Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості icon

Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості
Скачати 46.42 Kb.
НазваПримірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості
Дата14.04.2013
Розмір46.42 Kb.
ТипДокументи

ПРИМІРНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ І НАПИСАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ


1.Загальні відомості

Прізвище, ім`я учня; дата народження; клас, загальний фізичний розвиток, стан здоров`я, умови життя і побуту в сім`ї, стосунки членів сім`ї, правильність основної лінії сімейного виховання. Розвиток у дитинстві.

ІІ. Стосунки з класом і ставлення до школи

1.Загальна характеристика класу (розвиток учнів, вихованість, традиції і вимоги класного колективу, в якому навчається учень).

 1. Становище в класі (чи користується повагою, авторитетом, чим це зумовлюється?).

 2. Ставлення до однокласників (поважає їх, байдужий, не поважає, чи дорожить думкою класу, з ким дружить і на чому грунтується дружба,чи бувають конфлікти з однокласниками, в чому їх причина .

 3. Чи задоволений своїм становищем у класі і яке становище хотів би зайняти?

 4. Чи дорожить перебуванням у школі (що особливо цінує в ній)?

 5. Ставлення до вихователів і вчителів ( чи є контакт, любить, поважає їх?).

ІІІ. Учіння

1.Успішність (переважаючі оцінки, чи одинаково встигає з різних предметів). Рівень знань.

 1. Начитаність.

 2. Розвиток мови: її образність, емоційність, запас слів, уміння виразити свою думку письмово і усно).

 3. Зацікавленість до занять і ставлення до навчання (чи з цікавістю вчиться, до яких предметів проявляє схильність, як ставиться до оцінки, схвалення, до порад учи­телів і батьків; основний мотив навчальної діяльності.

 4. Здатність до навчання:

 1. Особливості уваги (розвиток довільної уваги, її зосередженість, розподіл).

 2. Осмисленість сприйняття навчального матеріалу, швидкість осмислення матеріалу.

 3. Рівень і характер розвитку довільної і осмисленої пам`яті (заучує осмислено чи механічно, чи володіє прийомами довільного запам`ятовування, яка швидкість і міцність запам`ятовування, а також легкість відтворення, індивідуальні особливості пам`яті).

 4. Розвиток мислення (чи легко відрізняє суттєві і другорядні ознаки предметів і явищ; який рівень засвоєння загальних і абстрактних понять; чи уміє робити порівняння, узагальнювати, робити самостійні висновки; чи швидко знаходить шляхи розв`язку).

 5. Розвиток уяви (багатство відтворюючої і творчої уяви в різних видах діяльності в т. ч. навчальної).

 1. Старанність у навчальній роботі.

7. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість: чи може самостійно працювати над книгою, заучувати матеріал, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).


^ ІV. ПРАЦЯ (УРОКИ ПРАЦІ, ГРОМАДСЬКА РОБОТА В ШКОЛІ, ПРАЦЯ ВДОМА).

 1. Ставлення до праці (поважає чи ставиться зневажливо, зацікавлений у загальній користі своєї роботи, чи любить працювати і що саме приваблює учня: процес роботи, зроблена річ чи оволодіння певними навиками).

 2. Чи володіє трудовими навичками й уміннями, чи легко їх набуває?

 3. Організованість і дисциплінованість у праці.

 4. Чи є звичка до тривалих трудових зусиль?


^ V.ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ

1.Особливості - «Я - образу» (адекватність, суперечливість)

 1. Самооцінка (висока, низька, завищена, занижена)

 2. Рівень домагань у різних сферах життєдіяльності: навчанні, спілкуванні, спорті, інші види діяльності (високий, низький, адекватний, неадекватний).

 3. Особливості почуття своєї неповторності.

^ VІ.СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ І СПЕЦІАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ


1.Інтереси (перерахувати все, чим цікавиться учень, відзначити характер інтересів з погляду їхньої глибини й активності; якщо учень не просто проявляє цікавість до якої-небудь галузі знань і діяльності, а й серйозно нею займається; детально вияснити чи любить читати і що читає: художню, науково-популярну чи переважно розважальну літературу).

 1. Переконання, мрії, ідеали особистості. Чи спостерігається домінування тих чи інших мотивів у його поведінці?

 2. Чи є особливі здібності до певної діяльності (музики, малювання, артистичної тощо), і в чому вони проявляються?

 3. Про що мріє і що планує робити в майбутньому (відзначати у характеристиці учня, починаючи з 6-го класу).^ VІІ. ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ

1. Загальна характеристика поведінки (веде себе спокійно, стримано чи проявляє зайву непосидючість).

 1. Виконання шкільного режиму (дотримується режиму, порушує спеціально чи з нео­бачності; не встигає вкластися у відведений час та ін.).

 2. Виконання вимог дорослих (охоче чи з примусу, чи часто відмовляється виконувати їх і які саме). Визначити найбільш типові порушення дисципліни.


^ VІІІ.ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ І ТЕМПЕРАМЕНТУ

1.Яскраво виражені позитивні і негативні риси характеру.

 1. Риси спрямованості особистості (у ставленні до людей, навчання, праці, до самого себе): чуйність, доброта, колективізм, егоїзм, черствість, добросовісність, зазнайство, скромність і та ін.

 2. Вольові риси характеру (наполегливість, самостійність, впертість, легка навіюваність і т.д.).

 1. Переважаючий настрій (веселий, сумний, пригнічений), його стійкість.

 2. Тип темпераменту.^ ІХ.ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИСНОВКИ

 1. Основні позитивні якості й недоліки особистості учня, що формуються. Визначити рівень його розумового розвитку (низький, середній, високий) і морального виховання. Причини (внутрішні і зовнішні) тих недоліків, що є (умови сімейного виховання, хвороби, відсутність певних здібностей, навичок роботи і тощо).

 2. Визначити важливі психолого-педагогічні завдання, що стоять перед учителем, шляхи подальшої виховної роботи з учнем.Критерії оцінювання характеристики учня


10-8 балів:

1. У характеристиці реалізовані всі пункти схеми-характеристики.

2. Використано 3-4 емпіричні методи дослідження учня.

3. Схарактеризовано всі сторони особистості (самосвідомість, спонукальна, інтелектуальна та емоційно-вольова сфери, особливості темпераменту, здібностей та характеру).

4. Схарактеризовано соціальну ситуацію розвитку, вольові новоутворення та особливості різних видів діяльності.

5. Сформульовано 5-6 висновків, що стосуються індивідуальних особливостей та рівня розвитку особистості.

6. Сформульовані 5-6 пунктів практичних рекомендацій, що стосуються забезпечення педагогічних умов та перспектив розвитку особистості учня.


7-4 бали:

1. У характеристиці відбито лише основні пункти плану.

2. Використано 1-2 емпіричні методи емпіричного дослідження.

3. Схарактеризовано не всі сторони особистості.

4. Дано не повний аналіз соціальної ситуації розвитку, вікових новоутворень та особливості різних видів діяльності.

5. Висновки мають неконкретний характер.

6. Практичні рекомендації не конкретні.


3-1 бали:

1. Зміст характеристики не відповідає схемі.

2. Не використано емпіричних методів дослідження.

3. Схарактеризовано не всі сторони особистості.

4. Не представлено аналіз соціальної ситуації розвитку та особливостей основних видів діяльності.

5. Висновки та рекомендації формальні.

Схожі:

Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconСхема вивчення І написання характеристики класу
Наявність у класі неофіційних лідерів, їх особливості та засоби впливу на клас, ставлення до них активу
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconОрієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу уроку І. Загальні відомості
Підготовленість приміщення до заняття (чисто, провітрено, добре освітлення); готовність учнів до роботи (чи в усіх є підручники,...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconХарактеристика психолого-педагогічної сутності самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких дисциплін
У статті теоретично узагальнено психолого-педагогічну сутність самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconУчень – це не посудина
Головним в роботі вчителя А. С. Макаренко вважав систематичне вивчення дітей, спостереження за їх поведінкою, врахування елементарних...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconКафедри педагогіки та педагогічної майстерності
Проблема організації вивчення психолого-педагогічних дисциплін в умовах навчання за кмс
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconМетодичні рекомендації по складанню психолого-педагогічної характеристики класного колективу
Складаючи характеристику, студент повинен продемонструвати володіння науково-понятійним апаратом психологічної науки, уникати побутового...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconФормування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців фармації постановка проблеми
У зв’язку з вищенаведеним стає актуальною проблема формування змісту психолого-педагогічної підготовки як невід’ємної складової професійної...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconУкрупненная схема аиас «арена» представлена на рис. 1
Приведена блок-схема автоматизированной информационно-аналитической системы «арена», обоснована структура и состав модулей имитационной...
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconМожливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції Матласевич О. В
Ключові слова: історико-психологічне дослідження, психолого-історична реконструкція, психологічна герменевтика
Примірна схема вивчення І написання психолого-педагогічної характеристики учня загальні відомості iconЕлектропривод тема 14 загальні відомості про електропривод
ЕП, механічна характеристика двигуна (виробничого механізму), жорсткість механічної характеристики, статична стійкість, методи еквівалентних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи