Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація
Скачати 411.1 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація
Дата24.10.2012
Розмір411.1 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація”


Для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання


м. Кривий Ріг

2010 р.


Укладачі: Цибулевський Ю.Є., к.т.н, доц.. Аніськов О.В., ст. викл.


Відповідальний за випуск Щокін В.П., к.т.н., доцент.


Рецензент: к.т.н., доц. Гузов Е.С.


Анотація:

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “Релейний захист та автоматизація” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках наведені теми, які винесені на самостійне опрацювання студентами з посиланнями на літературу, питання для самоконтролю.Розглянуто на засіданні кафедри «Електропостачання та ресурсозбереження»


Протокол №__

від ___ _________2010р.
Схвалено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету


Протокол № __

від ___ _________2010р.
^ 1. Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю

Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

№ змістового модуля

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

1

Релейний захист елементів системи електропостачання

40

57

97

2

Пристрої автоматики систем електропостачання

35

57

92

Таблиця 2 – Склад змістових модулів дисципліни

№ зміст-ового моду-ляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальний обсяг

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

7

81

Релейний захист елементів системи електропостачання

Лекції – 9 семестр.

Лабораторні заняття – 9 семестр

15

8

57

84

97

95

Лабораторна робота № 1 «Дослідження схеми з’єднання трансформаторів струму і реле у пристроях захисту»

6

2

Лабораторна робота № 2 «Дослідження струмового захисту радіальних ліній»

5

1

Лабораторна робота № 3 «Максимальний струмовий захист трансформатора»

5

1

Лабораторна робота № 4 «Дослідження реле РЗД-1М для направленого захисту від замикання на землю»

4

-

Лабораторна робота № 5 «Дослідження направленого дистанційного захисту з реле опору БРЕ-2801»

4

-
^ Разом за перший змістовий модуль

39

12

57

84

96

952

Пристрої автоматики систем електропостачання.

Лекції – 9 семестр.

Лабораторні заняття – 9 семестр.

15

8

57

83

92

94

Лабораторна робота № 6 «Дослідження напівпровідникового реле частоти РЧ-1»

5

-

Лабораторна робота № 7 «Автоматичне частотне розвантаження і частотне автоматичне ввімкнення у системі електропостачання»

5

-

Лабораторна робота № 8 «Дослідження реле повздовжнього диференційного захисту силових трансформаторів»

5

2

Лабораторна робота № 9 «Дослідження схеми захисту цехового трансформатора»

6

-

Контрольно-модульна робота (19 тиждень)
-
-
-
^ Разом за перший змістовий модуль

36

10

57

83

93

94
^ Разом по дисципліні

75

22

114

167

189

189^ 2. Види робіт з СРС.

Денна форма.теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна, годФорма звітностіТермін звітності у якому тижні

Обсяг


семестр

1

Опрацювання лекційного матеріалу

97

8

КМР

9

2

Підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт

15

8

Захист

лабораторних робіт

4-16

3

Підготовка до проведення контрольних заходів

2

8

КМР

17
Всього

114
^ 3. Зміст дисципліни

Денна форма навчанняНайменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4

5

Вступ . Історія кафедри електропостачання та ресурсозбереження. Організація учбового процесу в ВНЗ. Права та обов’язки студентів

Знайомство з лабораторіями кафедри.

1

1^ Змістовий модуль №1.

1.1 Призначення релейного захисту та автоматизації в системах електроспоживання. Функції релейного захисту та автоматизації й основні вимоги до цих пристроїв.

3

1
2

1.2 Основні принципи дії релейного захисту та автоматизації.

3

1
2

1.3 Дослідження схеми з’єднання трансформаторів струму і реле у пристроях захисту.

8
6

2

1.4 Струмовий захист. Основні органи струмових захистів.

4

1
3

1.4.1 Перший ступінь струмового захисту - струмова відсічка без витримки часу.

3

1
2

1.4.2 Другий ступінь струмового захисту - струмова відсічка з витримкою часу.

3

1
2

1.4.3 Третій ступінь струмового захисту - максимальний струмовий захист.

3

1
2

1.4.4 Дослідження струмового захисту радіальних ліній

7
5

2

1.4.5 Схеми і загальна оцінка струмового захисту.

33

1.5 Максимальний струмовий захист трансформатора.

7
5

2

1.6 Струмовий направлений захист. Принцип дії струмового направленого захисту.

3

1
2

1.6.1 Основні органи струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності.

22

1.6.2 Вибір параметрів струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності.

3

1
2

1.6.3 Схеми і загальна оцінка струмового направленого захисту.

22

1.6.4 Дослідження реле РЗД-1М для направленого захисту від замикання на землю

5
4

1

1.7 Дистанційний захист. Призначення, принцип дії й основні органи захисту.

3

1
2

1.7.1 Вибір параметрів спрацьовування дистанційного захисту.

3

1
2

1.7.2 Схеми дистанційного захисту.

33

1.7.3 Дослідження направленого дистанційного захисту з реле опору БРЕ-2801

5
4

1

1.8 Диференціальний струмовий захист.

3

1
2

1.8.1.Призначення й види диференційного струмового захисту.

33

1.8.2 Принцип дії подовжнього диференціального захисту.

3

1
2

1.8.3 Поперечний диференціальний захист. Поперечний диференціальний струмовий направлений захист.

4

1
3

1.8.4 Подовжній диференціальний захист ліній та його особливості.

33

1.8.5 Область використання поперечного диференціального струмового направленого захисту.

3

1
2

1.8.6 Способи підвищення чутливості диференціального захисту.

33

Всього

96

15

24

57
1

2

3

4

5

^ Змістовий модуль № 2.

2 Пристрої автоматики систем електроспоживання.

22

2.1 Призначення пристроїв автоматичного повторного включення, вимоги до них і розрахунок їх параметрів.

3

1
2

2.1.1 Схеми автоматичного повторного включення.

33

2.1.2 Особливості пристроїв автоматичного повторного включення ліній з двостороннім живленням.

3

1
2

2.2 Вимоги до пристроїв автоматичного включення резерву, принципи їх виконання та розрахунок їх параметрів.

3

1
2

2.2.1 Схеми пристроїв автоматичного включення резерву.

33

2.3 Вимоги, принципи виконання, вибір параметрів пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

3

1
2

2.3.1 Схеми пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

33

2.3.2 Дослідження напівпровідникового реле частоти РЧ-1.

6
5

1

2.3.3 Узгодження дії пристроїв автоматичного повторного включення, автоматичного включення резерву та автоматичного частотного розвантаження.

3

1
2

2.3.4 Автоматичне частотне розвантаження і частотне автоматичне ввімкнення у системі електропостачання.

7
5

2

2.4 Захист і автоматика трансформаторів. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи трансформаторів.

33

2.4.1 Газовий захист трансформаторів.

2

1
1

2.4.2 Захист трансформаторів відкритими плавкими вставками й плавкими запобіжниками.

22

2.4.3 Струмовий та струмовий направлений захист трансформаторів від коротких замикань.

3

1
2

2.4.4 Диференціальний cтрумовий захист трансформаторів й особливості його виконання.

33

2.4.5 Схеми, вибір параметрів диференціального захисту трансформаторів.

3

1
2

2.4.6 Дослідження реле повздовжнього диференціального захисту силових трансформаторів.

7
5

2

2.4.7 Струмовий захист трансформатора від надструмів зовнішніх коротких замикань й перевантажень.

3

1
2

2.4.8 Дослідження схеми захисту цехового трансформатора.

8
6

2

2.5 Захист і автоматика ліній електропередач.

22

2.5.1 Захист і автоматика повітряних ліній електропередач.

3

1
2

2.5.2 Захист і автоматика кабельних ліній електропередач.

3

1
2

2.6 Захист і автоматика електродвигунів.

3

1
2

2.6.1 Захист асинхронних електродвигунів.

3

1
2

2.6.2 Захист синхронних та двигунів постійного струму.

3

1
2

2.7 Мікропроцесорні комплектні пристрої релейного захисту та автоматики.

3

1
2

Всього

93

15

21

57

^ Всього по дисципліні

189

30

45

114Заочна та скорочена форма навчання
Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

СРС

1

2

3

4

5

1.1 Призначення релейного захисту та автоматизації в системах електроспоживання. Функції релейного захисту та автоматизації й основні вимоги до цих пристроїв.

4

1
3

1.2 Основні принципи дії релейного захисту та автоматизації.

33

1.3 Дослідження схеми з’єднання трансформаторів струму і реле у пристроях захисту.

5
2

3

1.4 Струмовий захист. Основні органи струмових захистів.

44

1.4.1 Перший ступінь струмового захисту - струмова відсічка без витримки часу.

4

1
3

1.4.2 Другий ступінь струмового захисту - струмова відсічка з витримкою часу.

4

1
3

1.4.3 Третій ступінь струмового захисту - максимальний струмовий захист.

4

1
3

1.4.4 Схеми і загальна оцінка струмового захисту.

44

1.5 Максимальний струмовий захист трансформатора.

4
1

3

1.6 Струмовий направлений захист. Принцип дії струмового направленого захисту.

4

1
3

1.6.1 Основні органи струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності.

33

1.6.2 Вибір параметрів струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності.

4

1
3

1.6.3 Схеми і загальна оцінка струмового направленого захисту.

44

1.7 Дистанційний захист. Призначення, принцип дії й основні органи захисту.

4

1
3

1.7.1 Вибір параметрів спрацювання дистанційного захисту.

44

1.7.2 Схеми дистанційного захисту.

44

1.8 Диференціальний струмовий захист.

4

1
3

1.8.1.Призначення й види диференціального струмового захисту.

44

1.8.2 Принцип дії подовжнього диференціального захисту.

4

1
3

1.8.3 Поперечний диференціальний захист. Поперечний диференціальний струмовий направлений захист.

4

1
3

1.8.4 Подовжній диференціальний захист ліній та його особливості.

44

1.8.5 Область використання поперечних диференціальних струмових направленого захисту. Виконання поперечних диференціальних струмових направленого захисту.

44

1.8.6 Способи підвищення чутливості диференціального захисту.

33
1

2

3

4

5

2. Пристрої автоматики систем електроспоживання.

33

2.1 Призначення пристроїв автоматичного повторного включення, вимоги до них і розрахунок їй параметрів.

33

2.1.1 Схеми автоматичного повторного включення.

44

2.1.2 Особливості пристроїв автоматичного повторного включення ліній з двостороннім живленням.

33

2.2 Вимоги до пристроїв автоматичного включення резерву, принципи їх виконання та розрахунок їх параметрів.

44

2.2.1 Схеми пристроїв автоматичного включення резерву.

33

2.3 Вимоги, принципи виконання, вибір параметрів пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

44

2.3.1 Схеми пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

44

2.3.2 Узгодження дії пристроїв автоматичного повторного включення, автоматичного включення резерву та автоматичного частотного розвантаження.

44

2.4 Захист і автоматика трансформаторів. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи трансформаторів.

4

1
3

2.4.1 Газовий захист трансформаторів.

44

2.4.2 Захист трансформаторів відкритими плавкими вставками й плавкими запобіжниками.

44

2.4.3 Струмовий та струмовий направлений захист трансформаторів від коротких замикань.

33

2.4.4 Диференціальний струмовий захист трансформаторів й особливості його виконання.

44

2.4.5 Схеми, вибір параметрів диференціального захисту трансформаторів.

4

1
3

2.4.6 Дослідження реле повздовжнього диференціального захисту силових трансформаторів.

5
2

3

2.4.7 Струмовий захист трансформатора від надструмів зовнішніх коротких замикань й перевантажень.

44

2.4.8 Дослідження схеми захисту цехового трансформатора.

4
1

4

2.5 Захист і автоматика ліній електропередач.

4

1
4

2.5.1 Захист і автоматика повітряних ліній електропередач.

4

1
4

2.5.2 Захист і автоматика кабельних ліній електропередач.

4

1
3

2.6 Захист і автоматика електродвигунів.

4

1
3

2.6.1 Захист асинхронних електродвигунів.

44

2.6.2 Захист синхронних та двигунів постійного струму.

34

2.7 Мікропроцесорні комплектні пристрої релейного захисту та автоматики.

44

^ Всього по дисципліні

189

16

6

167^ 4. Теми лекцій, які винесені на самостійне опрацювання.

Денна форма навчання

Змістовий модуль № 1.. Релейний захист елементів системи електропостачання.


Тема 1. Призначення та функції релейного захисту. 4 год.

1.2 Основні принципи дії релейного захисту та автоматизації.

Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2. Струмовий захист. 12 год.

1.4.3 Третій ступінь струмового захисту - максимальний струмовий захист. 1.4.5 Схеми і загальна оцінка струмового захисту.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3. Струмовий направлений захист. 8 год.

1.6.1 Основні органи струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності. 1.6.3 Схеми і загальна оцінка струмового направленого захисту.

Література [1], [2], [6].

Тема 4. Дистанційний захист. 8 год.

1.7.2 Схеми дистанційного захисту.

Література [1], [4], [6].

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 5. Диференціальний струмовий захист. 18 год.

1.8.2 Принцип дії подовжнього диференціального захисту. 1.8.4 Подовжній диференціальний захист ліній та його особливості. 1.8.6 Способи підвищення чутливості диференціального захисту.

Література [1], [2], [3], [6].


Змістовий модуль № 2. Пристрої автоматики систем електроспоживання. Захист елементів електропостачання.


Тема 6. Пристрої автоматики систем електроспоживання. 21 год.

2.1.1 Схеми автоматичного повторного включення. 2.1.2 Особливості пристроїв автоматичного повторного включення ліній з двостороннім живленням. 2.2.1 Схеми пристроїв автоматичного включення резерву.2.3 Вимоги, принципи виконання, вибір параметрів пристроїв автоматичного частотного розвантаження. 2.3.2 Узгодження дії пристроїв автоматичного повторного включення, автоматичного включення резерву та автоматичного частотного розвантаження.

Література [1], [5], [6].

Тема 7. Захист і автоматика трансформаторів. 15 год.

2.4 Захист і автоматика трансформаторів. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи трансформаторів.2.4.2 Захист трансформаторів відкритими плавкими вставками й плавкими запобіжниками. 2.4.4 Диференціальний струмовий захист трансформаторів й особливості його виконання. 2.4.7 Струмовий захист трансформатора від надструмів зовнішніх коротких замикань й перевантажень.

Література [1], [4], [5], [6].

Тема 8. Захист і автоматика ліній електропередач. 6 год.

2.5.1 Захист і автоматика повітряних ліній електропередач. 2.5.2 Захист і автоматика кабельних ліній електропередач.

Література [1], [3], [6].

Тема 9. Захист і автоматика електродвигунів. 6 год.

2.6.1 Захист асинхронних електродвигунів. 2.6.2 Захист синхронних та двигунів постійного струму.

Література [1], [3], [6].

Тема 10. Мікропроцесорні комплектні пристрої релейного захисту та автоматики. 2 год.

Література [1], [2] ,[6].

Заочна та скорочена форма навчання

Змістовий модуль № 1.. Релейний захист елементів системи електропостачання.


Тема 1. Призначення та функції релейного захисту. 6 год.

1.2 Основні принципи дії релейного захисту та автоматизації.

Література [1], [2], [3], [6].

Тема 2. Струмовий захист. 23 год.

1.4.3 Третій ступінь струмового захисту - максимальний струмовий захист. 1.4.5 Схеми і загальна оцінка струмового захисту.

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 3. Струмовий направлений захист. 13 год.

1.6.1 Основні органи струмового направленого захисту і струмового направленого захисту нульової послідовності. 1.6.3 Схеми і загальна оцінка струмового направленого захисту.

Література [1], [2], [6].

Тема 4. Дистанційний захист. 11 год.

1.7.2 Схеми дистанційного захисту.

Література [1], [4], [6].

Література [1], [3], [4], [6].

Тема 5. Диференціальний струмовий захист. 24 год.

1.8.2 Принцип дії подовжнього диференціального захисту. 1.8.4 Подовжній диференціальний захист ліній та його особливості. 1.8.6 Способи підвищення чутливості диференціального захисту.

Література [1], [2], [3], [6].


Змістовий модуль № 2. Пристрої автоматики систем електроспоживання. Захист елементів електропостачання.


Тема 6. Пристрої автоматики систем електроспоживання. 35 год.

2.1.1 Схеми автоматичного повторного включення. 2.1.2 Особливості пристроїв автоматичного повторного включення ліній з двостороннім живленням. 2.2.1 Схеми пристроїв автоматичного включення резерву.2.3 Вимоги, принципи виконання, вибір параметрів пристроїв автоматичного частотного розвантаження. 2.3.2 Узгодження дії пристроїв автоматичного повторного включення, автоматичного включення резерву та автоматичного частотного розвантаження.

Література [1], [5], [6].

Тема 7. Захист і автоматика трансформаторів. 24 год.

2.4 Захист і автоматика трансформаторів. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи трансформаторів.2.4.2 Захист трансформаторів відкритими плавкими вставками й плавкими запобіжниками. 2.4.4 Диференціальний струмовий захист трансформаторів й особливості його виконання. 2.4.7 Струмовий захист трансформатора від надструмів зовнішніх коротких замикань й перевантажень.

Література [1], [4], [5], [6].

Тема 8. Захист і автоматика ліній електропередач. 11 год.

2.5.1 Захист і автоматика повітряних ліній електропередач. 2.5.2 Захист і автоматика кабельних ліній електропередач.

Література [1], [3], [6].

Тема 9. Захист і автоматика електродвигунів. 11 год.

2.6.1 Захист асинхронних електродвигунів. 2.6.2 Захист синхронних та двигунів постійного струму.

Література [1], [3], [6].

Тема 10. Мікропроцесорні комплектні пристрої релейного захисту та автоматики. 4 год.

Література [1], [2] ,[6].


^ 6. Питання для самоконтролю.

 1. Призначення релейного захисту та автоматизації в системах електропостачання.

 2. Функції релейного захисту та автоматизації й основні вимоги до цих пристроїв.

 3. Основні принципи дії релейного захисту та автоматизації.

 4. Основні органи струмових захистів.

 5. Схеми з’єднання трансформаторів струму.

 6. Перший ступінь струмового захисту – струмова відсічка без витримки часу.

 7. Другий ступінь струмового захисту - струмова відсічка з витримкою часу.

 8. Третій ступінь струмового захисту - максимальний струмовий захист.

 9. Схеми і загальна оцінка струмового захисту.

 10. Струмовий направлений захист. Схеми і загальна оцінка.

 11. Дистанційний захист.

 12. Призначення та види диференціального захисту.

 13. Повздовжній диференціальний захист.

 14. Струм небалансу та струм спрацювання диференціального захисту з циркулюючими струмами.

 15. Засоби підвищення чутливості диференціального захисту.

 16. Поперечний диференціальний захист. Поперечний диференціальний струмовий направлений захист.

 17. Балансний захист.

 18. Призначення пристроїв автоматичного повторного включення, вимоги до них і розрахунок їх параметрів.

 19. Особливості пристроїв автоматичного повторного включення ліній з двостороннім живленням.

 20. Схеми пристроїв автоматичного повторного включення.

 21. Вимоги до пристроїв автоматичного включення резерву, принцип їх виконання та розрахунок їх параметрів.

 22. Схеми пристроїв автоматичного включення резерву.

 23. Вимоги, принципи виконання, вибір параметрів пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

 24. Узгодження дії АПВ, АВР, АЧР.

 25. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи трансформаторів.

 26. Газовий захист трансформаторів.

 27. Струмовий та струмовий направлений захист трансформаторів від коротких замикань.

 28. Диференціальний струмовий захист трансформаторів й особливості його виконання.

 29. Захист трансформатора відкритими плавкими вставками та плавкими запобіжниками.

 30. Види пошкоджень й ненормальних режимів роботи електродвигунів.

 31. Захист асинхронних двигунів напругою вище 1000В.7. Література

7.1. Навчальна та довідкова література

1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учеб. Для вузов по спец. «Электроснабжение».-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш.шк., 1991.- 496с.

2. Кольев В.Н. Релейная защита. Принципы выпол­нения и применения: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп.-Томск: Изд. ЭЛТИТПУ, 2006.- 143 с.

3. Гимоян Г. Г. Релейная защита горных электроустановок. М., 1978. 349 с.

4. Федосеев А. М. Релейная зашита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей: Учеб. пособие для вузов. М: Энергоатомиздат, 1984. 520 с.

5. Овнаренко И. И. Элементы автоматических устройств энергосистем: Учеб. для вузов. В 2 кн. Кн. 2. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1995. 272 с.

6. Правила устаткування електроустановок: Розділ 3. Захист та автоматика. Київ.2006р.

7. Криворізький технічний університет. http://www.ktu.edu.ua/

8. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/


^ 7.2. Нормативна та інструктивна література

1. Навчальний план підготовки спеціалістів спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

2. Робоча навчальна програма з дисципліни “Релейний захист та автоматизація” для студентів напряму підготовки 0906 “Електротехніка” спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.


^ 7.3. Методична література

1. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В. Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №1 „Максимальний струмовий захист трансформатора” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 16с.

2. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №2 „Дослідження схеми захисту цехового трансформатора” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 16с.

3. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №3 „Дослідження струмового захисту радіальних ліній” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 15с.

4. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №4 „Дослідження схеми з’єднання трансформаторів струму і реле у пристроях захисту” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 14с.

5. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №5 „Дослідження направленого дистанційного захисту з реле опору БРЕ-2801” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 13с.

6. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи № 6 „Дослідження реле РЗД-1М для направленого захисту від замикання на землю” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 17с.

7. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №7 „Дослідження реле повздовжнього диференціального захисту силових трансформаторів” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 13с.

8. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №8 „Дослідження напівпровідникового реле частоти РЧ-1” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2009р. 16с.

9. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки та інструкції до лабораторної роботи №9 „Автоматичне частотне розвантаження і частотне автоматичне ввімкнення у системі електропостачання” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2002р. 15с.

10. Цибулевський Ю.Є., Аніськов О.В.Методичні вказівки до виконання курсового проекту: „Релейний захист силових трансформаторів” по курсу: „Релейний захист та автоматизація” для спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. Кривий Ріг, КТУ.2010р. 23с.


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація” з дисципліни „Релейний захист та автоматизація”. Для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання.


Укладачі: Цибулевський Ю.Є., к.т.н., доцент; Аніськов О.В., ст.викл.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconБобух А. О., Малєєв О.І. Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем»
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем» для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconО. В. методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «цивільний захист» для студентів усіх форм навчання І усіх спеціальностей
...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” / укладач А. В. Солонар.– Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи