Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. icon

Про затвердження "Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р.
Скачати 314.46 Kb.
НазваПро затвердження "Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р.
Дата24.10.2012
Розмір314.46 Kb.
ТипКонкурсМіністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка


НАКАЗ


18 липня 2011 року м. Дрогобич № 376


Про затвердження “Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка”


Зміни і доповнення внесені наказами

№ 401 від 29 серпня 2011 р.,

№ 422 від 7 вересня 2011 р.

З метою належної організації роботи щодо конкурсного заміщення посад науково-педагогічних працівників

^ НАКАЗ У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (додається).

2. Ввести в дію цей Порядок з 18 липня 2011 року.

3. Вважати такими, що втратив чинність з 18 липня 2011 року:

наказ № 552 від 6 грудня 2010 року “Про затвердження “Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка””

4. Для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників створити конкурсну комісію у такому складі:

Голова комісії:

Пантюк Микола Павлович, професор, доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи.

Члени комісії:

Бойчук Василь Іванович, професор, доктор фізико-математичних наук, декан інституту фізики, математики та інформатики, голова Конференції трудового колективу університету;

Чернець Мирон Васильович, професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи;

Козій Олександр Іванович, начальник навчально-методичного відділу;

Куцик Олена Анатоліївна, в.о. голови профспілкового комітету викладачів та співробітників університету;

Галів Микола Дмитрович, доцент, кандидат педагогічних наук, вчений секретар вченої ради університету;

Кантор Наталія Юріївна, начальник відділу кадрів;

Веселовська Олена Миколаївна, методист І категорії навчально-методичного відділу, секретар комісії;

Буховський Андрій Васильович, юрисконсульт (в разі необхідності).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Кишакевича Ю.Л.


Ректор Скотний В.Г.

Затвердженонаказом № 376

від 18 липня 2011 року;зміни і доповнення внесені наказом № 435

від 12 вересня 2011 р.ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних

працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті

імені Івана Франка


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визначає механізм та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ), а саме: директорів інститутів, деканів факультетів (інститутів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів.

1.2. Цей Порядок розроблено на підставі законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 р. за № 600/7921, Статуту та Колективного договору ДДПУ.


ІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс – спеціальна форма добору науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ), що має на меті забезпечити ВНЗ фахівцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти.

2.2. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується ректором, про що видається наказ.

2.3. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться:

– на вакантні посади;

– на посади, які, згідно з наказом ректора, зайняті на термін до проведення конкурсу;

– у випадку введення нової посади до штатного розпису університету;

– до закінчення строку обрання, якщо науково-педагогічний працівник виконує обов’язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термін якого закінчується. У цьому випадку конкурс оголошується до закінчення строку дії трудового договору (контракту), як правило, за два місяці.

2.4. Конкурс не оголошується на посади:

– зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах;

– зайняті жінками, що мають дітей віком до 3-х років;

– зайняті одинокими матерями при наявності дитини віком до 14 років або/та дитини-інваліда.

2.5. Оголошення про проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації, засновником (співзасновником) яких є орган місцевого самоврядування населеного пункту, у якому розміщений ВНЗ. У разі потреби ВНЗ може додатково публікувати такі оголошення в інших друкованих засобах масової інформації.

2.6. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі не може бути більшим ніж один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс.

2.7. Реорганізація структурних підрозділів університету без скорочення штатної чисельності не обов’язково є підставою для проведення дострокових виборів науково-педагогічних працівників або їх звільнення.

2.8. Заміщення посади завідувача новоствореної кафедри під час об’єднання кафедр відбувається шляхом конкурсу.

Особа, яка не обрана на посаду завідувача кафедри, може взяти участь у конкурсі на іншу вакантну посаду науково-педагогічного працівника.

2.9. При поділі кафедри її завідувач може призначатися на посаду завідувача однієї із новостворених кафедр наказом ректора університету. У цьому випадку посада завідувача іншої кафедри заміщується за конкурсом.

Виконання обов’язків завідувача кафедри, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається наказом ректора університету на одного з провідних викладачів кафедри.

2.10. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу у засобах масової інформації та на сайті університету;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;

3) проведення оцінки професійного рівня та відбір кандидатів.


ІІІ. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ

^ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються:

на посаду декана факультету (інституту), директора інститутунауково-педагогічні працівники цього факультету (інституту), які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь;

на посаду завідувача кафедриособи, які мають вчене звання професора або доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора або кандидата відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ третього та/або четвертого рівнів акредитації не менше п’яти років;


– на посаду професора:

особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри;

особи, які мають:

1) науковий ступінь доктора відповідних наук;

2) вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;

3) стаж педагогічної роботи не менше як 6 років у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної роботи чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи);

4) стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 5 років;

5) наукові та навчально-методичні праці та не менше як 7 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

6) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

7) готують науково-педагогічні кадри;

особи, які мають:

1) вчене звання доцента;

2) стаж педагогічної роботи не менше як 13 років у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи);

3) стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 5 років;

4) є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручників або співавторами не менше як двох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 18 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

5) підготували не менше як трьох кандидатів наук або двох кандидатів наук і є керівником не менше однієї кандидатської дисертації;

6) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

– діячі культури і мистецтва та фахівці фізичної культури і спорту, які:

1) удостоєні відповідно почесного звання “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв України” та “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

2) мають вчене звання доцента;

3) мають стаж педагогічної роботи не менше як 6 років у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету, проректора з навчальної чи наукової роботи;

4) мають стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 5 років;

5) особисто підготували не менше як п’ять осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи;

7) є авторами навчально-методичних і не менше як 5 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) з основного курсу або співавторами не менше як двох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр);

8) мають значні особисті творчі досягнення:

– у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;

– в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

– у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

– у сфері фізичної культури і спорту – перемога та призові місця на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, Європи;

9) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

на посаду доцента:

– особи, які мають вчене звання доцента або старшого наукового співробітника за профілем кафедри;

особи, які мають:

1) науковий ступінь кандидата (доктора) відповідних наук;

2) стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи);

3) навчально-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше як три наукові праці після захисту кандидатської дисертації, опубліковані у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

– діячі культури і мистецтва та фахівці фізичної культури і спорту, які:

1) удостоєні відповідно почесного звання “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений працівник культури України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

2) мають стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана факультету, проректора;

3) мають навчально-методичні та наукові праці, у тому числі не менш як три наукові праці, опубліковані за останні п’ять років у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, або навчальні посібники з грифом МОН;

4) особисто підготували не менше як трьох фахівців вищої кваліфікації (лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів міжнародних змагань).

5) мають значні особисті творчі досягнення:

– у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;

– в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

– у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

-– у сфері фізичної культури і спорту – значні особисті досягнення у спорті та підготовка призерів міжнародних змагань;

6) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

– на посаду старшого викладача:

особи, які мають:

1) науковий ступінь кандидата наук за профілем кафедри;

2) стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

3) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

особи, які мають:

1) кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри;

2) стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

3) значні особисті досягнення у сферах:

– у навчально-методичній і науковій роботі – не менше 8 наукових і науково-методичних робіт;

– у музичній сфері – концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата або дипломанта обласних (регіональних, всеукраїнських, міжнародних) конкурсів і фестивалів, або підготовка лауреатів і дипломантів таких конкурсів та фестивалів;

– в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів або підготовка студентів, які мають персональні виставки;

– у сфері фізичної культури і спорту – значні особисті досягнення у спорті (кандидат в майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту, заслужений тренер України тощо) або підготовка призерів обласних (всеукраїнських, міжнародних) змагань.

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

на посаду асистента або викладача особи, які мають науковий ступінь кандидата наук або кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри.

3.2. Науково-педагогічний працівник, який працює в університеті та претендує на продовження трудових відносин на конкурсній основі, не менше ніж за три місяці до закінчення строку трудового договору (контракту) подає на кафедру звіт встановленої форми про свою навчально-методичну, науково-дослідницьку та організаційну роботу за період дії трудового договору (контракту). Завідувач кафедри проводить диференційовану оцінку кожного з видів роботи та визначає загальну оцінку.

Науково-педагогічний працівник, який претендує на продовження трудових відносин на іншій кафедрі, повинен представити звіт завідувачеві тієї кафедри, на котрій збирається працювати.

У випадку загальної позитивної оцінки роботи науково-педагогічного працівника звіт у подальшому заслуховується на засіданні кафедри з метою підтвердження кафедрою результатів попереднього оцінювання та прийняття рішення про рекомендацію ректорові університету щодо оголошення конкурсу на новий строк. Рішення приймається простою більшістю голосів штатних науково-педагогічних працівників кафедри.

У випадку загальної позитивної оцінки роботи науково-педагогічного працівника завідувачем кафедри при наявності незадовільної оцінки за один із видів робіт, звіт заслуховується на засіданні кафедри з метою встановлення доцільності оголошення конкурсу на новий строк у зв’язку з невиконанням посадових обов’язків.

При оцінюванні результатів роботи НПП, що претендують на продовження трудового контракту, керуватися вимогами і рекомендаціями п. 3.3.

3.3. Науково-педагогічний працівник, що претендує на продовження трудових відносин на попередній чи іншій посаді на новий термін, повинен забезпечити дотримання вимог п. ІІІ цього Положення та мати відповідний доробок з планової теми НДР за період попереднього (п’ятирічного) контракту. Зокрема:

– на посаду професора (доктор наук, професор або доцент): не менше як 10 наукових і навчально-методичних праць, з них 5 у фахових наукових виданнях України з переліку, затвердженого ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав;

– на посаду професора (кандидат наук, доцент): не менш як 10 наукових і навчально-методичних праць, з них 5 у фахових наукових виданнях України з переліку, затвердженого ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав;

– на посаду доцента (кандидат наук, доцент): не менше як 8 наукових і навчально-методичних праць, з них 4 у фахових наукових виданнях України з переліку, затвердженого ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав;

– на посаду старшого викладача (кандидат наук чи без наукового ступеня): не менше як 6 наукових і навчально-методичних праць, з них 3 у фахових наукових виданнях України з переліку, затвердженого ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав;

– на посаду викладача (без наукового ступеня): не менш як 4 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 у фахових наукових виданнях України з переліку, затвердженому ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав.

Ці вимоги поширюються й на:

а) науково-педагогічних працівників, термін трудового договору (контракту) яких менший ніж 5 років. У такому випадку мінімальний доробок з планової теми НДР обчислюється пропорційно за роками відповідно до попередніх вимог;

б) науково-педагогічних працівників, які працюють менше ніж на одну ставку, у тому числі й сумісників.


^ IV. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації та на сайті університету.

Конкурс на посаду директора інституту та декана факультету оголошується в університетській багатотиражній газеті “Франківець” і на сайті університету.

4.2. Оголошення має містити:

– повну назву та рівень акредитації університету із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номера телефону;

– назви вакантних посад, на які оголошується конкурс, із зазначенням штатних вакансій;

– основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання, повна вища освіта за профілем кафедри, перелік предметів викладання тощо);

– строк подання заяв та документів.

4.3. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора університету, про що оголошується у відповідних засобах масової інформації та на сайті університету.


^ V. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

– ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– ксерокопію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів університету;

– ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

– список наукових праць та винаходів;

– інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів.

Працівники університету, що переобираються на наступний термін, подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів (опублікованих та зареєстрованих протягом попереднього терміну контракту із вказівкою про кількість публікацій з планової теми НДР та числа публікацій у фахових наукових виданнях України, затверджених ВАК України, чи у провідних наукових виданнях інших держав (Додаток 2)), ксерокопію документа про стажування (протягом терміну попереднього контракту) або звіту зі стажування (протягом терміну попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом терміну попереднього контракту (Додаток 1).

5.2. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає навчально-методичний відділ університету. Заяви реєструються у журналі (додаток 2).

5.3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

Забороняється вимагати від претендента відомостей і документів, надання яких не передбачено чинним законодавством.

5.4. При прийнятті заяви та документів претендента ознайомлюють з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 р. за № 600/7921, з цим Порядком і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади, про що претендент розписується на заяві про участь у конкурсі.

5.5. Навчально-методичний відділ університету своєчасно інформує претендента й завідувача кафедри про місце та дату проведення засідання конкурсної комісії, завідувач кафедри – претендента про місце та дату проведення засідання кафедри, вчений секретар вченої ради університету (факультету, інституту) – претендента про місце та дату проведення засідання вченої ради університету (факультету, інституту), на яких відбудеться обговорення кандидатур претендентів на посаду і вибори.


^ VІ. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ТА ВІДБІР

КАНДИДАТІВ

6.1. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників наказом ректора створюється конкурсна комісія.

До складу конкурсної комісії входять: перший проректор (проректор з науково-педагогічної роботи) – голова конкурсної комісії, проректор з наукової роботи, Голова конференції трудового колективу університету, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників університету, вчений секретар вченої ради університету, начальник відділу кадрів, юрисконсульт (за необхідністю) та представник навчально-методичного відділу. На засідання конкурсної комісії запрошуються завідувач кафедри та претендент на вакантну посаду.

6.2. Головне завдання конкурсної комісії – перевірка відповідності поданих претендентами документів вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та умовам конкурсу.

6.3. Після закінчення строку подання заяв у тижневий термін конкурсна комісія розглядає матеріали, які надійшли від претендентів, та приймає рішення (у письмовій формі по кожній кандидатурі) про їхню відповідність вимогам законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та умовам конкурсу, яке скеровує ректорові університету.

На засідання конкурсної комісії запрошуються завідувачі кафедр, на які обираються претенденти.

Кандидати мають право бути присутніми на засіданні конкурсної комісії тільки під час обговорення їх кандидатур.

6.4. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії.

6.5. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, не відповідає вимогам, встановленим законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та умовам конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що письмово повідомляється ректором університету (на підставі рішення конкурсної комісії).

6.6. Рішення про відмову у участі у конкурсі може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

6.7. При позитивному рішенні конкурсної комісії ректор скеровує документи осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, на відповідну кафедру.

6.8. Відомості про професійний рівень усіх претендентів оприлюднюються на дошці оголошень університету (інституту, факультету) наступного дня після завершення прийому заяв (Додаток 4).

6.9. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри.

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичне, лабораторне або семінарське заняття.

За бажанням претендентів їм може бути надана можливість для ознайомлення зі структурним підрозділом, де вони мають намір працювати.

Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить за дорученням ректора перший проректор (проректор з науково-педагогічної роботи) або декан факультету (директор інституту).

За результатами розгляду заяв, документів та результатів проведення пробних занять по кожній кандидатурі, яка бере участь у конкурсі, кафедра приймає таємним або відкритим голосуванням – простою більшістю голосів штатних науково-педагогічних працівників, вмотивоване рішення.

Кандидати мають право бути присутніми на засіданні кафедри тільки під час обговорення їх кандидатур.

6.10. Витяг з протоколу засідання кафедри із висновками про професійні та особисті якості претендентів й ухвалою щодо рекомендації претендента на відповідну посаду передається вченій раді університету (факультету, інституту).

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання вченої ради університету (факультету, інституту).

Негативний висновок кафедри не може бути підставою для відмови претенденту в розгляді його кандидатури вченою радою університету (факультету, інституту).

6.11. Вчена рада університету обирає таємним голосуванням на вакантні посади завідувачів кафедр та професорів.

Вчена рада факультету (інституту) обирає таємним голосуванням на вакантні посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, директора інституту, декана факультету (інституту).

6.12. На засіданні вченої ради університету (факультету, інституту) перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендента на відповідну посаду оголошується висновок кафедри та такі відомості про претендента:

а) наявність і рівень наукового ступеня (кандидат наук (доктор філософії), доктор наук);

б) наявність і рівень вченого звання (доцент, старший науковий співробітник, професор);

в) наявність повної вищої освіти за профілем кафедри;

г) загальна кількість наукових праць у фахових виданнях із відповідної галузі науки і опублікованих методичних розробок за останні 10 років, а також винаходів;

д) підвищення кваліфікації з відповідного напряму (відповідних дисциплін);

е) науковий та методичний рівень проведення лекції (практичного або семінарського заняття) (у разі його проведення).

Після цього проводиться обговорення кандидатур. Кандидати на заміщення вакантної посади мають право бути присутніми на засіданні вченої ради університету (інституту, факультету). У разі необхідності за рішенням вченої ради їм може бути надана можливість висловити свою думку.

Неявка претендента на засідання вченої ради не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного заміщення відповідної вакантної посади науково-педагогічного працівника.

6.13. Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування (Додаток 5). Кожен член вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента або голосувати проти всіх. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Рішення вченої ради університету (факультету, інституту) при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів вченої ради. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50 % голосів членів вченої ради, що взяли участь у голосуванні.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні вченої ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів вченої ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Конкурсне обрання проводиться і у випадку одного претендента на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника.

6.14. Наступного дня після засідання вченої ради секретар вченої ради передає витяг з протоколу засідання ради з результатами таємного голосування та документами здобувача до відділу кадрів університету.

6.15. Рішення вченої ради університету (факультету, інституту) є остаточним і оскарженню не підлягає. У разі допущення процедурних порушень ректор університету скасовує рішення вченої ради і пропонує провести її повторне засідання, про що видає відповідний наказ.


^ VIІ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

7.1. Підставою для укладення з науково-педагогічним працівником трудового договору та видання наказу ректора університету про призначення на відповідну посаду є рішення вченої ради університету (факультету, інституту) про обрання на посаду науково-педагогічного працівника та заяви обраної особи.

7.2. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору має право кожна зі сторін.


^ VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

8.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про працю.

8.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).

8.3. Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких випадках проводиться за наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства про працю.

8.4. Вивільнення науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням штатів допускається тільки після закінчення навчального року.

8.5. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

додаток 1

до пункту 5.1. Порядку проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників

у Дрогобицькому державному педагогічному

університеті імені Івана Франка


З в і т

про навчально-методичну, наукову та організаційну роботу

науково-педагогічного працівника

І. Персональні дані


…………………………..

Прізвище та ініціали


…………………………..

Період звітності

Рік народження…….. Рік закінчення ВНЗ…….. Спеціальність………………………………………

Навчальний заклад………………………… ………………………………………………………………

Науковий ступінь.…………….. Вчене звання…………….... Посада………………………………….

Стажування, аспірантура, докторантура………………………………………………………………….

Інститут/факультет…………………………… Кафедра……………………………………..…………...

Керівник структурного підрозділу………………………………………………………..……………….

Інше (за необхідністю) …………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………………..…............

ІІ. Навчально-методична та виховна робота

1. Навчальні заняття (перелік навчальних дисциплін із вказівкою виду занять (лекц., практ., лабор. та ін.)):

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

2. Підготовка навчально-методичного забезпечення: підручники, посібники, програми, курси лекцій, цикли лабораторних робіт, довідники, інше (потрібне підкреслити.)

3. Навчально-методичні публікації – за роками (кількість опублікованих у році):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Керівні функції у навчально-виховному процесі (заступник декана інституту чи факультету, керівник педпрактики, куратор курсу (групи), керівник наукового гуртка тощо – за роками):

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Організація навчально-методичних конференцій, семінарів тощо:

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Участь у роботі над підвищенням якості навчання та виховання:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Нагороди і відзнаки за результати у навчально-методичній та виховній роботі

………………………………………………………………………………………………………………...

8. Інша інформація стосовно навчально-методичної та виховної роботи

………………………………………………………………………………………………………………...


ІІІ. Науково-дослідницька робота

1. Індивідуальна тема НДР

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Загальна кількість публікацій

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Кількість публікацій за період звітності (бібліографічний перелік додається)

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Стан підготовки кандидатської/докторської дисертації (вказати час і місце захисту)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях (кількість та роки)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Патенти, авторські свідоцтва, впровадження

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

7. Виконання проектів з різних джерел фінансування (держбюджету, міжнародних, міждержавних, госпдоговірних та ін.)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

8. Підготовка наукових кадрів, відгуків на дисертаційні роботи

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

9. Членство у спецрадах, комітетах, комісіях, редколегіях, радах наукових товариств та ін.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

10. Участь у експертних радах, комітетах Міністерства, ДАК, ВАК та ін.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

11. Наукова (науково-технічна) співпраця – внутрішньодержавна і міжнародна

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……...

12. Інша інформація стосовно НДР

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

IV. Організаційна діяльність

1. Виконувані оргфункції у структурних підрозділах та університеті

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Участь в роботі колегіальних органів університету

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Участь в оргкомітетах конференцій, редколегіях часописів та збірників, у діяльності регіональних і державних інституцій, тощо

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Інша інформація стосовно організаційної діяльності

…………………………………………………………………………………………………………………

Дата Підпис НПП


V. Оцінка завідувача кафедри


1. Навчально-методична робота

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

2. Науково-дослідницька робота

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

3. Організаційна робота

відмінно

добре

задовільно

незадовільно


Загальна оцінка:


відмінно


добре


задовільно


незадовільноДата Підпис завідувача кафедри


додаток 2

до пункту 5.1. Порядку проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників

у Дрогобицькому державному педагогічному

університеті імені Івана Франка


Список

наукових та навчально-методичних праць

_____________________________

прізвище, ім’я, по батькові

за _________________ рр.

термін діючого контракту
п/п

Назва

Характ.

роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Спів-

автори

1

2

3

4

5

6
^

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту дисертації


1.
2.
Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертації

4.
5.
Основні навчально-методичні праці

6.
7.

– публікації з планової теми НДР – …(кількість);

  • публікації у фахових наукових виданнях України, затверджених ВАК України – …(кількість);

  • публікації у провідних наукових виданнях інших держав – …(кількість).
Науково-педагогічний працівник

________

підпис

___________________

прізвище, ініціали

СПИСОК ЗАСВІДЧУЮ:
Завідувач кафедри (назва)

________

підпис

___________________

прізвище, ініціали

Вчений секретар вченої ради

________

підпис

___________________

прізвище, ініціали

Схожі:

Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconПро проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду
На зміну до наказу №41-д від 18. 01. 2011 р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду»
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconНаказ №1242-д від 30. 11. 11 Про зміну до наказу №595-д від 25. 06. 11 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду»
На зміну до наказу №595-д від 25. 06. 2011 р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду»
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconНаказ №595-д від 25. 06. 11 Про зміну до наказу №471-д від 24. 05. 11 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду»
На зміну до наказу №471-д від 24. 05. 2011 р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних науково-педагогічних посад в хду»
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconПоложення про моніторинг якості вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
Це положення регламентує процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти в Дрогобицькому державному педагогічному університеті...
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconНаказ №267 Про затвердження "Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею"
Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею”, науково-методична рада університету відзначила його актуальність...
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconКонкурс на заміщення вакантних посад на кафедрі на 2011-2012 н р.: ( найменування кафедри, факультету)
Прошу оголосити конкурс на заміщення вакантних посад на кафедрі на 2011-2012 н р
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconСписок документів, що подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Заява на ім’я ректора університету, яка пишеться власноруч за зразком – див додаток 1 (реєструється у канцелярії протягом 30 днів...
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconПоложення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»...
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Франка (далі – Положення) визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та...
Про затвердження \"Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка\" Зміни І доповнення внесені наказами №401 від 29 серпня 2011 р. iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи