Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
НазваНові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
Сторінка1/4
Дата10.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років

1. Хворий протягом багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи.

Останнім часом в аналізі крові - гіпопротеїнемія, диспротеїнемія; у сечі - протеїнурія,

білкові циліндри . Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, воскоподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?

A *Амілоїдоз

B Хронічний гломерулонефрит

C Гідронефроз

D Хронічний піелонефрит

E Інтерстиційний нефрит


2. Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа.

Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні бронхопневмонії. В крові вміст

імуноглобулінів в межах фізіологічної норми.На розтині встановлена відсутність тимусу.

Назвати головну причину страждання дитини ?

^ A *Синдром недостатності клітинного імунітету

B Синдром комбінованого імунодефіциту

C Вторинний імунодефіцитний синдром

D Гострий лімфолейкоз

E Синдром хронічної інтоксикації

3. У дитини 3 років з диспепсією аліментарного характеру протягом 60 днів в перебігу

захворювання відмічали прогресуючу кровоточивість ясен, наявність петехіальних

крововиливів в шкірі та слизовій оболонці ротової порожнини, наявність перидентальної

інфекції. . Вказані зміни характерні для:

A *Авітамінозу С

B Авітамінозу Д

C Авітамінозу В1

D Авітамінозу В6

E Авітамінозу А

4. Хворий 67 років протягом 20 років страждав гіпертонічною хворобою. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині трупа?

^ A *Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста.

B Великі строкаті

C Великі червоні

D Великі білі

E Великі з множинними тонкостінними кістами

5. В толстой кишке при колоноскопии выявлен дефект слизистой оболочки диаметром

3,5см с неровным бугристым дном, возвышающимися на 1,7см над дном неровными

краями, граница этого возвышения нечеткая. Ткань дне и краях дефекта плотная,

беловатая, слои стенки кишки в этом участке не различимы. Установите

макроскопическую форму опухоли.

A Язва

B Узел.

C Инфильтрат.

D Киста.

E Инфильтративно-язвенная форма.

6. На розтині у хворого в черевній порожнині виявлено близько 2.0 л гнійної рідини.

Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору

нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:

^ A * фібрінозно-гнійний перітоніт

B геморагічний перітоніт

C серозний перітоніт

D туберкульозний перітоніт

E -

7. У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен

стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата печінки виявлений

мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?

^ A * Синдром портальної гіпертензії

B Серцева недостатність

C Гепато-лієнальний синдром

D Печінково-клітинна недостатність

E

8. Больной умер при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности. Результаты

вскрытия: постинфарктный кардиосклероз, гипертрофия миокарда и дилатация его

полостей, особенно правого желудочка. Печень увеличена, с гладкой поверхностью, на

разрезе полнокровна, с темно-красным крапом на буроватом фоне ткани.

Гистологически: полнокровие центральных отделов долек; в периферических отделах

вокруг портальных трактов - гепатоциты в состоянии жировой дистрофии. Как

называются описанные выше изменения печени?

^ A *Мускатная печень (хроническое венозное полнокровие)

B Ложномускатная печень

C Амилоидоз

D Цирроз печени

E Стеатоз печени

9. Хворому 65 років проведена операція видалення з печінки круглястого утворення (d=9 см) зі щільними волокнистими фіброзними стінками. При розтині останнього всередині

знайдено густу, каламутну, жовто-зеленого кольору рідину з неприємним запахом.

Мікроскопічно знайдені суцільні поліморфні лейкоцити. Назвати процес за описаною

морфологією.

^ A * Хронічний абсцес

B Гострий абсцес

C Кіста жовчних шляхів

D Емпієма

E Флегмона

10. До патогістологічої лабораторії доставлено червоподібний відросток товщиною до 2,0

см. Серозна оболонка його тьмяна, потовщена, вкрита жовто-зеленими плівковими

нашаруваннями. Стінка в’яла, сіро-червона. Просвіт відростка розширено, заповнено

жовто-зеленими масами. При гістологічному дослідженні виявлено, що: стінку

інфільтровано нейтрофілами. Визначте захворювання апендикса, його форму.

^ A *Гострий флегмонозний апендицит

B Гострий гангренозний апендицит

C Гострий поверхневий апендицит

D Гострий простий апендицит

E Хронічний апендицит

11. На аутопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від гострої лівошлуночкової недостатності, у лівому шлуночку серця знайдено сіро-жовте вогнище неправильної форми, оточене темно-червоним вінчиком. Вогнище великих розмірів і охоплює всю товщу стінки шлуночка. Діагностуйте патологічний процес.

^ A * Інфаркт міокарду.

B Абсцес міокарду.

C Кардіосклероз.

D Флегмона серцевого м’яза.

E Гематома.

12. У біоптаті з правого головного бронха 63-річного чоловіка, курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної

мембрани слизового шару, формують “гнізда” та тяжі, в центральних частинах яких

розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - "ракові перлини". Діагностуйте

захворювання.

^ A * Плоскоклітинний роговіючий рак.

B Плоскоклітинна роговіюча папілома.

C Плоскоклітинний нероговіючий рак.

D Аденокарцинома.

E Дрібноклітинний рак.

13. На аутопсії тіла чоловіка 43 років, який помер від серцево-легеневої недостатності,

знайдено у нижній частці правої легені порожнину діаметром 3 см, заповнену тягучим

зелено-сірим вмістом. При гістологічному дослідженні стінка описаного утвору

представлена сполучною та молодою грануляційною тканиною, в просвіті - нейтрофільні

лейкоцити та продукти їх розпаду. Діагностуйте вид запалення.

^ A * Хронічний абсцес.

B Гострий абсцес.

C Емпієма.

D Фурункул.

E Карбункул.

14. При вскрытии умершего обнаружено увеличенное в размере сердце (вес 850,0).

Толщина стенки левого желудочка 2 см, трабекулярные и сосочковые мышцы

утолщены, полость сердца не изменена. Какова возможная причина описанных

изменений?

^ A *Гипертоническая болезнь

B Недостаточность трехстворчатого клапана

C Эмфизема легких

D Пневмосклероз

E Фиброзирующий альвеолит

15. При гистологическом исследовании биопсии стенки бронха обнаружено, что

однослойный мерцательный эпителий замещен на многослойный плоский. Какой

общепатологический процесс диагносцировал врач?

A *Метаплазия

B Регенерация

C Гипертрофия

D Организация

E Гиперплазия

16. У чоловіка 30-ти років спостерігається помітне збільшення розмірів носа, губ, вух,

нижньої щелепи, збільшення щитовидної залози, атрофія статевих залоз. Який діагноз

найбільш вірогідний?

A *Акромегалія

B Гігантизм

C Адипозогенітальна дистрофія

D Гіпофізарний нанізм

E Хвороба Грейвса

17. При гистологическом исследовании печени определяется резкое нарушение долькового

строения с интенсивным фиброзом и формированием узлов регенерации.

Микроскопически: пролиферация гепатоцитов, появление ложных долек, дистрофия и

некроз гепатоцитов. Ваш диагноз?

A * Цирроз печени

B Алкогольный гепатит

C Жировой гепатоз

D Вирусный гепатит

E Прогрессирующий массивный некроз печени

18. Під час розтину дитини, яка померла при ознаках асфіксії, були виявлені в трахеї і

головних бронхах сіроватого кольору плівки, які вільно лежали в просвіті дихальних

шляхів, нагадуючи їх зліпки. Вкажіть вид запалення.

A *Крупозне

B Дифтеритичне

C Катаральне

D Серозне

E Гнійне

19. У хлопчика 5 років зявився біль при ковтанні, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольру, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?

A *Дифтерія

B Кір

C Скарлатина

D Менінгококова інфекція

E Скарлатина

20. При огляді ротової порожнини чоловіка 50 років, який тривалий час палить цигарки на слизовій оболонці язика виявлено неправильної форми бляшку білого кольору.

Гістологічно виялено потовщення багатошарового плоского епітелію, паракератоз,

гіперкератоз та акантоз. Вкажіть вид патологічного процесу.

A *Лейкоплакія

B Хронічний стоматит

C Гіпертрофічний глосит

D Авітаміноз А

E Кератоакантома

21. У хворого 38 років з термічними опіками на задній поверхні правої гомілки виникли

відшарування епідермісу та утворення пухирів, заповнених злегка каламутною рідиною.

Який вид ексудативного запалення виник у хворого?

A * Серозне

B Гнійне

C Катаральне

D Гнильне

E Фібринозне

22. На розтині хворого, який помер від двобічної бронхопневмонії у нижній частці лівої легені виявлено порожнину діаметром 5 см, заповнену рідкими жовтувато-білими масами. Яке ускладнення розвинулось при даному виді пневмонії?

A * Абсцес

B Гангрена

C Гранульома

D Секвестр

E Туберкульома

23. На розтині тіла чоловіка 60 років, померлого від легенево-серцевої недостатності

виявлено: міогенне розширення порожнин шлуночків серця, гідроперикардіум, бура

індурація легень, мускатна печінка, ціанотична індурація нирок і селезінки. Яке порушення кровообігу мало місце у хворого?

^ A *Хронічне загальне венозне повнокров’я

B Хронічне місцеве венозне повнокров’я

C Гостре загальне венозне повнокров’я

D Гостре місцеве венозне повнокров’я

^ E Загальне артеріальне повнокров’я

24. Ребенок трех лет, в течении 6 месяцев находился в гипсовой повязке правого

тазобедреного сустава в связи с туберкулезным кокситом. По снятии повязки

обнаружено, что объем левого бедра на 7см больше правого. В данном случае речь идет

об:

^ A * атрофии дисфункциональной

B атрофии от давления.

C атрофии нейротической ]при денервации

D атрофии, вызванной недостаточностью кровоснабжения

E Гипоплазии

25. При микроскопическом исследовании коронарных артерий сердца мужчины, при жизни болевшего атеросклерозом, в интиме обнаружено множество оптически пустых

вакуолей. При исследовании замороженного среза окрашенного суданом Ш эти вакуоли

окрашены в оранжевый цвет. Это позволило установить, что в данном случае речь идет

об одной из следующих дистрофий:

A *Липидозе

B Амилоидозе

C паренхиматозной жировой дистрофии

D гиалинозе.

E вакуольной ]гидропической] дистрофии

26. Біопсія печінки хворого показала наявність дистрофії та некрозу гепатоцитів,

спотворення їх регенерації, широкі смужки склерозу, порушення часточкової структури

печінки. Про яке захворювання можна думати?

A Цироз печінки

B Хронічний персистуючий гепатит

C Хронічний активний гепатит

^ D Токсична дистрофія печінки

E Гострий некротичний гепатит

27. Больная 38 лет длительно лечилась в стационаре по поводу рака молочной железы с

множественными метастазами в кости, в анализах крови отмечалась гиперкальцием,

умерла при явлениях полиорганной недостаточности. При гистологическом

исследовании легких в межальвеолярных перегородках по ходу сосудов и волокнистых

структур обнаружено отложение интенсивно базофильного вещества. Реакция Коссе

положительная. Описанные изменения в легких - это проявление:

^ A *Метастатического обызвествления

B Метаболического обызвествления

C Дистрофического обызвествления

D Фибриноидного набухания

E Гиалиноза

28. У мужчины 65 лет, длительно болеющего сахарным диабетом, была ампутирована

левая стопа по поводу гангрены пальцев стопы. При микроскопическом исследовании

мягких тканей стопы стенки мелких артерий и артериол резко утолщены за счет

отложения гомогенных ярко-розовых [эозинофильных] масс, просвет сосудов

значительно сужен. О каком патологическом процессе в стенках сосудов подумал

патанатом?

^ A *Системный гиалиноз

B Местный гиалиноз

C Амилоидоз

D Фибриноидные изменения

E Мукоидное набухание

29. При аденоме предстательной железы, суживающей мочеиспускательный канал,

наблюдается увеличение толщины стенки мочевого пузыря. Какой вид гипертрофии

имеет место в данном случае?

^ A Рабочая гипертрофия

B Викарная гипертрофия

C Заместительная гипертрофия

D Восстановительная гипертрофия

E Дисплазия

30. У больного взята биопсия опухолеподобного образования, локализующегося в области

угла нижней челюсти в районе моляров. Взята биопсия – опухоль состоит из островков

округлой или неправильной формы, окруженных одонтогенным цилиндрическим

эпителием, в центральной части состоит полигональных, звездчатых, овальных клеток

образующих сеть; видны единичные мелкие кисты. Назовите опухоль.

^ A Фолликулярная амелобластома

B Плеоморфная аденома

C Одонтома

D Цементома

E Остеобластокластома

31. У больного 40 лет, в области угла нижней челюсти, на уровне моляров, опухолевидное

образование белесоватого цвета, около 3 см в диаметре. Со слов больного

образовалась медленно в течение последних 4 лет. На ретгенограмме: многоочаговая

деструкция кости. Биопсия: Островки округлой формы, окруженные одонтогенным

цилиндрическим эпителием, Множество полигональных и звездчатых клеток в центре

островков. Для какой опухоли характерны эти симптомы?

A Амелобластома

B Фиброма

C Дентинома

D Гамартома

E Остеобластокластома

32. У мужчины 25 лет в области тела верхней челюсти обнаружено опухолеподобное

образование, деформирующее лицо. Биоптат состоит из фиброзной ткани, содержащей

молодые костные балки, веретенообразные и звездчатые клетки, нет четкой границы

между нормальной костной тканью и очагом поражения, отсутствует капсула. В других

органах патологические изменения не выявлены. Поставьте диагноз.

^ A Простая фиброзная дисплазия

B Остеобластокластома

C Одонтогенная фиброма

D Остеосаркома

E Осссифицирующая фиброма

33. У больного в полсти зуба ткань, которая выходит в кариозную полость. Ткань мягкая,

красноватая, легко кровоточит, её поверхность изъязвлена. Для какой формы пульпита

характерна эта картина?

A Гранулирующий

B Гангренозный

C Фиброзный

D Хронический

E Острый

34. При дослідженні легеневої тканини померлого від хронічної серцево-судинної

недостатності в альвеолах знайдені макрофаги з бурим пігментом. Про порушення

обміну якого пігменту йде мова?

A *Гемосидерин

B Порфірин

C Гематоїдин

D Гематин

E Феритин

35. У чоловіка 40 років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке

хірург видалив не повністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в

ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня

зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками

некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини.

A *Ліпосаркома

B Ліпома

C Фіброма

D Фібросаркома

E Гібернома

36. У жінки видалено новоутворення язика з сосочковою поверхнею розміром 0,8х0,7 см.

Мікроскопічно виявлено багато сосочків, утворених багатошаровим зроговілим епітелієм,

з підлеглою сполучною тканиною. В епітелії збережено полярність клітин, стратифікацію,

цілісність базальної мембрани; місцями виявлено гіперкератоз. В стромі багато

нерівномірно розташованих кровоносних судин. Визначте гістологічний діагноз

утворення?

A * Папілома

B Фібросаркома

C Плоскоклітинний рак

D Аденома

E Лейкоплакія

37. У дитини 8 років по середній лінії підборіддя після перенесеного опіку розвинувся дуже

щільний синюшно-сірий рубце-вий тяж, внаслідок чого губи не сту-ляються. Під час

пластичної операції вирізано рубець. Гістологічно у ньому фібрилярність

сполучнотканинних волокон відсутня, вони мають вигляд суцільної оксифільної маси,

фібробласти, фіброцити між волокнами стиснуті. Який пато-логічний процес розвинувся у

рубці?

A *Гіаліноз

B Амілоїдоз

C Фібриноїдний набряк

D Фібриноїдний некроз

E Пухлина

38. У чоловіка 46 років хірургічно видалено утворення, яке виросло на губі, з бугрис-тою

поверхнею, синьо - багрового кольо-ру, м’якої консистенції, безболісне. При

гістологічному дослідженні воно скла-дається з безлічі широких тонкостінних порожнин

різних розмірів, що заповнені кров’ю і вистелені одним шаром ендотеліальних клітин. Для

якої пухлини харак-терні ці морфологічні зміни?

^ A *Кавернозна гемангіома.

B Капілярна гемангіома.

C Гемангіоендотеліома.

D Гемангіоперицитома

E Гломус - ангіома

39. На межі шкіри і червоної смуги нижньої губи визначається округле утворення на широкій ніжці, розміром до 1 см з сосоч-ковою поверхнею. При гістологічному дослідженні

видалене утворення скла-дається зі сполучнотканинних сосочків, вкритих

багатошаровим плоским епіте-лієм з гіперкератозом. Товщина шарів епітелію різна

протягом утворення, зі збереженою полярністю і комплексністю. Діагностуйте утворення.

^ A *Плоскоклітинна папілома.

B Обмежений гіперкератоз.

C Плоскоклітинний ороговілий рак.

D Плоскоклітинний неороговілий рак.

E Базально-клітинний рак.

40. У хворого оперативно видалено з гаймо-рової порожнини розростання слизової

оболонки. При його гістологічному дос-лідженні виявлені сосочки, що представлені

сполучною тканиною з дифузною інфільтрацією лімфоцитами, плазмоци-тами,

макрофагами, вкриті респіраторним епітелієм. Який різновид запалення розвинувся?

^ A *З утворенням поліпів

B З утворенням гострокінцевих конділом

C Інтерстиціальне

D Гранулематозне

E Ексудативне

41. Молода жінка з масою тіла 130 кг помер-ла від хронічної серцевої недостатності При

мікроскопічному дослідженні серця: товстий шар жирової ткани-ни під епікардом, а також

розростання її у міокарді між кардіоміоцитами, які стали дуже зменшеними за розмірами.

Який вид місцевої атрофії, за причиною її виник-нення, розвинувся в кардіоміоцитах?

A *Від здавлювання

B Дисфункціональна

C Від недостатнього кровопостачання

D Нейротична

E Під впливом фізичних і хімічних факторів

42. У больной 30 лет, после удаления зуба на нижней челюсти отмечалось повышение

температуры, а в последствии обнаружена припухлость в области шеи. При рассечении

кожи шеи установлено, что подкожно-жировая клетчатка пропитана непрозрачной

желтовато-зеленоватой жидкостью с неприятным запахом. Какой процесс развился в

жировой клетчатке?

A * Флегмона

B Абсцесс

C Серозное воспаление

D Геморрагическое воспаление

E Фибринозное воспаление.

43. При микроскопии почки патологоанатом обнаружил, что примерно в 80\% клубочков

наблюдается размножение эпителия наружного листка капсулы Шумлянского,

формирующего “полулуния”. Он пришел к выводу, что такая картина соответствует:

^ A *экстракапиллярному пролиферативному (быстропрогрессирующему)

гломерулонефриту

B экстракапиллярному экссудативному гломерулонефриту

^ C интракапиллярному экссудативному гломерулонефриту

D интракапиллярному пролиферативному гломерулонефриту

E фибропластическому гломерулонефриту

44. При ендоскопії шлунка виявлена атрофія слизової оболонки. Мікроскопічно в біоптаті

виявлена пухлина, побудована з ланцюжків атипових епітеліальних кліток, розташованих

серед тяжів грубоволокнистої сполучної тканини; строма значно переважає над

паренхімою. Вкажіть, який з перерахованих діагнозів найбільш ймовірний?

A Скирозний рак

B Солідний рак

C Медулярный рак

D Дрібноклітинний рак

E Аденокарцинома

45. В чоловіка 32 років видалена пухлина, що розміщувалася в куті нижньої щелепи, на рівні молярів. Макроскопово: щільна білувато-сіра тканина, що заміщує кістку, зустрічаються множинні кісти. Мікроскоповіо: множинні острівці неправильної форми, що оточені одонтогенним епітелієм, центральна частина складається з клітин зірчастої форми, які складають сітку, в частині острівців центральна частина кістозно трансформована. Діагностуйте пухлину..

A * Амелобластома.

B Аденоматоїдна пухлина.

C Амелобластична фіброма.

D Амелобластична фіброодонтома.

E Амелобластична одонтосаркома.

46. В тканині видаленої слиної залози знайдено: дифузний склероз, прошарки сполучної

тканини містять змішаноклітинний інфільтрат, часточки залози атрофовані, протоки

розширені. Крім того тканина залози містить кістозну порожнину великих розмірів,

внутрішня поверхня її вкрита сполощеним двошаровим епітелієм, просвіт заповнений

рідиною, оточуюча тканина склерозована. Діагностуйте захворювання.

^ A * Ретенційна кіста.

B Гострий сіалоаденіт.

C Плеоморфна аденома.

D Мономорфна аденома.

E Сіалолітіаз.

47. Хворий звернувся зі скаргами на крихкість та ламкість зубів. При огляді виявлено

множинні крейдяноподібні та жовто-коричневі плями на губній та язиковій поверхнях

зубів; ділянки ерозії емалі. Діагностуйте захворювання

A * Флюороз.

B Крейдяні плями при карієсі.

C Клиноподібні дефекти.

D Ерозія зубів.

E Підемалевий карієс.

48

При мікроскопічному дослідженні тканин ясен виявлено значне витончення

епітеліального шару, вакуолізацію епітелію, у сполучній тканині ясен – інфільтрацію із

макрофагів та лімфоцитів. Діагностуйте форму гінгівіту.

^ A * Хронічний атрофічний гінгівіт.

B Гострий катаральний гінгівіт.

C Гострий виразковий гінгівіт.

D Гострий виразково-некротичний гінгівіт.

E Хронічний гіпертрофічний гінгівіт.

49

При гістологічному дослідженні розпилу зуба та оточуючих його тканин виявлено

зубодесневу кишеню, заповнену безструктурними еозинофільними масами, окремими

колоніями мікробів та нейтрофільними лейкоцитами. Зовнішня стінка кишені утворена

грануляційною тканиною з поліморфноклітинною інфільтрацією та вкрита багатошаровим

плоским епітелієм. В альвеолярних відростках щелепової кістки спостерігається

лакунарна резорбція кістки. Діагностуйте захворювання.

A * Пародонтит.

B Остеомієліт щелепової кістки.

C Гінгівіт.

D Періостит.

E Періодонтит.

50

Хворому клінічно діагностовано хронічний періодонтит, призначено рентгенологічне

дослідження зуба і альвеолярного відростка щелепи, яке виявило порожнину, діаметром

5-6 мм, що з‘єднана із коренем зуба. Дана порожнина усунута хірургічно й досліджена

гістологічно. Знайдено, що внутрішня поверхня кісти вистелена багатошаровим плоским

епітелієм, зовнішня утворена фібротизованою сполучною тканиною, інфільтрованою

макрофагами й лімфоцитами. Діагностуйте захворювання.

^ A * Радикулярна кіста.

B Фолікулярна кіста.

C Примордіальна кіста.

D Остеобластокластома.

E Еозинофільна гранульома.

51

Хворому виконана чергова операція – резекція кісти кута нижньої щелепи. З анамнезу

відомо, що кіста двічі рецидивувала після хірургічного усунення. При патоморфологічному

дослідженні операційного матеріалу з‘ясовано, що кіста є багатокамерною, внутрішня

поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм з вираженим паракератозом та

гіперкератозом, зустрічаються дрібні фокуси одонтогенного епітелію. Діагностуйте

захворювання.

^ A * Примордіальна кіста.

B Фолікулярна кіста.

C Радикулярна кіста.

D Дермоїдна кіста.

E Тератома.

52

При гістологічному дослідженні кістки нижньої щелепи виявлено пухлину, що складається

з фіброзної тканини серед якої знаходяться базофільні цементоподібні маси у вигляді

вогнищ різної величини. Діагностуйте пухлину.

^ A * Цементуюча фіброма.

B Цементома.

C Гігантська цементома.

D Цементобластома.

E Одонтогенна фіброма.

  1   2   3   4

Схожі:

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconБаза 2012 Крок Загальна лікарська підготовка
Хворий С., 30 років, скаржиться на підвищений апетит, надмірну вагу, задишку при
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon«нові книги» січень-червень 2012 року
«нові книги» є щоквартальним виданням та включає нові надходження документів (книг) до бібліотеки університету
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні Майбутнє крока я вбачаю в подальшому розвитку та вдосконаленню тієї системи навчання, яка існує вже сьогодні
На мою думку, через 20 років крок стане ще популярнішим серед абітурієнтів та підвищить свій рейтинг серед інших вищих навчальних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconДек бакалавр 2012-2013 н р. І. Питання теоретичного модулю
Поняття фонетичної бази. Особливості німецької фонетичної бази в порівнянні з рідною мовою
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКонкурс програми «Перший крок до успіху 2013»
Ми чекаємо на небайдужих дівчат 17-23 років, які вірять в те, що сучасна молода жінка спроможна досягати успіху та впливати на своє...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconОсобливості техніко-економічного обҐрунтування проектів диверсифікації в сучасних умовах
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства в цілому більш стійкі та конкурентоспроможні в порівнянні з вузькоспеціалізованими, так...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи