Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Скачати 307.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Дата24.10.2012
Розмір307.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження


Методичні вказівки


до самостійної роботи студентів з дисципліни:

" Електропостачання"

для студентів спеціальності 6.050701

"Електротехнічні системи електроспоживання"


Кривий Ріг, КТУ

2010 р.


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання”.

Для спеціальності 7.050701«Електротехнічні системи електроспоживання»


Укладач: старший викладач кафедри ЕПР Харитонов О.О.


Відповідальній за випуск: т.в.о. завідувача кафедрою ЕПР Щокін В.П.


Рецензент: к.т.н., доц. Гузов Е.С.


В зв’язку з впровадженням Болонскої системи на самостійну роботу студентів виделено більше часу, ніж раніше. Посібник містить теми лекційних, лабораторних та практичних занять для студентів стаціонару та студентів – заочників, а також тести для перевірки самоопрацювання. В посібнику наведений також перелік рекомендованої літератури. Посібник може бути використаний як для студентів стаціонару при підготовці до практичних занять, так і для студентів заочної форми навчання при самостійній роботі над курсом.


Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри електропостачання електротехнічного

та ресурсозбереження факультету

Протокол №_______ Протокол №_______

від ________ 200__ р. від ________ 200__ р.

^ Теми для самостійного опрацювання.

1. Енергетична система та її складові частини, основні поняття та визначення.

Література [3], [4].

2. Основні принципи забезпечення електропостачання промислового підприємства.

Література [3], [4].

3. Визначення електричних навантажень.

Література [3], [4].

4. Визначення втрат потужності та електроенергії в мережах.

Література [3], [4].

5. Основні характеристики силових трансформаторів.

Література [3], [4].

6. Перехідні процеси в системах електропостачання.

Література [3], [6].

7. Нагрівання струмопровідних частин.

Література [3], [4].

8. Вибір високовольтного обладнання підстанцій.

Література [2], [3].

9. Електричні мережі.

Література [1], [2], [3].

10. Захист від напруги.

Література [3], [4], [7].

11. Режим нейтралі.

Література [3], [4], [7].

12. Компенсація реактивної потужності.

Література [2], [3], [7].


Тестові завдання.


1. Дайте визначення енергетичній системі:

a) сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж сполучених між собою і зв'язаних спільністю режиму в безперервному процесі виробництва, перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному керуванні цим режимом;

b) сукупність електроустановок, що складається з підстанцій, повітряних і

кабельних ліній електропередачі, струмопроводів, електропроводок, що працюють на певній території;

c) сукупність електростанцій, не зв’язаних між собою але зв'язаних спільністю режиму в переривчастому процесі виробництва, і розподілу електричної енергії при загальному керуванні цим режимом.


2. Дайте визначення електроенергетичній системі:

a) сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж сполучених між собою і зв'язаних спільністю режимів в безперервному процесі виробництва, перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному керуванні цим режимом;

b) електрична частина енергетичної системи і приймачі електричної енергії, об'єднані спільністю процесів виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної енергії;

c) мережа котра забезпечує прийом електроенергії від електростанцій, її передачу на різні відстані, перетворення параметрів електроенергії на підстанціях і розподіл електроенергії по певній території, аж до безпосередніх споживачів.


3. Дайте визначення електричної мережі:

a) сукупність електроустановок, що складаються з підстанцій, повітряних і

кабельних ліній електропередачі, струмопроводів, електропроводок, що працюють на певній території;

b) сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж сполучених між собою і зв'язаних спільністю режиму в безперервному процесі виробництва, перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному керуванні цим режимом;

c) електрична частина енергетичної системи і приймачі електричної енергії, об'єднані спільністю процесу виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної енергії.


4. По величині номінальної напруги розрізняють електричні мережі напругою:

a) до 1 кВ і вище 1 кВ;

b) до 0.5 кВ і вище 0.5 кВ;

c) до 1.5 кВ і вище 1.5 кВ;

d) до 10 кВ і вище 10 кВ.


5. По розмірах охоплюваної території розрізняють:

a) місцеві електричні мережі напругою до 35 кВ, районні -

напругою 110...220 кВ і регіональні - напругою 330 кВ і вище;

b) місцеві електричні мережі напругою до 3.5 кВ, районні -

напругою 11...22 кВ і регіональні - напругою 33 кВ і вище;

c) місцеві електричні мережі напругою до 55 кВ, районні -

напругою 110...220 кВ і регіональні - напругою 330 кВ і вище;

d) місцеві електричні мережі напругою до 5.5 кВ, районні -

напругою 11...22 кВ і регіональні - напругою 33 кВ і вище.


6. По характеру живлених споживачів розрізняють:

a) промислові, міські і сільськогосподарські мережі;

b) державні, міські, районні мережі;

c) міські, районні, сільські мережі;

d) промислові і сільськогосподарські мережі.


7. По конфігурації електричні мережі діляться на:

a) розімкнені і замкнуті;

b) змішані, розімкнені і замкнуті;

c) змішані і замкнуті;

d) змішані і розімкнені.


8. У яких мережах кожен споживач отримує живлення з однієї сторони:

a) замкнутих;

b) розімкнених;

c) змішаних;

d) змішаних і замкнутих.


9. По конструктивному виконанню електричні мережі діляться на:

a) повітряні і кабельні;

b) струмопроводи і електропровідки;

c) кабельні, струмопроводи і електропроводки;

d) повітряні, кабельні, струмопроводи і електропроводки.


10. Розподіл електроенергії на напругу до 1 кВ у середині житлових, виробничих, громадських будівель і споруд здійснюється з допомогою:

a) струмопроводів;

b) електропроводок;

c) повітряних мереж;

d)кабельних мереж.


11. Продовжити визначення:

Представлення елементу електричної мережі його параметрами називається _______________ _________________. (схемою заміщення)


12. Згідно рисунку вибрати правильну відповідь:a) (а) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(б) - графічне зображення двообмоточного трансформатора;

(в) - електрична схема двообмоточного трансформатора;

b) (а) - графічне зображення двообмоточного трансформатора;

(б) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(в) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

b) (а) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(б) - електрична схема двообмоточного трансформатора;

(в) - графічне зображення двообмоточного трансформатора.


13. Згідно рисунку вибрати правильну відповідь:a) (а) - графічне зображення двообмоточного трансформатора з

розщепленою обмоткою;

(б) - схема заміщення двообмоточного трансформатора з

розщепленою обмоткою;

b) (а) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(б) - електрична схема двообмоточного трансформатора;

c) (а) - електрична схема триобмоткового трансформатора;

(б) - схема заміщення триобмоткового трансформатора;

d) (а) - графічне зображення триобмоткового трансформатора;

(б) - електрична схема триобмоткового трансформатора.


14. Згідно рисунку вибрати правильну відповідь:
a) (а) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(б) - електрична схема двообмоточного трансформатора;

b) (а) - електрична схема триобмоткового трансформатора;

(б) - схема заміщення триобмоткового трансформатора;

c) (а) - схема заміщення двообмоточного трансформатора;

(б) - графічне зображення двообмоточного трансформатора;

d) (а) - графічне зображення триобмоткового трансформатора;

(б) - схема заміщення триобмоткового трансформатора.


15. Згідно рисунку вибрати правильну відповідь:a) графічне зображення автотрансформатора;

b) принципова схема автотрансформатора;

c) графічне зображення три обмоткового трансформатора;

d) схема заміщення три обмоткового трансформатора;

e) схема заміщення реактора;

f) принципова схема реактора.


16. Вставити пропущені слова:

__________________________ у електроенергетичних системах є джерелами активної потужності і видають цю потужність в мережу.

Варіанти відповіді:

a) синхронні двигуни;

b) асинхронні двигуни;

c) синхронні генератори;

d) синхронні компенсатори;

e) асинхронні компенсатори.


17. Вставити пропущені слова:

____________________________ є синхронним двигуном, що працює на холостому ходу, тобто без активного навантаження на валу.

Варіанти відповіді:

a) синхронний двигун;

b) асинхронний двигун;

c) синхронний генератор;

d) асинхронний генератор;

e) синхронний компенсатор;

f) асинхронний компенсатор.


18. Приймачем електроенергії називається:

a) апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

b) група електроприймачів, об'єднаних технологічним процесом і розміщених на певній території;

c) сукупність споживачів, одержуючих живлення від шин 10 кВ однієї підстанції.


19. Вставити пропущені слова

_____________________________________________________________________

називаються залежності активної і реактивної складових потужності навантаження від напруги і частоти у вузлі її підключення.

Варіанти відповідей:

a) Статичними характеристиками навантаження по напрузі і частоті;

b) Постійними провідностями навантаження;

c) Постійними потужностями навантаження;

d) Струмовими навантаженнями, незмінними по величині і фазі;

е) Комплексними навантаженнями.


20. Схеми місцевих розподільних мереж, що забезпечують електропостачання міських комунально-побутових споживачів і дрібних промислових підприємств, будуються, як правило, на напрузі:

a) 10 кВ з подальшою трансформацією 10/0,4 кВ;

b) 100 кВ з подальшою трансформацією 100/0,4 кВ;

c) 10 кВ з подальшою трансформацією 1/0,4 кВ;

d) 100 кВ з подальшою трансформацією 10/0,4 кВ;


21. Місцеві розподільні мережі сільськогосподарських споживачів

використовують напругу:

a) 25/10/0,4 кВ;

b) 35/10/0,4 кВ;

c) 45/10/0,4 кВ;

d) 15/10/0,4 кВ.


22. Який тип розподільної мережі вказаний на малюнку:a) магістральна розподільна мережа;

b) радіальна розподільна мережа;

c) петлева розподільна мережа;

d) принципова схема електропередачі надвисокої напруги;

e) принципова схема передачі постійного струму.


23. Який тип розподільної мережі вказаний на малюнку:
a) магістральна розподільна мережа;

b) радіальна розподільна мережа;

c) петлева розподільна мережа;

d) принципова схема електропередачі надвисокої напруги;

e) принципова схема передачі постійного струму.


24. Який тип розподільної мережі вказаний на малюнку:a) магістральна розподільна мережа;

b) радіальна розподільна мережа;

c) петлева розподільна мережа;

d) принципова схема електропередачі надвисокої напруги;

e) принципова схема передачі постійного струму.


25. Вибрати до кожної з схем районних електричних мереж правильну назву і вписати відповідь:
1) проста (одинарна) схема;

2) подвійна схема;

3) проста кільцева схема;

4) кільцева схема, що спирається на два джерела;

5) багатоконтурна схема.

Відповідь:

1) -____; 2) -____; 3) -_____; 4) -____; 5) -____.


26. Для системоперетворюючих мереж змінного струму з якою напругою,

характерні велика протяжність (сотні км.) і велика передавана потужність (сотні MВт*А)?

a) 110...220 кВ;

b) 220…330 кВ;

c) 220…380 кВ;

d) 330…1150 кВ.

27. Який тип мережі вказаний на рисунку:a) магістральна розподільна мережа;

b) радіальна розподільна мережа;

c) петлева розподільна мережа;

d) принципова схема електропередачі надвисокої напруги;

e) принципова схема передачі постійного струму.


28. Який тип мережі вказаний на малюнку:a) магістральна розподільна мережа;

b) радіальна розподільна мережа;

c) петлева розподільна мережа;

d) принципова схема електропередачі надвисокої напруги;

e) принципова схема передачі постійного струму.


29. Які способи застосовуються для зменшення індуктивного опору повітряних ліній? (вибрати варіант де вказані всі правильні відповіді)

a) (а)-кожна фаза повітряних ліній розщеплюється на декілька проводів;

(б)-включення в розтин повітряної лінії конденсаторної установки;

b) (а)-кожна фаза повітряних ліній розщеплюється на декілька проводів;

(б)-включення в розтин повітряної лінії конденсаторної установки;

(в)-ділення (секціонування) повітряної лінії на окремі ділянки, приблизно рівної довжини;

c) (а)-включення в розтин повітряної лінії конденсаторної установки;

(б)-ділення (секціонування) повітряної лінії на окремі ділянки, приблизно рівної довжини;

d) (а)-ділення (секціонування) повітряної лінії на окремі ділянки, приблизно рівної довжини;


30. Випрямляюча перетворювальна підстанція складається з:

a) підвищуючих трансформаторів, і випрямляючих установок;

b) асинхронних двигунів і випрямляючих установок;

c) знижувальних трансформаторів і випрямляючих установок;

d) синхронних двигунів і випрямляючих установок.


31. Вентильні перетворювачі, як нелінійні елементи, є генераторами вищих гармонік струму. Для обмеження виходу цих гармонік в мережу споживачів електроенергетичних систем на її шинах встановлюють спеціальні:

a) підвищуючі трансформатори, кожен з яких налагоджується на певну вищу гармоніку струму;

b) знижувальні трансформатори, кожен з яких налагоджується на певну вищу гармоніку струму;

c) індуктивно-ємкісні LC-фильтры кожен з яких налагоджується на певну вищу гармоніку струму;

d) синхронні компенсатори кожен з яких налагоджується на певну вищу гармоніку струму.


32. Під сталим режимом електричної мережі розуміється:

a) такий нормальний або післяаварійний режим, в якому струми, напруга і потужності в її елементах приймаються незмінною;

b) такий нормальний або післяаварійний режим, в якому струми і потужності в її елементах приймаються незмінними але напруга з часом змінюється;

c) такий нормальний або післяаварійний режим, в якому, напруга і потужності в її елементах приймаються незмінною але струми змінюються з часом;

d) такий нормальний або післяаварійний режим, в якому, напруга і потужності в її елементах приймаються незмінною але потужності змінюються з часом.


33. Вибрати варіант де вказані всі правильні відповіді.

Цілями і завданнями розрахунку сталого режиму електричної

мережі є:

a) (а)-перевірка допустимості параметрів режиму для елементів мережі;

(б)-оцінка якості електроенергії шляхом порівняння відхилень

напруги в мережі з допустимими відхиленнями напруги від номінальних значень;

(в)-визначення економічності режиму по величинах втрат потужності і електроенергії в електричній мережі.

b) (а)-оцінка якості електроенергії шляхом порівняння відхилень напруги в мережі з допустимими відхиленнями напруги від номінальних значень;

(б)-визначення економічності режиму по величинах втрат потужності і електроенергії в електричній мережі.

c) (а)-перевірка допустимості параметрів режиму для елементів мережі;

(б)-оцінка якості електроенергії шляхом порівняння відхилень напруги в мережі з допустимими відхиленнями напруги від номінальних значень.


34. Гілкою називається:

a) ділянка мережі, що складається з паралельно сполучених елементів, по яких протікає один і той же струм;

b) ділянка мережі, що складається з паралельно сполучених елементів, по яких протікає різний струм;

c) ділянка мережі, що складається з послідовно сполучених елементів, по яких протікає один і той же струм;

d) ділянка мережі, що складається з послідовно сполучених елементів, по яких протікає різний струм.


35. Місце з'єднання двох або більше гілок називають:

a) контуром;

b) вузлом;

c) зчепленням.


36. Замкнуту ділянку мережі, що складається з декількох гілок, називають:

a) контуром;

b) вузлом;

с) зчепленням.


37. Електрична мережа, що не містить контурів, називається:

a) замкнутою;

b) розімкненою;

c) змішаною.


38. Електрична мережа, що містить контури, називається:

a) замкнутою;

b) розімкненою;

с) змішаною.


39. Складнозамкнута мережа містить:

a) не меньше двох контурів із загальними гілками;

b) не меньше двох контурів з різними гілками;

c) один контур із загальними гілками;

d) один контур з різними гілками.


40. На рисунку зображені основні типи схем електричних мереж:
Виберіть правильні відповіді:

розімкнені мережі - ________; замкнуті (кільцеві) мережі - ________;

мережі з двостороннім живленням - _________; складнозамкнуті мережі - ________.


41. Який тип електричної мережі зображений на рисунку:a) розімкнена мережа;

b) мережа з двостороннім живленням;

c) складнозамкнута мережа;

d) замкнута (кільцева ) мережа.


42. Метод, для розрахунку будь-яких електричних мереж, в якому шукані величини визначаються в результаті обчислювальної процедури (ітерації), що повторюється, називається:

a) прямим методом;

b) методом послідовних наближень;

c) методом розщеплювання мережі;

d) методом рівнянь вузлової напруги.


43. Якщо в замкнутій мережі, для всіх її ділянок, має місце виконання постійного співвідношення реактивних і активних опорів (X/R=const), то ця мережа називається:

a) однорідною;

b) неоднорідною;

c) змішаною;

d) розщепленою.


44. Який метод використовується для розрахунку сталих режимів складнозамкнутих мереж?

a) прямий метод;

b) метод послідовних наближень;

c) метод розщеплювання мережі;

d) метод рівнянь вузлової напруги.


45. При розрахунку вузлової напруги, за допомогою лінійних рівнянь

для однозначного визначення напруги у вузлах мережі необхідно задатися величиною напруги в одному з вузлів. Такий вузол називається:

a) базовим по напрузі;

b) балансуючим по напрузі;

c) критичним по напрузі;

d) лінійним по напрузі.


46. Для схеми, зображеної на рисунку, що містить ^ N вузлів, кількість незалежних рівняньскладених по першому закону Кирхгофа, складає N-1. Отже, для одного будь-якого вузла схеми не потрібен запис рівняння по першому закону Кирхгофа. Такий вузол називається:a) базисним по напрузі;

b) балансуючим по напрузі;

c) критичним по напрузі;

d) лінійним по напрузі.


47. Cистема рівнянь,згідно рисунку, вузлової напруги для мережі, що складається з трьох вузлів, відповідно до першого закону Кирхгофа для вузлів 2, 3 і 4 має вигляд:a)I12 - I23 - I24 = -J2 ;

I13 + I23 - I34 = J3;

I14 - I24 - I34 = J4 .

b)Y12U1+(-Y21-Y23-Y24)U2+Y32U3+Y42U4=-J2 ;
Y13U1 Y23U2(-Y31-Y32-Y34)U3 Y43U4=J3;

Y14 U1+Y24 U2+Y34 U3+(-Y41-Y42-Y43) U4=J4.

c)(-Y21-Y23-Y24)U2+Y23 U3+Y24 U4=J2-Y2b Ub;

Y32U2+(-Y31-Y32-Y34) U3+Y34U4=J3-Y3bUb;

Y42U2+Y43U3+(-Y41-Y42-Y43) U4=J4-Y4bUb.


48. Який з цих методів є методом вирішення систем лінійних і нелінійних рівнянь вузлової напруги:

a) метод Ньютона;

b) метод Логранжа;

c) метод Тейлора;

d) метод Ейлера.


49. У розрахунках, за допомогою нелінійних рівнянь, сталих режимів електричних систем активні елементи схеми (джерела живлення і навантаження) часто задаються постійними потужностями. Для кожного i-го вузла джерела або навантаження потужність і лінійний струм зв'язані співвідношенням:

a) Si=Pi+jQi=Ui Ji;

b) GU'+ByU"=J'-G6 U6;

c) -BU'+GU"=J"-B6U6;

d) Y42U2+Y43U3+(-Y41-Y42-Y43) U4=J4-Y4bUb.


50. Вставити попущені слова:

Головною особливістю складної мережі є наявність замкнутих контурів із загальними _______________ (гілками).


51. Величина сумарної активної потужності споживачів ΣРН при експлуатаційних розрахунках визначається:

а) сумуванням мінімальних потужностей вузлів навантажень

b) сумуванням номінальних потужностей вузлів навантажень

c) сумуванням максимальних потужностей вузлів навантажень

d) множенням мінімальних потужностей вузлів навантажень

e) множенням номінальних потужностей вузлів навантажень

f) множенням максимальних потужностей вузлів навантажень


52. Втрати активної потужності в електроенергетичній системі залежать від протяжності ліній електричних мереж, числа трансформацій від джерел живлення до споживачів і складають:

а) 5...10% від сумарної активної потужності споживачів ΣРН

b) 10...15% від сумарної активної потужності споживачів ΣРН

c) 15...20% від сумарної активної потужності споживачів ΣРН

d) 20...25% від сумарної активної потужності споживачів ΣРН


53. Збільшення споживаної потужності або зменшення потужності, що генерується, рівнозначне:

а) зменшенню впуску енергоносія (пара, води) в турбіни генераторів.

b) додатковому впуску енергоносія в турбіни генераторів.

c) збільшенню впуску енергоносія (пара, води) в турбіни генераторів.


54. Потужність власних потреб електростанцій ΣРСН залежить від типу станції, її устаткування і виду використовуваного палива.

а) Для теплових станцій ця величина складає 15... 20% від потужності станції, для гідроелектростанцій - 5... 10% .

d) Для теплових станцій ця величина складає 5... 12% від потужності станції, для гідроелектростанцій - 0,5... 1% .

c) Для теплових станцій ця величина складає 1... 5% від потужності станції, для гідроелектростанцій - 10... 15% .


55. Однією з основних функцій автоматичного обмеження зниження частоти є автоматичне частотне розвантаження (АЧР). Черговість відключення споживачів вибирається:

а) по умові мінімального збитку від перерви електропостачання.

b) залежно від віддаленості споживача

c) насамперед відключають споживачів великої потужності

d) насамперед відключають споживачів малої потужності


56. Якщо при зміні навантаження регулятор, що змінює впускання енергоносія в турбіну, відновлює частоту в електроенергетичній системі до номінального значення, то таке регулювання називається:

а) статичним.

b) астатичним.

c) астатичним першого порядку

d) астатичним другого порядку

e) статичним першого порядку

f) статичним другого порядку


57. Якщо при зміні навантаження регулятор, що змінює впускання енергоносія в турбіну, відновлює частоту в електроенергетичній системі до значення близького до номінального, то таке регулювання називається:

а) статичним.

b) астатичним.

c) астатичним першого порядку

d) астатичним другого порядку

e) статичним першого порядку

f) статичним другого порядку


58. Чим менше статизм регуляторів турбін балансуючої станції:

а) тим меншу потужність візьме на себе станція при збільшенні сумарної споживаної потужності.

b) тим більшу потужність візьме на себе ця станція при збільшенні сумарної споживаної потужності.

c) тим більшу потужність візьме на себе станція при зменшенні сумарної споживаної потужності.

d) потужність яку бере на себе станція не залежить від статизма регуляторів.


59. Баланс реактивної потужності розраховується, як правило, для:

а) режиму найменшого навантаження

b) режиму номінального навантаження

c) режиму найбільшого навантаження

d) режиму пікового навантаження


60. В результаті збільшення споживання реактивної потужності збільшуються втрати напруги в мережі, що приводить до подальшого зменшення напруги на навантаженні (лавина напруги). При такій ситуації асинхронні двигуни:

а) продовжують працювати з номінальною швидкістю але низьким ККД

b) зупиняються

c) переходять в режим холостого ходу

d) працюють з подальшим збільшенням швидкості


61. При дефіциті реактивної потужності в якомусь вузлі напруга в цьому вузлі:

а) зменшується

d) збільшується

c) не змінюється


62. конденсатори є джерелом енергії для:

а) ємкісного навантаження

b) індуктивного навантаження

c) активного навантаження

d) активно - ємкісного навантаження


63. Шунтуючий реактор - це статичний пристрій з індуктивним опором XL:

а) споживаючий реактивну потужність

b) споживаючий активну потужність

c) споживаючий індуктивну потужність

d) що генерує реактивну потужність

e) що генерує активну потужність


64. при включенні конденсаторної батареї трикутником генеруюча нею реактивна потужність буде:

а) у три рази менше, ніж при включенні зіркою

b) у три рази більше, ніж при включенні зіркою

c) такий самий, як і потужність при включенні зіркою

d) у два рази менше, ніж при включенні зіркою

e) у два рази більше, ніж при включенні зіркою

65. Нормально допустимі і гранично допустимі значення сталого відхилення напруги на виводах приймачів електричної енергії, що регламентуються ГОСТ 13109-97, рівні відповідно:

а) +2.5% і +5%.

b) +5% і +10%.

c) +10% і +15%.

d) +15% і +20%.


66. Регулювальні відгалуження двох і триобмоткових трансформаторів виконують:

а) у обмотці вищої напруги з боку нейтралі

b) у обмотці нижчої напруги з боку нейтралі

c) одночасно в обмотках вищої і нижчої напруги


67. Яка приблизно величина втрати напруги при одній
трансформації?

а) 1-2%

b) 10%

c) 20%

d) 25%


68. Для підвищення напруги на вторинній обмотці трансформатора його коефіцієнт трансформації необхідно:

а) зменшити

b) збільшити

c) не змінювати т.як коефіцієнт трансформації не впливає на зміну напруги


69. Для місцевого регулювання напруги у потужних і віддалених навантажень доцільно:

а) встановлювати регулювальні трансформатори

b) використовувати компенсуючі пристрої

c) встановлювати регулювальні компенсуючі пристрої

d) вводити в дію додаткові трансформатори


70. частина електроенергії, яка витрачається в активній провідності елементів електричної мережі: втрати на корону в повітряних лініях електропередачі, втрати від струмів витоку через ізоляцію повітряних і кабельних ліній, втрати в сердечниках трансформаторів і автотрансформаторів це:

а) постійні втрати

b) змінні втрати

c) тимчасові втрати

d) проміжні втрати


71. Частина електроенергії, яка виділяється у вигляді тепла в активних опорах провідників повітряних і кабельних ліній електропередачі і в активних опорах обмоток трансформаторів і автотрансформаторів це:

а) постійні втрати

b) змінні втрати

c) тимчасові втрати

d) проміжні втрати


72. для промислових, міських і сільськогосподарських розподільних мереж використовується напруга:

а) 6... 10 кв

b) 35 кв

c) 110...220 кв

d) 330 кв і вище

73. для створення центрів живлення сільськогосподарських розподільних мереж 10 кв використовується напруга:

а) 6... 10 кв

b) 35 кв

c) 110...220 кв

d) 330 кв і вище


74. для створення районних розподільних мереж і для зовнішнього електропостачання крупних і середніх промислових підприємств застосовується напруга:

а) 6... 10 кв

b) 35 кв

c) 110...220 кв

d) 330 кв і вище


75. для видачі потужності крупними електростанціями і для формування системоутворюючої мережі єдиної електроенергетичної системи використовується напруга:

а) 6... 10 кв

b) 35 кв

c) 110...220 кв

d) 330 кв і вище


76. Конденсаторні батареї встановлюються у вузлах електричної мережі напругою до:

а) 110 кв.

b) 220 кв.

c) 330 кв.

d) 500 кв.

77. Вставте пропущені слова:

Потужність конденсаторної батареї залежить від______________________________________________ (кількості паралельно-послідовних включених конденсаторів) у одній фазі, напруга мережі в точці підключення батареї і схеми включення фаз.


78. Вставте пропущені слова:

Повне або часткове покриття потреби вузла навантаження в реактивній потужності шляхом установки в цьому вузлі джерел реактивної потужності називається______________________________ (компенсацією реактивної потужності).


79. При включенні фаз Сф конденсаторної батареї трикутником що генерується однією фазою реактивна потужність складає:

а) Qкб=U2I

b) Qкб=UI2

c)Qкб=UI

d)Qкб=U/I


80. При включенні фаз Сф конденсаторної батареї в зірку що генерується однією фазою реактивна потужність складає:

а) Qкб=Uф Iф + UI/3

b) Qкб=Uф Iф - UI/3

c) Qкб=U2ф Iф - UI/3

d) Qкб=Uф I2ф + UI/3

e) Qкб=U2ф Iф +UI/3

f) Qкб=Uф I2ф - UI/3


81. Вставте пропущене слово:

Споживачі реактивної потужності мають, як правило__________________ (індуктивний) характер навантаження.


82. Вставте пропущені слова:

Синхронний компенсатор це__________________ (синхронний двигун), що працює на холостому ходу без активного навантаження на валу.


83. Вставте пропущені слова:

У режимі перезбудження синхронний компенсатор________________ (видає в мережу) реактивну потужність, в режимі недозбудження - ______________(споживає з мережі) реактивну потужність.


84. Вставте пропущені слова:

Включення паралельно з регульованим реактором батареї конденсаторів з ємкісним опором Хс дозволяє отримати статичне регульоване джерело_______________________ (реактивної) потужності.


85. Вставте пропущені слова:

Синхронні компенсатори, в порівнянні з конденсаторами, дорожчі, складніші в обслуговуванні і мають на порядок великі питомі втрати___________________ (активної) потужності.


86. Вставте пропущені слова:

Регулювання напруги здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, званих регулюючими пристроями. Всі ці регулюючі пристрої умовно можна розділити на два типи:____________________________ (вузлові і лінійні)


87. Основне призначення генераторів електростанцій:

а) видача в електричну мережу заданого значення активної потужності.

b) видача в електричну мережу заданого значення реактивної потужності.

c) перетворення реактивної потужності в активну

d) споживання зайвої електроенергії

e) генерація реактивної потужності


88. Вставте пропущене слово:

генератори є основними джерелами___________ (реактивної) потужності в електроенергетичній системі.


89. Вставте пропущені слова:

Одним з основних засобів регулювання напруги в електричних мережах є зміна_________________________________ (коефіцієнтів трансформації) трансформаторів (автотрансформаторів) на підстанціях електричних мереж.


90. Вставте пропущені слова:

Коефіцієнт трансформації визначається відношенням числа витків___________________________ (первинною W1 і вторинною w2) обмоток трансформатора.


91.Знайти неправильну відповідь:

Регулювальні трансформатори TL вводять додаткову напругу в основну обмотку трансформатора (автотрансформатора) і застосовуються в наступних випадках:

а) для регулювання напруги на підстанціях з трансформаторами без РПН при груповому або індивідуальному регулюванні;

b) для регулювання напруги на підстанціях з трансформаторами з РПН, від яких живляться споживачі з різним характером навантаження ;характер навантаження споживача 3 значно відрізняється від характеру навантаження споживачів 1 і 2;

c) для регулювання вищої напруги на підстанціях з автотрансформаторами, забезпеченими пристроями РПН в обмотці середньої напруги


92. Вставте пропущені слова:

Регулювання, при якому напруга на шинах ЦП в період найбільших навантажень підвищується, а в період найменших навантажень зменшується, називається_________________________________________ (зустрічним регулюванням напруги.)


93. Вставте пропущені слова:

пристрої регулювання напруги повинні забезпечувати підтримку напруги на шинах 3...20 кв електростанцій і підстанцій, до яких приєднані розподільні мережі, в межах не нижче_______________ (1,05UHOM) в період найбільших навантажень і не вище ____________ (UHOM) в період найменших навантажень цих мереж.


94. Вставте пропущені слова:

Установка _______________________________ (компенсуючого пристрою) розвантажує мережу від реактивної потужності, зменшує втрати напруги в мережі і, як наслідок покращує режим напруги не тільки у віддаленого споживача, але і у всій мережі.


95. Для кабелів з паперовою просоченою ізоляцією допускається перевантаження на:

а) 10%

b) 15%

c) 25%

d) 30%


96. для кабелів з ізоляцією з поліетилену і полівінілхлориду допускається перевантаження на:

а) 10%

b) 15%

c) 20%

d) 25%


97. для кабелів з ізоляцією з гуми і вулканізованого (зшитого) поліетилену допускається перевантаження на:

а) 7%

b) 12%

c) 18%

d) 21%

e) 25%


98.Для всіх кабелів, що знаходяться в експлуатації більше 15 років, перевантаження мають бути понижені до:

а) 5%

b) 10%

c) 15%

d) 20%

e) 50%


99. Вставте пропущені слова:

На підстанціях 6...35/0,4 кв міських і сільських місцевих розподільних мереж встановлюються, як правило, по одному трансформатору. На підстанціях 6... 35/0,4 кв промислових розподільних мереж залежно від потужності і категорії споживачів по надійності електропостачання можуть встановлюватися____________ (від 1 до 3) трансформаторів.


100. Вставте пропущені слова:

Для місцевих розподільних мереж розраховується_______________________ (максимальна сумарна) втрата напруги ΔUmaxΣ. від центру живлення до найбільш електрично віддаленого споживача.


101. Вставте пропущені слова:

При необхідності збільшення потужності трансформаторів існуючих підстанцій унаслідок зростання їх навантажень на однотрансформаторних підстанціях встановлюють, як правило, другий трансформатор, а на двохтрансформаторних ________________________________________________ ( замінюють трансформатори потужнішими).


Основна література


  1. Півняк Г.Г. та ін. Електрифікація гірничих робіт. – М.: Недра, 1992 р.

  2. Бацежев Ю.П., Костюк В.С. Електропостачання та електропривод. – М.: Недра, 1990 р.

  3. Федоров А.А., Ристхейн Е.М. Електропостачання промислових підприємств. Підручник. – М.: Енергія, 1991 р.

  4. Гладілін Л.В. Основи електропостачання гірничих підприємств. – М.: Недра, 1980 р.

  5. Щуцький В.І., Чеботаєв М.І. Електрифікація відкритих гірничих робіт. – М.: Недра, 1990 р.

  6. Розанов Ю.О. Теорія ймовірності, випадкові процеси та математична статистика. – М.: Наука, 1991 р.

7. Овчаренко А.С., Розинський Д.І. Підвищення ефективності електропостачання промислових підприємств. Київ, Техніка, 1989 р.


^ Додаткова література


  1. Блок В.М., Обущев Г.К. Посібник по курсовому та дипломному проектуванню для електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навчальний посібник. – М.: Вища школа, 1990 р.

  2. Федотов О.О., Старкова Л.Е. Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. – М.: «Енергоатомвидат», 1987 р.Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Електропостачання" для студентів спеціальності 6.050701 "Електротехнічні системи електроспоживання" для всіх форм навчання


Укладач: Харитонов Олександр Олександрович


Реєстраційний № ________

Підписано до друку ____________ 2010 р.

Формат А5

Обсяг 28 сторінок

Тираж _____ примірників


Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств Для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
В посібнику наведений також перелік рекомендованої літератури. Посібник може бути використаний як для студентів стаціонару при підготовці...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: " Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
В посібнику наведений також перелік рекомендованої літератури. Посібник може бути використаний як для студентів стаціонару при підготовці...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: \" Електропостачання\" для студентів спеціальності 050701 iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до практичних призначаються студентам спеціальності «Електропостачання промислових підприємств» для підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи