Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 icon

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801
Скачати 228.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801
Дата06.06.2013
Розмір228.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2720 Методичні вказівки

для самостійного вивчення

дисципліни „Заповідна справа”

для студентів спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа” / Укладач Т.М.Кузьміна. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. –27 с.


Кафедра „Прикладна екологія”


Зміст

С.

Вступ

4

Розділ 1. Перелік тем для самостійного вивчення.

5

Розділ 2. Практичні завдання для самостійного виконання.


6

Практична робота 1. Природні і біосферні заповідники

6

Практична робота 2. Національні природні парки, регіональні ландшафтні парки і заказники.


7

Практична робота 3. Заповідні урочища, пам’ятки природи, штучно створені об’єкти ПЗФ


8

Практична робота 4. Природно-заповідний фонд України


9

Практична робота 5. Природно-заповідний фонд Сумської області


15

Практична робота 6. Порядок здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ України20

Практична робота 7. Відповідальність за порушення заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ України25

Список літератури

26Вступ

Заповідна справа – це галузь науково-практичної діяльності людини, яка виконує завдання збереження в природному стані як окремих компонентів природи (представників тваринного і рослинного світу), так і цілісних природних ландшафтів із притаманними їм природним кругообігом речовин і енергії, на спеціально виділених територіях.

Мета заповідної справи в сучасному розумінні – забезпечення збереження і відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття.

Основними завданнями заповідної справи є:

 • збереження унікальних і типових ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, сприяння відродженню і збагаченню відновних природних ресурсів, а також природних і близьких до природних ландшафтів;

 • створення бази для наукових досліджень еталонних природних комплексів з метою розроблення наукових основ охорони природи, раціонального природокористування, вирішення складних проблем оптимізації взаємодії природи і суспільства;

 • моніторинг стану довкілля;

 • підготовка висококваліфікованих кадрів природознавців, сприяння екологізації освіти і виховання.

У ході вивчення дисципліни "Заповідна справа" студенти повинні отримати уявлення про структуру природно-заповідного фонду України, стратегію його розвитку і правове забезпечення його функціонування. Ознайомитися з природно-заповідним фондом України, організацією і правовими основами функціонування різних категорій ПЗФ, методами природоохоронної роботи на базі природоохоронних об’єктів.

Самостійне вивчення заповідної справи передбачає складання конспекту за темами, наведеними далі в розділі 1, та виконання практичних робіт, наведених у розділі 2.

Основними забезпечуючими дисциплінами при вивченні заповідної справи є загальна екологія та біологія.


^ Розділ 1. Перелік тем для самостійного вивчення


Заповідна справа як галузь науково-практичної діяльності. Мета створення і функції заповідних природоохоронних об’єктів.

Історія заповідної справи. Напрямки розвитку заповідної справи в Україні.

Правові аспекти заповідної справи. Закони України, що забезпечують правову базу заповідної справи. Міжнародні угоди з охорони довкілля.

Охорона рослинного і тваринного світу. Червона і Зелена книги України.

Формування природно-заповідного фонду. Загальні принципи. Особливості формування ПЗФ в Україні.

Природно-заповідний фонд України. Заповідники і національні природні парки України.

Природно-заповідний фонд Сумської області.

Організація заповідання і природоохоронної роботи. Підготовка об’єкта до заповідання. Проектування організації територій природно-заповідного фонду.

Наукові дослідження територій природно-заповідного фонду.

Природоохоронна виховна робота на базі заповідних територій. Основні напрямки, форми і методи.


^ Розділ 2. Практичні завдання для самостійного виконання

Практична робота 1

Тема. Природні і біосферні заповідники

Мета: ознайомлення з правовими основами функціонування природних і біосферних заповідників в Україні.

Завдання:

1) ознайомитися зі статтями Закону України про природно-заповідний фонд України (1992), які визначають правові основи функціонування природних і біосферних заповідників;

2) описати режим і особливості функціонування природного і біосферного заповідників за схемою:


Назва категорії ПЗФ.

 1. Мета створення і завдання об’єкта ПЗФ.

 2. Особливості природоохоронного режиму об’єкта ПЗФ (заборонені і дозволені види діяльності).

 3. Наявність і обов’язковість охоронної зони.

 4. Юридичний статус.

 5. Управління територіями та об’єктами ПЗФ.

 6. Фінансування заходів щодо територій та об’єктів ПЗФ.

 7. Охорона територій та об’єктів ПЗФ.

 8. Форми власності на території та об’єкти ПЗФ.

 9. Прийняття рішення про організацію чи ліквідацію.


Контрольні питання


 1. Заповідна справа як галузь охорони природи. Мета і завдання ЗС.

 2. Основні етапи розвитку ЗС на території України.

 3. Класифікація територій та об’єктів ПЗФ України.

 4. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості природних заповідників.

 5. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості біосферних заповідників.Практична робота 2

Тема. Національні природні парки, регіональні ландшафтні парки і заказники

Мета: ознайомлення з правовими основами функціонування національних природних парків, регіональних ландшафтних парків і заказників в Україні.

Завдання:

1) ознайомитися зі статтями Закону України про природно-заповідний фонд України (1992), які визначають правові основи функціонування національних природних парків, регіональних ландшафтних парків і заказників;

2) описати режим і особливості функціонування національних природних парків, регіональних ландшафтних парків і заказників за схемою, наданою в практичному завданні 1.


Контрольні питання


 1. Основні засоби збереження територій та об’єктів ПЗФ в Україні.

 2. Види використання територій та об’єктів ПЗФ.

 3. Сучасні напрямки розвитку ЗС в Україні.

 4. Закони України, що забезпечують правову основу ЗС в Україні.

 5. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості НПП.

 6. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості РЛП.

 7. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості заказників.Практична робота 3

Тема. Заповідні урочища, пам’ятки природи, штучно створені об’єкти ПЗФ

^ Мета: ознайомлення з правовими основами функціонування заповідних урочищ, пам’яток природи і штучно створених об’єктів ПЗФ в Україні.

Завдання:

1) ознайомитися зі статтями Закону України про природно-заповідний фонд України (1992), які визначають правові основи функціонування заповідних урочищ, пам’яток природи і штучно створених об’єктів ПЗФ;

2) описати режим і особливості функціонування заповідних урочищ, пам’яток природи і штучно створених об’єктів ПЗФ за схемою, наданою в практичному завданні 1.


Контрольні питання


 1. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості пам’яток природи.

 2. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості заповідних урочищ.

 3. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості ботанічних садів.

 4. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості дендрологічних парків.

 5. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості зоологічних парків.

 6. Мета створення, завдання, природоохоронний режим та організаційні особливості парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.Практична робота 4

Тема. Природно-заповідний фонд України

^ Мета: ознайомлення з якісним і кількісним складом природно-заповідного фонду України та розміщенням об’єктів ПЗФ.

Дані і завдання:

Таблиця 1 - Перелік заповідників і національних природних парків України

Назва

Рік заснування

Загальна площа, га

1

2

3

Біосферні заповідники

Асканія-Нова

1985

33307

Чорноморський

1985

89129

Карпатський

1993

57880

Дунайський

1998

46403

Природні заповідники

Кримський

1923

44175

Канівський

1923

2049

Український степовий

1961

2768

Продовження табл.1

Луганський

1968

1576

Поліський

1968

20104

Ялтинський гірсько-лісовий

1973

14523

Мис Мартьян

1973

240

Карадазький

1979

2855

Розточчя

1984

2080

Медобори

1990

10455

Дніпровсько-Орільський

1990

3766

Єланецький степ

1996

1676

Горгани

1996

5344

Казантипський

1998

450

Опукський

1998

1592

Рівненський

1999

47047

Національні природні парки

Карпатський

1980

50303

Шацький

1983

32515

1

2

3

Синевир

1989

40400

Азово-Сиваський

1993

52154

Вижницький

1995

7928

Подільські Товтри

1996

261316

Святі Гори

1997

40589

Яворівський

1998

7079

Деснянсько-Старогутський

1999

16215

Ужанський

1999

39159

Сколівські Бескиди

1999

35684Завдання 1. Розглянути мапу України, на якій позначено розміщення заповідників та національних природних парків. Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2пор.

Назва об’єкта ПЗФ

Фізико-географічна зона / провінція

Полісся

Лісостеп

Степ

Гірський Крим

КарпатиЗавдання 2. Визначити кількість об’єктів ПЗФ вищих категорій, які знаходяться у зоні мішаних лісів, лісостеповій зоні, степовій зоні, у Кримських горах і Карпатах та їхні сумарні площі у різних фізико-географічних зонах.

Завдання 3. Визначити загальну площу об’єктів ПЗФ вищих категорій в Україні та відсоток заповідності України за вищими категоріями ПЗФ. Площа України становить 603 700 км2.


Контрольні питання


 1. Загальна характеристика природно-заповідного фонду України.

 2. Природні заповідники України.

 3. Біосферні заповідники України.

 4. Національні природні парки України.
Рисунок 1 - Розміщення заповідників та національних природних парків на території України

Пояснення до рис. 1.

Природні (ПЗ) та біосферні (БЗ) Національні природні парки.

заповідники. 1. Шацький.

1. Поліський ПЗ. 2. Синевирський.

2. Карпатський БЗ: 3. Карпатський.

а) Хустський масив (Долина 4. Вижницький.

нарцисів); 5. Подільські Товтри.

б) Угольсько-Широколужанський 6. Святі гори.

масив; 7. Азово-Сиваський.

в) масив Кузій; а) Сиваська ділянка;

г) Чорногірський масив. б) Бирючий острів.

3. Горганський ПЗ. 8. Деснянсько-Старогутський.

4. ПЗ Розточчя. 9. Яворівський.

5. ПЗ Медобори: 10. Ужанський.

а) основна частина; 11. Сколівські Бескиди.

б) філіал Кременецькі гори. Фізико-географічне

6. Канівський ПЗ. Районування України.

7. Дніпровсько-Орільський ПЗ. Зона мішаних лісів.

8. Єланецький ПЗ. І. Поліська провінція.

9. БЗ Дунайський. Лісостепова зона.

10. Український степовий ПЗ: ІІ. Західно-Українська

а) відділення Михайлівська цілина; лісостепова провінція.

б) відділення Крейдяна флора; ІІІ. Дністровсько-Дніпровська

в) відділення Кам’яні могили; лісостепова провінція.

г) відділення Хомутівський степ. IV. Лівобережно-Дніпровська

11. Луганський ПЗ: лісостепова провінція.

а) відділення Стрілецький степ; V. Середньо-Російська

б) Станично-Луганське відділення; лісостепова провінція.

в) відділення Провальський степ. Степова зона.

12. Чорноморський БЗ. VI. Дністровсько-Дніпровська

13. БЗ Асканія Нова. північностепова провінція.

14. Кримський ПЗ: VII. Лівобережно-Дніпровсько-

а) гірсько-лісова частина; Приазовська північностепова

б) філіал Лебедячі острови. провінція.

15. Ялтинський гірсько-лісовий ПЗ.VIII. Донецька

16. ПЗ Мис Мартьян. північностепова провінція.

17. Карадазький ПЗ. IX. Задонецько-Донська

18. Казантипський ПЗ. північностепова провінція.

19. Опукський ПЗ. X. Причорноморська

20. Рівненський ПЗ. середньостепова провінція.

XI. Причорноморсько- Приазовська

сухостепова провінція.

XII. Кримська степова провінція.

Гірські країни.

ГК1. Карпатська.

ГК2. Кримська.

Практична робота 5

Тема. Природно-заповідний фонд Сумської області

Мета: ознайомитися з якісним і кількісним складом природно-заповідного фонду Сумської області та розміщенням об’єктів ПЗФ на території області.

^ Дані і завдання:
Рисунок 1 - Розміщення природно-заповідних об’єктів загальнодержавного значення на території Сумської області

Пояснення до рис.1.

1. Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» – 16215,1 га .


2. Відділення Українського степового природного заповідника «Михайлівська цілина» – 202,48 га.

Заказники

1. «Великий бір» (лісовий) –

1231,0 га.

2. «Шалигінський»

(ландшафтний) – 2868,1 га.

3. «Середньосеймський» (ландшафтний) – 2868,1 га.

4. «Банний яр» (ботанічний) –

263,0 га.

5. «Журавлиний»

(орнітологічний) – 258,0 га.

6. «Андріяшівсько-

Гудимівський» (гідрологічний) – 1509,6 га.

7. «Біловодський»

(гідрологічний) – 1515,7 га.

8. «Климентівський» (гідрологічний) – 1007,5 га.

9. «Бакирівський»

(гідрологічний) – 4591,6 га.

10. «Хухрянський»

(гідрологічний) – 4591,6 га.Пам’ятки природи

1. «Яблуня-колонія» (ботанічна) – 0,06 га.

2. «Урочище Боромля» (зоологічна) – 55,0 га.

3. «Озеро Шелехівське» (гідрологічна) – 7,0 га.


Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

1. «Кияницький» – 55,7 га.

2. «Тростянецький» – 256,0 га.Завдання 1. Розглянути мапу Сумської області, на якій позначено розміщення об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення. Заповнити таблицю 1.

Таблиця 1пор.

Назва

Категорія

Адміністративний район

Площа, га
Завдання 2. Визначити площі, які займають об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення різних категорій (ПЗ, НПП, заказники, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва).

Рисунок 2 - Розміщення заказників місцевого значення на території Сумської області

Завдання 3. Визначити відсоток заповідності Сумської області за найвищими категоріями ПЗФ. Площа Сумської області становить 23 800 км2.

Завдання 4. Розглянути мапу Сумської області, на якій позначено розміщення заказників місцевого значення. Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2.пор.

Назва

Категорія

Тип

(для заказника та пам’ятки природи)

Адміністративний районЗавдання 5. Охарактеризувати природно-заповідний фонд Сумської області за кількістю і представленістю об’єктів ПЗФ різних категорій. Зробити висновок про стан ПЗФ Сумської області.


Контрольні питання


 1. Загальна характеристика природно-заповідного фонду Сумської області.

 2. Заповідник «Михайлівська цілина».

 3. НПП «Деснянсько-Старогутський».

 4. Заказники Сумської області.

 5. Пам’ятки природи Сумської області.Практична робота 6

Тема. Порядок здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ України

^ Мета: ознайомлення з документацією заказника і порядком здійснення документальної перевірки.


Дані і завдання

Головною метою державного контролю за дотриманням режиму на територіях та об’єктах ПЗФ є забезпечення дотримання всіма міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, видів господарської діяльності та відомчого підпорядкування, громадянами, а також іноземними юридичними і фізичними особами вимог чинного законодавства про охорону навколишнього природного середовища та природно-заповідний фонд України. Метою державного контролю є також попередження, виявлення та припинення фактів порушення чинного законодавства щодо дотримання заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ і їх охоронних зон, притягнення винних до відповідальності та відшкодування ними заподіяної шкоди.

Державний контроль за станом, охороною, збереженням, відтворенням та раціональним використанням територій та об’єктів ПЗФ і природних ресурсів у їх межах здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

Державний контроль здійснюється у формі перевірок. Залежно від кола питань, які вивчаються, перевірки поділяються на комплексні, цільові і оперативні (спеціальні).

Комплексні перевірки охоплюють максимальну кількість питань, що стосуються охорони, збереження, відтворення та використання ПЗФ. Проводяться щорічно або один раз на 2 роки.

Цільові перевірки висвітлюють окремі напрямки природоохоронної діяльності, такі як: стан виконання заходів щодо охорони, відтворення та використання природних комплексів, стан виконання приписів контролюючих органів та інше.

Оперативні перевірки проводяться згідно з конкретними завданнями, отриманими від вищих державних органів, а також за пропозиціями громадських організацій та зверненнями і скаргами громадян. Проводяться за виникненням потреби.

Державний контроль передбачає проведення документальних і натурних перевірок.

^ Здійснення документальної перевірки

Документальна перевірка встановлює наявність у адміністрацій заповідних територій та об’єктів, а також у інших землевласників і землекористувачів, під охороною яких перебуває природно-заповідний фонд, відповідної документації, розробленої, оформленої і затвердженої згідно з чинним законодавством.

Склад документації визначається відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інших законодавчих і нормативних документів з урахуванням категорії і цільового призначення конкретних територій та об’єктів природно-заповідного фонду і включає для заказників:

 • рішення про створення;

 • положення про заповідну територію;

 • охоронні зобов’язання землекористувачів;

 • кадастрова документація;

 • документи на право використання природних ресурсів, достовірність звітних і облікових показників;

 • планово-картографічні матеріали.

Державний кадастр територій та об’єктів ПЗФ є системою необхідних і достовірних відомостей про їх природні, наукові, правові та інші характеристики. Він містить відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні і якісні характеристики заповідних територій та об’єктів, їх природоохоронну, наукову, освітню, виховну, рекреаційну та іншу цінність.

Кадастр складають періодично або шляхом безперервних спостережень за конкретним об’єктом.

Формами кадастрової документації є картки первинного обліку, картки інвентаризації та інші облікові документи, що складаються відповідно до інструкції про порядок ведення державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ.

^ Здійснення натурної перевірки

Перевіркою в натурі визначається стан дотримання на територіях ПЗФ вимог чинного законодавства щодо охорони природних комплексів та об’єктів при здійсненні господарської та іншої діяльності.

Перевірка об’єктів ПЗФ в натурі передбачає здійснення контролю за:

 • винесенням в натуру та закріпленням на місцевості меж заповідних територій та об’єктів шляхом встановлення межових стовпів та межових охоронних знаків;

 • відповідністю обсягів виконаних господарських заходів звітним документам та виданим дозволам;

 • здійсненням заходів щодо попередження браконьєрства;

 • здійсненням заходів щодо попередження проїзду і проходу сторонніх осіб, де це заборонено чинним законодавством та положенням про заповідну територію чи об’єкти;

 • використанням територій та об’єктів ПЗФ у навчально-виховних, культурних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях та для потреб мисливського господарства:

 • станом охорони і збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

 • дотриманням вимог законодавства щодо охорони об’єктів ПХФ від пошкоджень і забруднення стічними водами, хімічними речовинами, промисловими і комунально-побутовими викидами і відходами тощо.

Завдання 1. Ознайомитися з документацією заказника і зробити висновок про її відповідність визначеному складу документації (див. вище).

Завдання 2. На основі наявної документації зробити опис заказника (з посиланням на відповідні документи), який оформити у вигляді таблиці 1:


Таблиця 1
Відомості про заказник (назва)

Підтверджуючий документ (назва, номер і дата прийняття )

1.

Дата створення2.

Статус3.

Тип4.

Мета створення5.

Завдання6.

Місце знаходження7.

Площа8.

Відомості про землевласників (землекористувачів), які взяли на себе охоронні зобов’язання^ Продовження табл.1

9.

Відомості про склад земель10.

Відомості про флору і фауну

Контрольні питання

 1. Порядок створення і оголошення об’єктів і територій природно-заповідного фонду.

 2. Проектування організації території ПЗФ.

 3. Порядок здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ України.Практична робота 7

Тема. Відповідальність за порушення заповідного режиму на територіях та об’єктах ПЗФ України

^ Мета: ознайомлення з постановами, наказами та інструкціями щодо відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.

Завдання:

 1. Проаналізувати Постанову про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (1993).

 2. Проаналізувати Постанову про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів ПЗФ України (1998).

 3. Ознайомитися з таксами для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам і окремим природним об’єктам у межах територій ПЗФ України.Контрольні питання

 1. Основні напрямки, форми і методи природоохоронної виховної роботи на базі заповідних територій.

 2. Мета і основні напрямки наукових досліджень природоохоронних територій.

 3. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України.


Список літератури

 1. Сівак В.К., Солодкий В.Д. Заповідна справа. – Чернівці: „Зелена Буковина”, 2001.

 2. Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 3. Гладков М.О., Міхеєв О.В., Галушин В.М. Охорона природи. – К., Вища школа, 1980.

 4. Оптимізація природно-заповідного фонду України. – К., Ін-т зоології НАНУ, 1994.

 5. Справочник по заповедному делу. – К., Урожай, 1988.

 6. Довідник з охорони природи. – К., Урожай, 1985.

 7. Заповідні скарби Сумщини. – Під.ред. Т.Л. Андрієнко– Суми: Джерело, 2001.

 8. Природно-заповідний фонд України. – К.: Урожай, 1986.

 9. Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. – Суми: Джерело, 1999.

 10. Червона книга України. – К., 1994, 1996.
 Дані на 2001 р.

Схожі:

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 icon„Заповідна справа” для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа” / Укладач Т. М. Кузьміна. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010....
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Заповідна справа" для студентів напряму 040106 екологія
move to 0-902296
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМіністерство освіти І науки україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Заповідна справа” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи