталізовану вартість акції V = 5/0,23 = 21,74 грн. За формулою (3.7) внутрішня норма прибутковості = 5/30 = 16,67%. Оскільки P > V а < r – акція є переоціненою.

Моделі з виплатами дивідендів , що змінюються в часі

Сценарії з постійними дивідендами на практиці зустрічаються досить рідко. Умовам практичної діяльності акціонерних товариств відповідають сценарії з виплатами дивідендів, що змінюються в часі. При цьому розрізняють:

- сценарії з постійним темпом приросту дивідендів;

- сценарії з перемінними темпами приросту дивідендів.


^ Модель із постійним темпом приросту дивідендів

Якщо виплати дивідендів на одну акцію в базовому році (періоді) складають d0, а в наступних передбачається приріст виплат на визначений розмір g, то дисконтований розмір дивідендів, а, отже, і вартість акції складе:


(3.8)

або

. (3.9)


У тому випадку, коли термін володіння акцією не обмежений деякими тимчасовими рамками ( ), вартість акції дорівнює розміру дивідендів, виплачуваних по акції, поділеному на різницю між ставкою необхідної прибутковості і темпом приросту виплат дивідендів. По суті, як і у випадку моделі з постійною виплатою дивідендів, процедура дисконтувания

, (3.10)

вироджується в процедуру прямої капіталізації:

. (3.11)

Формула (10) має сенс, якщо r > g.

Внутрішня норма прибутковості визначається за формулою:

. (3.12)
^

Завдання 2 Необхідно визначити цінові параметри акції.


(вихідні дані див. у табл. 3.2 )

Приклад роз’язання: На фондовому ринку продається акція, за яку продавець просить ціну в Р = 30 грн. Прогнозований рівень дивідендів – d = 5 грн/рік. Передбачається, що розмір дивідендів буде зростати із середньорічним темпом 5%. Прибутковість альтернативного розміщення капіталу r = 23% річних. Необхідно визначити цінові параметри акції.


За формулою (3.11) визначаємо капіталізовану вартість акції грн., а за формулою (3.12) – внутрішню норму прибутковості . Оскільки P > V а < r – акція є переоціненою.


Модель із перемінними темпами приросту дивідендів

Сценарій із перемінними темпами приросту дивідендів є найбільш поширеним у практиці діяльності акціонерних товариств.

Розглянемо підходи до оцінки вартості акцій на прикладі деякого акціонерного товариства “Омега”. На фондовому ринку продаються акції, за які уповноважений акціонерним товариством “Омега” продавець, просить ціну в Р = 30 грн. Нехай є дані про сценарій виплат дивідендів (табл. 6). Необхідна ставка прибутковості – 23% річних.


Таблиця 3.1 Сценарій виплат дивідендів акціонерного товариства “Омега”Рік

Чистий прибуток на одну акцію, грн

Дивіденди на одну акцію, грн

Відношення виплат до чистого прибутку, %

Приріст прибутку, %

1

2

3

4

10

20

25

30

2

4

5

6

20

20

20

20

-

100

25

20

5

6

7

34,88

39,23

42,67

8,72

11,77

14,93

25

30

35

16,25

12,50

8,75

8

44,80

17,92

40

5,0


Визначимо вартість акції за умов, що в 1-7-му році має місце сценарій перемінного приросту дивідендів, а в 8-му році - сценарій постійного приросту дивідендів.

грн.

грн.

Загальна вартість акцій акціонерного товариства “Омега”становить V = V(1-7) + V(8) = 19,57 + 23,37 = 42,34 грн.

Оскільки P < V – акція недооцінена.

Розв’язання даних прикладів у комп’ютерному варіанті подано на листах файла MS Excel “Оцінка акцій”.


Детальніше з теоретичним матеріалом по даній темі ви можете ознайомитися в такій літературі:

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями:Навчальний посібник.- 2-ге вид.,перероб.і доп.-Суми: ВТД “Університетська книга”,2004.-С.60-75.


^ 2.6 НАВЧАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ “MS EXCЕL” ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи