Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей
Скачати 219.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей
Дата24.10.2012
Розмір219.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод»


Для студентів спеціальностей

«Шахтне і підземне будівництво»

«Маркшейдерська справа»

«Охорона праці в гірничому виробництві»


м. Кривий Ріг

2010р


Методичні вказівки до РГР з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальностей «Шахтне і підземне будівництво», «Маркшейдерська справа», «Охорона праці в гірничому виробництві» усіх форм навчання: / Укл.: ст. викл. Аніськов О.В. - Кривій Ріг : КТУ, 2010. - 32 с.


Укладачі: ст. викл. Аніськов О.В.


Відповідальний за випуск:


Рецензенти:Розглянуто на засіданні кафедри «Електропостачання та ресурсозбереження»


Протокол №__від ______________2010р.
Схвалено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету


Протокол № __від ___ _________2010р.^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета індивідуального завдання - на основі лекційного матеріалу, що читається у курсі "Електропостачання й електропривод": виконання студентами самостійних розрахунків з вибором основних елементів систем електропостачання, у відповідності з конкретним завданням.

Зміст індивідуального завдання складається із двох частин:

I. Вибір потужності силових трансформаторів ( що бракують у схемі), на основі визначення величин розрахункових електричних навантажень активних Рр і реактивних Qр. По обраних силових трансформаторах з паспортних даних береться значення напруги короткого замикання Uк%, необхідне для наступного розрахунку опору в базисних відносних одиницях даного трансформатора.

II. Відповідно до параметрів представленої конкретної схеми виконати розрахунок струмів короткого замикання на основі попереднього розрахунку в базисних відносних одиницях всіх вхідних елементів короткозамкненого ланцюга.


Порядок виконання розрахунків

Один з варіантів узагальненої схеми індивідуального завдання представлений на мал.1. У відповідності зі схемою визначення величин струмів короткого замикання, електричних навантажень із вибором потужності силових трансформаторів здійснюється в три етапи, у наступній послідовності.


1. Визначення електричних навантажень із вибором потужності силових трансформаторів.

Для визначення величини струму к. ч. у крапці К2 необхідно попередньо виконати, відповідно до завдання, розрахунок електричних навантажень (установити значення активної Рр і реактивної Qр розрахункових навантажень), на основі яких вибрати потужності силових трансфокаторів, параметри яких на схемі індивідуального завдання не зазначені.

У відповідності зі схемою індивідуального завдання робимо підрахунок силових і освітлювальних електричних навантажень. Для цього групуємо електроспоживачі згідно табл. 1. Для кожної групи електроспоживачів визначаємо коефіцієнти попиту Кп і cosφ основі даних табл.2 і табл.3.

Розрахункова потужність всіх окремих груп споживачів визначається, з обліків коефіцієнта сполучення максимуму навантажень (приймається Kc.макс= 0,85)

;


Повна розрахункова потужність:Потужність трансформаторів по розрахунковому навантаженню визначається
де Кпер = 1,4 - коефіцієнт перевантаження трансформатора;

- к. п. буд. мережі ( =0,97 ÷0,98 для гнучких кабелів)

( = 0,94 ÷ 0,95 для повітряних ліній).

Число трансформаторів приймаємо згідно схеми індивідуального завдання; потужність обраних трансформаторів по табл. 4 повинна бити не менше Sном.тр, дані по Uk% підставляємо в схему індивідуального завдання.


2. Розрахунок короткого замикання в точці.


Для конкретної схеми індивідуального завдання розрахунок зводиться до визначення в базисних відносних одиницях індуктивних опорів X* б. зі всіх елементів короткозамкненого ланцюга до точки К1, з урахуванням схеми їхнього з'єднання (паралельного, послідовного, змішаного). Величина базисної потужності задається Sб = 100 МВА. За базисну напругу Uб приймається номінальна напруга тієї ділянки ланцюга (елемента), для якого визначається величина струму к. з.
- Визначаємо індуктивний опір системи X* б. з базисних відносних одиницях.

При наявності дані опори системи в абсолютних одиницях ХСде Uном - номінальна напруга джерела, кв.

Слід зазначити, що Sб – у МВА, напруга Uном - у кВ мають самостійні (незалежні) значення й не підлягають перекладу.

Коли необхідні дані про електричну систему відсутні, розрахунки роблять по граничній потужності відключення вимикачів, прирівняної до потужності трифазного короткого замикання Sк(3), тоді
При відомій генераторній потужності (потужності електростанції Sномде X* н. г - опір генератора в номінальних відносних одиницях.

Визначається залежно від типу:

  • для турбогенераторів 0,125

  • для гідрогенераторів з демпферною обмоткою 0,2

  • для гідрогенераторів без демпферної обмотки 0,27.

  • Визначаємо індуктивний опір ліній електропередач, наведене до базисних умов:де l - довжина лінії, км;

X0- питомий реактивний опір лінії, Ом/км.

Повітряна ЛЕП до 10 кВ 0,З5 Ом/км.

Повітряна ЛЕП понад 10 кВ 0,4 Ом/км.

Кабельна ЛЕП до 10 кВ 0,08 Ом/км

Кабельна ЛЕП понад 10 кВ 0,125 Ом/км.

При наявності в короткозамкненому ланцюзі двох паралельних ЛЕП, їхній результуючий опір X* б.л. рез визначається:де X1 · X2 - опір в базисних відносних одиницях окремих ЛЕП.

- Визначаємо індуктивний опір силових трансформаторів, що відповідає напрузі короткого замикання Uк % у відносних одиницяхде Sном.тр - номінальна потужність трансформатора, в кBA. Необхідно врахувати, що базисна потужність Sб - у МВА. У випадку паралельної роботи. 3-х трансформаторів, їхній результуючий опір

де Х1 · Х2 ·Х3 - опір в базисних відносних одиницях окремих кожного трансформатора.

- Визначаємо індуктивний опір синхронних і асинхронних двигунів, наведене до базисних умов:- Визначаємо індуктивний опір реактора, віднесений до базисних умов Х.р , тип реактора вказує реактивний опір у відсотках щодо номінальних умов Хр%.
де Iном.р - номінальний струм реактора;

Uном.р - номінальна напруга реактора.
Для здвоєних реакторів у паспорті ще приводиться коефіцієнт зв'язку Кл = - (0,4 ÷ 0,5).
У цьому випадку- Визначаємо сумарний опір окремих вхідних у к. з. ланцюг елементів:- Визначаємо так і потужність к. з. у базисних відносних одиницях- Потужність і струм к. е. в абсолютних одиницях

,


або , де

- Ударний струм короткого замикання Iyде Ку - ударний коефіцієнт, приймаємо Ky=1,8

-При підживленні крапки к.з. потужними двигунами, значення ударного струму:
де Iном.дв. - сумарний струм двигунів, що беруть участь у підживленні крапки к.з.


3. Розрахунок струму короткого замикання в точці К2.

Після вибору потужності трансфокаторів, виконаного в попередньому розділі 2, заповнюємо відсутні параметри схеми індивідуального завдання. Далі, робимо розрахунок струму короткого замикання вже до точки K2 по формулах, які аналогічні роздягнутим у пункті 2.


Таблиця 1

Найменування

Кіл-ть

ЭП,

од.

Од. потуж- ність

РНОМ

кВт


Сумар-

на потуж- ність

∑РНОМ

кВт


Коэф.

попиту

Кп

Коэф.

потуж- ності cosφ

Коэф. реак-тивн. потуж- ності tgφ

Розрахункова потужність

активна, кВт

реак-тивна

кВт

РРп·∑РНОМ

QРР· tgφ

Вскришні екскаватори

ЕКГ-8, ЕКГ-8И


трансформатори власних потреб
630


100(вип.)

0,7


0,7


Екскаватори на видобутку ЕКГ-4,6, ЕКГ-5


трансформатори власних потреб
250


400,7


0,7


Екскаватори на відвалах ЕКГ-8, ЕКГ-8И


трансформатори власних потреб
520


100(вип.)

0,7


0,7


Насоси водовідливу
2500.8


Бур верстати СБШ-250
3300.85


Бур верстати СБО-1/20
1200.8


Висвітлення
201


Промислова площадка
4000.55


Всього

Таблиця 2

Значення коефіцієнтів попиту Кп , потужності сos φпр , використання активної потужності Kвик. a


Найменування машин і механізмів
Кп

сos φпр

Kвик. a

Одноковшеві екскаватори на

змінному струмі
0,45-0,55


0,6-0,65


0,5-0,65


Багатоковшеві екскаватори
0,65-0,75

0,7-0,75

0,75-0,9

Відвалоутворювачі
0,5-0,6

0,65-0,7

0,6-0,7

Верстати обертального буравлення

0,6-0,7


0,7-0,75


0,4-0,6


Стрічкові конвеєри забійні
0,5-0,65


0,6-0,65


0,65-0,7

0,6-0,7


0,6-0,8

Насоси водовідливу


Електромеханічні майстерні
0,8


0,3-0,4

0,8-0,85


0,58-0,61

0,6-0,7


0,6-0,8

Електрозварювання

0,3-0,4


0,4-0,5


0,35-0,5


Освітлення
0,9

1
Механізм технологічного комплексу
0,55-0,65

0,75-0,8

0,6-0,7


Таблиця 3

Застосування значення розрахункових коефіцієнтів попиту для середніх умов роботи одноковшевих екскаваторів


Коефіцієнт попиту

Екскаватори із приводом

Кількість екскаваторів

1

2

3

4

5

6÷10

11÷18

Для середньої потужності, яка споживається

Кп. порівн

На постійному струмі, видобувальні

теж, вскришні

на трифазному струмі


0,44

0,43

0,56


0,43

0,4

0,52


0,4

0,39

0,5


0,38

0,38

0,48


0,37

0,37

0,47


0,36-0,33

0,35-0,32

0,46-0,42


0,325-0,29

0,315-0,28

0,41-0,34

Для визначення потужності трансформаторів,

Кп. макс

На постійному струмі,

видобувальні

теж, вскришні

на трифазному струмі


0,45

0,4

0,37


0,73

0,69

0,59


0,7

0,67

0,58


0,67

0,64

0,57


0,65

0,63

0,56


0,63-0,59

0,61-0,57

0,55-0,51


0,58-0,51

0,56-0,49

0,5-0,43

Для визначення максимальної пікової потужності,

Кп. макс

На постійному струмі,

видобувальні

теж, вскришні

На трифазному струмі


1,6

1,5

1,33


1,7

1,5

1,3


1,4

1,3

1,14


1,24

1,16

1,02


1,18

1,05

0,94


1,05-0,91

1,0-0,87

0,89-0,77


0,88-0,65

0,83-0,63

0,74-0,54Таблиця 4

Устаткування кар'єрних підстанцій. Силові трансформатори 6 - 35 кВ


Тип

тр-ра

Номінальна потужність, кВа

Номінальне

напруга, кВ
Втрати, кВт

Напруга к.з. Uк, %

Струм х.х. Iхх,%

Uвн

Uсн
∆Ркх

∆Ркз

ТМ-25

ТМ-40

ТМ-63

ТМ-100

ТМ-100

ТМ-160

ТМ-160

ТМ-250

ТМ-250

ТМ-400

ТМ-400

ТМ-630

ТМ-630

25

40

63

100

100

160

160

250

250

400

400

630

630

6;10

6;10

6;10

6;10

35

6;10

35

6;10

35

6;10

35

6;10

35

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,4;0,69

0,4;0,69

0,4;0,69

0,4;0,69

0,4;0,690,135

0,19

0,268

0,365

0,42

0,565

0,545

0,82

1

1,05

0,35

0,56

0,9

0,6

0,88;1

1,28

1,97

1,97

2,65

3,05

3,7

3,7

5,5

5,5

7,6

7,6

4,5

4,5

4,5-4,7

4,5

6,5

4,5

6,5

4,5

6,5

4,5

6,5

5,5

6,5

3,2

3

2,8

2,6

2,6

2,4

2,2

2,3

2,3

2,1

2,1

2

2

ТМ-1000/10

ТМ-1000/35

ТМС-1000/10

ТМН-1000/35

ТМ-1600/10

ТМ-1600/35

ТМ-2500/10

ТМ-2500/35

ТМ-4000/10

ТМ-4000/35

ТМН-4000/35

ТМ-6300/10

ТМ-6300/35

ТД-10000/35

ТДНС-10000/35

ТД-16000/35

ТДНС-16000/35

1000

1000

1000

1000

1600

1600

2500

2500

4000

4000

4000

6300

6300

10000

10000

16000

16000

6;10

35

3,15;6,3

35

6;10

35

6;10

35

6;10

35

35

10;6

35

38,5

36,75

36,75

36,75

0,4;0,69;6,3

6,3;10,5

0,4

6,3;11

6,3

6,3;10,5

0,4;3,16,3;10,5

6,3;10,5

3,15;6,3

6,3;10,5

11

3,15;6,3

6,3;11

6,3;10,5

6,3;10,5

6,3;10,5

6,3;10,5
2,45

2,35

2,1

2,35

3,3

3,65

3,9

4,35

5,45

5,7

6,85

7,65

3,25

12,3

12,3

17,8

17,8

11,6

11,9

11,9

11,9

16,5

16,2

24,2

24,2

33,5

33,5

32,5

46,5

46,5

65

65

90

90

5,5

6,5

5,5

6,5

5,5

6,4

5,5

6,5

6,5

7,5

7,5

6,5

7,5

7,5

7,5

8

8

1,4

1,5

1,4

1,5

1,3

1,15

1

1,1

0,9

1

0,77

0,8

0,6

0,8

0,8

0,6

0,6

Трансформатори власних потреб для екскаваторів

ТМЕ-40

ТМЕ-63

ТМЕ-100

ТМЕ-160

ТМЕ-250

ТМЕ-400/10ХЛ

ТМЕ-630/10ХЛ

ТМЕ-000/10УI

ТМЕ-600/10УI
40

63

100

160

250

400

630

1000

1600

6;10

6;10

6;10

6;10

6;10

6;10

6

6,3

6;10

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,23;0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
0,22

0,31

0,42

0,65

0,945

1,08

1,68

2,45

3,3

0,89

1,28

1,97

2,65

3,7

5,5

7,6

11

16,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

5,5

5,5

4,5

4,5

4,15

3,85

3,7

2,1

2

1,4

1,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Список літератури:


  1. Бацежев Ю.Г., “Электропривод и электроснабжение”.

Учебник для вузов. – М.: Недра, 1999, -292с., ил.

  1. Шестерінко Е.В. „Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

  2. Бизов В.Ф., Моркун В.С. Енергозабезпечення гірничих підприємств. – Кривий Ріг, Мінерал, 2003р.

  3. Ахлюстин В.К. Электрификация обогатительных фабрик. М., „Недра”. 1973. 424с.

Схожі:

Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних копалин»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод». Для студентів спеціальності 090600 «Збагачення корисних...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод Для студентів спеціальності 090300 «Збагачення корисних копалин» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Електропостачання та електропривод”
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності «Теплоенергетика»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей усіх форм навчання...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальності «Теплоенергетика»
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей усіх форм навчання...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів"
«Електромеханіка» спеціальностей – "Електромеханічні системи І комплекси транспортних засобів" та «Електромеханічні системи автоматизації...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах жкг» (для студентів...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconГосподарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
Методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх...
Методичні вказівки до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Електропостачання та електропривод» Для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інноваційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
В практичній частині по кожному завданню приведені методичні вказівки до роз'вязання завдань, а також приклади розрахунку задач
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи