Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Сторінка6/8
Дата23.10.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8


Практичне заняття 4

^ Метод аналізу чутливості та експертний метод оцінювання ризику


І. Питання для перевірки знань:

 1. У яких випадках можна використовувати метод аналізу чутливості для кількісного оцінювання рівня ризику?

 2. Яким чином за допомогою методу аналізу чутливості можна провести оцінювання різних інвестиційних проектів?

 3. Назвати переваги і недоліки методу аналізу чутливості.

 4. Сфера застосування методу експертних оцінок.

 5. Порядок оцінювання рівня економічного ризику підприємства за допомогою методу експертних оцінок.

 6. Проаналізуйте чинники та визначте структуру ризику на прикладі певного інвестиційного проекту.


ІІ. Розв’язати задачі

Задача 1

Підприємство має намір налагодити випуск нового виду продукції. Для цього був розроблений інвестиційний проект, термін дії якого – 4 роки, початкові інвестиції – 266 тис. грн., кредитна ставка – 14%. Планова ціна реалізації одиниці продукції – 17 грн. Основні дані цього проекту наведені в таблиці:

Показники
^

Значення показника по роках здійснення проекту


0

1

2

3


4

1. Дохід від реалізації нового виду продукції, тис. грн.215

226

239

245

2. Витрати на виробництво та реалізацію продукції (за мінусом амортизаційних відрахувань), тис. грн.126

121

124

125

Рівень умовно-постійних витрат у витратах, %

25

За допомогою методу аналізу чутливості необхідно розрахувати критичне значення ціни продукції, обсягів реалізації при постійній ціні та при її зниженні на 5%.


Задача 2

Перед початком будівництва нового об’єкта експертами підприємства “Будінвест” було проведене експертне оцінювання ситуацій, які можуть призвести до зниження доходу від його будівництва.

Необхідно оцінити кількісно ступінь ризику підприємства “Будінвест” при будівництві нового об’єкта за даними експертів.

У таблиці наведені основні характеристики факторів ризику відповідно до експертної оцінки.

Фактор ризику

Бал
Вага

1. Незабезпеченість виробництва сировиною та матеріалами

5

0,20

2. Зриви в питаннях фінансування з боку замовника

8

0,30

3. Розірвання укладеної угоди

5

0,25

4. Зниження якості будівельної продукції

3

0,05

5. Втрата потенційного замовника

1

0,10

6. Порушення трудової дисципліни

2

0,03

7. Консервація об’єкта будівництва

7

0,05

8. Відсутність документації на початку виробництва

4

0,02
Усього1,00Задача 3

Оцінити кількісно ступінь ризику складання заліку з дисципліни, що вивчається, за допомогою експертного методу. Склад факторів ризику визначити самостійно.


Завдання для самостійної роботи

І. Підготувати реферати з наступних тем:

А) Вартість, час та ризик.

Б) Аналіз ризику в агропромисловому комплексі.

В) Зовнішній борг України і ризик.

ІІ. Використовуючи метод аналізу чутливості, розрахувати:

1) Критичне значення ціни продукції при зменшенні обсягу реалізації на 1%.

2) Критичне значення обсягу продукції при зменшенні ціни реалізації на 2%.

Таблиця 5

Вихідні дані

Варіант

Початкові інвестиції

Про­центна ставка

Планова ціна реалізації

Надходження по роках

Виплати по роках

Рівень умовно-постійних витрат у витратах, %

1

2

3

4

1

2

3

4

1

176

10

12

210

220

215
110

149

150
31,3

2

181

11

13

220

209

220

245

152

146

145

145

49,6

3

160

10

14

208

210

198
128

135

121
23,8

4

152

12

13

203

213

218

233

157

161

156

153

30,0

5

176

10

13

200

205

206

210

124

126

129

119

25,9

6

139

11

13

208

211

216
151

150

151
21,1

7

128

10

12

201

213

206

236

171

160

151

152

31,8

8

115

12

11

206

212

219
152

153

155
47,7

9

173

10

14

209

204

207
135

136

130
29,5

10

171

12

15

216

209

215

222

140

143

141

150

16,0

11

178

10

11

204

206

211

243

149

143

140

142

25,3

12

177

11

13

199

213

210

212

151

149

149

153

11,5

13

153

11

12

206

207

201
128

123

124
40,2

14

29

10

14

202

219

212
189

191

188
21,1

15

183

12

12

204

214

210

222

143

149

136

149

17,5

16

174

11

15

212

204

220

219

152

139

125

115

12,1

17

123

10

11

204

207

212
109

105

107
44,1

18

171

10

12

203

216

230

232

148

143

145

149

22,9

19

36

13

11

216

210

203
187

186

193
24,8

20

86

11

13

208

209

221

235

188

182

186

198

23,5

21

115

10

14

210

220

240

260

170

160

180

200

45,6

22

135

14

15

240

240

270

280

200

180

190

210

45,6

23

144

13

10

200

230

215

260

130

160

160

180

34,4

24

170

10

12

205

210

250

250

148

150

160

130

27,4

25

169

11

11

203

215

235

235

125

145

146

135

19,5


Практичне заняття 5

Метод доцільності витрат підприємства та метод дерева рішень


І. Питання для перевірки знань:

 1. Порядок застосування методу дерева рішень.

 2. Яким чином можна розрахувати коефіцієнт упевненості при використанні методу дерева рішень?

 3. Сфера застосування методу експертних оцінок.

 4. Порядок оцінювання рівня економічного ризику підприємства за допомогою методу експертних оцінок.

 5. Яким чином активи підприємства класифікуються за ступенями ризику?

 6. Як можна оцінити ризик банкрутства підприємства на основі аналізу його фінансового стану із застосуванням методу доцільності витрат?


ІІ. Згідно з вихідними даними, представленими у бухгалтерській звітності підприємства, необхідно зробити за допомогою методу доцільності витрат:

 1. Класифікацію оборотних активів підприємства за ступенями ризику. Зробити висновок про рівень ризику на даному підприємстві на основі аналізу тенденцій змін у складі активів.

 2. Визначити ступінь ризику втрати фінансових коштів за допомогою ідентифікації потенційних зон ризику.


ІІІ. Розв’язати задачу

Задача 1

Фірма має 3 варіанти вкладання коштів для розширення своєї діяльності:

 1. вкласти кошти в придбання нової фірми;

 2. вкласти кошти в розширення існуючих виробничих потужностей;

 3. покласти гроші на депозитний рахунок у банк.

У процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації:

 • стабільне зростання;

 • стагнація;

 • високі темпи інфляції.

Імовірність наставання кожної ситуації складає відповідно: р1=0.5; р2=0.3; р3=0.2.

Результатом інвестування коштів фірми є окупність інвестицій, подана за допомогою коефіцієнта окупності інвестицій ROI у відсотках.

Для вибору кращої альтернативи фірма зібрала необхідну інформацію та розрахувала величину коефіцієнта ROI для кожної ситуації, що може мати місце (див. табл.)


Альтернативи вкладання коштів

Можливі економічні ситуації

Стабільне зростання

Стагнація

Висока інфляція

Купівля нової фірми

15

9

6

Розширення існуючих потужностей

10

12

4

Вкладання грошей у банк

6,5

6

6

Запропонувати розв’язання задачі з побудовою дерева рішень, що враховує всі можливі варіанти розвитку подій.


Задача 2

Компанія “Brownville manufacturing Company” збирається випускати новий товар, для чого необхідно буде побудувати новий завод. Після вивчення декількох варіантів були залишені три основні:

А. Побудувати завод вартістю 600 000 ф. ст. При цьому варіанті можливі: великий попит із вірогідністю 0,7 та низький попит із вірогідністю 0,3. Якщо попит буде великим, то очікується річний прибуток у розмірі 250 000 ф. ст. протягом наступних п’яти років; якщо попит низький, то щорічні збитки через великі капітальні вкладення складатимуть 50 000 ф. ст.

Б. Побудувати маленький завод вартістю 350 000 ф. ст. Тут можливий великий попит із вірогідністю 0,7 та низький попит із вірогідністю 0,3. В разі великого попиту щорічний прибуток протягом п’яти років складатиме 150 000 ф. ст., при низькому попиті – 250 00 ф. ст.

В. Відразу завод не будувати, а відкласти рішення цього питання на один рік для збирання додаткової інформації, яка може виявитися позитивною та негативною з вірогідностями 0,8 і 0,2 відповідно. Через рік, якщо інформація виявиться позитивною, можна побудувати великий або маленький завод за вказаними вище цінами. Керівництво компанії може вирішити взагалі ніякого заводу не будувати, якщо інформація виявиться негативною. Незалежно від типу заводу, вірогідності великого та низького попиту зміняться на 0,9 та 0,1 відповідно, якщо буде отримана позитивна інформація. Прибутки на наступні чотири роки залишаються такими, якими вони були у варіантах А та Б.

Необхідно:

 1. Нарисувати “дерево рішень”, що охоплює всі можливі варіанти, які відкриваються перед компанією.

 2. Визначати найбільш ефективну послідовність дій керівництва фірми, спираючись на очікувані прибутки кожного з варіантів.

 3. Нехай будівельна компанія пропонує фірмі знижку, якщо вона відразу приступить до будівництва великого заводу. Якою повинна бути величина цієї знижки (у відсотках), щоб фірма відмовилась від раніше вибраного варіанта?
^
Завдання для самостійної роботи

Згідно з вихідними даними, представленими у статистичній звітності підприємства, необхідно зробити за допомогою методу доцільності витрат:

 1. Класифікацію оборотних активів підприємства за ступенями ризику. Зробити висновок про рівень ризику на даному підприємстві на основі аналізу тенденцій змін у складі активів.

 2. Визначити ступінь ризику втрати фінансових коштів за допомогою ідентифікації потенційних зон ризику.

 3. Запропонувати програму дій із зниження рівня ризику підприємства.

Практичне заняття 6

Виробничий ризик підприємства.

Методи оцінювання фінансових та банківських ризиків


І. Питання для перевірки знань:

 1. Що таке виробнича діяльність підприємства ? Чи пов’язана вона з ризиком?

 2. Як рівень ризику підприємства пов’язаний зі специфікою самого підприємства?

 3. Які основні види економічного ризику характерні для виробничої діяльності?

 4. Які внутрішні і зовнішні причини ризику незатребування продукції?

 5. Як діляться ризики невиконання господарських договорів?

 6. Які основні причини виникнення ризику підсилення конкуренції?

 7. Які основні причини виникнення ризику непередбачених витрат і зниження доходів підприємства?

 8. Як діляться ризики втрати майна підприємства?

 9. Схарактеризуйте комерційний ризик підприємства.

 10. Що являє собою фінансовий ризик?

 11. Схарактеризуйте дві групи факторів, що викликали фінансовий ризик.

 12. Дайте характеристику фінансовим ризикам, пов’язаним із купівельною спроможністю грошей.

 13. Схарактеризуйте інвестиційні ризики.


ІІ. Завдання для дослідження:

 1. На конкретному прикладі імпорту певного виду товарів визначте ризик, яким обтяжена ця діяльність. Класифікуйте джерела.

 2. Проаналізуйте й дайте класифікацію ризиків для експортера певних товарів та послуг.


ІІІ. Розв’язати задачі

Задача 1

Пекарня пече хліб на продаж магазинам. Собівартість однієї булки складає 30 копійок, її продають за 40 копійок. У таблиці наведені дані про попит за останні 50 днів.


Попит у день, тис. шт.

10

12

14

16

18
^
Кількість днів

5

10

15

15

5

Вірогідності

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconЄ. В. Гавриличенко методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з курсу “Система національних рахунків” (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconВ. В. Димченко методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково – графічної роботи та організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconА. О. Карюк Методичні вказівки для проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи